Oficiālā statistika ir statistika, kas atbilst Statistikas likumā noteiktajiem mērķiem un kritērijiem un ir iekļauta oficiālās statistikas programmā, kuru apstiprina Ministru kabinets.

Statistika par reģistrēto bezdarbu

Statistika par aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un preventīvajiem pasākumiem

Publicēšanas periodiskums

  • 1 reizi mēnesī

2021.gads

Reģistrētais bezdarbnieku skaits, reģistrētā bezdarba līmenis

Reģistrēto bezdarbnieku skaits sadalījumā pa pilsētām un novadiem

Janvāris

8.janvāris

18.janvāris

Februāris

8.februāris

18.februāris

Marts

8.marts

18.marts

Aprīlis

9.aprīlis

19.aprīlis

Maijs

10.maijs

18.maijs

Jūnijs

8.jūnijs

18.jūnijs

Jūlijs

8.jūlijs

19.jūlijs

Augusts

9.augusts

18.augusts

Septembris

8.septembris

17.septembris

Oktobris

8.oktobris

18.oktobris

Novembris

8.novembris

17.novembris

Decembris

8.decembris

17.decembris