ES+NAP logo

 ESF Plus projekts “Pasākumi iekļaujošai nodarbinātībai” Nr. 4.3.3.2/1/24/I/002

Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk -NVA)  ESF  plus projekta “Pasākumi iekļaujošai nodarbinātībai” ietvaros īsteno Atbalsta pasākumus atkarību pārvarēšanai, kuru mērķis ir veicināt bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā vai piemērotās apmācībās (piemērotas izglītības apguvē), mazinot sociālās atstumtības riskus.

Kas var piedalīties?

NVA reģistrētas persona, kurai piešķirts bezdarbnieka statuss, kurai:

  • atbilstoši narkologa atzinumam ir alkohola, narkotisko, psihotropo vielu vai uzvedības procesu atkarība;
  • iespējama alkohola, narkotisko, psihotropo vielu vai uzvedības procesu atkarība, bet nav saņemts narkologa atzinums.

NVA klientam nodrošina transporta izmaksu segšanu nokļūšanai līdz ārstniecības iestādei un atpakaļ.

Atbalsta pasākumi:

Atbalsta pasākums paredz dalībnieka aktīvu komunikāciju un līdzdarbošanos ārstēšanās procesā (30 dienas).

Dalība vienreiz kalendārajā gadā.

Klientam pirms pasākuma saņemšanas jāievēro vismaz 10 atturības dienas!

Pasākumu īsteno SIA “AKRONA 12”, Vecmīlgrāvja  5. līnija 26, Rīga

Atbalsta pasākums ietver ārsta narkologa konsultācijas, ietverot terapijas alkohola atkarības ārstēšanai.

Nav ierobežojumi atkārtotai dalībai.

Klientam pirms pasākuma saņemšanas jāievēro vismaz 10 atturības dienas!

Pasākumu īsteno VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, Tvaika iela 2, Rīga un V. Plūdoņa iela 1, Rīga
 

Atbalsta pasākums  klientam ar iespējamām atkarībām, kuram nav narkologa atzinuma.

Nav ierobežojumi atkārtotai dalībai.

Pasākumu īsteno VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, Tvaika iela 2, Rīga

Kā pieteikties dalībai?

  1. Jādodas uz NVA filiāli un jāizsaka vēlme piedalīties pasākumā.
  2. Jāizvēlas ārstniecības iestāde un jāvienojas par ārstēšanās uzsākšanas dienu.
  3. No NVA filiāles darbinieka jāsaņem individuālais darba meklēšanas plāns.
  4. Papildu informāciju iegūsiet tuvākajā NVA filiālē.

Infolapa