NVA 2017/13_ESF
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
NVA 2017/3_ESF
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
NVA 2018/6
Noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
NVA 2017/11_ESF
Noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
Nr. NVA 2018/24_ESF
Izbeigts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
2018/17_ESF
Izbeigts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
NVA 2017/24_ESF
Izbeigts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
NVA 2017/12_ESF
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
2018/28
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
NVA 2018/10
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
NVA 2017/14_ESF
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
NVA 2018/36
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums