Novada tīmekļa vietne:

www.saulkrasti.lv

Saulkrastu novada teritorijas kopējā platība ir 277,8 km². Saulkrastu novada administratīvā teritorija atrodas Rīgas jūras līča piekrastē, Vidzemes rietumu daļā. Saulkrastu novada teritorija ietver piejūras mežu joslu no Lilastes upes un ezera dienvidos, līdz Zvejniekciemam ziemeļos un austrumos līdz Lojas un Gaujas upēm. Robežojas ziemeļos ar Limbažu novadu, austrumos ar Siguldas novadu un dienvidos ar Ādažu novadu. Novada centrs atrodas Saulkrastu pilsētā. Administratīvā teritorija stiepjas 17 kilometru garumā gar piekrasti un 20 kilometru garumā uz austrumiem līdz Lojas upei. Novadā deklarēti dzīvo vairāk nekā 9 tūkstoši iedzīvotāji. Līdz ar vasaras sezonu, iedzīvotāju skaits ievērojami palielinās, kas saistīts ar tūrisma sezonas sākšanos un novadā esošo dārzkopības kooperatīvu iedzīvotāju plūsmas palielināšanos. Attālums no Saulkrastu centra līdz Rīgai ir 45 km, Limbažiem – 47 km, Siguldai – 40 km, Salacgrīvai – 58 km. Novada teritoriju šķērso starptautiskas nozīmes autoceļš VIA Baltica. Saulkrastu novadā ietilpst apdzīvotas vietas – Bātciems, Pabaži, Saulkrasti, Zvejniekciems, Loja, Sēja, Murjāņi, kā arī dārzkopības kooperatīvi. Novadam cauri tek sešas upes – Inčupe, Pēterupe, Ķīsupe, Aģe, Loja un Gauja.

Iedzīvotāju skaits: > 9000

Iedzīvotāji darbaspējas vecumā: 6226

Bezdarbnieku skaits / Bezdarba līmenis: 203/ 3,3

Republikas pilsētas un novadi

Bezdarbnieku skaits

no tiem

Bezdarba līmenis *) (%)

Darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits (01.07.2022.)

 

sievietes

invalīdi

jaunieši vecumā 15 - 24 gadi

 
 

Saulkrastu novads

203

105

16

20

3.3

6226

 

Avots: CSP

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas
Ar Saulkrastu novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties CV un vakanču portālā:

https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/saraksts

Siguldas filiāles reģistrēto brīvo darba vietu skaits pa nozarēm uz 2023. gada 22.maiju:

Vadītāji – 4, vecākie speciālisti – 39, speciālisti – 7, kalpotāji – 2, pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki 30, kvalificēti strādnieki un amatnieki 36, iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 6, vienkāršās profesijas darbinieki– 271.

Siguldas filiāles top pieprasītākās profesijas:

Sezonas lauksaimniecības palīgstrādnieks 401, kūdras ieguves palīgstrādnieks 305, būvstrādnieks 72, mazumtirdzniecības veikala pārdevējs 38, remontstrādnieks 24, palīgstrādnieks 23, izglītības un skolu psihologs 21, ceha strādnieks 21, iepirkumu speciālists 18, apkopējs 13, pavārs 11.

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Lielākie novada uzņēmumi
 

Nr.p.k.

Uzņēmums

NACE

Darbības veids (pēc NACE)

1

Abra, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība

46.21

Graudu, sēklu, neapstrādātas tabakas un lopbarības vairumtirdzniecība

2

Guliver, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

41.2

Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība

3

ZS VEĢI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

1.5

Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība)

4

VARITA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

3.11

Jūras zvejniecība

5

Skultes kartons, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

17.21

Gofrētā papīra un kartona ražošana; papīra un kartona taras ražošana

6

OJE GRUPA, SIA

2.2

Mežizstrāde

7

KILBE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

16.1

Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana

8

Saulkrastu komunālserviss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

36

Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde

9

SAULKRASTU MEŽI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

2.2

Mežizstrāde

10

Aggregare, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

16.29

Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana

 Avots: Lursoft

Saulkrastu novada teritorijas lielāko daļu 63% aizņem meži, 5% lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Ņemot vērā teritorijas kūrorta loģiskos, rekreatīvos, ainaviskos potenciālus, mežs pilda galvenokārt ekoloģiskās un sociālās funkcijas. Finansiāli ieņēmumi no meža resursu ieguves ir salīdzinoši nelieli.
 

Sadzīves apstākļi

Saulkrastos darbojas Saulkrastu novada vidusskola, Sējas pamatskola, pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” un “Bitīte”, Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola, Sējas Mūzikas un mākslas skola. Saulkrastu novada kultūras dzīvi veido aktīva māksliniecisko kolektīvu darbība un tradicionālie un no jauna ieviestie kultūras sarīkojumi. Tos organizē un vada pašvaldības iestādes Saulkrastu kultūras centrs, Saulkrastu kultūras centra filiāle Pabažu kultūras nams, Sējas kultūras nams, Saulkrastu sporta un ģimeņu centrs. Novadā darbojas  dažādi kolektīvi, kas ļauj ikvienam novada iedzīvotājam atrast tieši sev piemērotu veidu, kā pavadīt brīvo laiku un tādējādi veicināt kultūrizglītību.

Saulkrastos darbojas sporta halle, kurā notiek Saulkrastu vidusskolas skolēnu sporta stundas un pašvaldības iedzīvotājiem ir iespēja darboties dažādos sporta veidos. Populārākie un tradīcijām bagātākie sporta veidi ir basketbols, volejbols, futbols un orientēšanās sports.

Papildu informācija

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju uzņēmējiem, iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk arī par biznesa attīstības iespējam novadā un atbalsta programmām. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.
Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par 
vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējām novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.