Novada mājas lapa:

www.bauska.lv

Pēc novadu reformas jaunajā Bauskas novadā apvienoti: Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novads.

Bauskas novada administratīvais centrs – Bauskas pilsēta.

Bauskas pilsēta atrodas: 68 km attālumā no Rīgas, 62 km no Jelgavas, 19 km no Latvijas – Lietuvas robežas

Bauskas novads robežojas ar 5 novadiem (Aizkraukles, Ogres, Ķekavas, Jelgavas, Olaines), kā arī ar Lietuvas robežu;

Iedzīvotāju skaits 22 004

Darbaspējas vecumā 13 758 (2022, CSP)

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Bauskas novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties NVA CV un vakanču portālā.

Brīvo darba vietu skaits 2023. gada 1.ceturksnī – 227

No tām 112   vienkāršajās profesijās – laukstrādnieki, lauksaimniecības palīgstrādnieki, palīgstrādnieki, ceļu būves palīgstrādnieki; pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 28; speciālisti – 14; kvalificēti strādnieki un amatnieki – 42; autobusu vadītāji – 7; kravas automobiļu vadītāji – 5; vadītāji, vecākie eksperti, eksperti – 6; citās profesijās – 13. Papildus informācija pieejama ŠEIT.

 

Bauskas novada aktīvo uzņēmumu skaits – 3211. Pēc uzņēmējdarbības formas lielāko daļu sastāda: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību – 1542; Zemnieku saimniecība – 1279; individuālais komersants – 258.

Novadā attīstīta lauksaimniecības produktu pārstrāde, pārtikas ražošana. Lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes uzņēmumi.

Lielākie uzņēmumi Bauskas novadā: “BALTIKOVO” AS, SIA "LRS MŪSA", SIA "KORN", SIA „KVĒLE”, SIA "PS LĪDUMS", SIA "BAUSKAS ALUS", SIA "VIDES SERVISS", SIA „BĒRZKALNI”, SIA „JUVI”, SIA „KRONIS”, SIA „TIPO PRINT”, SIA “LIELZELTIŅI”, “UZVARA -STRAUTI” SIA, “GAIŽĒNI” SIA, “BALTIC DAIRY BOARD”SIA

Lielākās zemnieku saimniecības: SIA „LĪDUMS”, SIA „UZVARA-LAUKS”, SIA „LIELMEŽOTNE”, Z/S "ERIŅI", SIA „MĀLNIEKI”, SIA „CERAUKSTĪTE”, Z/S "PRIEŽMALES", Z/S „MEŽMĀRTIŅI” u.c.

Vērojama tendence darbaspēka svārstmigrācijā - 43,5% iedzīvotāju strādā Bauskas novadā, 45% Rīgā un Pierīgā.

Sadzīves apstākļi

Izglītība

Bauskas novadā ir plašs un daudzveidīgs izglītības iestāžu tīkls: 5 pirmsskolas izglītības iestādes; 17 vispārējās izglītības iestādes; 2 speciālās izglītības iestādes; 6 profesionālās ievirzes izglītības iestādes; 1 bērnu un jauniešu interešu izglītības iestāde; 3 pieaugušo neformālās izglītības iestādes; 2 profesionālās tālākizglītības pilnveides izglītības iestādes; 1 augstākās izglītības iestāde - Latvijas Universitātes (LU) Bauskas filiāle

Bauskas novadā atrodas viena profesionālās ievirzes izglītības iestāde – Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma (KLT) Saulaines struktūrvienība.

Profesionālās ievirzes izglītību Bauskas novadā īsteno sešas mācību iestādes – 3 sporta skolas un 3mākslas un mūzikas skolas, kā arī Rundāles novada Pilsrundāles vidusskolas Mūzikas un mākslas struktūrvienība.

Veselības aprūpe

Bauskas novadā ir nodrošināta veselības aprūpes pieejamība. Kopumā visā novada teritorijā 2022. gada sākumā pēc Nacionālā veselības dienesta datiem darbojās 25 ģimenes ārstu prakses.

Sociālie pakalpojumi

Bauskas novada teritorijā sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus nodrošina visu četru līdzšinējo pašvaldību Sociālie dienesti. Novadu Sociālie dienesti ir pašvaldības iestādes, kas izveidotas, lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu.

Kultūra

Pašvaldības funkcijas kultūras darba organizēšanā apvienotajā Bauskas novadā īsteno 21 dažādu nosaukumu kultūras iestādes – kultūras centri, kultūras nami, saieta nami, tautas nami, daudzfunkcionālais centrs, pagastu kultūras darba organizēšana. Bauskas novada kultūras iestādēs darbojas ap 120 amatiermākslas kolektīvi un dažādi interešu izglītības kolektīvi. 2022. gadā novadā darbojās 57 bibliotēkas.

Novadā tiek organizēti festivāli, tradicionālie gadskārtu svētki, novadu un pagastu svētki, valsts svētki, kapusvētki, amatierkolektīvu pasākumi, senioru pasākumi, Dzejas dienas, Mātes un Tēva dienas, Bērnu svētki, iesaiste Muzeju nakts un citos pasākumos valsts mērogā u.c.

Papildu informācija

Novada mājas lapā www.bauskasnovads.lv  var iegūt informāciju kādas nozares attīstās novadā, ir pieejama informācija uzņēmumiem, t.sk. par iespējām piesaistīt ES fondu finansējumu, par rīkotajiem semināriem un cita informācija. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai. Tāpat novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.