ES+NAP logo

 

 

 

 

ESF Plus projekts “Pasākumi iekļaujošai nodarbinātībai”

 

  Nodarbinātības valsts aģentūra nodrošina darba devējiem vai to deleģētiem pārstāvjiem konsultācijas par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu. Konsultācijā iekļauta informācija par šādām tēmām:

  • bezdarbnieku ar invaliditāti komunikācijas un nodarbināšanas specifika atbilstoši invaliditātes veidam (kustību, redzes, dzirdes, garīga rakstura (t.sk. komunikācija ar personām, kurām ir garīga rakstura traucējumi) u.c. invaliditāte);
  • komunikācijas barjeru un stereotipu mazināšana darba kolektīvā;
  • konfliktu un problēmsituāciju risināšana;
  • citi aktuālie jautājumi, kuri saistīti ar bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanu.

  Kurš var pieteikties?

  Jebkura juridiska vai fiziska persona ar tiesībām nodarbināt vai tās deleģēts pārstāvis  

  Konsultācijas notiek tiešsaistē

  Konsultācijas vada profesionāls konsultants – speciālists personu ar invaliditāti nodarbināšanas jautājumos

  Konsultācijas ilgums – 3 astronomiskās stundas.

  Konsultācijas tiek organizētas, ja tām pieteikušies vismaz 6 darba devēji.

  Kur var pieteikties?

  Tuvākajā NVA filiālē.

  2021. gadā:

  • konsultācijas sniedza 3 pakalpojumu sniedzēji – SIA FIBRA, Biedrība Gaišo domu platforma, SIA Sertifikācijas centrs.
  • Konsultācijas saņēma 51 Darba devējs (vai tā pārstāvis) no visas Latvijas.

  2022. gadā:

  • sniegta 71 konsultācija, kuras sniedza 3 pakalpojumu sniedzēji – SIA FIBRA, Biedrība Gaišo domu platforma, SIA Sertifikācijas centrs.
  • konsultācijas saņēma 223 Darba devēji (vai tā pārstāvis) no visas Latvijas.

  2023. gadā:

  • sniegtas 40 konsultācija, kuras sniedza pakalpojumu sniedzējs – Atbalsta un izaugsmes centrs Alendum.
  • konsultācijas saņēma 224 Darba devēji (vai tā pārstāvis) no visas Latvijas.
  Attēlā redzams darba devēju grupu konsultāciju grafiks par darba vietas pielāgošanas pakalpojumu