Karjeras konsultācijas jauniešiem un pieaugušajiem

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā bezmaksas individuālās un grupas karjeras konsultācijas visiem interesentiem!

Karjeras konsultācijas sniedz 33 karjeras konsultanti un tās ir iespējams saņemt 24 NVA filiālēs un klientu apkalpošanas centros gan klātienē, gan attālināti.

LATVIJAS KARTE

Individuālās karjeras konsultācijas laikā varēsi saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem karjeras plānošanā, darba meklēšanā, izglītības izvēlē, kā arī  atbalstu konkrētās situācijas risināšanā.

Grupas karjeras konsultācijas laikā saņemsi profesionāla karjeras konsultanta atbalstu ar individuālu pieeju katra grupas dalībnieka vajadzībām darba meklēšanā un karjeras plānošanā, konsultācijas noslēgumā – pieredzes apmaiņa.

Iepazīsti un izvēlies sev aktuālo  individuālo karjeras konsultāciju tēmu:

Uzzināsi: 

 • Kā izvēlēties atbilstošo darba piedāvājumu;
 • Kā sagatavot pieteikuma dokumentus:
  • vizuālais noformējums
  • CV satura veidošana atbilstoši darba piedāvājumam
  • Motivācijas vēstules sagatavošana

Konsultācijas ilgums no 30 minūtēm līdz 1 stundai.

Uzzināsi:

 • Kā sagatavoties darba intervijai;
 • Kādi ir biežāk uzdotie darba intervijas jautājumi un atbilžu varianti;
 • Kādas ir Tavas un darba devēja tiesības darba intervijas laikā;
 • Darba intervijas simulācija.

Konsultācijas ilgums no 30 minūtēm līdz 1 stundai.

Uzzināsi:

 • Kāds ir Tavs vadošais personības tips;
 • Kādas ir Tev piemērotās profesionālās jomas;
 • Kāds ir Tev piemērotākais nodarbinātības veids un darba vide;
 • Kādas ir Tavai profesionālajai darbībai nepieciešamās prasmes un kompetences;
 • Visu par mācību iespējām.

Konsultācijas ilgums no 1 stundas līdz 1 stundai un 30 minūtēm.

Uzzināsi:

 • Kādās profesijās vari izmantot savas prasmes, zināšanas un iemaņas;
 • Kā pilnveidot savas karjeras vadīšanas prasmes;
 • Visu par mācību iespējām.

Konsultācijas ilgums no 1 stundas līdz 1 stundai un 30 minūtēm.

Uzzināsi:

 • Kā novērtēt savas kognitīvās, sociālās, funkcionālās, vadības un digitālās prasmes;
 • Kā noteikt profesionāli nepieciešamās un iztrūkstošās prasmes;
 • Kāds ir Tavas stiprās puses un kā tās pilnveidot;
 • Kādas ir mācību iespējas prasmju uzlabošanai.
eKarjera logo

Konsultācijas ilgums no 30 minūtēm līdz 1 stundai.

Uzzināsi:

 • Kāda ir vispiemērotākās darba vides savu prasmju attīstīšanai;
 • Kādas ir mācību iespējas prasmju attīstīšanai atbilstoši piemērotākajai darba videi.
eKarjera logo

Konsultācijas ilgums no 30 minūtēm līdz 1 stundai.

Uzzināsi:

 • par dalības iespējām pasākumā “Atbalsts programmu apguvei atvērto tiešsaistes kursu platformās”;
 • kā noteikt profesionāli nepieciešamās un iztrūkstošās prasmes;
 • kā izveidot mācību plānu, ņemot vērā šādas profesionālās darbības jomas: uzņēmējdarbība, datorzinības, datu zinātne, informāciju tehnoloģijas, profesionālās ievirzes svešvalodu apguve, pārvaldība, caurviju prasmes rezultatīvai darba dienai.

Konsultācijas ilgums no 30 minūtēm līdz 1 stundai.

Uzzināsi:

 • kā noteikt savas vajadzības un resursus;
 • kā novērtēt savas darba meklēšanas iemaņas un motivāciju;
 • kādi ir rīcības soļi ātrākai darba atrašanai.

Konsultācijas ilgums no 1 stundas līdz 1 stundai un 30 minūtēm.

Pieteikties individuālajai karjeras konsultācijai iespējams:

Iepazīsti un izvēlies sev aktuālo grupas karjeras konsultāciju tēmu:

Uzzināsi:

 • Kā uzsākt aktīvus darba meklējumus;
 • Kā apzināt savus personiskos resursus un profesionālās prasmes;
 • Kādi ir darba meklēšanas paņēmieniem un iespējas;
 • Iegūsiet informāciju par pieteikuma dokumentu veidošanas un darba intervijas principiem;
 • Saņemsiet informāciju par Aģentūras pakalpojumiem.

Konsultācijas ilgums 1 stunda 30 minūtes.

Uzzināsi:

 • Kādam jābūt izcilam CV un ko rakstīt motivācijas vēstulē;
 • Kam pievērst uzmanību  un kā izvēlēties piemērotākos darba sludinājumus;
 • Kā novērtēt savu atbilstību izvirzītajām prasībām.

Konsultācijas ilgums 2 stundas.

Uzzināsi:

 • Kā pārliecinoši prezentēt sevi darba intervijā;
 • Kādi ir biežāk uzdotie darba intervijas jautājumi un kā uz tiem atbildēt;
 • Kādas ir manas un darba devēja tiesības darba intervijas laikā.

Konsultācijas ilgums 1 stunda 30 minūtes.

Uzzināsi:

 • Kādas ir darba tirgus vidējās un ilgtermiņa prognozes, aktuālo informācija par bezdarbu un darba tirgus aktualitātēm;
 • Kurās profesijās pieaugs vai samazināsies darbaspēka pieprasījums;
 • Kādi ir biežākie šķēršļi un izaicinājumi darba meklējumos un kā tos risināt.

Konsultācijas ilgums 1 stunda 30 minūtes.

Uzzināsi:

 • Kādi ir karjeras plānošanas pamatprincipi;
 • Kā izvirzīt un sasniegt savas karjeras mērķus;
 • Kā apzināt savus resursu un rast motivāciju to attīstīšanā;
 • Kādā darbības jomā īstenot savu potenciālu un kādas ir iespējas sevis izzināšanā.

Konsultācijas ilgums 1 stunda 30 minūtes.

Uzzināsi:

 • Kā iekārtot darba vietu, plānot un organizēt sava darba ikdienu, motivēt sevi;
 • Kā komunicēt un strādāt komandā attālināti, kā organizēt attālinātās sanāksmes un pielietot dažādas tiešsaistes platformas, veicot darbu attālināti;
 • Kā saglabāt fizisko un emocionālo līdzsvaru, strādājot attālināti.

Konsultācijas ilgums 1 stunda 30 minūtes.

Praktikumā nr. 1.  – Savu resursu apzināšana – uzzināsi:

 • Kā apzināt un pārvarēt personiskos šķēršļus darba meklēšanā;
 • Kā novērtēt personiskos resursus;
 • Kā noteikt savu atbalsta loku un celt pašapziņu.

Praktikumā nr. 2 – Personības un sociālo prasmju attīstīšana – uzzināsi:

 • Kā pilnveidot savas komunikācijas prasmes;
 • Kā apzināt savas emocijas;
 • Kā pārvarēt stresu darba meklējumos.

Praktikumā nr. 3 – Pieteikšanās darbam– uzzināsi:

 • Kā attīstīt darba meklēšanai nepieciešamās prasmes un iemaņas;
 • Kā sagatavot pieteikumu dokumentus;
 • Kā sagatavoties darba intervijai.

Praktikumā nr. 4 – Pirmā darba diena– uzzināsi:

 • Kā veidot jaunus ieradumus un plānot laiku;
 • Kā sagatavoties darba uzsākšanai;
 • Kā un kur gūt motivāciju pārmaiņām.

Konsultāciju ilgums no 3- 4 stundām.

Pieteikties grupas karjeras konsultācijai iespējams:

Ilustratīvs attēls: Ieplāno karjeras konsultāciju!