Darbs Bulgārijā

 

Galvaspilsēta - Sofija

Iedzīvotāji - 5 125 407 (2019.)

Teritorija - 110 994 km2

Eiropas Savienības dalībvalsts kopš 2007. gada 1. janvāra

Valūta - Bulgārijas leva, 1 BGN = ~0,51 EUR

Valsts valoda - bulgāru valoda

Starptautiskais tālruņu kods 00 359

 

 

Lai veiksmīgi atrastu darbu, Jums ir nepieciešamas bulgāru valodas zināšanas. Noderīgas var būt angļu, krievu vai vācu valodas zināšanas. Ieteicams darba meklēšanu uzsākt pirms Jūs dodaties uz Bulgāriju.

 • Bulgārijas Valsts Nodarbinātības dienesta interneta mājas lapā http://www.az.government.bg/ ir pieejama informācija par darba tirgus situāciju, darba iespējām, reģistrācijas procedūrām un piedāvātajām darba vakancēm.
 • Zvanot uz Bulgārijas Valsts Nodarbinātības dienesta informatīvo tālruni 00 359 9808719, ir pieejama informācija par darba iespējām Bulgārijā un Nodarbinātības dienesta piedāvātajiem pakalpojumiem.
 • EURES - Eiropas darba mobilitātes portālā http://www.eures.europa.eu/ ir pieejama informācija par piedāvātajām darba vakancēm, kā arī darba un dzīvošanas nosacījumiem Bulgārijā.
 • Bulgārijas EURES konsultanti var Jums sniegt padomus un konsultācijas par darba iespējām, kā arī par darba un dzīvošanas nosacījumiem Bulgārijā – http://eures.bg/
 • Darba piedāvājumi presē un internetā; 
 • Privātās darba aģentūras un pagaidu darba aģentūras: www.az.government.bg/intermediaries
 • Latvijas pilsoņiem ir brīva piekļuve Bulgārijas darba tirgum un darbam Bulgārijā nav nepieciešama darba atļauja.
 • Latvijas nepilsoņiem darbam Bulgārijā nepieciešama uzturēšanās atļauja ar tiesībām strādāt.
 • Ja Latvijas nepilsonis dodas uz Bulgāriju kopā ar ģimenes locekli vai pie ģimenes locekļa, kurš ir Latvijas vai citas ES/EEZ valsts pilsonis, tad nepilsonis var uzturēties un strādāt Bulgārijā uz ES pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļaujas pamata un nav nepieciešams formēt darba atļauju. Šajā gadījumā nepilsonim, ierodoties Bulgārijā, Migrācijas pārvaldes birojā jāiesniedz pieteikums un dokumenti ES pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļaujas saņemšanai.
Lai saņemtu informāciju par spēkā esošajiem noteikumiem uzturēšanās un darba atļaujas jautājumos Bulgārijā, var sazināties ar Bulgārijas vēstniecību Varšavā (Polija): embassy.warsaw@mfa.bg , tālrunis: 00 48 226 294 071.
 • Latvijas pilsoņi var strādāt un uzturēties Bulgārijā līdz 3 mēnešiem bez reģistrācijas.
 • Ja Latvijas pilsonis vēlas uzturēties Bulgārijā ilgāk par 3 mēnešiem, tad nepieciešams saņemt uzturēšanās atļauju, veicot reģistrēšanos dzīvesvietai tuvākajā migrācijas dienesta filiālē Bulgārijā.

Uzturēšanās atļauju Latvijas pilsoņi var saņemt sekojošos gadījumos:

          - sakarā ar apmaksātu darbu;

          - sakarā ar mācībām;

          - ja ir veselības apdrošināšana un pietiekamā apmērā finanšu līdzekļi;

          - sakarā ar uzņēmējdarbību;

Kārtojot uzturēšanās reģistrāciju, līdzi jāņem derīga pase, kā arī dokuments, kas apliecina kādu no iepriekš minētajiem apstākļiem, piemēram, darba līgums.

 • Latvijas nepilsoņi drīkst brīvi iebraukt un uzturēties Bulgārijā līdz 3 mēnešiem. Taču nepilsoņi Bulgārijā nedrīkst strādāt bez uzturēšanās atļaujas ar tiesībām strādāt.
 • Lai uzturētos Bulgārijā ilgāk par 3 mēnešiem, ir nepieciešams saņemt attiecīgu Bulgārijas Migrācijas pārvaldes izsniegtu uzturēšanās atļauju.

Plašāka informācija par uzturēšanās atļauju saņemšanu – Bulgārijas Iekšlietu ministrijas mājas lapā - http://www.mvr.bg/

Pirmais solis, lai pieteiktos darbā, ir sagatavot labu CV. Ieteicams izmantot Eiropas Savienības vienoto CV standartu – Europass CV, kas ir atrodams interneta mājas lapā: http://www.europass.lv/ . Kopā ar CV parasti ir jāiesniedz arī pieteikuma vēstule. Darba devējs var pieprasīt papildus informāciju un dokumentus. Ieteicams jau iepriekš iztulkot un notariāli apliecināt visus nepieciešamos dokumentus, kas apliecina Jūsu izglītības iegūšanu, profesionālo darba pieredzi.

 • Ja esat reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) un dodaties uz Bulgāriju darba meklējumos vai strādāt, informējiet par šiem plāniem savu nodarbinātības aģentu. Kā arī atcerieties 1 darba dienas laikā paziņot NVA par darba uzsākšanu.

Plašāka informācija: NVA

Gadījumā, ja vēlēsieties strādāt Bulgārijā reglamentētajā profesijā, tad kvalifikācijas atzīšana ir obligāta.

 • Ja dodaties strādāt uz Bulgārijunoskaidrojiet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā par turpmākajiem nosacījumiem ģimenes pabalstu saņemšanā.

Plašāka informācija: http://www.vsaa.gov.lv/ – sadaļā „Eiropas Savienība”

 • Ja nepieciešams, paziņojiet Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par nodomu strādāt Bulgārijā vai noskaidrojiet, kā nodokļu maksājumus un nodokļu saistības ietekmēs darbs Bulgārijā.

Plašāka informācija VID mājas lapā sadaļā

sadaļā „Latvijas rezidenti ārvalstīs

VID maksas informatīvais tālrunis 67120000.  
 • Neaizmirstiet paņemt līdzi:

 • Pasi;
 • Eiropas Veselības apdrošināšanas karti (EVAK), lai Bulgārijā saņemtu bezmaksas neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību. EVAK bez maksas iespējams saņemt Nacionālajā veselības dienestā. Plašāka informācija: EVAK
 • U1 dokumentu "Periodi, kas jāņem vērā, lai izmaksātu bezdarbnieka pabalstu", lai Jūs varētu apliecināt Bulgārijā savu Latvijas nodarbinātības un apdrošināšanas periodu – http://www.vsaa.gov.lv/;
 • U2 dokumentu "Bezdarbnieka pabalsta tiesību saglabāšana", lai Jūs Bulgārijā varētu turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu (līdz 3 mēnešiem no izbraukšanas dienas, šis periods var tikt pagarināts uz laiku līdz sešiem mēnešiem) – http://www.vsaa.gov.lv/;
 • E 104 veidlapu - ja, pēc nodarbinātības Latvijā, esat nodarbināts Bulgārijā un vēlaties pieprasīt slimības vai maternitātes pabalstus tur – http://www.vsaa.gov.lv/;
 • izglītības dokumentu tulkojumus bulgāru valodā (pēc nepieciešamības);
 • CV, pieteikuma vēstuli bulgāru valodā (pēc nepieciešamības);
 • pietiekamā apmērā iztikas līdzekļus dzīvošanai vai mājupceļam;
 • bankas norēķinu kartes;
 • dokumentu formāta fotogrāfijas;
 • autovadītāja apliecību.
 • Tiklīdz ir atrasta dzīvesvieta, vietējā pašvaldībā ir jāveic dzīvesvietas reģistrācija. Ja sākotnēji uzturaties viesnīcā, tad dzīvesvietas reģistrāciju veiks viesnīcas administrācija.
 • 7 dienu laikā jāreģistrējas Bulgārijas nodarbinātības dienesta birojāhttp://www.az.government.bg/ un jāiesniedz U2 dokuments, ja esat bezdarbnieks un vēlaties Bulgārijā turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu, vai arī vēlaties saņemt palīdzību darba meklēšanā.
 • Uzsākot darbu, jāreģistrējas tuvākajā Bulgārijas Valsts Ieņēmumu aģentūrā: http://www.nap.bg/, lai saņemtu nodokļu karti.
 • Jāvēršas tuvākajā migrācijas dienesta filiālē un jānoformē uzturēšanās atļauja, ja vēlaties strādāt un uzturēties Bulgārijā ilgāk par 3 mēnešiem un ja uzturēšanās atļauju neesat saņēmis pirms došanās uz Bulgāriju.
 • Jāpaziņo Latvijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei http://www.pmlp.gov.lv/ savas dzīvesvietas adrese Bulgārijā, ja atrodaties prom no Latvijas ilgāk par sešiem mēnešiem
 • Ārvalstu dzīvesvietu var reģistrēt arī elektroniski portālā www.latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu: Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs

Vienas ES dalībvalsts pilsonim, kas strādā citā ES dalībvalstī, darba nosacījumu ziņā (piemēram, alga, atbrīvošana no darba un atjaunošana darbā) ir tiesības uz tieši tādu pašu attieksmi, kādu saņem viņa kolēģi, kas ir attiecīgās valsts pilsoņi.

 • Pirms darba uzsākšanas ir jābūt noslēgtam rakstiskam darba līgumam starp darba devēju un darbinieku. Darba devējam ir pienākums informēt par darba līgumu atbilstošās instances, tostarp Valsts ieņēmumu aģentūru (NAP). Pieteikuma NAP kopiju darba devējs izsniedz arī darbiniekam ne vēlāk kā 3 darba dienas pēc darba līguma noslēgšanas.
  Darba devējs var noteikt pārbaudes laiku, kurš nevar būt garāks par 6 mēnešiem.
 • Normālais darba laiks ir 8 stundas dienā jeb 40 stundas nedēļā.
 • Valstī ik gadu tiek noteikta minimālā darba alga, kas no 2020.gada ir 610 BGN/mēnesī un 3,66 BGN/stundā. Saskaņā ar statistikas biroja datiem vidējā darba samaksa 2019.gadā sastādīja 995,71 BGN/mēnesī
 • Ikgadējais atvaļinājums- ne mazāks par 20 darba dienām.  Uzsākot jaunu darbu, tiesības uz atvalinājumu proporcionāli nostrādātajam laikam iestājas pēc 8 mēnešiem. Plašāka informācija par atvaļinājumu veidiem – Bulgārijas Darba un Sociālo lietu Ministrijas mājas lapā – http://www.mlsp.government.bg/

Par darba tiesībām plašāka informācija atrodama – Bulgārijas galvenās darba inspekcijas izpildaģentūras mājas lapā - http://www.gli.government.bg/ un EURES portālā: Dzīves un darba apstākļi

Bulgārijas Valsts Ieņēmumu aģentūra (National Revenue Agency) ir kompetentā iestāde par visiem jautājumiem, kas attiecas uz nodokļiem – http://www.nap.bg/

Uzsākot darbu Bulgārijā, Jums ir jāreģistrējas Valsts ieņēmumu aģentūras birojā, kā nodokļu maksātājam un jāsaņem nodokļu karte. Darba devējam ir nepieciešama Jūsu nodokļu karte, lai varētu veikt nepieciešamos nodokļu maksājumus no Jūsu algas.

Strādājot Bulgārijā no Jūsu algas tiks ieturēts ienākuma nodoklis un sociālās apdrošināšanas iemaksas.

 • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Bulgārijā ir 10%. Pienākums nomaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli ir kā nodarbinātai personai, tā arī pašnodarbinātai personai. Ienākuma nodoklis uzņēmumiem ir 10%, bet pašnodarbinātajiem 10% vai 15% atkarībā no darbības veida. Darba devēja pienākums ir atvilkt nodokļa maksājumus katru mēnesi no darbinieka algas un aizskaitīt atbildīgajai instancei. Gada ienākuma deklarācija ir jāaizpilda līdz katra gada 30.aprīlim un jānomaksā 30 dienu laikā no deklarācijas iesniegšanas brīža.
 • Pievienotās vērtības nodokļa likme Bulgārijā ir 20%. Atsevišķos gadījumos tiek piemērota samazinātā likme - 9%. Ar PVN tiek aplikti kā pakalpojumi, tā importētās preces.

Sociālās aizsardzības darbības joma Bulgārijā ietver gan klasisko no apdrošināšanas iemaksām atkarīgo sociālo apdrošināšanu, gan no iemaksām neatkarīgās sociālā nodrošinājuma shēmas un sociālo palīdzību, tostarp, sociālo pakalpojumu sistēmu. Tā ietver mērķtiecīgas sociālā atbalsta un aprūpes programmas, nodarbinātības izveidošanu nelabvēlīgām grupām, ģimenes pabalstus bērniem u.c. No iemaksām neatkarīgās sociālā nodrošinājuma shēmas un sociālās palīdzības shēmu finansē no valsts budžeta. Lai noteiktu tiesības saņemt pabalstus, šīm shēmām piemēro kritēriju kopumu, tostarp, pabalstu noteikšanu atkarībā no ienākumiem. Sociālās apdrošināšanas shēmas finansē ar sociālās apdrošināšanas fondu īpašu budžetu palīdzību. Valsts sociālā apdrošināšana, ko pārvalda Valsts apdrošināšanas iestāde, nodrošina naudas kompensācijas, pabalstus un pensijas:

 • pārejošas/pagaidu darbnespējas gadījumā;
 • maternitāte;
 • pārejošas samazinātas darbspējas (pārcelšanas citā darbā) gadījumā;
 • bezdarbs;
 • invaliditāte;
 • vecums;
 • nāves gadījumā.

Obligātā veselības apdrošināšana, kā arī no budžeta finansētā veselības aprūpe nodrošina veselības aprūpes darbību pamata paketi, ko atkarībā no attiecīgās shēmas finansē no Valsts slimokases budžeta vai valsts budžeta. Kā to paredz valsts tiesību akti, sociālā palīdzība, nodrošina naudas pabalstus vai pabalstus natūrā (pārtikas paku veidā), kas papildina vai aizstāj ienākumus līdz iztikas minimuma robežām vai apmierina personu un ģimeņu, kuras saņem palīdzību, atsevišķas vajadzības.

Bezdarbnieka pabalsts - Ikviena persona, par kuru darba devējs maksā bezdarba apdrošināšanas iemaksas, ir apdrošināta pret bezdarba risku. Darba devējiem jāmaksā iemaksas no darba, vadības vai pārvaldības līguma saņemšanas datuma.

Personām, kuras vismaz 12 mēnešus veikušas, vai par kurām bija jāveic sociālās iemaksas Bezdarba fondā 18 mēnešu laikā pirms apdrošināšanas beigām, ir tiesības saņemt bezdarbnieka pabalstus ar nosacījumu, ka:

 • tās ir reģistrējušās kā bezdarbnieki Nodarbinātības aģentūrā;
 • tām nav piešķirts apdrošināšanas periods un vecuma pensija vai profesionālā pensija par priekšlaicīgu pensionēšanos;
 • tās nestrādā.

Ja Bulgārijā nav pietiekošs apdrošināšanas periods, atbilstoši summēšanas principam var tikt ņemts vērā apdrošināšanas periods/i citā valstī. 

Plašāka informācija:

Kur meklēt dzīvesvietu?

Par došanos prom no Bulgārijas atcerieties informēt visas tās iestādes, kurās bijāt reģistrējušies vai norādījuši savu personīgo informāciju, piemēram, iedzīvotāju reģistru, vietējo pašvaldību, nodarbinātības dienestu, banku, ceļu satiksmes direkciju, pastu, veselības pakalpojumu sniedzēju, komunālo pakalpojumu nodrošinātājus u.c. Tas palīdzēs izvairīties no iespējamiem pārpratumiem nākotnē;

Tāpat jāsaņem un jāsaglabā visi dokumenti un izziņas, kas apliecina legālu nodarbinātību Bulgārijā, tajā skaitā:

 • U1 dokuments par nodarbinātības un apdrošināšanas periodiem vai
 • U2 dokuments par Bulgārijā piešķirto bezdarbnieka pabalsta eksportu uz citu ES/EEZ valsti.
 • Apliecinājumu nodokļu nomaksai u.c. 

Lai uzzinātu, vai Jums ir tiesības uz bezdarbnieka pabalstu, griezieties tuvākajā Bulgārijas valsts Nodarbinātības dienestā. https://www.az.government.bg/ Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) Latvijā atgādina, ka bezdarbnieka pabalsts jāpieprasa tajā ES dalībvalstī, kurā Jūs pēdējo reizi bijāt nodarbināts.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācija - Kas jāzina par pabalstiem, pēc darba ES atgriežoties Latvijā.

Ja ārvalstī esat reģistrēts bezdarbnieks un, dodoties darba meklējumos uz Latviju, saņēmāt U2 dokumentu par bezdarbnieka pabalsta eksportu, tad ārvalsts nacionālajā veselības sistēmas administrācijā jums būtu vērts pieprasīt arī S1 veidlapu. Tas ļaus saņemt garantētos visa veida veselības aprūpes pakalpojumus Latvijā, un izmaksas par šiem pakalpojumiem tiks segtas no ārvalsts budžeta līdzekļiem. Ārvalsts nacionālajā veselības sistēmas administrācijā saņemiet Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), kas dod tiesības saņemt valsts garantēto neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību. EVAK var būt noderīga laikā, kamēr Latvijā nebūs uzsāktas darba attiecības, jo šajā periodā Jūs joprojām paliekat sociāli apdrošināts valstī, kur pēdējo reizi strādājāt.

Ja, saņemot kādu no Bulgārijas pabalstiem, plānojat doties uz citu Eiropas valsti, tostarp arī Latviju, informējiet atbildīgās Bulgārijas iestādes par šiem plāniem un noskaidrojiet nosacījumus, kuri jāievēro, lai varētu turpināt saņemt piešķirtos pabalstus.

Ja ģimenē aug bērni, pirms aizbraukšanas parūpējieties par to, lai būtu sagatavoti visi nepieciešamie dokumenti, kas apliecina bērnu iegūto izglītību, veselības aprūpi, kā arī saņemtās sociālās garantijas u.c.  Tāpat jāpaziņo mītnes valsts kompetentajai iestādei (kas izmaksā ģimenes pabalstus), ka Jūs pārceļaties uz dzīvi Latvijā. Ģimenes pabalstus maksās tā valsts, kurā ir nodarbināts bērna vecāks. Ja bērna vecāki ir nodarbināti katrs savā dalībvalstī, tad galvenā atbildība pabalstu izmaksā ir valstij, kurā dzīvo bērns. Atgriežoties Latvijā, būs jāiesniedz  iesniegums pabalstu piešķiršanai VSAA. Plašāka informācija VSAA mājas lapā https://www.vsaa.gov.lv sadaļā “Kas jāzina par pabalstiem, pēc darba ES atgriežoties Latvijā

Lai uzzinātu, vai Jums ir izveidojusies nodokļu pārmaksa, strādājot Bulgārijā, un vai Jums ir jāiesniedz ienākumu deklarācija, sazinieties ar Bulgārijas Ieņēmumu dienestu. Plašāka informācija http://www.nap.bg/

Buklets “Strādāji ārvalstīs un plāno atgriezties Latvijā?”  (izdots 2018.g.)

Info grafika “Strādāji ārvalstīs un plāno atgriezties Latvijā?”  (izdots 2018.g.)

Ja vēlaties saņemt palīdzību darba meklēšanā, reģistrējieties tuvākajā Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē (NVA) www.nva.gov.lv

Ja vēlaties turpināt saņemt Bulgārijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu, kamēr uzturaties un meklējat darbu Latvijā, septiņu dienu laikā reģistrējieties vietējā NVA, un iesniedziet U2 dokumentu VSAA.

www.nva.gov.lv

www.vsaa.gov.lv

Ja, pieprasot bezdabnieka pabalstu Latvijā, nepieciešams apliecināt savu nodarbinātības un apdrošināšanas periodu Bulgārijā, iesniedziet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā U1 dokumentu.

www.vsaa.gov.lv

Pēc atgriešanās deklarējiet savu dzīvesvietu pašvaldībā vai elektroniski portālā www.latvija.lv, izmantojot PMLP e-pakalpojumu "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana"

www.pmlp.gov.lv

Ja Bulgārijā ir gūti ienākumi, Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā lasiet informāciju par to, kam un kādos gadījumos līdz 1.jūnijam ir vai nav jāiesniedz gada ienākumu deklarācija par iepriekšējo gadu. www.vid.gov.lv/lv/latvijas-rezidenti-arvalstis

Papildus informācija: www.vid.gov.lv

Bulgārijas Nodarbinātības dienests

http://www.az.government.bg/

 

EURES – Eiropas darba mobilitātes portāls

http://www.eures.europa.eu

 

Bulgārijas nacionālais statistikas birojs

http://www.nsi.bg/

 

Vispārēja informācija par Bulgāriju

www.bulgariatravel.org/en

 

Informācija un e-pakalpojumi cilvēkiem, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību Bulgārijā

http://psc.egov.bg/  

 

Bulgārijas galvenā darba inspekcijas izpildaģentūra

http://www.gli.government.bg/

 

Informācija šajā rakstā atjaunota 2020. gada aprīlī