Nr. Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas Nr.             Līguma veids Paziņojuma publikācijas datums IUB mājaslapā/ NVA mājas lapā  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš  Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Euro Līgumu noslēgšanas datums/ Līguma izpildes termiņš/ Līguma Nr.  
1. Telpu uzkopšanas pakalpojums uz nenodrošināto reģionu - Kurzemes reģions   pakalpojums     SIA "Impel Serviks" 5185,45 04.01.2018./ no 27.12.2017.- 31.04.2018./ NVA 1.1-9.4/1
2. Telpu uzkopšanas pakalpojums   NVA 2017/25  pakalpojums 23.11.2017.  04.12.2017.pkst.10:00  SIA "Info Serviss" 34524,04  05.01.2018./ no 02.01.2018.-30.04.2018./ NVA2017/25/1.1.-9.4/2 
3. Telpu uzkopšanas pakalpojums   NVA 2017/25  pakalpojums 23.11.2017.  04.12.2017.pkst.10:00  SIA "CS komrecserviss"  4106,04  02.01.2018./ no 02.01.2018.-30.04.2018./ NVA2017/25/1.1.-9.4/3 
4.  „Psihologu un psihoterapeitu individuālo un grupu konsultāciju īstenošana” ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) ietvaros NVA 2017/21_ESF  pakalpojums 14.08.2017.  05.09.2017.  SIA "Kūrija"  126 654,57  09.01.2018./līdz 29.decembrim 2019.gadam/ Līg.Nr.NVA 2017/21_ESF/1.1.-11.3/1 
5. Mobilo telefonu iegāde    pakalpojums     SIA "Tele2"  234,00  11.01.2018./līdz 11.02.2018./ Līg. Nr. 1.1- 11.7/1 
6. „Psihologu un psihoterapeitu individuālo un grupu konsultāciju īstenošana” ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) ietvaros NVA 2017/21_ESF pakalpojums 14.08.2017.  05.09.2017.  Biedrība Psiholoģisko konsultāciju centrs "Intence"  97 104,00  12.01.2018./līdz 29.decembrim 2019.gadam/ Līg.Nr.NVA 2017/21_ESF/1.1.-11.3/2 
7. Psihologu un psihoterapeitu individuālo un grupu konsultāciju īstenošana” ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) ietvaros  NVA 2017/21_ESF  pakalpojums 14.08.2017.  05.09.2017.  SIA "Latvian Holidays"  285 976,88 08.01.2018./līdz 29.decembrim 2019.gadam/ Līg.Nr.NVA 2017/21_ESF/1.1.-11.3/3 
8. Psihologu un psihoterapeitu individuālo un grupu konsultāciju īstenošana” ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) ietvaros  NVA 2017/21_ESF  pakalpojums 14.08.2017. 05.09.2017.  SIA "Latvian Holidays"  81 212,04  08.01.2018./līdz 29.decembrim 2019.gadam/ Līg.Nr.NVA 2017/21_ESF/1.1.-11.3/4 
9. Starptautiskās konferences "Nodarbinātība Latvijā vakar, šodien, rīt"organizēšana    pakalpojums     SIA "CWT Latvia"  7 734,40  16.01.2018./ līdz 31.07.2018./ Līg.Nr. 1.-11.6/1 
10. Ergoterapeitu pakalpojuma nodrošināšana     pakalpojums     SIA "Kanins"  19 535,00  17.01.2018./līdz 30.12.2019./Līg.Nr. 1.1. - 11.5/1 
11. Plakātu izgatavošana    pakalpojums     SIA "GR ART&PRINT"  175,00  29.01.2018./līdz 16.02.2018./ Nr. 1.1-11.4/1 
12. Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi bezdarbniekiem ar invaliditāti  Nr.2017/AIB/1 pakalpojums   08.11.2017.  01.12.2017. SIA “Mācību centrs plus” spec.asist-150,00 par vienu b/d un soc.ment.- 7,00 ar PVN 01.02.2018./līdz 31.12.2019./Nr.2017/ABI/1/1.-11.3/6
13. Telpu noma konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumu ietvaros NVA 2018/4_ESF  pakalpojums 28.02.2018.  2018. gada 12. marts plkst. 14:00  Zilupes novada pašvaldība   EUR 3.50 /h  02.05.2018./Līdz 2021. gada 31. decembrim / Līguma Nr. 30.13.4.6-7/1 
14. Darba vides un cilvēkresursu izvērtējuma nodrošināšana (metodikas izstrāde, darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējuma veikšana) NVA 2018/1_ESF  pakalpojums  17.03.2018.  2018. gada 27. aprīlis plkst. 14:00 SIA “Corporate Consulting”  
1 437 583,88
08.06.2018./Līdz 2019. gada 31. decembrim  / Līguma Nr. 1.1-11.7/2
15. “Informatīvās kampaņas organizēšana ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.2/15/I/001 ietvaros” un ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” Nr. 7.3.2/0/16/I/001 ietvaros”  NVA 2018/2_ESF   pakalpojums 02.03.2018.   2018. gada 16. aprīlis plkst. 14:00   SIA “Platforma filma” 242 440,00,
t.sk. AIB projekta ietvaros – EUR 91 000,00;
AIDM projekta ietvaros – 151 440,00
 
29.06.2018./Līdz 2021. gada 31. decembrim / Līguma Nr. 1.1-11.0/1 
16. Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums nodarbinātām personām NVA 2018/21/2_ESF pakalpojums  27.07.2018  08.08.2018  SIA "Skrivanek Baltic"  37 190,08 29.10.2018/ no 29.10.2018.- 22.12.2022./ 1.1-11.7/3 
17. Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums nodarbinātām personām(uz nenodrošinātajām daļām) NVA 2018/21/3_ESF  pakalpojums  28.09.2018.  11.10.2018.  SIA "Skrivanek Baltic"; SIA “OnPlate”  37 190,08  14.12.2018/ no 14.12.2018.- 22.12.2022./ 1.1-11.7/4 un 1.1-11.7/5 (Līgumu numuri)