Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekta Nr. 7.1.2.1./15/I/001 „ EURES tīkla darbība Latvijā” kopsavilkums  DARBĪBAS PROGRAMMAS APAKŠAKTIVITĀTE, KURAS IETVAROS PIEŠĶIRTS ESF FINANSĒJUMS 1. Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.2. Specifiskā atbalsta…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekta Nr. 9.1.1.1./15/I/001 „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” kopsavilkums   DARBĪBAS PROGRAMMAS APAKŠAKTIVITĀTE, KURAS IETVAROS PIEŠĶIRTS ESF FINANSĒJUMS 9.1.1.1. pasākums Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta Nr. 7.3.2.0/16/I/001 „Atbalsts ilgākam darba mūžam” kopsavilkums  Darbības programmas apakšaktivitāte, kuras ietvaros piešķirts ESF finansējums Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa …
  Statuss:
  Noslēdzies
  13.07.2020.
  Projekts Nr. 2.2.1.1/17/I/032 „Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas un monitoringa sistēmas izveide” Noslēdzies NVA īstenotais ERAF projekts „Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas un monitoringa sistēmas izveide” …
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai Darbības programmas apakšaktivitāte, kuras ietvaros piešķirts ESF finansējums Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķis …
  Statuss:
  Īstenošanā
  Ieslodzījuma vietu pārvalde, sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu un Nodarbinātības valsts aģentūru, 2016.gada 9.decembrī ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) un uzsāk projekta Nr. 9.1.2.0/16/I/001 "Bijušo…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.2/15/I/001 kopsavilkums DARBĪBAS PROGRAMMAS APAKŠAKTIVITĀTE, KURAS IETVAROS PIEŠĶIRTS ESF FINANSĒJUMS 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nelabvēlīgākā situācijā…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta Nr. 7.1.2.2./16/I/001 „Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” kopsavilkums Darbības programmas apakšaktivitāte, kuras ietvaros piešķirts ESF finansējums 1. Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.2. Specifiskā…
  Statuss:
  Noslēdzies
  ESF projekts „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 tiek līdzfinansēts Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas ietvaros  Darbības programmas apakšaktivitāte, kuras ietvaros piešķirts ESF finansējums Darbības programmas „Izaugsme un…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekts “Bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu integrācija Latvijas darba tirgū” Projekta īstenotājs Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV-1010 Projekta īstenošanas vieta Latvijas Republikas…