Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā bezmaksas individuālās un grupu karjeras konsultācijas visiem interesentiem!

Karjeras konsultācijas laikā varēsi saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem un atbalstu konkrētās situācijas risināšanā.

Profesionāls karjeras konsultanta atbalsts ar individuālu pieeju katra grupas dalībnieka vajadzībām darba meklēšanā un karjeras plānošanā, konsultācijas noslēgumā – pieredzes apmaiņa.

Pašlaik individuālās un grupu karjeras konsultācijas ir iespējams saņemt gan klātienē, gan attālinātā formātā.

Pieteikties konsultācijai var jebkurā NVA filiālē.

Pieteikties individuālajai karjeras konsultācijai:

Nodarbinātības valsts aģentūrā pieejamie individuālie karjeras konsultāciju veidi:

Individuālā karjeras konsultācija, grupu karjeras konsultācija.


 • Darba piedāvājumu izvēle
 • Pieteikumu dokumentu sagatavošana:
  • vizuālais noformējums
  • CV satura veidošana atbilstoši darba piedāvājumam
  • Motivācijas vēstules sagatavošana

Individuālā karjeras konsultācija, grupu karjeras konsultācija.


 • Sagatavošanās pirms darba intervijas
 • Biežāk uzdotie jautājumi un atbilžu varianti
 • Manas un darba devēja tiesības darba intervijas laikā
 • Darba intervijas simulācija

Individuālā karjeras konsultācija.


 • Vadošo personības tipu un spēju noteikšana
 • Piemērotas profesionālās jomas
 • Piemērotākais nodarbinātības veids un darba vide
 • Profesionālajai darbībai nepieciešamās prasmes un kompetences
 • Mācību iespējas

Individuālā karjeras konsultācija.


 • Kādās profesijās vari izmantot savas prasmes, zināšanas un iemaņas
 • Esošo un trūkstošo spēju un kompetenču novērtējums
 • Savas karjeras vadīšanas prasmes
 •  Mācību iespējas
 • Komunikatīvo un organizatorisko prasmju izvērtējums
 • Profesionāli nepieciešamo prasmju identificēšana un trūkstošo prasmju noteikšana
 • Mācību iespējas prasmju uzlabošanai

Aizpildot pašnovērtējuma anketu, Jūs varēsiet noteikt savu komunikatīvo un organizatorisko prasmju līmeni:

 • saglabājiet anketas formu savā datorā;
 • aizpildiet anketu;
 • pierakstieties uz karjeras konsultāciju, lai saņemtu rezultātu skaidrojumu un rekomendācijas prasmju pilnveidei.
 • dalības iespēja pasākumā “Atbalsts programmu apguvei atvērto tiešsaistes kursu platformās”
 • profesionāli nepieciešamo prasmju identificēšana un trūkstošo prasmju noteikšana
 • atbilstoša mācību plāna izveide, ņemot vērā šādas profesionālās darbības jomas: uzņēmējdarbība, datorzinības, datu zinātne, informāciju tehnoloģijas, profesionālās ievirzes svešvalodu apguve, pārvaldība, caurviju prasmes rezultatīvai darba dienai

Piesakies grupu karjeras konsultācijām sev izdevīgā laikā jebkurā filiālē, lai uzzinātu par darba tirgus situāciju un tendencēm, sagatavotos tikties ar darba devēju, apgūtu darba meklēšanas stratēģiju!

Nodarbinātības valsts aģentūrā pieejamie grupu karjeras konsultāciju veidi:

Grupu karjeras konsultācija.

 • Apzināsies savus personiskos resursus un profesionālās prasmes;
 • Iepazīsies darba meklēšanas paņēmienus un iespējas;
 • Iegūsiet informāciju par pieteikuma dokumentu veidošanas un darba intervijas principiem;
 • Saņemsiet informāciju par Aģentūras pakalpojumiem.

Individuālā karjeras konsultācija, grupu karjeras konsultācija.


 • Darba piedāvājumu izvēle
 • Pieteikumu dokumentu sagatavošana:
  • vizuālais noformējums
  • CV satura veidošana atbilstoši darba piedāvājumam
  • Motivācijas vēstules sagatavošana

Individuālā karjeras konsultācija, grupu karjeras konsultācija.


 • Sagatavošanās pirms darba intervijas
 • Biežāk uzdotie jautājumi un atbilžu varianti
 • Manas un darba devēja tiesības darba intervijas laikā
 • Darba intervijas simulācija

Grupu karjeras konsultācija.


 • Darba tirgus aktualitātes un tendences
 • Kādas profesijas un prasmes ir pieprasītas darba tirgū?
 • Darba tirgus prognozes (īstermiņā, vidējā termiņā, ilgtermiņā)
 • Mācību iespējas darba tirgū pieprasītajās profesijās

Grupu karjeras konsultācija.


 • Apgūsiet prasmi noteikt sev piemērotāko profesionālās darbības jomu un veidot karjeru
 • Noskaidrosiet profesijas, kurās īstenot savu potenciālu
 • Iegūsiet informāciju par darba tirgus pieprasījumu