Galvaspilsēta – Madride
Iedzīvotāju skaits valstī – 47,42 milj. (2021. g.)
Teritorija –  505 990  km2 
Eiropas Savienības dalībvalsts kopš 1986.gada
Valūta – eiro, 1 EUR
Valsts valoda – spāņu valoda 
Starptautiskais tālruņa kods 00 34

Sekmīgai darba atrašanai ir nepieciešamas spāņu valodas zināšanas. Noder arī kataloņu, galisiešu, basku valodu zināšanas. Ieteicams darba meklēšanu uzsākt pirms došanās uz Spāniju.

Galvenās darba meklēšanas iespējas:

Latvijas pilsoņiem nav vajadzīga darba atļauja, lai strādātu Spānijā un viņiem ir brīva piekļuve Spānijas darba tirgum.

Latvijas nepilsoņiem darbam Spānijā nepieciešama uzturēšanās atļauja ar tiesībām strādāt.
Personām, kas vēlas uzturēties Spānijā ilgāk par 90 dienām vai arī plāno strādāt Spānijā, ir jāiesniedz vēstniecībā pieteikums uzturēšanās atļaujas vai uzturēšanās un darba atļaujas iegūšanai. Papildus informācija par uzturēšanās atļaujām: Spānijas Karalistes vēstniecībā Rīgā – /www.exteriores.gob.es/Embajadas/riga/lv-lv/Paginas/index.aspx;

 

 

 • Latvijas pilsoņi var uzturēties Spānijā līdz 3 mēnešiem. Lai strādātu un uzturētos Spānijā ilgāk par 3 mēnešiem, jāveic uzturēšanās reģistrācija Spānijas Ārvalstnieku birojā (Oficina de Extranjeros) vai dzīvesvietai tuvākajā Policijas iecirknī (Registro Central de Extranjeros). Līdzi jābūt derīgai pasei. Samaksājot nodevu, birojs piešķirs Jums identifikācijas numuru (NIE - Número de Identificación de extranjeros). 

 • Ārzemnieka identitātes numurs (NIE)

  • Ārzemnieki, kam ar Spāniju ir ekonomiskas, profesionālas vai sociālas saistības, var personīgi pieprasīt NIE.
  • Ārzemnieki var pieprasīt NIE, ierodoties personīgi Policijas Galvenajā pārvaldē vai ar Spānijas konsulāro nodaļu starpniecību ārzemēs.
  • NIE pieprasījuma iesniegums jāiesniedz personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību tajā konsulārajā departamentā, kuram atbilstošajā teritorijā ārzemnieks dzīvo. Iesniegumam jāpievieno pases biogrāfisko datu lapas kopija (ES pilsoņi var iesniegt personas apliecības kopiju), kā arī jāuzrāda pieprasījumu pamatojošās ekonomiskās, profesionālās vai sociālās intereses.
  Plašāka informācija – www.interior.gob.es.
 • Reģistrācija jūsu vietējā reģionā. Šī formalitāte, lai pierādītu savu dzīvesvietu Spānijā, tiek veikta vietējā Ayuntamiento [pilsētas/pilsētas domē]. Lai to izdarītu, jums būs jāuzrāda jūsu dzīvesvietas īres līgums vai elektrības vai ūdens rēķins utt., kas apliecina, ka jūs tur dzīvojat. 

 • Ja pirmo reizi Jūs strādāsiet Spānijā, tad Jums būs nepieciešams iegūt Sociālās drošības dalības numuru. Plašāka informācija: www.seg-social.es. Reģistrāciju sociālās apdrošināšanas sistēmā var veikt gan personīgi, gan arī, ja to veic darba devējs. Lai to izdarītu, jums jādodas uz Sociālās apdrošināšanas biroju ar šādiem dokumentiem: pieteikuma veidlapa (TA-1)  un ID karte. Pēc tam jums tiks izsniegta sociālās apdrošināšanas karte [Tarjeta de la Seguridad Social], kas jums ir jāuzrāda vietējā veselības centrā, lai jūs varētu nozīmēt ārstu un saņemt veselības karti [tarjeta sanitaria].

 

Pieteikuma vēstulei un CV jābūt rakstītiem drukātā veidā spāņu valodā.
Pieteikuma vēstulei  jābūt ne garākai par vienu lappusi, standarta formā.
CV – forma nav noteikta; uzrāda personas datus, nacionalitāti, pilnu adresi, telefonu, e-pastu, izglītību, darba pieredzi hronoloģiskā secībā un papildus informāciju, kas var būt noderīga stājoties darbā, t.sk. par iespējamām atsauksmēm.

Lai jūsu CV būtu efektīvs, pielāgojiet to katram darba piedāvājumam, paturot prātā savu apmācību un profesionālo karjeru, kā arī konkrētās darba vietas detaļas. Jūs varat mainīt sadaļu vai rindkopu secību, ja tas padara CV efektīvāku. Piemēram, jūs varētu likt pieredzi pirms apmācības, ja uzskatāt, ka konkrētam darbam jūsu pieredze ir svarīgāka par studijām.

Fotogrāfija nav obligāti jāpievieno. Izglītības kvalifikācijas un sertifikātu kopijas parasti netiek pievienotas (ja vien tas nav prasīts), jo tās parasti tiek ņemtas līdzi uz interviju.  

CV sastādīšanai varat lietot Eiropas standarta CV – „Europass CV”. Europass CV paraugi, CV veidlapas 27 valodās un ieteikumi CV sastādīšanai: www.europass.lv

Neaizmirstiet paņemt līdzi:

 • Pasi;
 • Eiropas Veselības apdrošināšanas karti (EVAK), lai Spānijā saņemtu bezmaksas neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību. EVAK karti bez maksas iespējams saņemt Nacionālajā veselības dienestā. Plašāka informācija: www.vmnvd.gov.lv;
 • U1 dokumentu "Periodi, kas jāņem vērā, lai izmaksātu bezdarbnieka pabalstu", lai Jūs varētu apliecināt Spānijā savu Latvijas nodarbinātības un apdrošināšanas periodu – www.vsaa.gov.lv;
 • U2 dokumentu "Bezdarbnieka pabalsta tiesību saglabāšana", lai Jūs Spānijā varētu turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu (līdz 3 mēnešiem no izbraukšanas dienas, šis periods var tikt pagarināts uz laiku līdz sešiem mēnešiem) – www.vsaa.gov.lv;
 • E 104 veidlapu - ja, pēc nodarbinātības Latvijā, esat nodarbināts Spānijā un vēlaties pieprasīt slimības, maternitātes vai apbedīšanas pabalstus tur – www.vsaa.gov.lv;
 • izglītības dokumentu tulkojumus spāņu valodā (ja nepieciešams);
 • CV, pieteikuma vēstule spāņu valodā (ja nepieciešams);
 • pietiekamā daudzumā līdzekļu iztikšanai vai mājupceļam;
 • bankas norēķinu kartes;
 • dokumentu formāta fotogrāfijas;
 • autovadītāja apliecību.
 • 7 dienu laikā jāreģistrējas Spānijas Nodarbinātības dienestā- www.sepe.es un jāiesniedz U2 dokuments, ja esat bezdarbnieks un vēlaties Spānijā turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu, kā arī, ja vēlaties saņemt palīdzību darba meklēšanā.
 • Jāsazinās ar Spānijas EURES konsultantiem - www.eures.europa.eu ja vēlaties saņemt detalizētu informāciju par dzīves un darba apstākļiem Spānijā.
 • Jāvēršas vietējā Spānijas policijas iecirknī vai Ārvalstnieku birojā un jāveic uzturēšanās reģistrācija, ja vēlaties uzturēties Spānijā ilgāk par 3 mēnešiem – www.interior.gob.es
 • Jāpaziņo Latvijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei www.pmlp.gov.lv savas dzīvesvietas adrese Spānijā, ja atrodaties Spānijā ilgāk par trīs mēnešiem
 • Ja pirmo reizi strādāsiet Spānijā, Jums būs nepieciešams iegūt Sociālās drošības dalības numuru. Plašāka informācija - www.seg-social.es un Eiropas darba mobilitātes portālā – www.eures.europa.eu

 

Ikvienam ES pilsonim ir tiesības strādāt citā ES dalībvalstī ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz šīs valsts pilsoņiem. Vienas ES dalībvalsts pilsonim, kas strādā citā ES dalībvalstī, darba nosacījumu ziņā (piemēram, alga, atbrīvošana no darba un atjaunošana darbā) ir tiesības uz tieši tādu pašu attieksmi, kādu saņem viņa kolēģi, kas ir attiecīgās valsts pilsoņi.

Pamatlikums, kas Spānijā regulē darba attiecības, ir Strādājošo statūti (Estatuto de Trabajadores), kas nosaka darba ņēmēju un darba devēju tiesības, darba līguma nosacījumus, atlaišanas procedūru, kolektīvos līgumus. Tāpat pastāv arī specifiski noteikumi attiecībā uz dažādām nozarēm un noteiktām darbinieku grupām, tādām kā komerciālie pārstāvji vai vecākais vadošais personāls. Cits nozīmīgs darba likuma avots ir kolektīvie darba līgumi, kurus var noslēgt uzņēmuma līmenī vai valsts līmenī pa nozarēm.

Minimālais darbā stāšanās vecums ir 16 gadi, un līdz 18 gadu vecumam ir nepieciešama vecāku vai aizbildņu atļauja. Tomēr personas, kas jaunākas par 18 gadiem, nedrīkst strādāt nakts maiņās, virsstundas vai apstākļos, kas tiek uzskatīti par neveselīgiem, nogurdinošiem, kaitīgiem vai bīstamiem. 

Darba līgumu drīkst noslēgt mutiski vai rakstiski, tomēr dažos gadījumos ir obligāta prasība noslēgt līgumu rakstiskā veidā, piemēram, līgumu par nepilnu darba laiku vai par pagaidu darbu. Darba līgumā jāietver šāda informācija:

ziņas par līguma slēdzējpusēm;

darbā stāšanās datums un darba līguma termiņš;

līguma veids;

darba pienākumi;

pārbaudes periods;

brīvdienas;

samaksa;

kolektīvais darba līgums

Pārbaudes laiks ir divi mēneši, augstskolu absolventiem - seši mēneši 

Spānijā darba nedēļa ir noteikta 40 stundu gara, kas atrunāta darba līgumā. Noteikumi par virsstundu darbu norādīti kolektīvā darba līgumā. Ja nav izstrādāti kādi īpaši individuāli noteikumi konkrētā darba līgumā, tad pēc Spānijas noteikumiem – virsstundas nevar pārsniegt 80 stundas gadā.

Spānijā darbiniekiem ir stingri noteikts obligāts 30 dienu garš, apmaksāts atvaļinājums viena gada ietvaros, plus valstī oficiāli noteiktās brīvdienas.

Darba devējam par darba attiecību pārtraukšanu darbinieku jābrīdina saskaņā ar darba līgumā paredzēto termiņu, kas noteikts, iepriekš vienojoties.

Spānijas valdība katru gadu nosaka minimālās darba samaksas apmērus. 2024. gada  minimālā darba alga mēnesī ir  1134EUR; plašāka informācija par darba tiesībām - Darba un sociālās aizsardzības (drošības) inspekcijas (ITSS) mājas lapā - www.empleo.gob.es

Jaunās darba samaksas likmes tiek piemērotas no 2024. gada 1. janvāra. Minimālās algas tiek palielinātas šādi: Mājsaimniecības darbiniekiem no 8,45 eiro stundā un  1080,00 eiro mēnesī; Pastāvīgajiem un pagaidu darbiniekiem 51,15 € dienā; un Vispārējiem strādniekiem no 37.70 eiro dienā un 1134 eiro mēnesī.

Atalgojums tiek maksāts reizi mēnesī. Darba devējam ir jāiesniedz darbiniekam algas lapiņa, kurā skaidri norādīta informācija par uzņēmumu un darbinieku, alga, atskaitījumi (tostarp darbinieka sociālās apdrošināšanas iemaksas un IRPF (ienākumu nodokļa) atskaitījumi). Darba devējs ir atbildīgs par iemaksu veikšanu un tāpēc ietur likumā noteikto ienākuma nodokļa un sociālās apdrošināšanas iemaksu apmēru. Ieturētā ienākuma nodokļa summa ir atkarīga no atalgojuma un personīgajiem un ģimenes apstākļiem (darba ņēmēja bērnu un apgādājamo skaita). Darba ņēmējiem ir jāinformē savs darba devējs un jāsniedz viņiem īpaša informācija, kas nepieciešama, lai aprēķinātu atbilstošo atskaitījumu. Sociālās apdrošināšanas iemaksu likme, ko maksā strādnieki, ir aptuveni 6,35 %.

Algas garantija: neatkarīga iestāde FOGASA garantē darbiniekiem atalgojumu un jebkādu kompensāciju, kas viņiem pienākas par atlaišanu vai darba attiecību pārtraukšanu.

 

Spānijā ir progresīvā nodokļu sistēma, kur likmes tiek noteiktas ņemot vērā gan ienākumu lielumu, gan arī personas individuālo situāciju (apgādājamie utt.) 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis [IRPF]: to iekasē no visiem ienākumiem, kas gūti no darba, profesionālās vai uzņēmējdarbības, ieguldījumiem. Šī nodokļa apmēru nosaka saimnieciskajā gadā sasniegtais ienākumu līmenis, kas sakrīt ar kalendāro gadu, un tas ir progresīvais nodoklis (jo lielāks ienākums, jo lielāka nodokļa procentuālā daļa, sākot no minimuma, kas tiek atbrīvots no nodokļa. ). Deklarēšanās pienākums ir no 22 000 eiro gadā no viena ienākumu avota (darba devēja). Šī nodokļu deklarācija ir jāaizpilda maijā un jūnijā nākamajā gadā pēc attiecīgā taksācijas gada, un par nedeklarēšanu vai nedeklarēšanu pēc termiņa tiks uzlikts naudas sods. Parasti, ja konkrētajā taksācijas gadā dzīvojat Spānijā 183 vai vairāk dienas, jums tur būs jādeklarē visi ienākumi neatkarīgi no to gūšanas vietas. Tomēr, nosakot savu “nodokļu rezidenci”, var ņemt vērā arī citus apsvērumus, piemēram, ciešas personiskās un ekonomiskās saites, ģimenes locekļu dzīvesvietu, vietu, kur tiek veikta lielākā daļa darba, utt. 

Ja esat strādājis Spānijā mazāk nekā 183 dienas un pēc tam gatavojaties pārcelties uz citu EEZ valsti, varat pieprasīt atlaidi daļai no ieturējumiem no jūsu algas. Lai to izdarītu, jums ir jāiesniedz Nodokļu aģentūrā veidlapa 215, izziņa par dzīvesvietu no valsts, uz kuru pārceļaties, un izziņa par veiktajiem atskaitījumiem. Atlaides pieteikšanas termiņš ir 4 gadi.

Uzņēmuma nodoklis: ir ļoti līdzīgs iedzīvotāju ienākuma nodoklim (IIN), bet tas attiecas uz juridiskām personām. Nodokļa likme pašlaik  noteikta 25 % apmērā, izņemot gadījumus, kad piemēro īpašu nodokļa likmi.

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN)- Tiek aplikta ar preču un pakalpojumu piegādi, ko veic darba devēji un profesionāļi, kā arī par importu. Standarta nodokļa likme ir 21 %. Dažiem produktiem un pakalpojumiem tā tiek samazināta līdz 4 % vai 10 %. Likums arī paredz dažus atbrīvojumus no šī nodokļu sloga.

Plašāka informācija par nodokļiem:

Ekonomikas un digitālās transformācijas ministrija -   www.mineco.gob.es;

Nodokļu aģentūra -   https://sede.agenciatributaria.gob.es;

Darba un sociālās ekonomikas ministrija -   http://www.mites.gob.es;

Nacionālais statistikas institūts  - www.ine.es

 

Spānijas sociālā nodrošinājuma sistēma sastāv no divu līmeņu sociālās aizsardzības: uz iemaksām balstīta sociālā nodrošinājuma sistēma un no iemaksām neatkarīga sistēma. Pirms sākt strādāt Spānijā Jums ir jāreģistrējas sociālā nodrošinājuma sistēmā un jākļūst par tās dalībnieku atbilstoši Jūsu profesionālās darbības veidam un ievērojot noteiktos termiņus. Tas jāveic noteiktā laika posmā. Pašnodarbinātām personām tas jādara pašām; citos gadījumos to veic darba devējs.

Reģistrācija sociālā nodrošinājuma sistēmā ir obligāta un ir derīga visu apdrošinātā profesionālās darbības laiku. Reģistrācija tiek veikta vienu reizi – pirmo reizi uzsākot strādāt. 

Spānijas sociālā nodrošinājuma sistēmai ir divu veidu iemaksu shēmas: nodarbinātām personām, kas balstās uz kopīgām darba devēja un darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas iemaksām, un pašnodarbinātām personām – iemaksas jāveic individuāli. Nodarbināto personu sociālās apdrošināšanas iemaksu likme ir 6,35%.

 No iemaksām neatkarīgā sistēma sociālo aizsardzību nodrošina personām ar īpašām vajadzībām un personām, kuru ienākumi nepārsniedz zināmu tiesību aktos noteiktu līmeni, pienākas no iemaksām neatkarīgi pabalsti. Pabalsts tām pienākas arī tad, ja tās nekad nav veikušas sociālās apdrošināšanas iemaksas vai ja tās iemaksas ir veikušas, bet tām saskaņā ar iemaksu shēmu pabalsti nepienākas.

Plašāka informācija pieejama Nacionālajā sociālās apdrošināšanas dienesta mājaslapā www.seg-social.es 

Veselības aprūpe

Spānijā veselības aprūpes pakalpojumus sniedz valsts slimnīcas (kas ir daļa no sociālā nodrošinājuma sistēmas) un privātās slimnīcas, kā arī (vietējie) primārās aprūpes veselības centri. Veselības aprūpes kvalitāte Spānijā ir salīdzinoši laba.

Valsts veselības aprūpe: Spānijas valdība sedz visu savu iedzīvotāju veselības un farmācijas vajadzības, izmantojot savu Nacionālo veselības sistēmu, ko finansē no sociālās apdrošināšanas iemaksām un pārvalda reģionālās veselības ministrijas un autonomo apgabalu veselības dienesti. Vairāk nekā 90% iedzīvotāju izmanto šo sistēmu savām medicīniskām vajadzībām. Visām nodarbinātajām un pašnodarbinātajām personām ir jāpievienojas sociālās apdrošināšanas sistēmai un jāveic ikmēneša sociālās apdrošināšanas iemaksas. Viņiem tiek izsniegta sociālās apdrošināšanas karte, kas jāpiesakās viņu adresei atbilstošajā veselības centrā. Šī karte dod tiesības saņemt medicīnisko, farmaceitisko un stacionāro aprūpi.

Sistēma ļauj iedzīvotājiem izvēlēties savu ģimenes ārstu  veselības centrā, kas atrodas netālu no viņu mājām. Lai konsultētos ar speciālistu, pacienti jānosūta ģimenes ārstam, izņemot steidzamus gadījumus. Lai gan primārā aprūpe parasti tiek sniegta vienas dienas vai dažu dienu laikā pēc vizītes pieteikšanas, gaidīšanas saraksti pie speciālistiem vai uz nesteidzamu operāciju bieži ir gari. Ārkārtas situācijā vislabāk ir doties uz tuvāko negadījumu un neatliekamās palīdzības nodaļu un, ja nepieciešams, var izsaukt ātro palīdzību, zvanot pa tālruni 112.

ES pilsoņi, kuri nav iekļauti sociālā nodrošinājuma sistēmā, var saņemt veselības aprūpi īslaicīgu ceļojumu laikā uz Spāniju, ja viņi ir saņēmuši Eiropas veselības karti savā valstī.

Veselības ministrija  - www.sanidad.gob.es

 

Maksa par dzīvojamās platības īri ir atšķirīga dažādās pilsētās un reģionos.
Par mājokļa īrēšanu informācija pieejama Nekustamā īpašuma aģentūrās.  

Dzīvokļu īrēšana lai īrētu mājokli, būs jānoformē īres līgums ar īpašnieku. Lai gan mutiska līguma slēgšana ir spēkā un ir likumīga, to vēlams darīt rakstiski. Šajā gadījumā līgumā ir jānorāda īpašnieka un īrnieka vārdi, naktsmītnes apraksts, līguma ilgums, īres maksa un citi punkti, kurus vēlaties iekļaut. Īres līgumā pusēm ir brīvi jāvienojas atbilstoši savām vajadzībām. Ja īres līguma ilgums nav norādīts, tas tiks saprasts kā 1 gads. Ja sākotnēji norunātais termiņš ir mazāks par 5 gadiem (ja īrnieks ir fiziska persona) vai 7 gadiem (ja īrnieks ir juridiska persona), īres līgums tiks automātiski un obligāti atjaunots katru gadu līdz 5 vai 7 gados, attiecīgi tiek sasniegts. Tas netiek atjaunots, ja nomnieks (īrnieks) vismaz 30 dienas pirms norunātā termiņa beigām vai kāda no ikgadējās atjaunošanas datumiem paziņo iznomātājam par savu nodomu līgumu nepagarināt. Vēlams līgumā norādīt, kad sākas īres periods, vai tas ir no līguma datēšanas (parakstīšanas), vai no dienas, kad mājoklis ir apdzīvots, ja tas ir vēlāks par līguma parakstīšanas datumu. Līguma sastādīšanas brīdī īrniekam ir pienākums iemaksāt īpašniekam depozītu, kas parasti ir 1 mēneša īres maksas apmērā. Par īres maksu, t.i., summu, ko īrnieks maksā saimniekam par mājokļa īri, abas puses brīvi vienojas. Maksājums tiek veikts katru mēnesi un tiek atjaunināts atbilstoši patēriņa cenu indeksam. Ir svarīgi precizēt, kuri izdevumi ir iekļauti īres maksā, bet kuri nav.

Naktsmītnes īres izmaksas Spānijā dažādās pilsētās atšķiras.  Tomēr parasti īres maksas ir visdārgākās galvenajās pilsētās: Madridē, Barselonā, Bilbao, Vitorijā un Sansebastjanā. Dzīvošana jebkuras no šīm lielākajām pilsētām centrā vienmēr būs dārgāka nekā nomalē vai apkārtējās pilsētās, kur parasti ir labs savienojums ar vilcienu vai autobusu, kas jūs nogādās pilsētas centrā mazāk nekā 30 minūtēs. Ārpus pilsētas vienas guļamistabas dzīvokļa īres cena ir no 400 līdz 900 eiro. Divu guļamistabu dzīvokļa izmaksas var būt no 500 līdz 1000 eiro. Pilsētas centrā šīs cenas būs pieaugs par 25%. Vienvietīgas istabas īre var maksāt no 200 līdz 300 eiro mēnesī, neskaitot proporcionāli apmaksātos izdevumus. Tie parasti ietver elektrību, ūdeni, gāzi un telefonu, par kuriem parasti maksā ik pēc diviem mēnešiem.

Dzīvokļa iegāde: ja plānojat iegādāties īpašumu, tiesiskais darījums jānoformē pie notāra. Jebkura parastā vai krājbanka sniegs informāciju par hipotēkas izmaksām un attiecīgajām formalitātēm. Mājokļu cenas Spānijā ir salīdzinoši augstas, un starp valsts reģioniem ir ievērojamas atšķirības. Informāciju var pieprasīt Īpašuma vērtēšanas biedrībā, kas reizi pusgadā izdod Biļetenu, kurā ir redzamas vidējās īpašumu cenas, statistika par cenu tendencēm un prognozes.

Informāciju par apmešanās iespējām uz noteiktu laiku varat uzzināt Tūrisma aģentūrās.

Mājokļa atrašana

Satiksmes, mobilitātes un pilsētu attīstības ministrija -   https://www.mitma.gob.es;

Īpašuma novērtēšanas uzņēmums -   www.st-tasacion.es

www.fotocasa.eswww.idealista.comwww.tucasa.comwww.globaliza.com.

Jauniešu viesnīcas www.reaj.com

Dzīvesvieta

https://www.idealista.com/

https://www.fotocasa.es/es/

https://www.milanuncios.com/

https://www.tecnocasa.es/

Neaizmirstiet apmeklēt iestādes un izņemt visus dokumentus un izziņas, kas liecina par Jūsu legālu darbu Spānijā:

 • Nodokļu biroju (par valstī nostrādāto periodu un samaksāto ienākumu nodokli);
 • Spānijas nodarbinātības dienestu (U1 dokumentu par nostrādāto periodu Spānijā vai U2 dokumentu par Spānijas bezdarbnieka pabalsta eksportu uz mītnes zemi)
 • Pēc nepieciešamības citus dienestus, kuros esat piereģistrējies Jums uzturoties Spānijā.

Buklets “Strādāji ārvalstīs un plāno atgriezties Latvijā?”  (izdots 2018.g.)

Info grafika “Strādāji ārvalstīs un plāno atgriezties Latvijā?”  (izdots 2018.g.)

 • Septiņu dienu laikā pēc izbraukšanas no Spānijas jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā un jāiesniedz Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U2 dokuments, ja meklējot darbu Latvijā vēlaties turpināt saņemt Spānijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu  www.nva.gov.lv; www.vsaa.gov.lv
 • Jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā, ja ir vēlēšanās saņemt palīdzību darba meklēšanā www.nva.gov.lv
 • Jāreģistrējas pašvaldībā un jādeklarē sava dzīvesvieta, ja uzturēšanās ārvalstīs ir bijusi ilgāka par trīs mēnešiem.
Elektroniski dzīvesvietu var deklarēt portālā www.latvija.lv, izmantojot PMLP e-pakalpojumu "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana"
 • Jāiesniedz Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U1 dokuments, ja ir nepieciešams apliecināt savu nodarbinātības periodu www.vsaa.gov.lv
 • Jāiesniedz Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā dokumenti vai izziņas par Spānijā piešķirtajiem bērna kopšanas vai ģimenes pabalstiem, ja turpmāk vēlaties pieteikties uz kādu no minētajiem pabalstiem Latvijā www.vsaa.gov.lv
 • Jāiesniedz līdz 1.jūnijam Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarācija par iepriekšējo gadu un dokumenti par Spānijā samaksātajiem nodokļiem, ja esat Latvijas nodokļu rezidents un Spānijā ir gūti ienākumi www.vid.gov.lv
 • Spānijas Nodarbinātības dienests

www.sepe.es

 • Nacionālais Sociālās apdrošināšanas dienests

www.seg-social.es

 • EURES Darba mobilitātes portāls

www.eures.europa.eu

 • Darba un sociālās aizsardzības (drošības) inspekcija (ITSS)

www.empleo.gob.es

 • Spānijas Iekšlietu ministrija (uzturēšanās atļaujas)

www.interior.gob.es

 • Spānijas nodokļu administrācija

www.agenciatributaria.es

 • Ceļošana

www.viamichelin.com

 • Aviosatiksme

www.iberia.com

 • Vilcienu satiksme

www.renfe.es

Augstskolas

www.universia.es

 • Spāņu valodas kursi

www.cervantes.es

 • Vispārēja informācija par Spāniju

www.spain.info

www.justspain.org

 • Latvijas vēstniecība Spānijā

www.am.gov.lv/spain/

Informācija šajā rakstā atjaunota 2024. gada martā