Jēkabpils novada ģerbonis

 

Novada tīmekļa vietne:    

 https://www.jekabpils.lv

Jēkabpils novads apvieno Jēkabpils pilsētu un 22 pagastus: Aknīstes, Asares, Gārsenes pagasti, Ābeļu, Dignājas, Dunavas, Kalna, Leimaņu, Rubenes un Zasas pagasti, Atašienes, Krustpils, Kūku, Mežāres, Variešu un Vīpes pagasti, Salas un Sēlijas pagasti un Elkšņu, Rites, Saukas un Viesītes pagasti.

Jēkabpils novads atrodas Latvijas dienvidaustrumu daļā, Zemgales plānošanas reģiona austrumu daļā, Daugavas abos krastos. Novada kopējā platība ir 2996 km2, un tajā uz 01.07.2022. pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datiem dzīvo 42295 iedzīvotāji. Pēc platības Jēkabpils novads ir ceturtā lielākā Latvijas pašvaldība, pēc iedzīvotāju skaita – desmitā lielākā.

Jēkabpils pilsētā dzīvo 23854 (uz 01.07.2016 pēc PMLP datiem) iedzīvotāji. Pēc platības Jēkabpils ir astotā lielākā Latvijas pilsēta, pēc iedzīvotāju skaita – mazākā no republikas nozīmes pilsētām. Jēkabpilī dzīvo 9.3% no Zemgales plānošanas reģiona iedzīvotāju skaita. Latvijas Republikas nozīmes pilsētas statuss Jēkabpilij piešķirts 2009.gadā saskaņā ar administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu. Tādējādi Jēkabpils ir kļuvusi par nacionālas nozīmes attīstības centru

 BEZDARBNIEKU SKAITS JĒKABPILS PILSĒTĀ UN JĒKABPILS NOVADĀ (2023.gada 30.aprīlī):

Republikas pilsētas un novadi

ATVK kods

Bezdarbnieku skaits

no tiem

Bezdarba līmenis *) (%)

Darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits (01.07.2022.)

 

sievietes

invalīdi

jaunieši vecumā 15 - 24 gadi

 
 

Jēkabpils pilsēta

0031000

645

346

75

63

4,8

13517

 

Jēkabpils novads

0031000

534

254

71

41

4,4

12053

 

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Jēkabpils pilsētas ekonomisko profilu veido:

  • nozares, kurās kā produkcijas ražošanas izejviela tiek izmantots pilsētā vai tās apkārtnē esošās dabas bagātības, tas ir, pārtikas rūpniecība, kokapstrāde, būvmateriālu ražošana, būvniecība u.c; 
  • nozares, kuru attīstībai pilsētā ir vēsturiski izveidojies pamats – attīstībai piemērota infrastruktūra, uzkrātas zināšanas un pieredze, kā arī izdevīga ģeogrāfiskā atrašanās vieta, piemēram, apģērba ražošana, transports un loģistika, enerģijas ražošana no atjaunojamiem resursiem u.c.;
  • nozares, kuras sniedz komercpakalpojumus ražojošajām nozarēm, piemēram, tādus pakalpojumus, kā grāmatvedība, IT pakalpojumi, tehnikas apkope un serviss, vairumtirdzniecība, finanses un apdrošināšana u.c.;
  • nozares, kuras veicina vispārēju interesi par pilsētu, mudina uz viesošanos tajā un tajā ražoto preču un sniegto pakalpojumu iegādi, piemēram, – tūrisms, atpūta, kultūra, sports un izklaide.
  • nozares, kuras sniedz pakalpojumus iedzīvotājiem, piemēram, apmācības, sadzīves pakalpojumi, veselības un skaistumkopšanas pakalpojumi, sabiedriskā ēdināšana, mazumtirdzniecība u.c.;

Jēkabpils ģeogrāfiskā atrašanās vieta, kā arī 2009.gadā iegūtais republikas nozīmes pilsētas statuss noteic, ka tai jākļūst par apkārtējā reģiona saimnieciskās izaugsmes dzinējspēku, kas savukārt nav iedomājams bez uzņēmējdarbības attīstības. Veiksmīga uzņēmējdarbība un konkurētspējīgu uzņēmumu attīstība ir pilsētas izaugsmes pamats. Kopš 2007.gada katru gadu Jēkabpilī tiek reģistrēti vairāk kā simts jauni uzņēmumi un ap četrdesmit tiek likvidēti.

Kopš 2008.gada Jēkabpilī īstenoti (pabeigti un procesā) 35 projekti, ieguldot pilsētas  attīstībā vairāk nekā 75,6 milj. EUR , piesaistot gan pašvaldības budžeta, gan valsts, gan ES un citu ārējo finanšu instrumentu finansējumu.
Jēkabpils pilsētā ES fondu finansējums uz 1 iedzīvotāju sastāda 2230 EUR, kas ir otrais augstākais rādītājs Zemgales reģionā.

Lielākie uzņēmumi Jēkabpils pilsētā: „OŠUKALNS” SIA, „Jēkabpils kokapstrāde”, „Jēkabpils PMK” SIA, „DEVONA” SIA, „Jēkabpils reģionālā slimnīca” SIA, „GEFA LATVIJA” SIA, „Viadukts” SIA, „LC būve” SIA, „SILPEC” SIA, „Jēkabpils siltums” SIA, „Krustpils”, SIA, „Ošukalns celtniecība” SIA, „JĒKABPILS PAKALPOJUMI’ SIA, „BRĒĶU STUNDENTI” SIA, „KARA V” SIA, „MARGRET” SIA.

Sadzīves apstākļi

Izglītība tiek nodrošināta Jēkabpils pamatskolā, 7 vidējās izglītības iestādēs (Jēkabpils Valsts ģimnāzija, Jēkabpils 2. vidusskola, Jēkabpils 3. vidusskola, Viesītes vidusskola, Zasas vidusskola, Aknīstes vidusskola, Salas vidusskola, ), 8 pirmsskolas izglītības iestādēs, Jēkabpils A.Žilinska mūzikas skolā, Jēkabpils mākslas skolā, Jēkabpils sporta skolā. kā arī darbojas Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs.
Vairāk informācijas https://www.jekabpils.lv/lv/sabiedriba/izglitiba/izglitibas-iestades. Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā atrodas profesionālās izglītības iestāde Jēkabpils Agrobiznesa koledža un Latvijas Universitāte Jēkabpils filiāle.

Pilsētā darbojās Sporta halle, kura ir atvērta  2020. gada 15. oktobrī un tā ir centrālā sporta un atpūtas bāze reģionā, kurā mūsdienīgos un daudzveidīgos treniņu apstākļos augstā līmenī notiek ne tikai lielākie vietējie sporta pasākumi, bet arī valsts un starptautiska mēroga sacensības. Sportistiem ir pieejamas ērtas un mūsdienīgi aprīkotas ģērbtuves un fizioterapijas kabinets. Vairāk nekā 2000 m2 lielajā, universālajā sporta zālē ir iespējams trenēties basketbolā un volejbolā, kā arī aizvadīt spēles un rīkot dažādas sacensības līdz pat 1100 līdzjutēju klātbūtnē. Hallē atrodas 28x58 m liels “B” kategorijas ledus laukums ar 300 skatītāju vietām, kas piemērots hokejam, kērlingam un slidošanai. Halles teritorijā, blakus stadionam, ir izveidots laukums strītbolam un universāls sporta laukums, kas paredzēts vasaras sezonas sporta aktivitātēm. Plašākam sabiedrības lokam paredzēta 300 m2 liela trenažieru zāle, 150 m2 liela aerobikas un horeogrāfijas zāle,

Meža parka ,,Veselības taka’’ ir atvērta visiem interesentiem, kurā iespējams brīvi, aktīvi, veselīgi pavadīt savu brīvo laiku. Gada garumā Mežaparkā noris dažādu sporta veidu aktivitātes, sporta dienas, tūrisma un orientēšanās sacensības.

Sociālā un veselības aprūpe

Pilsētā darbojas Jēkabpils pilsētas Sociālais dienests, kurā ir BEZMAKSAS informatīvais tālrunis 80020091. Zvanot uz šo tālruni varat saņemt informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Jēkabpils pilsētā.Jēkabpils reģionālā slimnīca sniedz sekundāro veselības aprūpi – specializētu ambulatoro un/vai stacionāro veselības aprūpi, kas ir orientēta uz neatliekamu, akūtu un plānveida medicīnisku palīdzību – ātru un kvalitatīvu diagnostiku, intensīvu ārstēšanu un rehabilitāciju ar mērķi maksimāli ātri un kvalitatīvi panākt pacienta izveseļošanos vai samazināt slimības izpausmes līdz tādai pakāpei, kad ir iespējama tālāka ārstēšana primārās veselības aprūpes sistēmā.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājas lapā http://www.jekabpils.lv var iegūt aktuālo informāciju, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem. Novads savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Novada mājas lapā var atrast arī informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.