Pašlaik individuālās un grupu karjeras konsultācijas ir iespējams saņemt attālinātajā formātā.

Pieteikties konsultācijai var jebkurā NVA filiālē

Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvā bezmaksas individuālās un grupu karjeras konsultācijas visiem interesentiem!

Karjeras konsultācijas laikā varēsi saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem un atbalstu konkrētās situācijas risināšanā.

Profesionālā karjeras konsultanta atbalsts, individuālā pieeja grupu dalībniekiem, pieredzes apmaiņa.

Individuālā karjeras konsultācija, grupu karjeras konsultācija.


 • Darba piedāvājumu izvēle
 • Pieteikumu dokumentu sagatavošana:
  • vizuālais noformējums
  • CV satura veidošana atbilstoši darba piedāvājumam
  • Motivācijas vēstules sagatavošana

Individuālā karjeras konsultācija.


 • Informācija par darba tirgū pieprasītām profesijām un prasmēm
 • Piemērotu vakanču piedāvājums
 • Atbalsts CV/motivācijas vēstules satura veidošanā atbilstoši vakances prasībām
 • Attālināti izpildīto metodiku rezultātu interpretācija

Individuālā karjeras konsultācija, grupu karjeras konsultācija.


 • Sagatavošanās pirms darba intervijas
 • Biežāk uzdotie jautājumi un atbilžu varianti
 • Manas un darba devēja tiesības darba intervijas laikā
 • Darba intervijas simulācija

Individuālā karjeras konsultācija.


 • Vadošo personības tipu un spēju noteikšana
 • Piemērotas profesionālās jomas
 • Piemērotākais nodarbinātības veids un darba vide
 • Profesionālajai darbībai nepieciešamās prasmes un kompetences
 • Mācību iespējas

Individuālā karjeras konsultācija.


 • Kādās profesijās vari izmantot savas prasmes, zināšanas un iemaņas
 • Esošo un trūkstošo spēju un kompetenču novērtējums
 • Savas karjeras vadīšanas prasmes
 •  Mācību iespējas

Grupu karjeras konsultācija.


 • Darba tirgus aktualitātes un tendences
 • Kādas profesijas un prasmes ir pieprasītas darba tirgū?
 • Darba tirgus prognozes (īstermiņā, vidējā termiņā, ilgtermiņā)
 • Mācību iespējas darba tirgū pieprasītajās profesijās

Grupu karjeras konsultācija.


 • Apgūsiet prasmi noteikt sev piemērotāko profesionālās darbības jomu un veidot karjeru
 • Noskaidrosiet profesijas, kurās īstenot savu potenciālu
 • Iegūsiet informāciju par darba tirgus pieprasījumu

 

Aizpildot pašnovērtējuma anketu, Jūs varēsiet noteikt savu komunikatīvo un organizatorisko prasmju līmeni:

 • saglabājiet anketas formu savā datorā;
 • aizpildiet anketu;
 • pierakstieties uz karjeras konsultāciju, lai saņemtu rezultātu skaidrojumu un rekomendācijas prasmju pilnveidei.