Uz 2023. gada 31. augustu Nodarbinātības valsts aģentūras  uzskaitē bija 6674 NVA klienti ar invaliditāti jeb 13,6% no reģistrēto NVA klientu skaita.

2023. gada 8 mēnešos darbā iekārtojies 2596 NVA klients ar invaliditāti, no kuriem 808 (31%) ir iekārtojies darbā pēc kāda aktīvā NVA pasākuma pabeigšanas (izņemot KPP informatīvās dienas).

NVA klientu ar invaliditāti skaits sadalījumā pa profesijām pēc pēdējās nodarbošanās (30.09.2022.)

NVA klientu ar invaliditāti skaits sadalījumā pa profesiju grupām pēc pēdējās nodarbošanās (30.09.2022.)

Lielākais NVA klientu ar invaliditāti skaits pēc pēdējās nodarbošanās sadalījumā pa profesiju pamatgrupām pēc LR Profesiju klasifikatora (profesiju pamatgrupu Nr. 0-9) – vienkāršajās profesijās (31.2% no visiem reģistrētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti), tam seko Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki (19.0%) un Kvalificēti strādnieki un amatnieki (12.9%) un Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri (11.4%). (Sk. Tabulu 1)

Profesiju pamatgr. Nr. Pēdējās nodarbošanās - pamatgrupu nosaukums Reģistrēto NVA klientu skaits % no kopējā mērķa grupas skaita
 Augstas kvalifikācijas profesijas, tai skaitā
0 Nacionālo bruņoto spēku profesijas 0 0%
1  Vadītāji 131 2.4%
2  Vecākie speciālisti 315 5.7%
3  Speciālisti 462 8.4%
Vidējās kvalifikācijas profesijas, tai skaitā
4 Kalpotāji 367 6.7%
5 Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki 1040 19.0%
6 Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki 123 2.2%
7 Kvalificēti strādnieki un amatnieki 710 12.9%
8  Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri 627 11.4%
Zemas kvalifikācijas profesijas
9 Vienkāršās profesijas 1714 31.2%

Bezdarbnieku ar invaliditāti skaits sadalījumā pa profesijām pēc pēdējās nodarbošanās 31.01.2022.

PALĪGSTRĀDNIEKS 630
APKOPĒJS 411
MAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA PĀRDEVĒJS 288
SĒTNIEKS 221
AUTOMOBIĻA VADĪTĀJS 134
KRAVAS AUTOMOBIĻA VADĪTĀJS 122
ASISTENTS PERSONĀM AR INVALIDITĀTI 120
APRŪPĒTĀJS 119
PAVĀRS 107
PĀRDEVĒJS KONSULTANTS 107

 

NVA klientu ar invaliditāti skaits sadalījumā pa profesijām pēc pēdējās nodarbošanās 30.09.2022.

Profesiju pamatgr. Nr. Pēdējās nodarbošanās - pamatgrupu nosaukums Profesijas TOP5 Reģistrēto NVA klientu skaits
 Augstas kvalifikācijas profesijas, tai skaitā
1  Vadītāji VALDES LOCEKLIS 17
GALVENAIS GRĀMATVEDIS 9
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (komercpakalpojumu jomā) 5
BŪVDARBU VADĪTĀJS 5
VALDES VADĪTĀJS /PRIEKŠSĒDĒTĀJS 5
2  Vecākie speciālisti PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS 29
MĀSA/ vispārējās aprūpes MĀSA 20
PROJEKTA VADĪTĀJS 16
SOCIĀLAIS DARBINIEKS 11
PEDAGOGS 8
3  Speciālisti LIETVEDIS 44
GRĀMATVEDIS (CETURTĀ LĪMEŅA KVALIFIKĀCIJA) 31
SAGĀDNIEKS 25
GRĀMATVEŽA PALĪGS 21
KLIENTU /PĀRDOŠANAS KONSULTANTS 18
Vidējās kvalifikācijas profesijas, tai skaitā
4 Kalpotāji Datu ievades OPERATORS 37
KASIERIS 30
NOLIKTAVAS DARBINIEKS 30
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTS 29
NOLIKTAVAS PĀRZINIS 22
5 Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki MAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA PĀRDEVĒJS 232
ASISTENTS PERSONĀM AR INVALIDITĀTI 111
APRŪPĒTĀJS 103
PAVĀRS 88
PĀRDEVĒJS KONSULTANTS 72
6 Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki MEŽSTRĀDNIEKS 30
LOPKOPIS 14
LAUKSTRĀDNIEKS 14
KOKSNES ŠĶIROTĀJS 12
DĀRZNIEKS 5
7 Kvalificēti strādnieki un amatnieki KOKAPSTRĀDES IEKĀRTU OPERATORS 64
ŠUVĒJS 50
ĒKU CELTNIEKS 33
ZIVJU APSTRĀDĀTĀJS 29
ATSLĒDZNIEKS 25
8  Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri AUTOMOBIĻA VADĪTĀJS 95
APKURES /KRĀŠŅU KURINĀTĀJS 80
KRAVAS AUTOMOBIĻA VADĪTĀJS 68
TRAKTORTEHNIKAS VADĪTĀJS 35
TRAKTORA VADĪTĀJS 34
Zemas kvalifikācijas profesijas
9 Vienkāršās profesijas PALĪGSTRĀDNIEKS 552
APKOPĒJS 335
SĒTNIEKS 150
CEHA STRĀDNIEKS 56
BŪVSTRĀDNIEKS 51

 

Kopumā var secināt, ka NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti ir labs potenciāls, lai iekļautos darba tirgū. Atsevišķu personu nodarbinātības iespējas ir atkarīgas no invaliditātes grupas un traucējumu veida, bet vairākums šo cilvēku, saņemot minimālu atbalstu un palīdzību, ir spējīgi veikt profesionālos pienākumus.

NVA pieredze bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbinātībā subsidētajās darba vietās arī liecina par to, ka bezdarbnieki, gan jaunieši, gan pieaugušie, ar dažādiem invaliditātes veidiem ir spējīgi strādāt vairākās profesionālās darbības jomās dažādā profesionālajā statusā.

Informācija darba devējiem par dalību pasākumos noteiktām personu grupām un finansiālo atbalstu.

“Pasākumi noteiktām personu grupām” bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai uz nenoteiktu laiku” ietvaros NVA nodrošina atbalstu darba devējiem darba vadītāja atlīdzībai, darba vietas pielāgošanai atbilstoši ergoterapeita atzinumam, surdotulka un atbalsta personu pakalpojumus (bezdarbniekiem ar garīga rakstura traucējumiem).

Subsidētās darba vietas dod iespēju cilvēkam ar invaliditāti parādīt sevi darbā, bet darba devējam - novērtēt viņa profesionālās iemaņas un prasmes. Tas ir ceļa sākums uz pastāvīgu darbu.

Nodarbinātības valsts aģentūra nodrošina darba devējiem arī konsultācijas par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu.

Bezdarbniekiem ar invaliditāti ir pieejami arī citi NVA īstenoti pakalpojumi:

Vairākos nodarbinātības un apmācības pasākumos ir pieejami ergoterapeita, surdotulka un atbalsta personu pakalpojumi. Ja nepieciešams, mācību vai darba vieta tiek pielāgota klienta vajadzībām.

Lai cilvēkam ar invaliditāti atrastu vispiemērotāko nodarbošanos, bet darba devējam - motivētu darbinieku, svarīgs individuālais atbalsts, ko sniedz NVA nodarbinātības aģenti un karjeras konsultanti. Individuālās karjeras konsultācijas laikā, izmantojot dažādas metodikas, konsultants palīdz sasaistīt klienta profesionālās intereses ar spējām un prasmēm, ņemot vērā veselības stāvokli.

Karjeras konsultants palīdz arī darba devējam atbilstošo darbinieku atlasē, lai nekļūdītos izvēlē un atrastu piemērotāko darbinieku - motivētu, kvalificētu un gatavu strādāt.