Valmieras novada ģerbonis

Valmieras novada tīmekļa vietne: https://www.valmierasnovads.lv

2021. gada 1. jūlijā tapa jauns ieraksts vēsturē, pirmo reizi Valmieras pilsētu, Beverīnas novadu, Burtnieku novadu, Kocēnu novadu, Mazsalacas novadu, Naukšēnu novadu, Rūjienas novadu un Strenču novadu apvienojot Valmieras novadā, otrajā lielākajā novadā Latvijā.

Valmieras novada raksturojums

Valmiera ir valstspilsēta, Valmieras novada administratīvais centrs – svarīgs nacionālās nozīmes attīstībai ar labvēlīgu ekonomisko vidi, kā arī ilgtspējīgu attīstības perspektīvu

 • Kopējā platība: 2946 km2
 • Iedzīvotāju skaits: 54 642 (pēc PMLP, 01.01.2021.)
 • Novada pilsētas: Mazsalaca, Rūjiena, Seda un Strenči

Novada pagasti: Bērzaines, Brenguļu, Burtnieku, Dikļu, Ēveles, Ipiķu, Jeru, Jērcēnu, Kauguru, Kocēnu, Ķoņu, Lodes, Matīšu, Mazsalacas, Naukšēnu,  Plāņu, Ramatas, Rencēnu, Sēļu, Skaņkalnes, Trikātas, Vaidavas, Valmieras, Vecates, Vilpulkas, Zilākalna.

Valmieras novads

Valmieras novada apvienības:

 • Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienība (Brenguļu, Kauguru, Trikātas pagasts)
 • Burtnieku apvienība (Burtnieku, Ēveles, Matīšu, Rencēnu, Vecates, Valmieras pagasts)
 • Kocēnu apvienība (Kocēnu, Bērzaines, Dikļu, Vaidavas, Zilākalna pagasts)
 • Mazsalacas apvienība (Mazsalacas pilsēta un Mazsalacas, Ramatas, Sēļu, Skaņkalnes pagasts)
 • Naukšēnu apvienība (Naukšēnu, Ķoņu pagasts)
 • Rūjienas apvienība (Rūjienas pilsēta un Ipiķu, Jeru, Lodes, Vilpulkas pagasts)
 • Strenču apvienība (Strenču un Sedas pilsēta, un Jērcēnu, Plāņu pagasts)
Valmieras novada apvienības

Darba iespējas Valmieras novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ēdināšanas un izmitināšanas pakalpojumu nozares apskats

Valmieras novadā pieejams plašs ēdināšanas un izmitināšanas pakalpojumu klāsts. Savai gaumei atbilstošu piedāvājumu restorānos un kafejnīcās atradīs jebkurš interesents. Viesnīcas un viesu nami rūpējas par viesu izmitināšanu, sniedzot iespēju uzkavēties un izbaudīt novadu sniegtās iespējas ilgāku laiku. Nozares uzņēmumi nodrošina ar darba vietām vairāk nekā 480 Valmieras novada un Vidzemes iedzīvotāju.

Ēdināšanas un izmitināšanas pakalpojumu nozares apskats

Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozares apskats

Valmieras novads ir vietējiem dabas resursiem bagāts. Novadā plešas biezi meža masīvi, ir auglīgas lauksaimniecības zemes un ceturtais lielākais ezers Latvijā – Burtnieks. Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozare pēc apgrozījuma ir vadošā nozare novadā. Šajā jomā ir ap 350 uzņēmumu un zemnieku saimniecību. Savu darbību, apvienojot nozares pārstāvjus, veiksmīgi realizē vairāki kooperatīvi. Novada iedzīvotāji cenšas ne tikai dzīvot, bet arī saimniekot dabai draudzīgi un gudri izmantot pieejamos resursus.

Nozares uzņēmumi un zemnieku saimniecības nodrošina ar darba vietām vairāk nekā 1620 Valmieras novada un Vidzemes iedzīvotāju. 2021. gadā šo uzņēmumu apgrozījums ir pārsniedzis 342 miljonu eiro, kas valsts budžetā ienesis nodokļus 1,75 miljonu eiro apmērā. Produkcija tiek plaši izmantota vietējā tirgū, un nozīmīga daļa, īpaši graudi un kokmateriāli, tiek eksportēti uz Eiropu un citām pasaules valstīm.

Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozares apskats

Kooperatīvā sabiedrība “VAKS”

 

Kooperatīvs ir graudaudzētāju uzņēmums, kas apvieno ap 580 Vidzemes un Latgales lauksaimnieku un darbojas jau vairāk nekā 20 gadus, nodrošinot savu biedru izaudzētās produkcijas pirmapstrādi, uzglabāšanu un realizāciju. Kooperatīva uzdevums ir veikt tos darbus, ko lauksaimniekam vienam pašam būtu grūtāk realizēt, tādā veidā atbalstot un stiprinot nozares pārstāvjus. Liela daļa no produkcijas tiek eksportēta, galvenokārt uz Dienvideiropu, Tuvajiem Austrumiem un Āfriku.

“Valmieras novada gada balvas uzņēmējdarbībā 2022” ietvaros uzņēmums apbalvots nominācijā “Gada saimnieks”.

 

SIA “Bono”

SIA “Bono” 10 gadu laikā ir izaudzis par vienu no vadošajiem mežsaimniecības un ražošanas uzņēmumiem Latvijā. “Bono” grupas uzņēmumi ir izveidojuši biznesa modeli “no stāda līdz mājai”, kas rada augstāku pievienoto vērtību šim svarīgajam dabas resursam. Uzņēmums investē IT risinājumu izstrādē un pakalpojumu pilnveidē, lai nodrošinātu efektīvāku darbību un nostiprinātos Eiropas tirgū.

Lauksaimniecības pakalpojumu piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība “Piena loģistika”

Lielākais Latvijas piensaimnieku izveidotais kooperatīvs, kura pamatdarbība ir nepasterizētā piena iepirkšana un pārdošana piena pārstrādes uzņēmumiem. Kooperatīvs dibināts 2015. gadā, apvienojoties 13 zemnieku saimniecībām, bet šobrīd biedru skaits jau sasniedz 70 saimniecības.  Darbības princips ir nodrošināt regulāru piena savākšanu un pēc iespējas izdevīgāku tā realizāciju gan Latvijā, gan ārpus Latvijas robežām.  Lai nodrošinātu saražotā piena kvalitāti, regulāri tiek ņemti piena paraugi un veiktas analīzes akreditētā laboratorijā.

SIA “Klassmann-Deilmann Bioenergy”

SIA “Klasmann-Deilmann Bioenergy” specializējas biomasas ražošanā Latvijas un Eiropas Savienības tirgū. Uzņēmuma ražotā šķelda ir videi draudzīgs enerģijas avots, kas ļauj samazināt ogļskābās gāzes emisijas un fosilās enerģijas avotu izmantošanu, tā rezultātā tiek radīta tīrāka enerģija saskaņā ar Eiropas Savienības vides politiku. Uzņēmuma biomasa atbilst augstām kvalitātes prasībām, ko nosaka koksnes piegādes ķēdes standarti. Uzņēmums apliecina, ka tiek ievērota labvēlīgas darba vides politika un ka ražotā šķelda atbilst visām normatīvajām un ilgtspējas prasībām. Šī enerģijas avota izmantošana ļauj palielināt vietējo resursu īpatsvaru siltuma un elektroenerģijas ražošanā, turklāt tiek radītas darba vietas lauku reģionos.

SIA “L.P. Jana”

SIA ”L.P. Jana” galvenais pamatdarbības veids ir mežizstrāde, kokmateriālu sagatavošana un realizēšana, kā arī ar to saistītie pakalpojumi. Uzņēmums nesen nosvinēja 20 gadu pastāvēšanu.

SIA “Naukšēni”

SIA “Naukšēni” pamatnozare ir piena lopkopība, papildus tiek ražots iesals un minerālūdens. Tiek attīstīta piena nozare, būvējot esošiem slaucamo govju fermas korpusiem pagarinājumus un projektējot jau nākamo korpusu. Ieguldījumi veikti ģenētikā, fermas modernizācijā, darbinieku apmācībā. “Valmieras novada gada balvas uzņēmējdarbībā 2022” ietvaros uzņēmums ieguvis goda rakstu nominācijā “Gada investīcija”.

Metālapstrādes un mašīnbūves nozares apskats

Viens no Valmieras novada rūpniecības un uzņēmējdarbības stūrakmeņiem ir mašīnbūves un metālapstrādes nozare. Novadā darbojas ap 50 lielāki un mazāki šīs jomas uzņēmumi. Izgatavotās produkcijas klāsts ir plašs – no dažādām slīpētām, virpotām, frēzētām un metinātām detaļām līdz ļoti specifiskiem produktiem un sarežģītām, unikālām iekārtām un industriālai tehnikai. Atbilstoša, kvalificēta darbaspēka nepieciešamība ir aktuāls jautājums, tāpēc, ņemot vērā uzņēmumu pieprasījumu, Valmieras tehnikums nodrošina nozares speciālistu sagatavošanu ar mašīnbūvi un metālapstrādi saistītās jomās.

Produkcija tiek plaši izmantota vietējā tirgū un ir nozīmīga daļa tiek eksportēta uz Eiropu un citām pasaules valstīm.

Metālapstrādes un mašīnbūves nozares apskats

 

SIA “Valpro”

Lielākais un senākais novada metālapstrādes uzņēmums, kam šogad apritēs 60 gadu. SIA “Valpro” produkcija ir atpazīstama visā pasaulē un sadarbībā ar vairāk nekā 200 klientiem degvielas kannas, ugunsdzēsības aparātu korpusi un cita produkcija sasniedz savus klientus. Neskatoties uz daudziem apgrūtinājumiem un izaicinājumiem, SIA “Valpro” 2022./2023. finanšu gadu noslēdza ar 26.6 miljonu eiro apgrozījumu, kas, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, ir par 32% vairāk. Gada laikā gan tehnoloģijās, gan darba vides sakārtošanā, gan personāla apmācībā kopumā investēti 0.93 miljoni eiro, tai skaitā Baltijā vienīgajā sašķidrinātās naftas gāzes balonu apkopes rūpnīcā Valmiermuižas industriālajā teritorijā. Arī turpmākajos gados uzņēmums plāno investēt attīstības projektos. SIA “Valpro” šobrīd nodrošina ar darba vietām 380 reģiona iedzīvotājus. “Valmieras novada gada balvas uzņēmējdarbībā 2022” ietvaros uzņēmums apbalvots nominācijā “Gada eksportētājs”.

SIA “Ciedra Pro”

Uzņēmuma piedāvāto pakalpojumu klāstā ietilpst daudzveidīgi metālapstrādes pakalpojumi, rezerves daļu, kā arī nestandarta iekārtu un aprīkojuma projektēšana, izgatavošana un uzstādīšana traktoriem, kravas automašīnām un citai industriālai tehnikai. Uzņēmums izgatavo un ražo universālu kūdras izstrādes tehniku, kā arī īpašs produkts ir traktors jeb forvarders “Deep Forest 612D”, kas radīts darbam nelabvēlīgos grunts apstākļos. Izstrādātās tehnikas piedāvājumā ir universāla stādu stādāmā mašīna, dēļu transportieris, meža degvielas tvertnes un citas lauksaimniecībā, mežizstrādē, būvniecībā, ceļu būvē un pat militārajā jomā pielietojamas iekārtas. Uzņēmums īpašu vērību pievērš attīstībai un energoefektivitātes paaugstināšanai.

SIA “Metāro”         

SIA “Metāro” piedāvā metālapstrādes pakalpojumus, kā arī nestandarta ražošanas iekārtu projektēšanu un izgatavošanu un industriālās tehnikas remontu. Uzņēmums fokusējas uz ilgtspējīgu darbību – investē jaunas paaudzes iekārtās, IT, piesaista un apmāca jaunos speciālistus, paaugstina esošo darbinieku profesionalitāti. Esošās vecās tehnoloģijas tiek aizvietotas un papildinātas ar jaunām ciparvadības tehnoloģijām, lai uzņēmumam ir iespējas sniegt pilnvērtīgu pakalpojumu klientiem.

SIA “Valtanks”

Uzņēmums, kas specializējies metāla rezervuāru izgatavošanā. Apliecinājis sevi kā kvalitatīvu degvielas uzglabāšanas rezervuāru piegādātāju gan Latvijas, gan Skandināvijas degvielas tirgū, piedāvājot viensienas un dubultsienu rezervuārus.

SIA “Daupro”

Metālapstrādes uzņēmums, kas specializējas margu, rūpniecisko platformu, kāpņu un citu metālizstrādājumu ražošanā. SIA “Daupro” ražotā produkcija ir sastopama Jāņa Daliņa stadionā, Rīgas Tehniskajā universitātē, IKEA, tirdzniecības centrā ALFA, LIDL veikalos, u.c.  Uzņēmums vairākkārtīgi ieguvis programmas “Zīle” atbalstu, un aktīvi piedalās citos Eiropas projektos.

 

SIA “Baltma”

Ģimenes uzņēmums, kas nozarē darbojas jau kopš 2005. gada, sniedzot kompleksus pakalpojumus metālapstrādē. Uzņēmums nodarbojas ar augstas precizitātes virpotu detaļu ražošanu, sniedz detaļu apstrādes, montāžas un prototipēšanas pakalpojumus. Kā vienu no uzņēmuma vērtībām uzsver sadarbību ar klientiem, par prioritātēm izvirzot atvērtu komunikāciju, precizitāti un inovācijas.

Stikla šķiedras nozares apskats

Valmieras novads var lepoties ar tradīcijām bagātu, unikālu uzņēmējdarbības nozari – jau gandrīz 60 gadus novadā notiek stikla šķiedras un tās produktu ražošana. Laika gaitā produktu klāsts ir paplašinājies un arvien tiek piedāvāti jauni un inovatīvi stikla šķiedras produkti, kas tiek izmantoti celtniecībā, arhitektūrā, autobūvē, aviācijā u.c. Stikla šķiedras materiāli ir unikāli ar tiem piemītošām īpašībām: augstu stiepes, lieces un spiedes izturību, siltumizolāciju, elektroizolāciju, skaņas izolāciju, ķīmisko noturību, ugunsdrošību, kā arī ilgtspējību.

Novadā šobrīd darbojas jau četri stikla šķiedras ražošanas un apstrādes uzņēmumi, kas nodrošina ar darba vietām vairāk nekā 1300 Valmieras novada un Vidzemes iedzīvotāju.

Lielākā daļa saražotās produkcijas tiek eksportēta, veicinot arī Valmieras un Latvijas atpazīstamību pasaulē.

Stikla šķiedras nozares apskats

SIA “Culimeta Baltics”

Stikla šķiedras diegu pārstrādes uzņēmums, kas darbojas jau no 2006. gada. Uzņēmuma darbība sākta ar divām ražošanas hallēm un 10 darbiniekiem, bet šobrīd tiek nodarbināti jau gandrīz 100 darbinieki un top piektā ražošanas halle. Specializējies divos stikla šķiedras pārstrādes procesos – šķeterēšanā un teksturēšanā. Lielu daļu produkcijas eksportē uz Eiropas valstīm, kā arī uz citiem kontinentiem. Pateicoties lieliskiem uzņēmējdarbības rādītājiem, SIA “Culimeta Baltics” 2022.gadā  kļuvis par Valmieras novada “Gada uzņēmumu”!

AS “Valmieras stikla šķiedra”

Pirmais Valmieras novada stikla šķiedras uzņēmums – kopš uzņēmuma dibināšanas šogad apritēs 60 gadi. Tā pamatdarbības virzieni ir stikla šķiedras produktu izstrāde, ražošana un pārdošana, kā arī stikla šķiedras pētniecība. AS “Valmieras stikla šķiedra” ir viens no lielākajiem darba devējiem ne tikai Valmieras novadā, bet arī Vidzemes reģionā. Šobrīd uzņēmums ir viens no vadošajiem stikla šķiedras ražotājiem Eiropā, kas 96% savas produkcijas eksportē uz gandrīz 50 valstīm visā pasaulē.

Reaģējot uz elektro automašīnu ražošanas nozares lielo pieprasījumu, 2023. gadā plāno uzsākt jaunas stikla kausēšanas krāsns darbību, tai skaitā pakārtoto materiālu pārstrādi, kā rezultātā tiks radītas 100 papildu darbavietas. Valmieras novada gada balvas uzņēmējdarbībā 2022 ietvaros uzņēmums apbalvots ar goda rakstu nominācijā “Gada eksportētājs”.

SIA “Padtex Insulation”

Uzņēmums novadā darbojas jau no 2003. gada un ir viens no vadošajiem stikla šķiedras produktu ražotājiem Baltijā. Specializējies tehniskās izolācijas materiālu ražošanā gāzes un tvaika turbīnām, kā arī ugunsdrošu materiālu izstrādē. Darbojas enerģētikas, autobūves, jūras un būvniecības nozarēs. Produkcija tiek eksportēta pa visu pasauli, galvenokārt uz Eiropu, Kanādu, Dienvidameriku, Tuvajiem Austrumiem.

SIA “Thermal-Tec”

2022. gada aprīlī novadā esošajiem, pieredzes bagātajiem nozares uzņēmumiem pievienojās SIA “Thermal-Tec”, kas dibināts, apvienojoties uzņēmējiem ar nozīmīgām zināšanām un pieredzi stikla šķiedras un siltumizolācijas tirgū. Uzņēmums ražo īpašus produktus autorūpniecībai – dažādas specifiskas dzinēju komponentes, kas paredzētas kravas un vieglajām automašīnām, traktoriem un pat elektroauto. Produkcija tiek piegādāta visā Rietumeiropā, Polijā, Ziemeļamerikā un Vidusamerikā – kopumā vairāk nekā 20 valstīm. 2022. gadā uzņēmums jaunas ražotnes izveidē investējis jau 700 000 eiro, un šī gada sākumā tiek plānotas 500 000 eiro lielas investīcijas.

Valmieras novada gada balvas uzņēmējdarbībā 2022 ietvaros uzņēmums apbalvots nominācijā “Gada investīcija”.

Ar Valmieras pilsētā un novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā

Dati par brīvo darba vietu skaitu pa nozarēm pieejami NVA tīmekļa vietnē  https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-statistika#nva-registretas-brivas-darbvietas

Statistiskā informācija par novadu:

Bezdarbnieku deklarētā dzīves vieta (pilsēta)

Reģistrēto bezdarbnieku skaits (dati uz 31.03.2023.)

Sievietes

Personas ar invaliditāti

Jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem

Ilgstošie bezdarbnieki

Personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma

Pirmspensijas vecuma bezdarbnieki

 

Iedzīvotāju skaits (CSP dati  2022.g.)

 

Darbaspējas vecumā (CSP dati 2022.g.)

Bezdarba līmenis % (no iedzīvotājiem darbspējas vecumā)

Valmieras pilsēta

417

231

48

31

20

4

53

22757

13716

3,0

Valmieras novads (neskaitot Valmieras pilsētu)

606

327

61

65

45

9

110

 

 

33885

 

 

17833

 

 

3,4

 Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

Sadzīves apstākļi

Izglītības pieejamība

Pirmskolas izglītības iestādes:

Valmierā:

Valmiermuižā:

 • “Burtiņš”

Mūrmuižā:

 • “Pasaciņa”

Kocēnos:

 • “Auseklītis”

Strenčos:

 • “Minkāns”

Burtniekos:

 • “Sienāzītis”

Matīšos:

 • “Namiņš”

Mazsalacā:

 • “Dārziņš”

Rūjienā:

 • “Vārpiņa”

Vispārējā izglītība:

 • Burtnieku Ausekļa pamatskola
 • Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskola
 • Jura Neikena Dikļu pamatskola
 • Kocēnu pamatskola
 • Matīšu pamatskola
 • Rencēnu pamatskola
 • Rubenes pamatskola
 • Strenču pamatskola
 • Trikātas pamatskola
 • Valmieras sākumskola
 • Valmieras Pārgaujas sākumskola
 • Valmieras 5. vidusskola
 • Valmieras 2. vidusskola
 • Valmieras Viestura vidusskola
 • Mazsalacas vidusskola
 • Naukšēnu vidusskola
 • Rūjienas vidusskola
 • Valmieras Valsts ģimnāzija
 • Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija
 • Valmieras sākumskola
 • Valmieras Valsts ģimnāzija
 • Valmieras 5.vidusskola
 • Valmieras 2.vidusskola
 • Valmieras Pārgaujas sākumskola
 • Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija
 • Valmieras Viestura vidusskola

Speciālā izglītība:

 • Valmieras Gaujas krasta vidusskolas-attīstības centrs
 • Ziemeļvidzemes pamatskola

Profesionālās vidējās izglītības iestādes:

 • Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola
 • Valmieras tehnikums

Profesionālās ievirzes izglītības iestādes:

 • Bertānu Valmieras basketbola skola
 • Kocēnu Sporta skola
 • Mazsalacas Mūzikas un mākslas skola
 • Rūjienas Mākslas skola
 • Rūjienas Mūzikas skola
 • Rūjienas Sporta skola
 • Strenču Mūzikas skola
 • Valmieras Mūzikas skola

Augstākā izglītība:

 • Vidzemes Augstskola
 • Grāmatvedības un finanšu koledžas filiāle

Privātās izglītības iestādes

Valmieras pilsētā reģistrētās privātās izglītības iestādes:

 • Universum mūzikas un mākslas vidusskola
 • Valmieras Zaļā skola

Sociālā palīdzība

Ģimenes, bērnu sociālais atbalsts

Krīzes situācijas

Materiāls atbalsts

Personām ar invaliditāti

Sociālā aprūpe

Veselības aprūpes pieejamība

Valmieras pilsētā ir IV līmeņa ārstniecības iestāde “Vidzemes slimnīca” un ambulatoro pakalpojumu sniedzējs SIA “Valmieras veselības centrs”. Novadā darbojas SIA “Mazsalacas slimnīca”, 42 ģimenes ārstu prakses (t.sk. 18 Valmierā) un 17 ārstu speciālistu prakses.

Sociālo lietu pārvaldes Veselības aprūpes nodaļa nodrošina novada astoņu feldšerpunktu un veselības punktu darbību.

Novadā atrodas VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”, darbojas Gulbja laboratorijas un Centrālās laboratorijas filiāle, 27 aptiekas.

 • SIA “Vidzemes slimnīca”
 • SIA “Valmieras Veselības centrs”
 • SIA “Mazsalacas slimnīca”
 • VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”
 • Sporta Veselības centrs
 • Vidzemes bērnu veselības centrs Apelsīns

Novada aktualitātes

Pakalpojumu centri darbojas uz pašvaldību bāzes un saskaņā ar vienotiem principiem, nodrošinot klientiem vienkopus gan pašvaldību pakalpojumus, gan noteiktus valsts pakalpojumus.

Valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centros var:

 • Pieteikt noteiktus Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumus;
 • Saņemt konsultācijas par 7 valsts iestāžu e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID viedkartes lasītāju;
 • Saņemt informāciju un palīdzību – datora, interneta, eID viedkaršu lasītāju lietošanu, un konsultatīvo atbalstu.

Pakalpojumu centrā klients var saņemt informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts zemes dienesta un Lauku atbalsta dienesta e-pakalpojumiem un palīdzību e-pakalpojumu lietošanā, kā arī informāciju par valsts iestāžu tuvāko reģionālo struktūrvienību, tās darba laikiem un pieteikšanās kārtību.

Valmieras novadā šobrīd darbojas 7 VPVKAC – katrā teritoriālajā apvienībā viens:

Valmieras novada Kocēnu pagasta VPVKAC

Novadu nozīmes attīstības centrs

Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220

koceni@pakalpojumucentri.lv

+371 66954826

Valmieras novada Matīšu pagasta VPVKAC

Novadu nozīmes attīstības centrs

Skola iela 11, Matīši, Matīšu pag., Valmieras nov., LV-4210

burtnieki@pakalpojumucentri.lv

+371 66954907

Valmieras novada Mazsalacas pilsētas VPVKAC

Novadu nozīmes attīstības centrs

Pērnavas iela 4, Mazsalacas pilsēta, Valmieras nov., LV-4215

mazsalaca@pakalpojumucentri.lv

+371 66954867

Valmieras novada Naukšēnu pagasta VPVKAC

Novadu nozīmes attīstības centrs

Pagasta nams, Naukšēni, Naukšēnu pag., Valmieras nov., LV-4244

naukseni@pakalpojumucentri.lv

+371 66954829

Valmieras novada Rūjienas pilsētas VPVKAC

Novadu nozīmes attīstības centrs

Raiņa iela 3, Rūjienas pilsēta, Valmieras nov., LV-4240

 rujiena@pakalpojumucentri.lv

+371 66954842

Valmieras novada Strenču pilsētas VPVKAC

Novadu nozīmes attīstības centrs

Rīgas iela 7, Strenču pilsēta, Valmieras nov., LV-4730

strenci@pakalpojumucentri.lv

+371 66954852

Valmieras novada Trikātas pagasta VPVKAC

Novadu nozīmes attīstības centrs

Nākotnes iela 3, Trikāta, Trikātas pag., Valmieras nov., LV-4731

beverina@pakalpojumucentri.lv

+371 66954810

Valmieras novada pašvaldība turpina pakalpojumu saņemšanas tīkla izveidi tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietām. Atsaucoties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) aicinājumam, Valmieras novada pašvaldības domes sēdē pieņemts lēmums Valmieras novadā izveidot 12 novada nozīmes Valsts un pašvaldības vienotos klientu apkalpošanas centrus (VPVKAC) kā vienotu pakalpojumu sniegšanas kontaktpunktu gan valsts, gan pašvaldības pakalpojumiem, kas atradīsies 12 bibliotēkās. Lai sniegtu iedzīvotājiem atbalstu valsts pārvaldes pakalpojumu pieteikšanā, nodrošinot pakalpojumu pieejamību visām sabiedrības grupām, īpaši tiem iedzīvotājiem, kuriem ir problēmas citādi piekļūt digitālai videi, vai ir nepietiekamas digitālās prasmes, kā arī iedzīvotājiem, kuriem nepieciešama konsultācija nestandarta situācijā.

Novada dome atbalstījusi novada nozīmes VPVKAC izveidi:

 1. Bērzaines pagasta bibliotēkā (“Pīlādži”, Bērzaines pagasts, Valmieras novads, LV-4208);
 2. Brenguļu pagasta bibliotēkā (“Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pagasts, Valmieras novads, LV-4245);
 3. Burtnieku pagasta bibliotēkā (Jaunatnes iela 15, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Valmieras novads, LV-4206);
 4. Dikļu pagasta bibliotēkā (“Cielaviņa”, Dikļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223);
 5. Jeru pagasta bibliotēkā (“Jeru skola”, Endzele, Jeru pagasts, Valmieras novads, LV-4234);
 6. Kauguru pagasta Mūrmuižas bibliotēkā (“Stallis”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Valmieras novads, LV-4224);
 7. Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēkā (“Saieta nams”, Jaunklidzis, Plāņu pagasts, Valmieras novads, LV-4727);
 8. Rencēnu pagasta 1.bibliotēkā (Valmieras iela 13, Rencēni, Rencēnu pagasts, Valmieras novads, LV-4232);
 9. Sedas pilsētas bibliotēkā (Skolas laukums 2, Seda, Valmieras novads, LV-4728);
 10. Sēļu pagasta bibliotēkā (“Sēļu muiža”, Sēļi, Sēļu pagasts, Valmieras novads, LV4213);
 11. Vaidavas pagasta bibliotēkā (Skolas iela 1, Vaidava, Vaidavas pag., Valmieras novads, LV-4228);
 12. Zilākalna pagasta bibliotēkā (Imanta iela 7, Zilaiskalns, Zilākalna pagasts, Valmieras novads, LV-4222).