NOLIKTAVAS DARBINIEKS

Polija, aktuāla līdz 29.05.2021.
Skatīt vairāk

SKĀRDNIEKS

Somija, aktuāla līdz 03.05.2021.
Skatīt vairāk

KONDITORS

Igaunija, aktuāla līdz 03.05.2021.
Skatīt vairāk

PROJEKTU VADĪTĀJS

Somija, aktuāla līdz 12.04.2021.
Skatīt vairāk

VENTILĀCIJAS MONTĒTĀJS

Norvēģija, aktuāla līdz 29.05.2021.
Skatīt vairāk

SANTEHNIĶIS

Norvēģija, aktuāla līdz 29.05.2021.
Skatīt vairāk

METINĀTĀJS – MONTĒTĀJS

Igaunija, aktuāla līdz 22.04.2021.
Skatīt vairāk

KONSTRUKTORS

igaunija, aktuāla līdz 22.04.2021.
Skatīt vairāk

ATSLĒDZNIEKS

Igaunija, aktuāla līdz 22.04.2021.
Skatīt vairāk

KUĢU BŪVĒTĀJS

Igaunija, aktuāla līdz 21.04.2021
Skatīt vairāk

METINĀTĀJS

Igaunija, aktuāla līdz 21.04.2021
Skatīt vairāk

VENTILĀCIJAS CAURUĻU UZSTĀDĪTĀJS

Igaunija, aktuāla līdz 25.04.2021
Skatīt vairāk

KUĢU BŪVĒTĀJS

Igaunija, aktuāla līdz 23.04.2021
Skatīt vairāk

CELTNIEKS

Igaunija, aktuāla līdz 21.04.2021
Skatīt vairāk

CELTNIEKS

Igaunija, aktuāla līdz 21.04.2021
Skatīt vairāk

AUTOMEHĀNIĶIS

Igaunija, aktuāla līdz 25.04.2021.
Skatīt vairāk

ORTODONTS

Norvēģija, aktuāla līdz 01.07.2021.
Skatīt vairāk

LOPKOPĒJS

Somija, aktuāla līdz 16.04.2021.
Skatīt vairāk

SILTUMNĪCAS STRĀDNIEKS

Somija, aktuāla līdz 16.04.2021.
Skatīt vairāk

KUĢA REMONTA INŽENIERIS

Igaunija, aktuāla līdz 11.04.2021.
Skatīt vairāk

KRAVU INSPEKTORS

Norvēģija, aktuāla līdz 14.04.2021.
Skatīt vairāk

KRAVAS VAGONU REMONTA SPECIĀLISTS

Igaunija, aktuāla līdz 08.04.2021.
Skatīt vairāk

ATKAULOTĀJS

Norvēģija, aktuāla līdz 30.04.2021.
Skatīt vairāk

MIESNIEKS

Norvēģija, aktuāla līdz 30.04.2021.
Skatīt vairāk

EURES darba mobilitātes portālā publicētās vakances iesniedz nodarbinātības dienesti, kas ir EURES tīkla partneri. Tas nozīmē, ka EURES portālā vienuviet ir pieejamas vakances no 31 valsts nacionālajām datu bāzēm.

Ik dienu EURES portālā ir pieejami vairāk nekā 2 miljoni darba piedāvājumi

www.eures.europa.eu

Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO) datubāzē varat meklēt pastāvīga un pagaidu darba vakances, tostarp līgumdarbinieku, stažieru un norīkoto ekspertu vakances.

EPSO ir starpiestāžu dienests, kura pārziņā ir darbinieku atlase visām Eiropas Savienības iestādēm un aģentūrām, tostarp Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Komisijai, Tiesai, Revīzijas palātai, Eiropas Ārējās darbības dienestam, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un Eiropas Ombudam. Katra iestāde pieņem darbā cilvēkus no pārbaudījumus sekmīgi izturējušo kandidātu saraksta, kuru sniedz EPSO.

https://epso.europa.eu