Galvaspilsēta - Helsinki (iedzīvotāji ~1,3 milj.)

Kopējais iedzīvotāju skaits valstī - ~5,5 milj.

Teritorija – 338 130 km2

Eiropas Savienības dalībvalsts kopš 1995.gada

Valsts valoda – somu un zviedru

Valūta – Eiro (EUR)

Starptautiskais tālruņa kods 00 358

Lai veiksmīgi atrastu darbu, Jums ir nepieciešamas somu valodas zināšanas. Noderīgas var būt zviedru, angļu vai kādas citas skandināvu valodas zināšanas.

Ieteicams darba meklēšanu uzsākt jau pirms Jūs dodaties uz Somiju.

 • Somijas Nodarbinātības dienests (TE palvelut) tyomarkkinatori.fi  - informācija par darba tirgus situāciju, nodarbinātības dienesta pakalpojumiem, darba iespējām, reģistrācijas procedūrām un piedāvātajām darba vakancēm. Aktuālos darba piedāvājumus varat apskatīt sekojot saitei: Vacancies. Meklēšanas ailē ierakstiet vakances profesijas vai prasmes nosaukumu somu vai angļu valodā. Darba piedāvājumus ir iespējams atlasīt arī pēc citiem atlases kritērijiem.
 • Somijas EURES konsultanti - padomi un konsultācijas par nodarbinātības iespējām, darba un dzīvošanas nosacījumiem Somijā - Somijas EURES

 • Starptautisko pakalpojumu centrs Helsinkos (International House Helsinki) https://ihhelsinki.fi/ un Tamperē (International House Tampere) https://internationalhousetampere.fi/ - informācija un konsultācijas par darba meklēšanu, studiju iespējām un biznesa uzsākšanu Helsinku un Tamperes reģionos

 • Eiropas darba mobilitātes portāls www.eures.europa.eu - informācija par piedāvātajām brīvajām darba vietām, darba meklēšanu, darba un dzīvošanas nosacījumiem Somijā, kā arī citās Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.
 • Privāto nodarbinātības aģentūru asociācija www.hpl.fi
 • Darba sludinājumu portāls Oikotie.fi

 • Latvijas pilsoņiem ir brīva piekļuve Somijas darba tirgum un darbam Somijā nav nepieciešamas darba atļaujas.
 • Latvijas nepilsoņiem ir ierobežota piekļuve Somijas darba tirgum un vairumā gadījumu darbam Somijā nepieciešams saņemt Somijas Imigrācijas dienesta izsniegtu uzturēšanās atļauju ar tiesībām strādāt: Tiesības strādāt . Atsevišķu profesiju un darba jomu speciālistiem ir tiesības strādāt Somijā bez darba uzturēšanās atļaujas: Tiesības strādāt bez uzturēšanās atļaujas.

   Ja Latvijas nepilsonis dodas uz Somiju kopā ar ģimenes locekli vai pie ģimenes locekļa, kurš ir Latvijas vai citas ES/EEZ valsts pilsonis, tad nepilsonis var uzturēties un strādāt Somijā uz ES pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļaujas pamata un nav nepieciešams formēt uzturēšanās atļauju ar tiesībām strādāt. Šajā gadījumā nepilsonim, ierodoties Somijā, 3 mēnešu laikā policijas ārvalstnieku nodaļā jāiesniedz pieteikums un dokumenti ES pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļaujas saņemšanai: ES pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja.

  Informācija par spēkā esošajiem noteikumiem saistībā ar piekļuvi darba tirgum ir pieejama Somijas Imigrācijas dienestā: Darbs Somijā
 • Latvijas pilsoņi bez uzturēšanās reģistrācijas var strādāt un uzturēties Somijā līdz 3 mēnešiem.

Lai uzturētos Somijā ilgāk par 3 mēnešiem, jāveic uzturēšanās reģistrācija Imigrācijas dienestā – Uzturēšanās reģistrācija. Pieteikumu reģistrācijai aizpildīt un rezervēt vizītes laiku Imigrācijas dienesta pakalpojumu centrā varat arī elektroniski: enterfinland.fi

Ja uzturēšanās Somijā ir vai tiek plānota ilgāka par 12 mēnešiem, tad jāveic reģistrācija vietējā iedzīvotāju reģistra birojā: Ārvalstu personu reģistrācija, lai saņemtu savu personas identifikācijas numuru.

 • Latvijas nepilsoņi drīkst brīvi iebraukt un uzturēties Somijā līdz 3 mēnešiem, taču vairumā gadījumu nepilsoņi Somijā nedrīkst strādāt bez Somijas Imigrācijas dienesta izsniegtas uzturēšanās atļaujas ar tiesībām strādāt.

Lai uzturētos Somijā ilgāk par 3 mēnešiem nepieciešams saņemt Imigrācijas dienesta izsniegtu uzturēšanās atļauju.

Informācija par spēkā esošajiem noteikumiem saistībā ar uzturēšanās noteikumiem ir pieejama Somijas Imigrācijas dienestā: www.migri.fi – Uzturēšanās atļaujas un enterfinland.fi

Pirms piesakāties uz vakanci, rūpīgi izlasiet darba aprakstu un izvērtējiet vai Jūsu darba pieredze, prasmes un kompetences atbilst vakancei.

Sagatavojot savu CV, pielāgojiet to katram darbam, kuram piesakāties un CV īpaši izceliet tās prasmes un pieredzi, kura ir atbilstoša vakancei. Sekojiet lai CV ir kompakts, bez gramatiskām kļūdām un viegli pārskatāms.

CV sastādīšanai var lietot Eiropas standarta CV – „Europass CV”: www.europass.lv vai citu piemērotu formātu. 

Somijas darba devēji no darba kandidātiem pārsvarā vēlas saņemt CV un aicināt uz interviju. Tādēļ, ja vēlaties pieteikties darbā Somijā, Jums ir jānosūta CV un pieteikuma vēstule un jāgaida intervija. 

CV un pieteikuma vēstule ir jāraksta somu valodā, taču ja Somijas darba devējs meklē darbiniekus ārvalstīs, tad parasti dokumentus var iesūtīt arī angļu valodā. CV ir jābūt datorrakstā un tā apjomam nevajadzētu pārsniegt divas A4 formāta lapas.

Darba devējs sagaida, ka kandidāts nosūtīs visus dokumentus, kas minēti darba sludinājumā. Nepilnīgi pieteikumi parasti netiek izskatīti.

Pēc pieteikumu saņemšanas darba devējs parasti izvēlas trīs līdz desmit vispiemērotākos kandidātus darba intervijai. Lai iegūtu objektīvāku kandidātu novērtējumu, parasti intervijā piedalās vismaz divi uzņēmuma pārstāvji.

 • Ja dodaties uz Somiju darba meklējumos vai komandējumā, tad Nacionālajā veselības dienestā noformējiet bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), lai Somijā varētu saņemt valsts apmaksātu neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību. Uzsākot darbu, veselības aprūpi nodrošina valsts, kurā persona strādā un EVAK karti nepieciešams atgriezt Nacionālajam veselības dienestam.
Plašāka informācija: EVAK
 • Ja esat reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) un dodaties uz Somiju darba meklējumos vai strādāt, informējiet par šiem plāniem savu nodarbinātības organizatoru.  NVA filiāļu kontakti

 •  Noskaidrojiet vai darbam Somijā Jūsu izvēlētajā profesijā ir nepieciešama diplomu un kvalifikācijas atzīšana.

  Nepieciešamības gadījumā diplomu un kvalifikācijas atzīšanu Somijā veic Somijas Nacionālā izglītības pārvalde: www.oph.fi

  Veselības jomas personāla licencēšanu Somijā veic Nacionālā labklājības un veselības uzraudzības pārvalde (Valvira): www.valvira.fi
 • Ja dodaties strādāt uz Somiju, noskaidrojiet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā par turpmākajiem nosacījumiem ģimenes pabalstu saņemšanā.
Plašāka informācija: VSAA mājaslapā Ģimenes pabalsti”.
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā noformējiet U2 dokumentu, ja meklējot darbu Somijā, vēlaties turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu.

         Plašāka informācija: VSAA mājaslapā: U2 dokuments

 •  Valsts ieņēmumu dienestā (VID) noskaidrojiet, kā nodokļu maksājumus un nodokļu saistības ietekmēs darbs Somijā.

Plašāka informācija VID mājaslapā sadaļā Latvijas rezidenti ārvalstīs

VID informatīvais tālrunis 67120000.

Neaizmirstiet paņemt līdzi:

 • derīgu pasi, ID karti;
 • izglītības dokumentus un to tulkojumus somu vai angļu valodā (pēc nepieciešamības);
 • CV somu vai angļu valodā (pēc nepieciešamības);
 • pietiekamā apmērā iztikas līdzekļus dzīvošanai vai mājupceļam;
 • bankas norēķinu kartes;
 • dokumentu formāta fotogrāfijas;
 • autovadītāja apliecību.
 • Jāreģistrējas vietējā iedzīvotāju reģistra birojā, lai saņemtu savu personas identifikācijas numuru. Reģistrācija nepieciešama, ja plānojat izmantot Somijas Nodarbinātības dienesta pakalpojumus, strādāt vai uzturēties Somijā ilgāk par 12 mēnešiem: Ārvalstu personu reģistrācija
 • Septiņu dienu laikā pēc izbraukšanas no Latvijas jāreģistrējas Somijas Nodarbinātības dienesta birojā  (TE Palvelut) un sociālās apdrošināšanas birojā (KELA), jāiesniedz U2 dokuments, ja meklējot darbu Somijā vēlaties turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu. te-palvelut.fi , www.kela.fi
(Parūpējieties vēl esot Latvijā savlaicīgi noformēt U2 dokumentu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā U2 dokuments )
 • Jāreģistrējas tuvākajā Nodarbinātības dienesta birojā (TE Palvelut), ja esat darba meklētājs un vēlaties saņemt palīdzību darba atrašanā vai izmantot citus Somijas Nodarbinātības dienesta pakalpojumus: te-palvelut.fi
 • Jāreģistrējas tuvākajā nodokļu institūcijas (Veroskatt) birojā, lai saņemtu nodokļu karti. Reģistrācija nepieciešama, ja plānojat strādāt vai esat uzsācis darbu Somijā: www.vero.fi Ja Somijā strādāsiet īslaicīgi, piemēram, sezonas darbu, tad nodokļu birojā iespējams noformēt pagaidu personas identifikācijas numuru.
 • Jāsaņem darba drošības karti (Työturvallisuuskortti)www.tyoturvallisuuskortti.fiDarba drošības karte parasti nepieciešama, ja strādāsiet ražošanā vai būvniecībā.
 • 1 darba dienas laikā jāinformē savu NVA nodarbinātības aģentu par darba uzsākšanu, ja esat NVA reģistrēts bezdarbnieks vai darba meklētājs: NVA filiāļu kontakti
 • Jāvēršas pēc palīdzības un konsultācijas Somijas darba drošības un veselības pārvaldē, ja Jūsu darba devējs neievēro Somijā noteiktos darba līguma un darba drošības nosacījumus: www.tyosuojelu.fi 
 • Jāreģistrējas vietējā sociālās apdrošināšanas birojā (KELA), lai saņemtu sociālās apdrošināšanas numuru un līdz ar to Jums būtu pieejami Somijas sociālās apdrošināšanas pakalpojumi: www.kela.fi. Apdrošināšanas numuru vispārējā gadījumā ir iespējams saņemt, ja uzturaties vai uzturēsieties Somijā ilgāk par 2 gadiem.
 • Jāveic uzturēšanās reģistrācija Imigrācijas dienesta nodaļā ja vēlaties uzturēties Somijā ilgāk par 3 mēnešiem. Informācija: www.migri.fi . Pieteikumu reģistrācijai aizpildīt un rezervēt vizītes laiku Imigrācijas dienesta pakalpojumu centrā varat arī elektroniski: enterfinland.fi 
 • Jāpaziņo Latvijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savas dzīvesvietas adresi Somijā, ja plānojat uzturēties vai atrodaties Somijā ilgāk par trijiem mēnešiem, kā arī 30 dienu laikā jāpaziņo par ārvalsts dzīvesvietas adreses maiņu. Iesniegums par dzīvesvietas adresi ārvalstīs.

Somijas valsts iestāžu informāciju un pakalpojumus var saņemt arī vienotajos starptautisko pakalpojumu centros (International House) Helsinku un Tamperes pilsētās.

International House Helsinki https://ihhelsinki.fi/ iespējams saņemt sekojošus pakalpojumus: reģistrēšanās Nodarbinātības dienesta birojā (TE Palvelut) darba meklētāja statusa iegūšanai, reģistrēšanās nodokļu institūcijas (Veroskatt) birojā, lai saņemtu nodokļu karti, reģistrēšanās Somijas iedzīvotāju reģistrā, ES pilsoņa uzturēšanās reģistrācija, reģistrēšanās sociālās apdrošināšanas birojā (KELA), lai saņemtu sociālās apdrošināšanas numuru.

International House Tampere https://internationalhousetampere.fi/  iespējams saņemt sekojošus pakalpojumus: reģistrēšanās sociālās apdrošināšanas birojā (KELA), lai saņemtu sociālās apdrošināšanas numuru.

Somijā par likumīgu uzskatāms darba līgums, kas ir slēgts mutiski, rakstiski vai elektroniski. Tomēr, ieteicams darba līgumu slēgt rakstiski. Ja darba līgums nav slēgts rakstiski, tad darba devēja pienākums ir mēneša laikā kopš darba uzsākšanas darbiniekam izsniegt rakstiskus darba līguma nosacījumus.

Darba devējs darbiniekam var noteikt pārbaudes laiku, kurš nedrīkst būt garāks par 4 mēnešiem. Ja darba devējs veic darbinieka apmācību darbam, tad pārbaudes laiks var tikt noteikts līdz 6 mēnešiem.

Normālais nedēļas darba laiks Somijā ir 40 stundas. Darba devējs var norīkot uz virsstundu darbiem tikai izņēmuma gadījumos un ar darbinieka piekrišanu.

Darba algas lielums Somijā parasti tiek noteikts saskaņā ar kolektīvo līgumu attiecīgajā uzņēmējdarbības nozarē. Somijā nav atsevišķa valsts noteiktā minimālā darba alga.

Ikgadējā atvaļinājuma ilgums ir atkarīgs no nostrādāto mēnešu skaita gadā. Darbiniekam atkarībā no veicamā darba ir tiesības uz 2 vai 2,5 atvaļinājuma dienām par katru nostrādāto mēnesi.

Papildu informācija par nodarbinātības nosacījumiem pieejama Somijas darba drošības un veselības pārvaldē: www.tyosuojelu.fi un EURES portālā: Dzīves un darba apstākļi 

Strādājot Somijā, Jums ir jāveic nodokļu maksājumi valstij un arī vietējai pašvaldībai. Ierodoties Somijā darba nolūkos, Jums ir jāreģistrējas nodokļu birojā un jāsaņem nodokļu karte. Darba devējam ir nepieciešama Jūsu nodokļu karte, lai varētu veikt nepieciešamos nodokļu maksājumus no Jūsu algas. Ja Somijā strādāsiet īslaicīgi, piemēram, sezonas darbu, tad nodokļu birojā pieprasiet noformēt arī pagaidu personas identifikācijas numuru: Pagaidu ID

 Darba līgums līdz 6 mēnešiem:

Ja Jūs strādāsiet Somijā ne ilgāk kā 6 mēnešus, tad Jūs varat izvēlēties vai no Jūsu algas tiks ieturēts  nemainīgs nodoklis 35% apmērā vai progresīvais nodoklis atkarībā no Jūsu darba algas lieluma. Nodokļu birojā noformējot nodokļu karti Jums jāinformē par izvēlēto nodokļu nomaksas variantu. Noformējot nodokļu karti un izvēloties nemainīgo nodokļa likmi 35% apmērā, Jums būs tiesības uz ar nodokli neapliekamo summu 510 eiro mēnesī vai 17 eiro dienā.

Atcerieties, ka nodokļu atvilkumi tiek aprēķināti, ņemot vērā ne tikai darba algas apmēru, bet arī saņemto nodrošinājumu darba laikā, piemēram, bezmaksas ēdināšana vai bezmaksas dzīvesvieta.

Darba līgums uz laiku, kurš pārsniedz 6 mēnešus:

Ja Jūs strādāsiet Somijā laika periodu, kurš pārsniedz 6 mēnešus, tad Jūsu algai tiks piemērota nodokļa progresīvā likme, tāda pati kā Somijas iedzīvotājiem. Lai Jūsu darba devējs varētu veikt nepieciešamos nodokļu maksājumus no Jūsu algas, Jums ir jāreģistrējas vietējā iedzīvotāju reģistra birojā, lai saņemtu savu personas identifikācijas kodu. Pēc tam nodokļu birojs Jums izsniegs nodokļu karti. Noslēdzoties kalendārajam gadam Jums Somijas nodokļu institūcijā būs jāiesniedz gada ienākumu deklarācija.

 Piemēram, ja Jūsu mēnešalga ir ~3300 eiro, kopējais nodokļu maksājums būs apmēram 26-33% no Jūsu algas.

Somijas nodokļu birojs sniegs Jums palīdzību un konsultācijas nodokļu jautājumos. Informācija ir pieejama arī pa tālruni: (00 358) 20 697 050 zvanot no Latvijas vai 020 697 050 zvanot Somijā.

Plašāka informācija par Somijas nodokļu sistēmu: www.vero.finodokļi strādājot Somijā.

Kur meklēt dzīvesvietu?

 • Nekustamo īpašumu aģentūrās

Cik maksā dzīvesvieta?

Piemērs: Tamperes pilsētā

Vidējā īres maksa divistabu dzīvoklim: 400 – 700 eiro/mēnesī

Helsinku pilsētā un apkārtnē dzīvesvietu cenas ir daudz augstākas, mazpilsētās un lauku rajonos – zemākas.

Pagaidu apmešanās vietu varat meklēt hosteļos: www.hostellit.fiwww.hostelworld.com

Neaizmirstiet apmeklēt iestādes un izņemt visus dokumentus un izziņas, kas liecina par jūsu legālu nodarbinātību un saņemtajiem sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem Somijā:

 • No sava darba devēja vai nodokļu institūcijā (Veroskatt) jāsaņem dokumenti par valstī nostrādāto periodu un samaksāto ienākuma nodokli.

Svarīgi!

Atcerieties nodokļu birojam paziņot par došanos prom no Somijas un norādīt savu Latvijas dzīvesvietas adresi.

 • Somijas sociālās apdrošināšanas birojā (KELA) vēlams saņemt dokumentus vai izziņas par Somijā saņemtajiem sociālās apdrošināšanas pabalstiem un šo pabalstu apmēru un izmaksas ilgumu, piemēram, par bērna kopšanas vai ģimenes pabalstu.
 • Somijas sociālās apdrošināšanas birojā (KELA) vai no sava bezdarba apdrošināšanas fonda jāsaņem U2 dokuments, ja jums Somijā ir piešķirts bezdarbnieka pabalsts un, dodoties darba meklējumos uz citu ES/EEZ valsti, piemēram, Latviju, vēlaties turpināt saņemt Somijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu.

Svarīgi!

Ja pēc nodarbinātības perioda beigām vēlaties pretendēt uz bezdarbnieka pabalstu, tad pabalsts ir jāpieprasa pēdējā nodarbinātības valstī, t.i., Somijā!

 • Ja atgriežaties Latvijā, tad informējiet par to Somijas institūcijas, kurās bijāt reģistrējušies vai norādījuši savu personīgo informāciju – banku, ceļu satiksmes direkciju, pastu, veselības pakalpojumu sniedzēju, komunālo pakalpojumu nodrošinātājus u.c. Tas palīdzēs izvairīties no iespējamiem pārpratumiem nākotnē.
 • Jādeklarē sava dzīvesvieta pašvaldībā, ja uzturēšanās ārvalstīs ir bijusi ilgāka par trijiem mēnešiem.

Elektroniski dzīvesvietu var deklarēt portālā www.latvija.lv, izmantojot PMLP e-pakalpojumu "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana"

 • Septiņu dienu laikā jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā un jāiesniedz Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U2 dokuments, ja meklējot darbu Latvijā vēlaties turpināt saņemt Somijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu

www.nva.gov.lv

www.vsaa.gov.lv

 • Jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā, ja ir vēlēšanās saņemt palīdzību darba atrašanā  vai izmantot aģentūras pakalpojumus.

www.nva.gov.lv

 • Jāiesniedz Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U1 dokuments, ja ir nepieciešams apliecināt savu Somijas nodarbinātības periodu. U1 dokuments būs noderīgs gadījumā, ja persona, kura atgriezusies Latvijā no citas ES / EEZ valsts vai Šveices, sākusi strādāt Latvijā un pēc kāda laika darbu zaudējusi. Izskatot personas iespējas saņemt bezdarbnieka pabalstu Latvijā, tiks ņemts vērā personas apdrošināšanas periods gan Latvijā, gan citā dalībvalstī, t.i., apdrošināšanas periodi tiks summēti, lai izpildītu Latvijas nosacījumus pabalsta piešķiršanai.

Minētajā gadījumā U1 dokuments būs jāpieprasa Somijas sociālās apdrošināšanas birojā (KELA) KELA Starptautisko pakalpojumu nodaļa vai savā Somijas bezdarba apdrošināšanas fondā.

 • Jāiesniedz Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā dokumenti vai izziņas par Somijā piešķirtajiem bērna kopšanas vai ģimenes pabalstiem, ja turpmāk vēlaties pieteikties uz kādu no minētajiem pabalstiem Latvijā

www.vsaa.gov.lv

 • Jānoskaidro vai nepieciešams iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarāciju par iepriekšējo gadu.

www.vid.gov.lv Gada ienākumu deklarācija

Darba meklēšana:

 • Somijas Nodarbinātības dienests

www.te-palvelut.fi

 • EURES – Eiropas darba mobilitātes portāls

www.eures.europa.eu

Valsts institūcijas:

 • Imigrācijas dienests

www.migri.fi

 • Somijas darba drošības un veselības pārvalde

www.tyosuojelu.fi

 • Somijas muita

www.tulli.fi

 • Nodokļu administrācija

www.vero.fi

 • Somijas sociālās apdrošināšanas institūcija

www.kela.fi

 • Iedzīvotāju reģistrācijas centrs

www.vaestorekisterikeskus.fi

 • Somijas ārlietu ministrija

www.formin.fi

 • Valsts institūciju portāls (informācija, pakalpojumi, veidlapas)

www.suomi.fi

Transports:

 • Vilcienu satiksme

www.vr.fi

 • Autobusu satiksme

www.matkahuolto.fi

 • Avio satiksme

www.finnair.fi

Vispārējā informācija par Somiju:

 • Somi un dzīve Somijā

www.suomi.fi

 • Somijas tūrisma pārvalde

www.visitfinland.fi

 • Virtuālā Somija

http://virtual.finland.fi

Informācija šajā rakstā atjaunota 2023. gada martā