Kā piereģistrēt ierēdņu amatu konkursa rezultātus valsts pārvaldē?

Ierēdņu amatu konkursa rezultātu valsts pārvaldes vakancēm Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) ir iespējams pieteikt šādos veidos:

  • elektroniski, nosūtot konkursa rezultātus uz tās NVA filiāles e-pastu, kura bija reģistrējusi darba sludinājumu vai nva@nva.gov.lv 
  • klātienē NVA filiālē.

Drīzumā būs iespēja konkursa rezultātus publicēt arī patstāvīgi NVA CV un vakanču portālā.

Ierēdņu amatu konkursa rezultātu publicēšanai jānorāda:

  • vakances numurs (vakances numurs atrodams darba sludinājumā NVA CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/);
  • lēmuma par pretendenta iecelšanu amatā datums un numurs;
  • iestādes nosaukums un reģistrācijas numurs;
  • amats;
  • nodarbinātības veids (ierēdņa amats uz nenoteiktu laiku, ierēdņa amats uz noteiktu laiku, amata konkurss beidzies bez rezultāta)
  • datums, ar kuru uzsāk civildienesta attiecības (nav nepieciešams, ja amata konkurss beidzies bez rezultāta);
  • personas, kas uzsāk civildienesta attiecības, vārds un uzvārds (nav nepieciešams, ja amata konkurss beidzies bez rezultāta).

Saskaņā ar Valsts civildienesta likuma grozījumiem, lēmumu par pretendenta iecelšanu amatā iestāde NVA CV un vakanču portālā publicē piecu dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, savukārt ierēdņu amatu konkursa rezultātu publicēšanas apstiprināšana pēc reģistrēšanas CV un vakanču portālā tiek veikta vienas darba dienas laikā.

NVA kontaktpersona saziņai

Jautājumos par piekļuves tiesību piešķiršanu, kā publicēt ierēdņu amatu konkursa rezultātus u.c. jautājumos valsts pārvaldes iestādēm lūdzu sazināties ar:

Ronalds Kraže

Vecākais eksperts - Krišjāņa Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV–1010
Ronalds.Kraze [at] nva.gov.lv

Atgādinām, ka darba sludinājumu publicēšana NVA ir bez maksas!

Valsts civildienesta likuma grozījumi spēkā no 2019.gada 1.janvāra:
8.panta pirmā daļa “Atklātu pretendentu konkursu uz ierēdņu amatiem attiecīgā iestāde izsludina Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču portālā”;
9.panta piektā daļa “Attiecīgā iestāde publicē Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču portālā šā panta trešajā daļā minētās amatpersonas lēmumu par pretendenta iecelšanu amatā piecu dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas” noteikto.
https://likumi.lv/doc.php?id=10944