Siguldas filiāle

Saulkrastu novads

Novada tīmekļa vietne:

www.saulkrasti.lv

Saulkrastu novads ir pašvaldība Vidzemē, Rīgas jūras līča krastā. Novads apvieno Saulkrastu pilsētu un Saulkrastu pagastu. Attālums no Saulkrastu centra līdz Rīgai ir 45 km, bet līdz Siguldai - 40 km. Saulkrastu pilsētas teritorija stiepjas 17 km garumā starp jūru, autoceļu A – 1 “Via Baltica” un dzelzceļa līniju no Inčupes līdz Ķīšupei.

 

Iedzīvotāju skaits: 6 589

Iedzīvotāji darbaspējas vecumā: 4 034

Bezdarbnieku skaits / Bezdarba līmenis: 145/ 3.59

Ar Saulkrastu novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties

tabula

  

Avots: CSP

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas
Ar Mālpils novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties https://cvvp.nva.gov.lv

Siguldas filiāles reģistrēto brīvo darba vietu skaits pa nozarēm uz 2019. gada 31. decembri:

Vecākie speciālisti – 10, speciālisti – 27, kalpotāji – 3, pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki 13, kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki – 25, kvalificēti strādnieki un amatnieki 132, iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 8, vienkāršās profesijas – 9, nacionālo bruņoto spēku profesijas – 50.

Siguldas filiāles top pieprasītākās profesijas:

Lauksaimniecības palīgstrādnieks 180, būvstrādnieks 120, mazumtirdzniecības veikala pārdevējs 79, pavārs 77, betonētājs 69, apdares darbu strādnieks 64, mežstrādnieks 61, apkopējs 54, palīgstrādnieks 53, vispārējās vidējās izglītības skolotājs 43.

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Lielākie novada uzņēmumi
LIETAS MD, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, SCA Mežs Latvija, SIA, ASK ENTERPRISE, SIA, ALMA M, SIA, IMG Constructor, SIA, SKULTES KOKOSTA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, SHABLOVS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, GP Holding, SIA, MARSVET, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, VARITA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Skultes kartons, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, RST SKRŪVPĀĻI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, EIGERS VERTEX, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, VARMAA, SIA, SEMPER SOLE, SIA, SAULKRASTU MEŽI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

 

Vidējā bruto alga Saulkrastu novadā:

  • EUR 1 200 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 923 (Sabiedriskajā sektorā)
  • EUR 842 (Vispārējās valdības sektorā)
  • EUR 842 (Pašvaldību struktūrās)

Avots: CSP

Saulkrastu novada teritorijas lielāko daļu 63% aizņem meži, 5% lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Ņemot vērā teritorijas kūrort loģiskos, rekreatīvos, ainaviskos potenciālus, mežs pilda galvenokārt ekoloģiskās un sociālās funkcijas. Finansiāli ieņēmumi no meža resursu ieguves ir salīdzinoši nelieli.
 

Sadzīves apstākļi

Saulkrastos darbojas Saulkrastu vidusskola, Zvejniekciema vidusskola, pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis” un Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola. Saulkrastu novada kultūras dzīvi veido aktīva māksliniecisko kolektīvu darbība un tradicionālie un no jauna ieviestie kultūras sarīkojumi. Tos organizē un vada pašvaldības aģentūra „Saulkrastu kultūras un sporta centrs”. Tajā darbojas 21 dažādi kolektīvi, kas ļauj ikvienam novada iedzīvotājam atrast tieši sev piemērotu veidu, kā pavadīt brīvo laiku un tādējādi veicināt kultūrizglītību.

Saulkrastos darbojas sporta halle, kurā notiek Saulkrastu vidusskolas skolēnu sporta stundas un pašvaldības iedzīvotājiem ir iespēja darboties dažādos sporta veidos. Populārākie un tradīcijām bagātākie sporta veidi ir basketbols, volejbols, futbols un orientēšanās sports.

Papildu informācija

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju uzņēmējiem, iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk arī par biznesa attīstības iespējam novadā un atbalsta programmām. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.
Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējām novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.