Oficiālā statistika ir statistika, kas atbilst Statistikas likumā noteiktajiem mērķiem un kritērijiem un ir iekļauta oficiālās statistikas programmā, kuru apstiprina Ministru kabinets.

Statistika par reģistrēto bezdarbu

  • Statistika par reģistrēto bezdarbnieku skaitu un reģistrētā bezdarba līmeni pieejama mēnešu griezumā

Statistika par aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un preventīvajiem pasākumiem

  • Statistika par aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un preventīvajiem pasākumiem pieejama mēnešu griezumā

Publicēšanas periodiskums

  • 1 reizi mēnesī

Publicēšanas kalendārs

2024.gads

Reģistrētais bezdarbnieku skaits, reģistrētā bezdarba līmenis

Reģistrēto bezdarbnieku skaits sadalījumā pa pilsētām un novadiem

Janvāris

8.janvāris

12.janvāris

Februāris

8.februāris

12.februāris

Marts

8.marts

12.marts

Aprīlis

8.aprīlis

12.aprīlis

Maijs

9.maijs

13.maijs

Jūnijs

7.jūnijs

12.jūnijs

Jūlijs

8.jūlijs

12.jūlijs

Augusts

8.augusts

12.augusts

Septembris

9.septembris

13.septembris

Oktobris

7.oktobris

11.oktobris

Novembris

8.novembris

12.novembris

Decembris

9.decembris

13.decembris