Pakalpojumi:

  • bezdarbniekiem
  • darba meklētājiem
  • bezdarba riskam pakļautām personām
  • darba devējiem
  • sadarbība ar darbā iekārtošanas pakalpojumu sniedzējiem un citiem sadarbības partneriem