ESF projekts “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001

 

  Infolapa:

  Nodarbinātības valsts aģentūra nodrošina darba devējiem (jebkurai juridiskai vai fiziskai personai ar tiesībām nodarbināt) vai to deleģētiem pārstāvjiem konsultācijas par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu. Konsultācijā iekļauta informācija par šādām tēmām:

  • bezdarbnieku ar invaliditāti komunikācijas un nodarbināšanas specifika atbilstoši invaliditātes veidam (kustību, redzes, dzirdes, garīga rakstura (t.sk. komunikācija ar personām, kurām ir garīga rakstura traucējumi) u.c. invaliditāte);
  • komunikācijas barjeru un stereotipu mazināšana darba kolektīvā;
  • konfliktu un problēmsituāciju risināšana;
  • citi aktuālie jautājumi, kuri saistīti ar bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanu.
  Konsultāciju ilgums

  Konsultāciju ilgums – 3 astronomiskās stundas.

  Konsultācijas tiek organizētas, ja tām pieteikušies vismaz 3 darba devēji.

  2021. gadā:

  • konsultācijas sniedza 3 pakalpojumu sniedzēji – SIA FIBRA, Biedrība Gaišo domu platforma, SIA Sertifikācijas centrs.
  • Konsultācijas saņēma 51 Darba devējs (vai tā pārstāvis) no visas Latvijas.

  2020. gadā – netika sniegtas konsultācijas par personu ar invaliditāti nodarbināšanu.

  2019.gadā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) piedāvātās konsultācijas par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu kopumā apmeklēja 249 darba devēji un to pārstāvji, visvairāk darba devēju un to pārstāvju konsultācijās piedalījās Latgales reģionā – 91.  

   

   

  NVA īstenotā ESF projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” vecākā eksperte Linda Moskaļuka, apkopojot filiāļu iesūtītās konsultāciju dalībnieku atsauksmes, secina: “Darba devēji pozitīvi novērtēja konsultācijas un bija pateicīgi par iespēju piedalīties. Lai arī daži darba devēji uz konsultāciju nāca ar skepsi, rezultātā bija apmierināti ar saņemto informāciju, jo bija kaut kas jauns, interesants un tiešām noderīgs, savukārt lektori tika vērtēti kā zinoši speciālisti, kuri savus kvalitatīvos stāstījumus papildināja ar piemēriem no dzīves par personu ar invaliditāti nodarbināšanu, saskarsmi un komunikāciju. Darba devēji atzinīgi novērtēja arī to, ka lektori ir spējīgi atbildēt uz visiem interesējošajiem jautājumiem.”

  ______________

  * Jūrmalas filiāles Tukuma klientu apkalpošanas centrs
  ** Valmieras filiāles Valkas klientu apkalpošanas centrs
  *** Balvu filiāles Gulbenes klientu apkalpošanas centrs

  Konsultācijas