Oficiālā statistika ir statistika, kas atbilst Statistikas likumā noteiktajiem mērķiem un kritērijiem un ir iekļauta oficiālās statistikas programmā, kuru apstiprina Ministru kabinets.

Statistika par reģistrēto bezdarbu

Statistika par aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un preventīvajiem pasākumiem

Publicēšanas periodiskums

  • 1 reizi mēnesī

Publicēšanas kalendārs

2022.gads

Reģistrētais bezdarbnieku skaits, reģistrētā bezdarba līmenis

Reģistrēto bezdarbnieku skaits sadalījumā pa pilsētām un novadiem

Janvāris

10.janvāris

14.janvāris

Februāris

8.februāris

14.februāris

Marts

8.marts

14.marts

Aprīlis

8.aprīlis

14.aprīlis

Maijs

9.maijs

13.maijs

Jūnijs

8.jūnijs

14.jūnijs

Jūlijs

8.jūlijs

14.jūlijs

Augusts

8.augusts

15.augusts

Septembris

8.septembris

14.septembris

Oktobris

7.oktobris

14.oktobris

Novembris

8.novembris

14.novembris

Decembris

8.decembris

14.decembris