Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septīto daļu, Nodarbinātības valsts aģentūras organizētās sarunu procedūras „Motivācijas programmas darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojumu iegāde” ID Nr. NVA 2017/9_ESF, ietvaros noslēgtie līgumi.

Līgums. "Skrivanek Baltic" (31.08.2017.) 

 Līgums. "Citadele" (17.08.2017.) 

Līgums. "MC Austrumi" (25.07.2017.) 

    Sarunu procedūra