Novada tīmekļa vietne:   

www.ropazi.lv

 

Ropažu novads atrodas Vidzemē un robežojas ar Garkalnes, Siguldas, Ogres, Ikšķiles, Stopiņu, Salaspils, Inčukalna un Mālpils novadiem. Ropažu novada pašvaldībā ietilpst 19 ciemi – Augšciems, Bajāri, Bajārkrogs, Gaidas, Jaunbagumi, Jaunmucenieki, Kangari, Kākciems, Lielkangari, Mucenieki, Podkājas, Ropaži, Rotkaļi, Silakrogs, Tumšupe, Ūlupji, Vāverkrogs, Villasmuiža, un Zaķumuiža. Lielākās novada apdzīvotās vietas ir Ropaži, Silakrogs, Zaķumuiža, Mucenieki, Tumšupe un Kākciems. Novada administratīvais centrs ir Ropažu ciems, kas atrodas 35 km attālumā no Rīgas.

 

 

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

 

 

Darba iespējas novadā

Ar Ropažu novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties ŠEIT

 

2019. gada I. pusgadā NVA Rīgas reģionālajā filiālē reģistrētas 38818 brīvās darba vietas. No tām vairums profesiju grupās: kvalificēti strādnieki un amatnieki – 18170, vienkāršās profesijas – 5096, iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 4596, pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 4108, vecākie speciālisti – 2681,  speciālisti – 2047, kalpotāji – 1470, vadītāji – 376, kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki – 274.

 

Papildus informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē.

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Novada uzņēmumu galvenie darbības veidi ir kravu pārvadājumi, automobiļu apkope un remonts, būvniecība, mazumtirdzniecība, ēdināšanas pakalpojumi, mežizstrāde, derīgo izrakteņu ieguve, konsultācijas, u.c.

 

2018. gadā 5 lielākie iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) maksātāji ir bijuši uzņēmumi: SIA “PNB Print”, SIA “PERUZA”, SIA “WINDOWS FACTORY”, Aktsiaselts Baltem Rīgas filiāle un SIA “K2 projekts”, sniedzot būtisku ieguldījumu ne tikai savu darbinieku labklājībā, bet arī pašvaldības attīstībā un uzturēšanā, veicinot konkurētspēju un paaugstinot pašvaldības iedzīvotāju dzīves līmeni.

 

Lielākie uzņēmumi:

Zemkopība: SIA “X-Faili” (bioloģiskā saimniecība, kas nodarbojas ar augkopību, biškopību);

Gaļas un zivju izstrādājumu ražošana: SIA “Ropažu pārtika”, SIA “Gardumu karaliste”, SIA “Villattrans”;

Ēku būvniecība, apdare, instalācijas: SIA “MS Projekts”, SIA “Jumts plus”, SIA “BŪVREM”, SIA “”Ekers Būve”, SIA “Energoefekt”, SIA “Projekts XL”;

Autoserviss, autonoma, auto restaurācija: SIA “Restavrator”, SIA “Rodenpois Auto”, SIA “Avocar”;

Ražošana: SIA “PERUZA” (ražošanas standarta un nestandarta iekārtas), SIA “BALTPLASTS RKF” (plastmasas preču ražošana), SIA “Q LINE” (mērķa šķīvīšu ražošana);

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi: SIA “ZZ Dats”, SIA "Uzskaites sistēmas", SIA "Uzskaitvedis";

Kokapstrāde: SIA “Malkas pasaule”, SIA “”ESPA”.

 

 Vidējā bruto darba alga Ropažu novadā 2019. gada 1.ceturksnī:

  • EUR 1073 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 799 (Sabiedriskajā sektorā);
  • EUR 810 (Pašvaldību struktūrās);
  • EUR 1250 (Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50).

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

 

Ropažu novadā izglītības ieguve tiek nodrošināta 4 mācību iestādēs: Ropažu vidusskolā, Zaķumuižas pamatskolā, PII “Annele” un Ropažu mākslas un mūzikas skolā “Rodenpois”.

 

Veselības aprūpes pakalpojumus sniedz ģimenes ārstu prakses, zobārstu prakses. Aptiekas atrodas Ropažos un Silakrogā.

 

Ar sociālo pakalpojumu nodrošināšanu nodarbojas Ropažu novada Sociālais dienests. VSAC “Vidzeme” filiālē “Ropaži” sniedz pakalpojumus klientiem, kuri ir I un II grupas invalīdi ar garīga rakstura traucējumiem. Ropažu novada Muceniekos atrodas patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs “Mucenieki”.

 

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk. par biznesa attīstības iespējām novadā un atbalsta programmām.

 

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējām novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālu informāciju.