Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portāls ir darba meklētāju CV un darba devēju piedāvāto brīvo darba vietu bezmaksas datu bāze. CV un vakanču portāls pieejams šeit.

Iespējas darba meklētājiem

Bez autorizācijas darba meklētājiem NVA CV un vakanču portālā ir iespēja meklēt vakances pēc dažādiem parametriem:

 • profesijas,
 • darbības jomas,
 • darba vietas atrašanās – pilsētas vai novada,
 • nodarbinātības veida,
 • uzņēmuma vai darba devēja nosaukuma,
 • pieteikšanās termiņa vakancei,
 • algas apmēra,
 • atslēgvārdiem,
 • papildu pazīmes, piemēram, attālināts vai sezonas darbs.

Portālā vakances iespējams meklēt arī vakanču kartē, kurā vakances var filtrēt pēc atsevišķiem parametriem un skatīt to atrašanās vietas.

Autorizējoties Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā, darba meklētājs iegūst iespēju aktualizēt un publicēt savu CV.

Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālam var pieslēgties, izmantojot Latvija.lv elektroniskās autentifikācijas līdzekļus.

Lai portālā sagatavotu savu CV, jāaizpilda šādas sadaļas:

 • izglītība;
 • profesijas, kurās meklē darbu;
 • darba pieredze;
 • papildu izglītība;
 • sertifikāti;
 • prasmes un kompetences;
 • datorprasmes;
 • valodu prasmes;
 • transportlīdzekļa, traktortehnikas vadītāja apliecības.

Sagatavoto CV iespējams lejupielādēt un izdrukāt PDF formātā.
Lai CV būtu pieejams darba devējiem, CV pieejamības sadaļā atzīmējiet vienu vai abas izvēles:

 • Atzīmējot CV pieejamību “NVA CV un vakanču portālā”, tas būs pieejams portālā autentificētiem darba devējiem.
 • Atzīmējot CV pieejamību “EURES portālā”, tas būs pieejams arī Eiropas darba mobilitātes portālā www.eures.europa.eu autentificētiem darba devējiem.
Attēla: tekst

Sistēma nodrošina arī automatizētu vakanču un darba meklētāju CV datu salāgošanu, piedāvājot klienta profilam atbilstošāko vakanču atrašanu un darba devējiem vakances prasībām atbilstošāko CV atlasi.