Oficiālā statistika ir statistika, kas atbilst Statistikas likumā noteiktajiem mērķiem un kritērijiem un ir iekļauta oficiālās statistikas programmā, kuru apstiprina Ministru kabinets.

Statistika par reģistrēto bezdarbu

Statistika par aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un preventīvajiem pasākumiem

  • Statistika par aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un preventīvajiem pasākumiem pieejama mēnešu griezumā

Publicēšanas periodiskums

  • 1 reizi mēnesī
2020.gads Reģistrētais bezdarbnieku skaits, reģistrētā bezdarba līmenis Reģistrēto bezdarbnieku skaits sadalījumā pa pilsētām un novadiem
Janvāris 9.janvāris 20.janvāris
Februāris 7.februāris 20.februāris
Marts 9.marts 20.marts
Aprīlis 8.aprīlis 20.aprīlis
Maijs 8.maijs 20.maijs
Jūnijs 8.jūnijs 19.jūnijs
Jūlijs 8.jūlijs 20.jūlijs
Augusts 7.augusts 20.augusts
Septembris 8.septembris 18.septembris
Oktobris 8.oktobris 20.oktobris
Novembris 9.novembris 20.novembris
Decembris 8.decembris 18.decembris