Uz 2024. gada 30. jūniju Nodarbinātības valsts aģentūras  uzskaitē bija 5 759 NVA klienti ar invaliditāti jeb 12,8% no reģistrēto NVA klientu skaita.

No reģistrēto bezdarbnieku ar invaliditāti kopskaita (5 759) 2024. gada jūnija beigās 51,1% (2944) bija sievietes, bet 48,9% (2815) - vīrieši.

2024. gada 6 mēnešos darbā iekārtojās 1 712 NVA klienti ar invaliditāti.

NVA klientu ar invaliditāti skaits sadalījumā pa profesijām pēc pēdējās nodarbošanās (30.06.2024.) TOP 10

Lielākais NVA klientu ar invaliditāti skaits pēc pēdējās nodarbošanās sadalījumā pa profesiju pamatgrupām pēc LR Profesiju klasifikatora (profesiju pamatgrupu Nr. 0-9) – vienkāršajās profesijās (24.5% no visiem reģistrētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti), tam seko Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki (15.3%) un Kvalificēti strādnieki un amatnieki (10.2%) un Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri (9.0%).

Profesiju pamatgr. Nr.

Pēdējās nodarbošanās - pamatgrupu nosaukums

Reģistrēto bezdarbnieku ar invaliditāti skaits

% no kopējā mērķa grupas skaita

 Augstas kvalifikācijas profesijas, tai skaitā

1

Vadītāji

110

1.9%

2

Vecākie speciālisti

329

5.7%

3

Speciālisti

421

7.3%

Vidējās kvalifikācijas profesijas, tai skaitā

4

Kalpotāji

296

5.1%

5

Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki

880

15.3%

6

Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki

95

1.6%

7

Kvalificēti strādnieki un amatnieki

588

10.2%

8

Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri

519

9.0%

Zemas kvalifikācijas profesijas

9

Vienkāršās profesijas

1410

24.5%

 

Pēdējās nodarbošanās - pamatgrupu nosaukums

Profesijas TOP5

Reģistrēto b/d skaits

 Augstas kvalifikācijas profesijas, tai skaitā

1

 Vadītāji

VALDES LOCEKLIS

19

GALVENAIS GRĀMATVEDIS

11

BŪVDARBU VADĪTĀJS

8

PASTA NODAĻAS PRIEKŠNIEKS

6

Komisijas LOCEKLIS (valsts pārvaldes jomā un pašvaldībās)

4

2

 Vecākie speciālisti

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

38

PROJEKTA VADĪTĀJS

26

MĀSA/ vispārējās aprūpes MĀSA

18

VISPĀRĒJĀS PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

14

PEDAGOGS

13

3

 Speciālisti

GRĀMATVEŽA PALĪGS

29

LIETVEDIS

24

GRĀMATVEDIS (CETURTĀ LĪMEŅA KVALIFIKĀCIJA)

24

TIRDZNIECĪBAS PĀRDEVĒJS

18

EKSPEDITORS

16

Vidējās kvalifikācijas profesijas, tai skaitā

4

Kalpotāji

KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTS

40

Datu ievades OPERATORS

37

KASIERIS

28

NOLIKTAVAS DARBINIEKS

21

PASTNIEKS

16

5

Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki

MAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA PĀRDEVĒJS

174

ASISTENTS PERSONĀM AR INVALIDITĀTI

105

PĀRDEVĒJS KONSULTANTS

86

APRŪPĒTĀJS

82

PAVĀRS

72

6

Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki

MEŽSTRĀDNIEKS

25

LOPKOPIS

9

LAUKSTRĀDNIEKS

9

DĀRZNIEKS

8

PARKA DĀRZNIEKS

7

7

Kvalificēti strādnieki un amatnieki

ŠUVĒJS

43

ĒKU CELTNIEKS

43

KOKAPSTRĀDES IEKĀRTU OPERATORS

34

ATSLĒDZNIEKS

31

ZIVJU APSTRĀDĀTĀJS

23

8

 Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri

AUTOMOBIĻA VADĪTĀJS

96

KRAVAS AUTOMOBIĻA VADĪTĀJS

72

APKURES /KRĀŠŅU KURINĀTĀJS

46

TRAKTORTEHNIKAS VADĪTĀJS

41

TRAKTORA VADĪTĀJS

32

Zemas kvalifikācijas profesijas

9

Vienkāršās profesijas

PALĪGSTRĀDNIEKS

445

APKOPĒJS

279

SĒTNIEKS

141

CEHA STRĀDNIEKS

63

VIRTUVES DARBINIEKS

44

Kopumā var secināt, ka NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti ir labs potenciāls, lai iekļautos darba tirgū. Atsevišķu personu nodarbinātības iespējas ir atkarīgas no invaliditātes grupas un traucējumu veida, bet vairākums šo cilvēku, saņemot minimālu atbalstu un palīdzību, ir spējīgi veikt profesionālos pienākumus.

NVA pieredze bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbinātībā subsidētajās darba vietās arī liecina par to, ka bezdarbnieki, gan jaunieši, gan pieaugušie, ar dažādiem invaliditātes veidiem ir spējīgi strādāt vairākās profesionālās darbības jomās dažādā profesionālajā statusā.

Informācija darba devējiem par dalību pasākumos noteiktām personu grupām un finansiālo atbalstu.

“Pasākumi noteiktām personu grupām” bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai uz nenoteiktu laiku” ietvaros NVA nodrošina atbalstu darba devējiem darba vadītāja atlīdzībai, darba vietas pielāgošanai atbilstoši ergoterapeita atzinumam, surdotulka un atbalsta personu pakalpojumus (bezdarbniekiem ar garīga rakstura traucējumiem).

Subsidētās darba vietas dod iespēju cilvēkam ar invaliditāti parādīt sevi darbā, bet darba devējam - novērtēt viņa profesionālās iemaņas un prasmes. Tas ir ceļa sākums uz pastāvīgu darbu.

Nodarbinātības valsts aģentūra nodrošina darba devējiem arī konsultācijas par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu.

Bezdarbniekiem ar invaliditāti ir pieejami arī citi NVA īstenoti pakalpojumi:

Vairākos nodarbinātības un apmācības pasākumos ir pieejami ergoterapeita, surdotulka un atbalsta personu pakalpojumi. Ja nepieciešams, mācību vai darba vieta tiek pielāgota klienta vajadzībām.

Lai cilvēkam ar invaliditāti atrastu vispiemērotāko nodarbošanos, bet darba devējam - motivētu darbinieku, svarīgs individuālais atbalsts, ko sniedz NVA nodarbinātības aģenti un karjeras konsultanti. Individuālās karjeras konsultācijas laikā, izmantojot dažādas metodikas, konsultants palīdz sasaistīt klienta profesionālās intereses ar spējām un prasmēm, ņemot vērā veselības stāvokli.

Karjeras konsultants palīdz arī darba devējam atbilstošo darbinieku atlasē, lai nekļūdītos izvēlē un atrastu piemērotāko darbinieku - motivētu, kvalificētu un gatavu strādāt.