Darbs Bulgārijā

 

Galvaspilsēta - Sofija

Iedzīvotāji - 6,447 (2023.)

Teritorija - 110 994 km2

Eiropas Savienības dalībvalsts kopš 2007. gada 1. janvāra

Valūta - Bulgārijas leva, 1 BGN = ~0,51 EUR

Valsts valoda - bulgāru valoda

Starptautiskais tālruņu kods 00 359

 

 

Lai veiksmīgi atrastu darbu, Jums ir nepieciešamas bulgāru valodas zināšanas. Noderīgas var būt angļu, krievu vai vācu valodas zināšanas. Ieteicams darba meklēšanu uzsākt pirms Jūs dodaties uz Bulgāriju.

 • Bulgārijas Valsts Nodarbinātības dienesta interneta mājas lapā http://www.az.government.bg/ ir pieejama informācija par darba tirgus situāciju, darba iespējām, reģistrācijas procedūrām un piedāvātajām darba vakancēm. Vakanču meklēšana: https://www.az.government.bg/bg/ejobs/view_prl/ Atrodoties Bulgārijā, Eiropas Savienības (ES), Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Šveices Konfederācijas pilsoņi var reģistrēties un meklēt darbu, izmantojot Nodarbinātības aģentūras nodarbinātības centrus. Lai reģistrētos un meklētu darbu 106 vietējo nodarbinātības centru tīklā, viņiem ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz standarta pieteikuma veidlapa kopā ar sertifikātu, kurā norādīta viņu dzīvesvietas adrese Bulgārijā (ko izsniedz Migrācijas direktorāta Reģionālās iekšlietu direkcijas (RDVR) vietējā policijas nodaļa). Īstermiņa uzturēšanās gadījumos (mazāk par 3 mēnešiem), lai apliecinātu pieteikuma iesniedzēja adresi darba meklēšanas un/vai bezdarbnieka pabalsta pārskaitīšanas nolūkā, var izmantot tās personas rakstisku paziņojumu, kuras adresē pieteikuma iesniedzējs dzīvo, vai viesnīcas karti ar adresi. Lai reģistrētos darba centrā, ir nepieciešami šādi dokumenti: dokuments, kas apliecina iegūtās izglītības līmeni, dokuments, kas apliecina iepriekšējo darba pieredzi, licence darbam noteiktā profesijā (ja tāda ir). Dokumentiem, kas apliecina pabeigto izglītības līmeni un iegūto kvalifikāciju, kā arī atļaujai praktizēt noteiktā profesijā, jābūt apliecinātiem valstī, kurā tie izsniegti. Visiem reģistrētajiem darba meklētājiem tiek sniegta informācija, konsultācijas un darba starpniecības pakalpojumi.
 • Zvanot uz Bulgārijas Valsts Nodarbinātības dienesta informatīvo tālruni 00 359 9808719, ir pieejama informācija par darba iespējām Bulgārijā un Nodarbinātības dienesta piedāvātajiem pakalpojumiem.
 • EURES - Eiropas darba mobilitātes portālā https://eures.europa.eu/  ir pieejama informācija par piedāvātajām darba vakancēm, kā arī darba un dzīvošanas nosacījumiem Bulgārijā.
 • Bulgārijas EURES konsultanti var Jums sniegt padomus un konsultācijas par darba iespējām, kā arī par darba un dzīvošanas nosacījumiem Bulgārijā – http://eures.bg/
 • Darba piedāvājumi presē un internetā; 
 • Privātās darba aģentūras un pagaidu darba aģentūras: www.az.government.bg/intermediaries
 • Latvijas pilsoņiem ir brīva piekļuve Bulgārijas darba tirgum un darbam Bulgārijā nav nepieciešama darba atļauja.
 • Latvijas nepilsoņiem darbam Bulgārijā nepieciešama uzturēšanās atļauja ar tiesībām strādāt.
 • Ja Latvijas nepilsonis dodas uz Bulgāriju kopā ar ģimenes locekli vai pie ģimenes locekļa, kurš ir Latvijas vai citas ES/EEZ valsts pilsonis, tad nepilsonis var uzturēties un strādāt Bulgārijā uz ES pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļaujas pamata un nav nepieciešams formēt darba atļauju. Šajā gadījumā nepilsonim, ierodoties Bulgārijā, Migrācijas pārvaldes birojā jāiesniedz pieteikums un dokumenti ES pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļaujas saņemšanai.
Lai saņemtu informāciju par spēkā esošajiem noteikumiem uzturēšanās un darba atļaujas jautājumos Bulgārijā, var sazināties ar Bulgārijas vēstniecību Varšavā (Polija): embassy.warsaw@mfa.bg , tālrunis: 00 48 226 294 071 vai Bulgārijas goda konsulu Latvijā - Adrese: Doma laukums 1, Centra rajons, Rīga, LV-1050. Tālruņa numuri67 223 224
 • Latvijas pilsoņi var strādāt un uzturēties Bulgārijā līdz 3 mēnešiem bez reģistrācijas.
 • Ja Latvijas pilsonis vēlas uzturēties Bulgārijā ilgāk par 3 mēnešiem, tad nepieciešams saņemt uzturēšanās atļauju, veicot reģistrēšanos dzīvesvietai tuvākajā migrācijas dienesta filiālē Bulgārijā. https://www.mvr.bg/migration/en/legislation/legislation/citizens-of-eu

Uzturēšanās atļauju Latvijas pilsoņi var saņemt sekojošos gadījumos:

          - sakarā ar apmaksātu darbu;

          - sakarā ar mācībām;

          - ja ir veselības apdrošināšana un pietiekamā apmērā finanšu līdzekļi;

          - sakarā ar uzņēmējdarbību;

Kārtojot uzturēšanās reģistrāciju, līdzi jāņem derīga pase, kā arī dokuments, kas apliecina kādu no iepriekš minētajiem apstākļiem, piemēram, darba līgums.

 • Latvijas nepilsoņi drīkst brīvi iebraukt un uzturēties Bulgārijā līdz 3 mēnešiem. Taču nepilsoņi Bulgārijā nedrīkst strādāt bez uzturēšanās atļaujas ar tiesībām strādāt. Plašāka informācija: https://www.mvr.bg/migration/en/legislation/legislation/legislation-info
 • Lai uzturētos Bulgārijā ilgāk par 3 mēnešiem, ir nepieciešams saņemt attiecīgu Bulgārijas Migrācijas pārvaldes izsniegtu uzturēšanās atļauju.

Plašāka informācija par uzturēšanās atļauju saņemšanu – Bulgārijas Iekšlietu ministrijas mājas lapā - http://www.mvr.bg/

Lai pieteiktos darbam, vispirms jāsagatavo labs CV. Ieteicams izmantot Europass tīmekļa vietnē pieejamo Eiropas CV formātu. Parasti darba devēji kopā ar CV lūdz iesniegt īsu pavadvēstuli, lai pretendenti varētu apliecināt interesi par konkrēto darbu. Pēc sākotnēji iesniegto dokumentu (CV un motivācijas vēstules) apstiprināšanas darba devēji bieži lūdz papildu informāciju un dokumentāciju. Noderīgi ir pareizi sagatavoti (t.i. iztulkoti un autentificēti) dokumenti, kas apliecina iegūto izglītības līmeni un iegūto kvalifikāciju, amatam, uz kuru pretendē, atbilstošo profesionālo pieredzi un iepriekšējo darba devēju atsauksmes. Bulgārijā vēl nav labi izveidotas prasmju apstiprināšanas sistēmas.

Pieteikumi un visi nepieciešamie dokumenti saistībā ar vakancēm Bulgārijā, kas publicēti EURES portālā, parasti jānosūta tieši uz e-pastu, kas norādīts attiecīgajā darba sludinājumā kā pieteikšanās veids. Parasti tas ir darba centra e-pasts, kurā tiek paziņots par vakanci. Pēc reģistrēšanās darba centrā pretendenti, kurus interesē kāda konkrēta vakance vai mājaslapas e-darba biržas sadaļā ievietotā vakance, no darba starpnieka saņems atsauces vēstuli, ko uzrādīt darba devējam.

 • Ja vēlies strādāt Bulgārijā, tad iepazīsties ar informāciju, ko būtu jāzina pirms doties peļņā uz ārzemēm Latvijas EURES mājas lapā un uzzini vairāk par dzīves un darba nosacījumiem Bulgārijā:

 • EURES darba mobilitātes portālā https://eures.europa.eu/;
 • Sazinoties ar kādu no Latvijas (https://www.nva.gov.lv/lv/eures-kontaktinformacija ) vai Bulgārijas EURES konsultantiem https://eures.bg/info-page/eures-advisors
 • Pēc nepieciešamības par došanos prom no Latvijas  informējiet tās iestādes, kurās bijāt reģistrējušies vai norādījuši savu personīgo informāciju.

 • Ja esat reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) un dodaties uz Bulgāriju darba meklējumos vai strādāt, informējiet par šiem plāniem savu nodarbinātības aģentu. Kā arī atcerieties 1 darba dienas laikā paziņot NVA par darba uzsākšanu.

Plašāka informācija: NVA

Gadījumā, ja vēlēsieties strādāt Bulgārijā reglamentētajā profesijā, tad kvalifikācijas atzīšana ir obligāta.

 • Ja dodaties strādāt uz Bulgārijunoskaidrojiet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā par turpmākajiem nosacījumiem ģimenes pabalstu saņemšanā.

Plašāka informācija: www.vsaa.gov.lv   – sadaļā „Eiropas Savienība”

 • Ja nepieciešams, paziņojiet Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par nodomu strādāt Bulgārijā vai noskaidrojiet, kā nodokļu maksājumus un nodokļu saistības ietekmēs darbs Bulgārijā.

Plašāka informācija VID mājas lapā sadaļā

sadaļā „Latvijas rezidenti ārvalstīs

VID informatīvais tālrunis 67120000.  
 • Neaizmirstiet paņemt līdzi:

 • Pasi;
 • Eiropas Veselības apdrošināšanas karti (EVAK), lai Bulgārijā saņemtu bezmaksas neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību. EVAK bez maksas iespējams saņemt Nacionālajā veselības dienestā. Plašāka informācija: EVAK
 • U1 dokumentu "Periodi, kas jāņem vērā, lai izmaksātu bezdarbnieka pabalstu", lai Jūs varētu apliecināt Bulgārijā savu Latvijas nodarbinātības un apdrošināšanas periodu – www.vsaa.gov.lv ;
 • U2 dokumentu "Bezdarbnieka pabalsta tiesību saglabāšana", lai Jūs Bulgārijā varētu turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu (līdz 3 mēnešiem no izbraukšanas dienas, šis periods var tikt pagarināts uz laiku līdz sešiem mēnešiem) –www.vsaa.gov.lv;
 • E 104 veidlapu - ja, pēc nodarbinātības Latvijā, esat nodarbināts Bulgārijā un vēlaties pieprasīt slimības vai maternitātes pabalstus tur – http://www.vsaa.gov.lv/;
 • izglītības dokumentu tulkojumus bulgāru valodā (pēc nepieciešamības);
 • CV, pieteikuma vēstuli bulgāru valodā (pēc nepieciešamības);
 • pietiekamā apmērā iztikas līdzekļus dzīvošanai vai mājupceļam;
 • bankas norēķinu kartes;
 • dokumentu formāta fotogrāfijas;
 • autovadītāja apliecību.

 

 • Tiklīdz ir atrasta dzīvesvieta, vietējā pašvaldībā ir jāveic dzīvesvietas reģistrācija. Ja sākotnēji uzturaties viesnīcā, tad dzīvesvietas reģistrāciju veiks viesnīcas administrācija.
 • 7 dienu laikā jāreģistrējas Bulgārijas nodarbinātības dienesta birojāhttp://www.az.government.bg/ un jāiesniedz U2 dokuments, ja esat bezdarbnieks un vēlaties Bulgārijā turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu, vai arī vēlaties saņemt palīdzību darba meklēšanā. Plašāka informācija: https://www.az.government.bg/pages/lesni-stupki-za-registracia-v-buroto-po-truda-bez-registracia/
 • Uzsākot darbu, jāreģistrējas tuvākajā Bulgārijas Valsts Ieņēmumu aģentūrā: http://www.nap.bg/, lai saņemtu nodokļu karti.
 • Jāvēršas tuvākajā migrācijas dienesta filiālē un jānoformē uzturēšanās atļauja, ja vēlaties strādāt un uzturēties Bulgārijā ilgāk par 3 mēnešiem un ja uzturēšanās atļauju neesat saņēmis pirms došanās uz Bulgāriju. https://www.mvr.bg/migration/en/legislation/legislation/citizens-of-eu
 • Jāpaziņo Latvijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei http://www.pmlp.gov.lv/ savas dzīvesvietas adrese Bulgārijā triju mēnešu laikā pēc pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs
 • Ārvalstu dzīvesvietu var reģistrēt arī elektroniski portālā www.latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu:  Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs . Mainot dzīvesvietu ārvalstīs, personai ir jāpaziņo jaunā dzīvesvietas adrese ārvalstīs. Atgriežoties Latvijā, personai ir jādeklarē dzīvesvieta Latvijā. 

Vienas ES dalībvalsts pilsonim, kas strādā citā ES dalībvalstī, darba nosacījumu ziņā (piemēram, alga, atbrīvošana no darba un atjaunošana darbā) ir tiesības uz tieši tādu pašu attieksmi, kādu saņem viņa kolēģi, kas ir attiecīgās valsts pilsoņi.

 • Pirms darba uzsākšanas ir jābūt noslēgtam rakstiskam darba līgumam starp darba devēju un darbinieku. Darba devējam ir pienākums informēt par darba līgumu atbilstošās instances, tostarp Valsts ieņēmumu aģentūru (NAP). Pieteikuma NAP kopiju darba devējs izsniedz arī darbiniekam ne vēlāk kā 3 darba dienas pēc darba līguma noslēgšanas.
  Darba devējs var noteikt pārbaudes laiku, kurš nevar būt garāks par 6 mēnešiem.
 • Normālais darba laiks ir 8 stundas dienā jeb 40 stundas nedēļā.
 • Bulgārijā ir minimālā mēneša un stundas alga, ko ik gadu nosaka Ministru padome. No 2023. gada 1. janvāra tās ir attiecīgi BGN 780 un BGN 4,72, pilna darba diena sastāv no 8 stundām un pilna darba nedēļa 5 darba dienas visa darba mēneša garumā. Visām galvenajām saimnieciskajām darbībām un profesiju grupām ir noteikti arī minimālie sociālā nodrošinājuma sliekšņi. Tabulas, kurās norādīti sociālās apdrošināšanas iemaksu (DOO) apmēri personām ar darba līgumu un pašnodarbinātām personām, ir pieejamas Valsts sociālā nodrošinājuma institūta mājaslapas sadaļā Klientam informatīvie materiāli. Pēc dažādu obligāto ieturējumu veikšanas no personas algas paliek ar nodokli apliekamais ienākums, no kura 10% maksājami ienākuma nodokļa veidā. Piemēram, ja personas bruto mēnešalga ir BGN 2000 (aptuveni vienāda ar EUR 1000), šīs personas neto alga būs aptuveni BGN 1550. Kopējā obligāto atskaitījumu summa būs aptuveni BGN 450.

 • Atalgojums parasti tiek izmaksāts katru mēnesi, bet ir iespējams arī maksāt katru nedēļu. Parasti (ja to pieprasa darbinieks) daļu ikmēneša atalgojuma var izmaksāt avansā. Sievietēm un vīriešiem ir tiesības uz vienādu atalgojumu par  līdzvērtīga darba veikšanu. Arī personas vecums pēc likuma neietekmē atalgojumu. Ja tiek veikts nakts darbs, tiek piemērotas augstākas likmes, par kurām vienojušās darba līguma puses. Šīs likmes nedrīkst būt mazākas par Bulgārijas Republikas Ministru padomes noteiktajām likmēm. Ja tiek veikts virsstundu darbs, tiek piemērotas arī augstākas likmes, par kurām vienojas darba ņēmējs/darbinieks un darba devējs. Nedrīkst būt mazāki par 50 % virsstundu darbam, ko veic darba dienās, par 75 % augstāki par darbu brīvdienās un par 100 % augstāki par darbu, ko veic oficiālajās brīvdienās Bulgārijas Republikā.

 • Sociālās apdrošināšanas iemaksas un ienākuma nodokli ietur no darbinieka ikmēneša algas un iemaksā Valsts ieņēmumu aģentūras (NAP) budžetā viņu darba devēji. Ārštata speciālisti ir atbildīgi par savu sociālās apdrošināšanas iemaksu un nodokļu nomaksu. Algas lapiņas saņemšana nav obligāta, taču katrs darbinieks to var pieprasīt. Algas lapiņā norāda bruto algu, visus no tās veiktos ieturējumus un neto algu.

 • Katram darbiniekam ir tiesības uz vismaz 20 dienu apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu. Darba koplīgumos vai individuālos darba līgumos var vienoties par ilgāku atvaļinājuma periodu. Atkarībā no darba specifikas noteiktām darbinieku kategorijām papildus likumā noteiktajam var būt tiesības uz ilgāku ikgadējo atvaļinājumu. Minimālo šī perioda ilgumu dažādām darbinieku kategorijām nosaka Ministru padome. Plašāka informācija par atvaļinājumu veidiem – Bulgārijas Darba un Sociālo lietu Ministrijas mājas lapā – http://www.mlsp.government.bg/

Par darba tiesībām plašāka informācija atrodama – Bulgārijas galvenās darba inspekcijas izpildaģentūras mājas lapā - http://www.gli.government.bg/ un EURES portālā: Dzīves un darba apstākļi

Bulgārijas Valsts Ieņēmumu aģentūra (National Revenue Agency) ir kompetentā iestāde par visiem jautājumiem, kas attiecas uz nodokļiem – http://www.nap.bg/

Uzsākot darbu Bulgārijā, Jums ir jāreģistrējas Valsts ieņēmumu aģentūras birojā, kā nodokļu maksātājam un jāsaņem nodokļu karte. Darba devējam ir nepieciešama Jūsu nodokļu karte, lai varētu veikt nepieciešamos nodokļu maksājumus no Jūsu algas.

Strādājot Bulgārijā no Jūsu algas tiks ieturēts ienākuma nodoklis un sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Sociālās aizsardzības darbības joma Bulgārijā ietver gan klasisko no apdrošināšanas iemaksām atkarīgo sociālo apdrošināšanu, gan no iemaksām neatkarīgās sociālā nodrošinājuma shēmas un sociālo palīdzību, tostarp, sociālo pakalpojumu sistēmu. Tā ietver mērķtiecīgas sociālā atbalsta un aprūpes programmas, nodarbinātības izveidošanu nelabvēlīgām grupām, ģimenes pabalstus bērniem u.c. No iemaksām neatkarīgās sociālā nodrošinājuma shēmas un sociālās palīdzības shēmu finansē no valsts budžeta. Lai noteiktu tiesības saņemt pabalstus, šīm shēmām piemēro kritēriju kopumu, tostarp, pabalstu noteikšanu atkarībā no ienākumiem. Sociālās apdrošināšanas shēmas finansē ar sociālās apdrošināšanas fondu īpašu budžetu palīdzību. Valsts sociālā apdrošināšana, ko pārvalda Valsts apdrošināšanas iestāde, nodrošina naudas kompensācijas, pabalstus un pensijas:

 • pārejošas/pagaidu darbnespējas gadījumā;
 • maternitāte;
 • pārejošas samazinātas darbspējas (pārcelšanas citā darbā) gadījumā;
 • bezdarbs;
 • invaliditāte;
 • vecums;
 • nāves gadījumā.

Obligātā veselības apdrošināšana, kā arī no budžeta finansētā veselības aprūpe nodrošina veselības aprūpes darbību pamata paketi, ko atkarībā no attiecīgās shēmas finansē no Valsts slimokases budžeta vai valsts budžeta. Kā to paredz valsts tiesību akti, sociālā palīdzība, nodrošina naudas pabalstus vai pabalstus natūrā (pārtikas paku veidā), kas papildina vai aizstāj ienākumus līdz iztikas minimuma robežām vai apmierina personu un ģimeņu, kuras saņem palīdzību, atsevišķas vajadzības.

Bezdarbnieka pabalsts - Ikviena persona, par kuru darba devējs maksā bezdarba apdrošināšanas iemaksas, ir apdrošināta pret bezdarba risku. Darba devējiem jāmaksā iemaksas no darba, vadības vai pārvaldības līguma saņemšanas datuma.

Personām, kuras vismaz 12 mēnešus veikušas, vai par kurām bija jāveic sociālās iemaksas Bezdarba fondā 18 mēnešu laikā pirms apdrošināšanas beigām, ir tiesības saņemt bezdarbnieka pabalstus ar nosacījumu, ka:

 • tām nav piešķirts apdrošināšanas periods un vecuma pensija vai profesionālā pensija par priekšlaicīgu pensionēšanos;
 • tās nestrādā.

Ja Bulgārijā nav pietiekošs apdrošināšanas periods, atbilstoši summēšanas principam var tikt ņemts vērā apdrošināšanas periods/i citā valstī. 

 

Plašāka informācija par sociālajām iemaksām:

Plašāka informācija:

 

Lai uzzinātu par savām sociālā nodrošinājuma tiesībām Bulgārijā:

 • - apmeklējiet EK Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības mājas lapu, kurā publicēti sociālo tiesību pārskati par dažādām valstīm, ieskaitot Bulgāriju: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=lv;
 •  izpētiet MISSOC tabulas par ES/EEZ dalībvalstu sistēmām sociālās drošības u.c. jomās angļu, franču vai vācu valodā.  

Bulgārijā tiek piedāvāts daudz naktsmītņu, un tās ir viegli īrēt vai iegādāties. Īpašumus var iznomāt pilnībā vai daļēji mēbelētus vai nemēbelētus.  Īpašuma īre ir visdārgākā Sofijā un dažās citās lielākajās pilsētās, piemēram, Varnā, Plovdivā un Burgasā. Lielajās pilsētās īres izmaksas var būt vairākas reizes augstākas nekā mazajās pilsētās. Piemēram, divu guļamistabu dzīvokļa īre izmaksās: Sofija — EUR 600, Varna — EUR 362, Plovdiva — EUR 319, Burgasa — EUR 317. Īres līgumu parasti slēdz saimnieks un īrnieks. Vairumā gadījumu īre maksājama skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu noteiktā mēneša dienā. Parasti komunālie maksājumi (ūdens, elektrība un apkure) nav iekļauti īres maksā un ir regulāri jāmaksā īrniekam.

Mājokļa pirkšanai/pārdošanai gan pircējam, gan pārdevējam ir jāuzrāda personu apliecinoši dokumenti, bet pēdējam – arī dokumenti, kas apliecina īpašuma tiesības uz īpašumu un apliecina apgrūtinājumu esamību vai neesamību. Pārdošanas darījums tiek veikts pie notāra un ierakstīts īpašuma lietā.

Kur meklēt dzīvesvietu?

Par došanos prom no Bulgārijas atcerieties informēt visas tās iestādes, kurās bijāt reģistrējušies vai norādījuši savu personīgo informāciju, piemēram, iedzīvotāju reģistru, vietējo pašvaldību, nodarbinātības dienestu, banku, ceļu satiksmes direkciju, pastu, veselības pakalpojumu sniedzēju, komunālo pakalpojumu nodrošinātājus u.c. Tas palīdzēs izvairīties no iespējamiem pārpratumiem nākotnē;

Tāpat jāsaņem un jāsaglabā visi dokumenti un izziņas, kas apliecina legālu nodarbinātību Bulgārijā, tajā skaitā:

 • U1 dokuments par nodarbinātības un apdrošināšanas periodiem vai
 • U2 dokuments par Bulgārijā piešķirto bezdarbnieka pabalsta eksportu uz citu ES/EEZ valsti.
 • Apliecinājumu nodokļu nomaksai u.c. 

Lai uzzinātu, vai Jums ir tiesības uz bezdarbnieka pabalstu, griezieties tuvākajā Bulgārijas valsts Nodarbinātības dienestā. https://www.az.government.bg/ Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) Latvijā atgādina, ka bezdarbnieka pabalsts jāpieprasa tajā ES dalībvalstī, kurā Jūs pēdējo reizi bijāt nodarbināts.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācija - 

 

Ja ārvalstī esat reģistrēts bezdarbnieks un, dodoties darba meklējumos uz Latviju, saņēmāt U2 dokumentu par bezdarbnieka pabalsta eksportu, tad ārvalsts nacionālajā veselības sistēmas administrācijā jums būtu vērts pieprasīt arī S1 veidlapu. Tas ļaus saņemt garantētos visa veida veselības aprūpes pakalpojumus Latvijā, un izmaksas par šiem pakalpojumiem tiks segtas no ārvalsts budžeta līdzekļiem. Ārvalsts nacionālajā veselības sistēmas administrācijā saņemiet Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), kas dod tiesības saņemt valsts garantēto neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību. EVAK var būt noderīga laikā, kamēr Latvijā nebūs uzsāktas darba attiecības, jo šajā periodā Jūs joprojām paliekat sociāli apdrošināts valstī, kur pēdējo reizi strādājāt.

Ja, saņemot kādu no Bulgārijas pabalstiem, plānojat doties uz citu Eiropas valsti, tostarp arī Latviju, informējiet atbildīgās Bulgārijas iestādes par šiem plāniem un noskaidrojiet nosacījumus, kuri jāievēro, lai varētu turpināt saņemt piešķirtos pabalstus.

Ja ģimenē aug bērni, pirms aizbraukšanas parūpējieties par to, lai būtu sagatavoti visi nepieciešamie dokumenti, kas apliecina bērnu iegūto izglītību, veselības aprūpi, kā arī saņemtās sociālās garantijas u.c.  Tāpat jāpaziņo mītnes valsts kompetentajai iestādei (kas izmaksā ģimenes pabalstus), ka Jūs pārceļaties uz dzīvi Latvijā. Ģimenes pabalstus maksās tā valsts, kurā ir nodarbināts bērna vecāks. Ja bērna vecāki ir nodarbināti katrs savā dalībvalstī, tad galvenā atbildība pabalstu izmaksā ir valstij, kurā dzīvo bērns. Atgriežoties Latvijā, būs jāiesniedz  iesniegums pabalstu piešķiršanai VSAA. Plašāka informācija VSAA mājas lapā https://www.vsaa.gov.lv sadaļā Ģimenes pabalsti ES

Lai uzzinātu, vai Jums ir izveidojusies nodokļu pārmaksa, strādājot Bulgārijā, un vai Jums ir jāiesniedz ienākumu deklarācija, sazinieties ar Bulgārijas Ieņēmumu dienestu. Plašāka informācija http://www.nap.bg/

Buklets “Strādāji ārvalstīs un plāno atgriezties Latvijā?”  (izdots 2018.g.)

Info grafika “Strādāji ārvalstīs un plāno atgriezties Latvijā?”  (izdots 2018.g.)

Iepazīsties ar informāciju par remigrācijas jautājumiem NVA mājas lapas sadaļā Ja vēlies atgriezties Latvijā

Ja vēlaties saņemt palīdzību darba meklēšanā, reģistrējieties tuvākajā Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē (NVA) www.nva.gov.lv

Ja vēlaties turpināt saņemt Bulgārijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu, kamēr uzturaties un meklējat darbu Latvijā, septiņu dienu laikā reģistrējieties vietējā NVA, un iesniedziet U2 dokumentu VSAA.

www.nva.gov.lv

www.vsaa.gov.lv

Ja, pieprasot bezdabnieka pabalstu Latvijā, nepieciešams apliecināt savu nodarbinātības un apdrošināšanas periodu Bulgārijā, iesniedziet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā U1 dokumentu.

www.vsaa.gov.lv

Pēc atgriešanās deklarējiet savu dzīvesvietu pašvaldībā vai elektroniski portālā www.latvija.lv, izmantojot PMLP e-pakalpojumu "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana"

www.pmlp.gov.lv

Ja Bulgārijā ir gūti ienākumi, Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā lasiet informāciju par to, kam un kādos gadījumos līdz 1.jūnijam ir vai nav jāiesniedz gada ienākumu deklarācija par iepriekšējo gadu. www.vid.gov.lv/lv/latvijas-rezidenti-arvalstis Latvijas rezidentiem, kuri guvuši algota darba ienākumus kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, tai skaitā Bulgārijā, tie nav jādeklarē gada ienākumu deklarācijā

Papildus informācija: www.vid.gov.lv

Bulgārijas Nodarbinātības dienests

http://www.az.government.bg/

 

EURES – Eiropas darba mobilitātes portāls

https://eures.europa.eu/

 

Bulgārijas nacionālais statistikas birojs

http://www.nsi.bg/

 

Vispārēja informācija par Bulgāriju

https://bulgariatravel.org/

 

Bulgārijas galvenā darba inspekcijas izpildaģentūra

http://www.gli.government.bg/

 

Informācija šajā rakstā atjaunota 2024. gada aprīlī