Oficiālā statistika ir statistika, kas atbilst Statistikas likumā noteiktajiem mērķiem un kritērijiem un ir iekļauta oficiālās statistikas programmā, kuru apstiprina Ministru kabinets.

Statistika par reģistrēto bezdarbu

  • Statistika par reģistrēto bezdarbnieku skaitu un reģistrētā bezdarba līmeni pieejama mēnešu griezumā

Statistika par aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un preventīvajiem pasākumiem

  • Statistika par aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un preventīvajiem pasākumiem pieejama mēnešu griezumā

Publicēšanas periodiskums

  • 1 reizi mēnesī

Publicēšanas kalendārs

2023.gads

Reģistrētais bezdarbnieku skaits, reģistrētā bezdarba līmenis

Reģistrēto bezdarbnieku skaits sadalījumā pa pilsētām un novadiem

Janvāris

9.janvāris

13.janvāris

Februāris

9.februāris

13.februāris

Marts

9.marts

13.marts

Aprīlis

11.aprīlis

13.aprīlis

Maijs

9.maijs

12.maijs

Jūnijs

9.jūnijs

13.jūnijs

Jūlijs

10.jūlijs

13.jūlijs

Augusts

9.augusts

14.augusts

Septembris

8.septembris

13.septembris

Oktobris

9.oktobris

13.oktobris

Novembris

9.novembris

13.novembris

Decembris

8.decembris

13.decembris