Novada tīmekļa vietne

www.aizkraukle.lv

Aizkraukles novads ir pašvaldība Vidzemes dienvidu daļā pie Daugavas upes. Novada centrs atrodas Aizkraukles pilsētā. Izveidots 2001. gadā administratīvi teritoriālās reformas gaitā, apvienojot Aizkraukles pilsētu un Aizkraukles pagastu.

Robežojas ziemeļos ar Ogres novada Krapes pagastu, austrumos ar Kokneses novada Kokneses pagastu, dienvidos ar Jaunjelgavas novada Sērenes pagastu un rietumos ar Skrīveru novadu. Novada teritorijā darbojas izglītības iestādes—novada vidusskola, vakara un maiņu vidusskola, profesionālā vidusskola. Novadā ir 4 bērnudārzi. Novadā ir aktīva sporta dzīve šobrīd. Aizkraukle var lepoties ar renovētu stadionu, kura skrejceļi un sektori klāti ar Šveices firmas “Conica” segumu, kas ļauj augstvērtīgi trenēties novada un reģiona vieglatlētiem. Novadā ir plašs sporta centrs, pie sporta centra atrodas tenisa korti, kur iespējams trenēties gan bērniem, gan pieaugušajiem kvalificētu treneru vadībā. Aizkraukles novadā par veselības aprūpi gādā Aizkraukles Medicīnas centrs un dažādas ārstu privātprakses. savukārt par sociālo aprūpi gādā Aizkraukles novada sociālais dienests.
 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Novada ekonomikā dominē daudznozaru tautsaimniecība. Galvenās nozares ir enerģētika, kokapstrāde, metālapstrāde un lauksaimniecība. Ģeogrāfiskais novietojums nosaka novada lauku teritorijas dabiskos un augšņu apstākļus, kas savukārt ietekmē lauksaimniecības attīstību labi attīstīta augkopības un lopkopības nozare.

Uzņēmējdarbības attīstību veicina gan labā transporta infrastruktūra (dzelzceļš, autoceļu maģistrāles), gan gandrīz neierobežotas elektroenerģijas izmantošanas iespējas pateicoties Pļaviņu HES. Vislielākais uzņēmumu skaits ir reģistrēts tirdzniecības nozarē 23,4%, lauksaimniecībā 10,5 %, apstrādes rūpniecībā 7,3% Lielākie uzņēmumi novadā pēc nodarbināto skaita: SIA AKZ, SIA Jeld-Wen Latvija. SIA |Aizkraukles medicīnas centrs, AS “Virši”, SIA “Mikas M”, SIA “Lauma A”, tirdzniecības tīkls “Maxima”.

2018.gada pirmajā ceturksnī Aizkraukles filiālē tika reģistrētas 127 brīvās darba vietas. No tām vairums -17 bija Pakalpojumi un tirdzniecības darbinieki, 43 - vienkāršas profesijas. 11-Vecākie speciālisti, 12-Speciālisti, 23-iekārtu un mašīnbūves operatori un izstrādājumu montētāji; Papildus informācija pieejamas NVA tīmekļa vietnē.

Lielākais nodarbināto skaits Aizkrauklē ir vairumtirdzniecībā -17,8%, apstrādes rūpniecībā -16,5%, valsts pārvaldē -9,9%, izglītībā -9,3%,transporta sektorā -4,8%, būvniecībā 5,9%, veselības un aprūpes sektorā -4,8%, lauksaimniecībā -3,7%.

Plašāka informācija

Novada mājas lapā var iegūt informāciju kādas nozares attīstās novadā, ir pieejama informācija par uzņēmumiem, pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai. Pašvaldība savā mājas lapā ievieto informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējām novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.