Rīgas reģionālā filiāle

Ķekavas novads

 

Novada tīmekļa vietne:  

www.kekava.lv

 

Ķekavas novads ir pašvaldība Pierīgā, kurā apvienota Baložu pilsēta, Daugmales pagasts un Ķekavas pagasts. Novada administratīvais centrs atrodas Ķekavā. Attālums no administratīvā centra līdz Rīgai 15 km.

 

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

 

Darba iespējas novadā 

Ar Ķekavas novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties ŠEIT

2019. gada I. pusgadā NVA Rīgas reģionālajā filiālē reģistrētas 38818 brīvās darba vietas. No tām vairums profesiju grupās: kvalificēti strādnieki un amatnieki – 18170, vienkāršās profesijas – 5096, iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 4596, pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 4108, vecākie speciālisti – 2681,  speciālisti – 2047, kalpotāji – 1470, vadītāji – 376, kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki – 274.

Papildus informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē.

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Ķekavas novadā dominējošās uzņēmējdarbības jomas ir tirdzniecība, transports un uzglabāšana, pārtikas ražošana un dažāda veida pakalpojumi.

2018. gadā 5 lielākie iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) maksātāji ir bijuši uzņēmumi: SIA “MAXIMA Latvija”, AS “SEB banka”, SIA “C.T.CO”, AS “Putnu fabrika Ķekava” un “SKANDINAVISKAENSKILDA BANKEN AB Rīgas filiāle , sniedzot būtisku ieguldījumu ne tikai savu darbinieku labklājībā, bet arī pašvaldības attīstībā un uzturēšanā, veicinot konkurētspēju un paaugstinot pašvaldības iedzīvotāju dzīves līmeni.

 

Lielākie novada uzņēmumi:

Tirdzniecība: SIA “Maxima Latvija”, SIA “Sanitex” (tabakas, bakalejas, pārtikas preču, alkohola vairumtirdzniecība), SIA “Baltic Sales Network” (tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība), SIA “Dojus Latvija” (lauksaimniecības mašīnas un piederumi), SIA “Arbor medical Kororācija” (farmaceitiskie izstrādājumi);

Transports un uzglabāšana: SIA “Baltic Logistic Solution” (kravu pārvadājumi);

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi: SIA “CT.CO” (datorprogrammēšana);

Finanšu darbība: SIA “SEB līzings” (finanšu noma);

Ražošana: SIA “ CrossChem” (ķīmiskās vielas), SIA “THREE L L TECHNILOGIES” (metālizstrādājumu, metāla konstrukciju, sastāvdaļu ražošana), AS ‘’Putnu fabrika Ķekava’’ (Putnkopība, mājputnu gaļas pārstrāde un konservēšana), SIA “Ķekavas avots” (minerālūdeņu ražošana);

Atkritumu apsaimniekošana: SIA “Lautus”.

 

Vidējā bruto darba alga Ķekavas novadā 2019. gada 1.ceturksnī:

  • EUR 972 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 858 (Sabiedriskajā sektorā);
  • EUR 862 (Pašvaldību struktūrās);
  • EUR 986 (Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50).

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

Sadzīves apstākļi

Ķekavas novada izglītības iestādes piedāvā daudzveidīgas izglītības programmas. Vispārizglītojošās skolas izglītību – Ķekavas vidusskola, Baložu vidusskola, Pļavniekkalna sākumskola, Daugmales pamatskola, privātskola “Gaismas tilts 97”, pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa”, “Zvaigznīte”, “Avotiņš”, “Bitīte”. Profesionālās ievirzes izglītību nodrošina Ķekavas Mākslas skola, Ķekavas Mūzikas skola, Ķekavas novada Sporta skola.

Veselības pakalpojumus Ķekavas novada iedzīvotājiem nodrošina PA “Ķekavas ambulance”, SIA “R.D. doktorāts”, SIA “Lindas Lediņas fizioterapijas prakse”, “Veselības centra 4 filiāle” Valdlaučos.

Sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus novada iedzīvotājiem organizē un sniedz Ķekavas novada Sociālais dienests, sociālo aprūpi Ķekavas sociālās aprūpes centrs.

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk. par biznesa attīstības iespējām novadā un atbalsta programmām.

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējām novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālu informāciju.