Galvaspilsēta – Madride
Iedzīvotāju skaits valstī – 46,7 milj. (2018. g.)
Teritorija –  505 990  km2 
Eiropas Savienības dalībvalsts kopš 1986.gada
Valūta – eiro, 1 EUR
Valsts valoda – spāņu valoda 
Starptautiskais tālruņa kods 00 34

Sekmīgai darba atrašanai ir nepieciešamas spāņu valodas zināšanas. Noder arī kataloņu, galisiešu, basku valodu zināšanas. Ieteicams darba meklēšanu uzsākt pirms došanās uz Spāniju.

Galvenās darba meklēšanas iespējas:

 • EURES - Eiropas darba mobilitātes portālā www.eures.europa.eu ir pieejama informācija par piedāvātajām vakancēm, kā arī par darba un dzīvošanas nosacījumiem Spānijā un citās Eiropas valstīs.
 • Spānijas Nodarbinātības dienesta (Servicio Público de Empleo Estatal) adreses jūs varat atrast internetā www.sepe.es - mājas lapā ir arī pieejama informācija par brīvajām darba vietām, apmācības kursiem un darba meklēšanas ceļvežiem. 

  Informācija par uzņēmumiem Spānijā atrodama – www.camerdata.es

Latvijas pilsoņiem nav vajadzīga darba atļauja, lai strādātu Spānijā un viņiem ir brīva piekļuve Spānijas darba tirgum.

Latvijas nepilsoņiem darbam Spānijā nepieciešama uzturēšanās atļauja ar tiesībām strādāt.
Personām, kas vēlas uzturēties Spānijā ilgāk par 90 dienām vai arī plāno strādāt Spānijā, ir jāiesniedz vēstniecībā pieteikums uzturēšanās atļaujas vai uzturēšanās un darba atļaujas iegūšanai. Papildus informācija par uzturēšanās atļaujām: Spānijas Karalistes vēstniecībā Rīgā –www.exteriores.gob.es/Embajadas/Riga/es/Paginas/inicio.aspx

 • Latvijas pilsoņi var uzturēties Spānijā līdz 3 mēnešiem. Lai strādātu un uzturētos Spānijā ilgāk par 3 mēnešiem, jāveic uzturēšanās reģistrācija Spānijas Ārvalstnieku birojā (Oficina de Extranjeros) vai dzīvesvietai tuvākajā Policijas iecirknī (Registro Central de Extranjeros). Līdzi jābūt derīgai pasei. Samaksājot nodevu, birojs piešķirs Jums identifikācijas numuru (NIE - Número de Identificación de extranjeros).

  Ārzemnieka identitātes numurs (NIE)

  • Ārzemnieki, kam ar Spāniju ir ekonomiskas, profesionālas vai sociālas saistības, var personīgi pieprasīt NIE.
  • Ārzemnieki var pieprasīt NIE, ierodoties personīgi Policijas Galvenajā pārvaldē vai ar Spānijas konsulāro nodaļu starpniecību ārzemēs.
  • NIE pieprasījuma iesniegums jāiesniedz personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību tajā konsulārajā departamentā, kuram atbilstošajā teritorijā ārzemnieks dzīvo. Iesniegumam jāpievieno pases biogrāfisko datu lapas kopija (ES pilsoņi var iesniegt personas apliecības kopiju), kā arī jāuzrāda pieprasījumu pamatojošās ekonomiskās, profesionālās vai sociālās intereses.
  Plašāka informācija – www.interior.gob.es.

  Ja ir nepieciešams apstiprināt, to, ka dzīvojat Spānijā, tad vietējā pašvaldībā (Ayuntamiento) var iegūt reģistrācijas apliecību. Šī dzīvesvietas reģistrācijas apliecība būs nepieciešama citiem administratīvajiem procesiem, piemēram, reģistrējot bērnu skolā, iegūstot veselības karti, reģistrējoties nodarbinātības dienestā.

 • Ja pirmo reizi Jūs strādāsiet Spānijā, tad Jums būs nepieciešams iegūt Sociālās drošības dalības numuru. Plašāka informācija: www.seg-social.es. Reģistrāciju sociālās apdrošināšanas sistēmā var veikt gan personīgi, gan arī, ja to veic darba devējs.

Pieteikuma vēstulei un CV jābūt rakstītiem drukātā veidā spāņu valodā.
Pieteikuma vēstulei  jābūt ne garākai par vienu lappusi, standarta formā.
CV – forma nav noteikta; uzrāda personas datus, nacionalitāti, pilnu adresi, telefonu, e-pastu, izglītību, darba pieredzi hronoloģiskā secībā un papildus informāciju, kas var būt noderīga stājoties darbā, t.sk. par iespējamām atsauksmēm.

CV paraugus un ieteikumus kā labāk rakstīt CV un pieteikumu varat atrast Spānijas nodarbinātības dienestu mājaslapās - https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=cb01

CV sastādīšanai varat lietot Eiropas standarta CV – „Europass CV”. Europass CV paraugi, CV veidlapas 27 valodās un ieteikumi CV sastādīšanai: www.europass.lv

Izglītības dokumentu kopijas un atsauksmes iesniedz intervijas laikā, ja tās tiek pieprasītas.

Neaizmirstiet paņemt līdzi:

 • Pasi;
 • Eiropas Veselības apdrošināšanas karti (EVAK), lai Spānijā saņemtu bezmaksas neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību. EVAK karti bez maksas iespējams saņemt Nacionālajā veselības dienestā. Plašāka informācija: www.vmnvd.gov.lv;
 • U1 dokumentu "Periodi, kas jāņem vērā, lai izmaksātu bezdarbnieka pabalstu", lai Jūs varētu apliecināt Spānijā savu Latvijas nodarbinātības un apdrošināšanas periodu – www.vsaa.gov.lv;
 • U2 dokumentu "Bezdarbnieka pabalsta tiesību saglabāšana", lai Jūs Spānijā varētu turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu (līdz 3 mēnešiem no izbraukšanas dienas, šis periods var tikt pagarināts uz laiku līdz sešiem mēnešiem) – www.vsaa.gov.lv;
 • E 104 veidlapu - ja, pēc nodarbinātības Latvijā, esat nodarbināts Spānijā un vēlaties pieprasīt slimības, maternitātes vai apbedīšanas pabalstus tur – www.vsaa.gov.lv;
 • izglītības dokumentu tulkojumus spāņu valodā (ja nepieciešams);
 • CV, pieteikuma vēstule spāņu valodā (ja nepieciešams);
 • pietiekamā daudzumā līdzekļu iztikšanai vai mājupceļam;
 • bankas norēķinu kartes;
 • dokumentu formāta fotogrāfijas;
 • autovadītāja apliecību.
 • 7 dienu laikā jāreģistrējas Spānijas Nodarbinātības dienestā- www.sepe.es un jāiesniedz U2 dokuments, ja esat bezdarbnieks un vēlaties Spānijā turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu, kā arī, ja vēlaties saņemt palīdzību darba meklēšanā.
 • Jāsazinās ar Spānijas EURES konsultantiem - www.eures.europa.eu ja vēlaties saņemt detalizētu informāciju par dzīves un darba apstākļiem Spānijā.
 • Jāvēršas vietējā Spānijas policijas iecirknī vai Ārvalstnieku birojā un jāveic uzturēšanās reģistrācija, ja vēlaties uzturēties Spānijā ilgāk par 3 mēnešiem – www.interior.gob.es
 • Jāpaziņo Latvijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei www.pmlp.gov.lv savas dzīvesvietas adrese Spānijā, ja atrodaties Spānijā ilgāk par sešiem mēnešiem
 • Ja pirmo reizi strādāsiet Spānijā, Jums būs nepieciešams iegūt Sociālās drošības dalības numuru. Plašāka informācija - www.seg-social.es un Eiropas darba mobilitātes portālā – www.eures.europa.eu

 

Ikvienam ES pilsonim ir tiesības strādāt citā ES dalībvalstī ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz šīs valsts pilsoņiem. Vienas ES dalībvalsts pilsonim, kas strādā citā ES dalībvalstī, darba nosacījumu ziņā (piemēram, alga, atbrīvošana no darba un atjaunošana darbā) ir tiesības uz tieši tādu pašu attieksmi, kādu saņem viņa kolēģi, kas ir attiecīgās valsts pilsoņi.

Pamatlikums, kas Spānijā regulē darba attiecības, ir Strādājošo statūti (Estatuto de Trabajadores), kas nosaka darba ņēmēju un darba devēju tiesības, darba līguma nosacījumus, atlaišanas procedūru, kolektīvos līgumus. Tāpat pastāv arī specifiski noteikumi attiecībā uz dažādām nozarēm un noteiktām darbinieku grupām, tādām kā komerciālie pārstāvji vai vecākais vadošais personāls. Cits nozīmīgs darba likuma avots ir kolektīvie darba līgumi, kurus var noslēgt uzņēmuma līmenī vai valsts līmenī pa nozarēm.

Minimālais darbā stāšanās vecums ir 16 gadi.

Darba līgumu drīkst noslēgt mutiski vai rakstiski, tomēr dažos gadījumos ir obligāta prasība noslēgt līgumu rakstiskā veidā, piemēram, līgumu par nepilnu darba laiku vai par pagaidu darbu. Darba līgumā jāietver šāda informācija:

ziņas par līguma slēdzējpusēm;

darbā stāšanās datums un darba līguma termiņš;

līguma veids;

darba pienākumi;

pārbaudes periods;

brīvdienas;

samaksa;

kolektīvais darba līgums

Pārbaudes laiks ir divi mēneši, augstskolu absolventiem - seši mēneši 

Spānijā darba nedēļa ir noteikta 40 stundu gara, kas atrunāta darba līgumā. Noteikumi par virsstundu darbu norādīti kolektīvā darba līgumā. Ja nav izstrādāti kādi īpaši individuāli noteikumi konkrētā darba līgumā, tad pēc Spānijas noteikumiem – virsstundas nevar pārsniegt 80 stundas gadā.

Spānijā darbiniekiem ir stingri noteikts obligāts 30 dienu garš, apmaksāts atvaļinājums viena gada ietvaros, plus valstī oficiāli noteiktās brīvdienas.

Darba devējam par darba attiecību pārtraukšanu darbinieku jābrīdina saskaņā ar darba līgumā paredzēto termiņu, kas noteikts, iepriekš vienojoties.

Spānijas valdība katru gadu nosaka minimālās darba samaksas apmērus. 2020. gadā minimālā darba alga mēnesī ir  950 EUR; plašāka informācija par darba tiesībām - Darba un sociālās aizsardzības (drošības) inspekcijas (ITSS) mājas lapā - www.empleo.gob.es

Atalgojums tiek maksāts reizi mēnesī. Darba devējam ir tiesības atskaitīt no darba algas nodokli un sociālās apdrošināšanas iemaksas. Zemāk ir piemērs bruto darba samaksām (cilvēkiem jaunākiem par 65 gadu vecumu, kuri strādā 40 stundas nedēļā). Sociālās apdrošināšanas iemaksas ir 6,3%, un šajā gadījumā tiek piemērots ienākuma nodoklis 10% apmērā.

Ieturētais ienākuma nodokļa apmērs ir atkarīgs no darba ņēmēja ģimenes stāvokļa, darba līguma ilguma un veida.

Spānijā ir progresīvā nodokļu sistēma, kur likmes tiek noteiktas ņemot vērā gan ienākumu lielumu, gan arī personas individuālo situāciju (apgādājamie utt.) 

Ar privātpersonu ienākuma nodokli (IRPF) apliek privātpersonas, kas ir nodokļu rezidenti Spānijā. Nodokļu maksātājs tiek uzskatīts par Spānijas rezidentu, ja tas Spānijā pavada vairāk kā 183 dienas kalendārajā gadā, vai, ja konkrētās personas uzņēmējdarbības vai profesionālās aktivitātes un intereses centrs ir Spānija. Ar nodokli tiek aplikti dažādi rezidenta ienākumi – alga, peļņa, kas gūta komercdarbības rezultātā, ienākumi, kas gūti izīrējot īpašumu utt. Pastāv standarta skala, pēc kuras aprēķina privātpersonu ienākuma nodokļa likmi. Arī šis nodoklis ieviests kā progresīvais nodoklis un likme ir atkarīga no vairākiem faktoriem.

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN)- nodokļu likme svārstās starp 4%, 10% un 21%, atkarībā no preces veida.

Plašāka informācija par nodokļiem - www.minhap.gob.eswww.agenciatributaria.es 

Spānijas sociālā nodrošinājuma sistēma sastāv no divu līmeņu sociālās aizsardzības: uz iemaksām balstīta sociālā nodrošinājuma sistēma un no iemaksām neatkarīga sistēma. Pirms sākt strādāt Spānijā Jums ir jāreģistrējas sociālā nodrošinājuma sistēmā un jākļūst par tās dalībnieku atbilstoši Jūsu profesionālās darbības veidam un ievērojot noteiktos termiņus. Tas jāveic noteiktā laika posmā. Pašnodarbinātām personām tas jādara pašām; citos gadījumos to veic darba devējs.

Reģistrācija sociālā nodrošinājuma sistēmā ir obligāta un ir derīga visu apdrošinātā profesionālās darbības laiku. Reģistrācija tiek veikta vienu reizi – pirmo reizi uzsākot strādāt. 

Spānijas sociālā nodrošinājuma sistēmai ir divu veidu iemaksu shēmas: nodarbinātām personām, kas balstās uz kopīgām darba devēja un darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas iemaksām, un pašnodarbinātām personām – iemaksas jāveic individuāli. Nodarbināto personu sociālās apdrošināšanas iemaksu likme ir 6,35%.

 No iemaksām neatkarīgā sistēma sociālo aizsardzību nodrošina personām ar īpašām vajadzībām un personām, kuru ienākumi nepārsniedz zināmu tiesību aktos noteiktu līmeni, pienākas no iemaksām neatkarīgi pabalsti. Pabalsts tām pienākas arī tad, ja tās nekad nav veikušas sociālās apdrošināšanas iemaksas vai ja tās iemaksas ir veikušas, bet tām saskaņā ar iemaksu shēmu pabalsti nepienākas.

Plašāka informācija pieejama Nacionālajā sociālās apdrošināšanas dienesta mājaslapā www.seg-social.es 

Maksa par dzīvojamās platības īri ir atšķirīga dažādās pilsētās un reģionos.
Par mājokļa īrēšanu informācija pieejama Nekustamā īpašuma aģentūrās.  

Dzīvokļa īre:

- vienistabas dzīvoklis – 400-600 EUR mēnesī

- divistabu dzīvoklis – 500-900  EUR mēnesī

Adreses atrodamas Telefonu grāmatā vai internetā:

www.paginasamarillas.es

Informāciju par apmešanās iespējām uz noteiktu laiku varat uzzināt Tūrisma aģentūrās.

Mājokļa atrašana

www.fotocasa.eswww.idealista.comwww.tucasa.comwww.globaliza.com.

Jauniešu viesnīcas www.reaj.com

Neaizmirstiet apmeklēt iestādes un izņemt visus dokumentus un izziņas, kas liecina par Jūsu legālu darbu Spānijā:

 • Nodokļu biroju (par valstī nostrādāto periodu un samaksāto ienākumu nodokli);
 • Spānijas nodarbinātības dienestu (U1 dokumentu par nostrādāto periodu Spānijā vai U2 dokumentu par Spānijas bezdarbnieka pabalsta eksportu uz mītnes zemi)
 • Pēc nepieciešamības citus dienestus, kuros esat piereģistrējies Jums uzturoties Spānijā.

Buklets “Strādāji ārvalstīs un plāno atgriezties Latvijā?”  (izdots 2018.g.)

Info grafika “Strādāji ārvalstīs un plāno atgriezties Latvijā?”  (izdots 2018.g.)

 • Septiņu dienu laikā pēc izbraukšanas no Spānijas jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā un jāiesniedz Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U2 dokuments, ja meklējot darbu Latvijā vēlaties turpināt saņemt Spānijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu  www.nva.gov.lv; www.vsaa.gov.lv
 • Jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā, ja ir vēlēšanās saņemt palīdzību darba meklēšanā www.nva.gov.lv
 • Jāreģistrējas pašvaldībā un jādeklarē sava dzīvesvieta, ja uzturēšanās ārvalstīs ir bijusi ilgāka par sešiem mēnešiem.
Elektroniski dzīvesvietu var deklarēt portālā www.latvija.lv, izmantojot PMLP e-pakalpojumu "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana"
 • Jāiesniedz Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U1 dokuments, ja ir nepieciešams apliecināt savu nodarbinātības periodu www.vsaa.gov.lv
 • Jāiesniedz Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā dokumenti vai izziņas par Spānijā piešķirtajiem bērna kopšanas vai ģimenes pabalstiem, ja turpmāk vēlaties pieteikties uz kādu no minētajiem pabalstiem Latvijā www.vsaa.gov.lv
 • Jāiesniedz līdz 1.jūnijam Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarācija par iepriekšējo gadu un dokumenti par Spānijā samaksātajiem nodokļiem, ja esat Latvijas nodokļu rezidents un Spānijā ir gūti ienākumi www.vid.gov.lv
 • Spānijas Nodarbinātības dienests

www.sepe.es

 • Nacionālais Sociālās apdrošināšanas dienests

www.seg-social.es

 • EURES Darba mobilitātes portāls

www.eures.europa.eu

 • Darba un sociālās aizsardzības (drošības) inspekcija (ITSS)

www.empleo.gob.es

 • Spānijas Iekšlietu ministrija (uzturēšanās atļaujas)

www.interior.gob.es

 • Spānijas nodokļu administrācija

www.agenciatributaria.es

 • Ceļošana

www.viamichelin.com

 • Aviosatiksme

www.iberia.com

 • Vilcienu satiksme

www.renfe.es

Augstskolas

www.universia.es

 • Spāņu valodas kursi

www.cervantes.es

 • Vispārēja informācija par Spāniju

www.spain.info

www.justspain.org

 • Latvijas vēstniecība Spānijā

www.am.gov.lv/spain/

Informācija šajā rakstā atjaunota 2020. gada aprīlī