Darbs Kiprā

 

Galvaspilsēta – Nikosija (Levkosija) ( ~ 300 tūkstoši iedz.)

Iedzīvotāju skaits valstī –  1,251 (2022.g.)

Teritorija – 9 251 km2

Eiropas Savienības dalībvalsts kopš 2004.gada

Valodas – grieķu, Ziemeļkipras neatzītajā turku republikā - turku valoda 

Valūta – Eiro (EUR)

Starptautiskais tālruņa kods 00 357

Lai veiksmīgi atrastu darbu Kiprā, ir nepieciešamas grieķu, turku, angļu valodas zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī. Liela daļa valsts iedzīvotāju runā tikai grieķu valodā vai kādā no dialektiem. Atkarībā no darba vietas un veida noderīgas var būt franču vai vācu valodu zināšanas. Ieteicams sākt darba meklēšanu, pirms dodaties prom no Latvijas.

Galvenās darba meklēšanas iespējas:

Kipras valsts Nodarbinātības dienests:

www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf

www.pescps.dl.mlsi.gov.cy – Kipras nodarbinātības dienesta CV/vakanču portāls

Informācija par darba tirgus situāciju, vakancēm, padomi un cita noderīga informācija darba meklētājiem.

Ņemiet vērā, ka jauniebraucēji Kiprā var būt reģistrēti kā bezdarbnieki Kipras Nodarbinātības dienestā līdz 3 mēnešiem. 

EURES

www.eures.gov.cy – EURES tīkls Kiprā

https://eures.europa.eu/ – Eiropas darba mobilitātes portāls

Ieteikumi darba meklētājiem, CV tiešsaistē, informācija par brīvajām darbavietām, kā arī dzīves un darba apstākļiem Kiprā un pārējās Eiropas valstīs.

Privātās darba aģentūras

Meklējot darbu ārvalstī, Jums ir tiesības vērsties pie privātām darba aģentūrām Latvijā vai ārpus tās, piemēram, Kipras darba aģentūrās. Tām ir jābūt Kipras Darba un sociālās apdrošināšanas ministrijas izsniegtai licencei.

www.nva.gov.lv – Latvijā reģistrētās darbiekārtošanas aģentūras; meklējiet sadaļu Darbiekārtošanas pakalpojumi.

Ņemiet vērā, ka darba sameklēšana ir bezmaksas pakalpojums un privātās darba aģentūras klientiem - darba meklētājiem nedrīkst uzspiest savus maksas pakalpojumus, piemēram, CV sastādīšana, kā obligāto daļu no darba meklēšanas pakalpojuma.

Informāciju par Kipras privātajām darba aģentūrām ir iespējams saņemt, sazinoties ar  Kipras valsts nodarbinātības dienestu www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf (sūtot e-pastu eurescyprus@dl.mlsi.gov.cy ), Kipras personāla vadības asociāciju http://www.cyhrma.org/ vai Kipras Tirdzniecības un rūpniecības kameru (KEBE) http://www.ccci.org.cy/ 

Privātās darba aģentūras Kiprā nav tiesīgas iekasēt maksu no darba meklētājiem par darbiekārtošanas pakalpojumiem. Par pārkāpumiem informējiet Kipras valsts nodarbinātības dienestu.

Laikraksti

Bieži vien darba sludinājumi tiek ievietoti laikrakstos. Saites uz laikrakstiem meklējiet www.cyprus.gov.cy

Sociālais tīkls

Informācijai no mutes mutē ir liels spēks Kiprā. Tāpēc pastāstiet paziņām, radiem, draugiem, bijušiem kolēģiem un citām personām Kiprā, ka meklējat darbu, iespējams viņi varēs Jums palīdzēt.

Latvijas pilsoņiem darbam Kiprā nav nepieciešama darba atļauja.

Latvijas nepilsoņiem darbam Kiprā ir nepieciešama uzturēšanās un darba atļauja .

Papildus informācija Darba un sociālo lietu ministrijas tīmekļa vietnē www.mlsi.gov.cy .

Lai strādātu Kiprā, personai ir jābūt nodokļu maksātāja un sociālās apdrošināšanas numuriem.

 

UZTURĒŠANĀS NOSACĪJUMI

Tiem, kuri plāno uzturēties Kiprā ilgāk par 21 dienu, tiek ieteikts reģistrēties Iedzīvotāju reģistrācijas un migrācijas departamentā 35 dienu laikā no iebraukšanas valstī. Meklējiet kontaktus Kipras policijā www.police.gov.cy

Ja uzturēšanās periods pārsniedz 3 mēnešus, reģistrēšanās Iedzīvotāju reģistrācijas un migrācijas departamentā ir obligāta. Tas jāpaspēj izdarīt 4 mēnešu laikā no iebraukšanas valstī. Jāņem vērā, ka uzturēšanās un darbs Kiprā bez reģistrācijas ir administratīvs pārkāpums ar naudas soda piemērošanu (2 562,90 eiro).

Latvijas pilsoņiem, kuri vēlas uzturēties un strādāt Kiprā ilgāk par 3 mēnešiem vietējā Iedzīvotāju reģistrācijas un migrācijas departamentā (gr. Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης) vai policijas iecirknī jānoformē uzturēšanās apliecība (MEU1), kuru izsniedz uz periodu līdz 5 gadiem.

Latvijas nepilsoņi drīkst brīvi iebraukt un uzturēties Kiprā līdz 3 mēnešiem. Nepilsoņi drīkst uzturēties un strādāt Kiprā pamatojoties uz darba atļauju. Darba atļauju noformē darba devējs atbilstoši ārvalstnieku nodarbināšanas likumdošanai Kiprā.

Latvijas pilsoņa ģimenes locekļiem, kas paši nav pilsoņi, lai uzturētos un strādātu Kiprā ir jānoformē Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja, kuru izsniedz uz periodu līdz 5 gadiem.

Plašāka informācija par uzturēšanās nosacījumiem, iebraucēju tiesībām un pienākumiem ir atrodama

www.mfa.gov.cy – Ārlietu ministrija

http://moi.gov.cy – Iekšlietu ministrija

www.mlsi.gov.cy – Darba un sociālo lietu ministrija

www.eures.gov.cy - Kipras EURES tīkla mājas lapa 

Papildus jautājumus par uzturēšanos un reģistrēšanās procedūrām var skaidrot Kipras Iekšlietu ministrijas Iedzīvotāju reģistrācijas un migrācijas departamentā, sūtot e-pastu uz adresi: migration@crmd.moi.gov.cy  

Darba devēji parasti ir ieinteresēti saņemt CV un pieteikuma vēstules. Atkarībā no darba specifikas un nozares pirmais kontakts mēdz notikt pa tālruni vai personiski. Bieži vien pietiek ar šo pirmo sarunu, lai iekārtotos darbā.

CV un pieteikuma vēstule ir jāiesniedz tādā valodā, kā tiek prasīts vakancē vai kā esat vienojušies ar darba devēju. CV optimālais apjoms ir 2 A4 formāta lapas, bet nav vēlams pārsniegt 3 lapu robežu.

CV noteikti ir jāatspoguļo personas dati, iegūtā izglītība un kvalifikācija, darba pieredze un darbā izmantojamās prasmes. CV sastādīšanai var lietot Eiropas standarta CV – Europass CV.

www.europass.lv - Europass CV paraugi, veidlapas 27 valodās un ieteikumi CV sastādīšanai

Rekomendācijas vēstules parasti netiek pieprasītas.

Lielu lomu darba atrašanas procesā spēlē personīgie kontakti.

Ja Kiprā vēlaties strādāt reglamentētā profesijā, Jums iespējams būs jāveic profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procedūra Nacionālā akadēmiskās informācijas centrā – Kipras NARIC www.kysats.ac.cy. Papildus informāciju var saņemt, sazinoties ar centru. 

Ja dodaties uz Kipru darba meklējumos, studēt vai atpūtas braucienā, noformējiet Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), lai Kiprā varētu saņemt bezmaksas neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību. EVAK bez maksas iespējams saņemt Nacionālajā veselības dienestā www.vmnvd.gov.lv.

Papildus Jūs varat iegādāties brīvprātīgo veselības un dzīvības apdrošināšanas polisi vai ceļojumu apdrošināšanas polisi. Informācija par apdrošināšanas sabiedrībām atrodama Latvijas Apdrošinātāju asociācijas tīmekļa vietnē www.laa.lv

Ja nepieciešams, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) noformējiet Eiropas sociālās apdrošināšanas sistēmas koordinācijas U dokumentus un E veidlapas (U1 dokuments – par nodarbinātības periodu Latvijā (var noderēt, ja nepieciešams noteikt tiesības uz sociālās apdrošināšanas pabalstiem, bet Kiprā trūkst nodarbinātības/apdrošināšanas periods, un ir iespēja piemērot periodu summēšanas principu); U2 dokuments – bezdarbnieka pabalsta eksporta gadījumā (Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu varēs turpināt saņemt, meklējot darbu Kiprā); E104 veidlapa – par slimības un maternitātes pabalstu).

Ja dodaties strādāt uz Kipru, noskaidrojiet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā par turpmākajiem nosacījumiem ģimenes pabalstu saņemšanā

Plašāka informācija: www.vsaa.gov.lv – sadaļā „Pakalpojumi Eiropas Savienībā”

Ja esat reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) un dodaties prom no Latvijas, informējiet par šiem plāniem savu nodarbinātības aģentu tajā NVA filiālē, kur esat reģistrējies. Kā arī atcerieties 1 darba dienas laikā paziņot NVA par darba uzsākšanu. Informācija, kas jāzina bezdarbniekiem un darba meklētājiem.

Noskaidrojiet, vai darbam Kiprā Jūsu izvēlētajā profesijā ir nepieciešama diplomu un kvalifikācijas atzīšana. Nepieciešamības gadījumā diplomu un kvalifikācijas atzīšanu Kiprā veic Kipras Nacionālais akadēmiskās informācijas centrs – Kipras NARIC www.kysats.ac.cy.

Ja nepieciešams, paziņojiet Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par nodomu strādāt Kiprā vai noskaidrojiet, kā nodokļu maksājumus un nodokļu saistības ietekmēs darbs Kiprā.

Papildus informācija: www.vid.gov.lv/lv/ka-ar-mums-sazinaties.

Bez tam līdzi būtu jāņem dokumenti un to kopijas:

 • Derīga pase, ID karte
 • Dzimšanas apliecība
 • Autovadītāja apliecība
 • Laulības apliecība
 • Vismaz 2 fotogrāfijas dokumentiem
 • Bankas norēķinu kartes
 • Pietiekamā apmērā iztikas līdzekļi dzīvošanai vai mājupceļam
 • CV un rekomendācijas vēstules grieķu vai angļu valodā
 • Izglītības dokumenti
 • Uz papīra izrakstīta radu, draugu kontaktinformācija
 • Kiprā iepriekš izsniegtus dokumentus un kartes (ja ir)

Reģistrējieties vietējā migrācijas departamenta nodaļā policijas iecirknī, ja vēlaties uzturēties un strādāt Kiprā ilgāk par 3 mēnešiem. Pieteikumu formas ir pieejamas http://moi.gov.cy. Papildus skat. sadaļu „UZTURĒŠANĀS NOSACĪJUMI

Ja vēlaties saņemt palīdzību darba meklēšanā, reģistrējieties vietējā nodarbinātības dienestā http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/page0f_en/page0f_en?OpenDocument

Ja vēlaties turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu, kamēr uzturaties un meklējat darbu Kiprā, septiņu dienu laikā pēc izbraukšanas no Latvijas reģistrējieties vietējā Kipras Nodarbinātības dienestā, iesniedzot U2 dokumentu.

(Parūpējieties savlaicīgi noformēt U2 un citus saistošos dokumentu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā Latvijā! www.vsaa.gov.lv )

Vietējā Sociālās apdrošināšanas dienestā noformējiet sociālās apdrošināšanas numuru (vai lūdziet palīdzību savam darba devējam), un ieņēmumu dienestā saņemiet nodokļu maksātāja numuru.

Paziņojiet jauno dzīvesvietas adresi Latvijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei  triju mēnešu laikā pēc pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs www.pmlp.gov.lv

Ārvalstu dzīvesvietu var reģistrēt arī elektroniski portālā www.latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu:  Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs  

Atgriežoties atpakaļ, Jums ir jādeklarē dzīvesvieta Latvijā.

Ikvienam ES pilsonim ir tiesības strādāt citā ES dalībvalstī ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz šīs valsts pilsoņiem. Vienas ES dalībvalsts pilsonim, kas strādā citā ES dalībvalstī, darba nosacījumu ziņā (piemēram, alga, atbrīvošana no darba un atjaunošana darbā) ir tiesības uz tieši tādu pašu attieksmi, kādu saņem viņa kolēģi, kas ir attiecīgās valsts pilsoņi.

Darba līgums ir jāslēdz rakstveidā viena mēneša laikā no darba uzsākšanas. Noteikti pieprasiet un saglabājiet savu eksemplāru. Pārbaudes laiks ilgst pirmās 26 nodarbinātības nedēļas, kuru laikā darba devējs var atlaist darbinieku bez brīdinājuma.

Normālais darba laiks ir 38-40 stundas nedēļā. Maksimālais darba laiks ieskaitot virsstundas var būt 48 stundas nedēļā. Pārdevēju, autovadītāju, viesnīcu un atpūtas centru darbinieku darba un atpūtas laiku regulē īpašie normatīvie akti.

Minimālais apmaksātais ikgadējais atvaļinājums pilna laika strādājošiem ir 20 vai 24 kalendārās dienas atkarībā no tā, vai tiek strādāta 5 vai 6 dienu darba nedēļa.

Atalgojuma apmēru nosaka koplīgumi (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.), kas tiek slēgti starp darba devējiem un arodbiedrībām. Koplīgumi parasti tiek pārskatīti ik pēc 3 gadiem. Koplīgums regulē minimālā atalgojuma apmēru lielākajai profesiju daļai. Koplīgums tāpat nosaka arī virsstundu darba un darba brīvdienās un brīvajās dienās apmaksas apmērus.

Atsevišķu profesiju pārstāvjiem (skat. tālāk tekstā) tomēr tiek noteikta valsts minimālā alga, un tās apmērs ir atkarīgs gan no profesionālās kvalifikācijas līmeņa, gan darba stāža un ģimenes stāvokļa un nodarbinātības perioda.  Minimālā alga attiecas uz pārdošanas darbiniekiem, kancelejas darbiniekiem, palīgpersonālu veselības aprūpē, palīgpersonālu bērnu aprūpes un izglītības iestādēs, apsargiem un aprūpētājiem. Tā, piemēram, pirmajos 6 mēnešos minimālā alga ir 885 eiro mēnesīPēc 6 mēnešu nodarbinātības minimālā alga sastāda 940 eiro mēnesī. Pārējiem ir jāpiemēro attiecīgās nozares koplīguma nosacījumi attiecībā uz atalgojumu, kas jebkurā gadījumā nedrīkst būt mazāks par minimālās algas likmi, kas noteikta ar valdības dekrētu.

Vairumā gadījumu darbinieki saņem 13.algu Ziemassvētkos. Daži uzņēmumi maksā arī 14.algu Lieldienās.

Papildus informācija par nodarbinātības nosacījumiem pieejama Kipras Darba un sociālo lietu ministrijas mājas lapā www.mlsi.gov.cy un valsts pārvaldes portālā www.cyprus.gov.cy

Atbildīgā iestāde, kuras kompetencē ir darba tiesiskās attiecības, ir  Darba un sociālo lietu ministrija www.mlsi.gov.cy

Darba devējs ir atbildīgs par nodokļu ieturēšanu un sociālo iemaksu veikšanu pirms algas izmaksas darbiniekam. Ja esat pašnodarbinātais, nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi ir jāveic patstāvīgi.

Kiprā ir ļoti elastīga nodokļu sistēma. Nodokļu iekasēšanas aprēķinā ņem vērā gan ģimenes stāvokli, gan ienākuma līmeni. 

Ienākuma nodokļa likmes variē no 0 līdz 35%. Sākotnējā likme ir 20%, kas tiek piemērota gada ienākumiem no 19 501 līdz 28 000 eiro.

Aizpildot gada ienākumu deklarāciju Kiprā, ir iespējams atgūt pārmaksāto nodokļu daļu. Deklarācija ir jāiesniedz līdz 30.aprīlim Kipras ieņēmumu dienestā. Deklarāciju ir iespējams aizpildīt elektroniski šeit https://taxisnet.mof.gov.cy. Taksācijas gads šajā valstī ir līdzvērtīgs kalendārajam gadam, t.i. no 1.janvāra līdz 31.decembrim.

PVN likmes ir 0% (pārtikai, medikamentiem u.c.), 5%, 9% un 19%.

Plašāka informācija par nodokļiem Kiprā ir atrodama Finanšu ministrijas mājas lapā www.mof.gov.cy un www.mof.gov.cy/irdwww.mof.gov.cy/ce.

Sociālā apdrošināšana ir obligāta visiem Kipras iedzīvotājiem. Darbinieka reģistrācija un iemaksu veikšana veselības un sociālās apdrošināšanas sistēmā ir darba devēja pienākums. Piemēram, nodarbinātā sociālo iemaksu apmēru no 2019.gada 1.janvāra sastāda 21,5%, no kuriem darba ņēmēja iemaksas 8,8%, darba devēja iemaksas 8,8% vienādās daļās, un Valsts konsolidācijas fonda iemaksas 3,9%. Iemaksu likme pašnodarbinātajiem ir 16,6%.

Plašāka informācija ir atrodama:

www.mlsi.gov.cy/sid Darba un sociālo lietu ministrija 

Lai uzzinātu par savām sociālā nodrošinājuma tiesībām Kiprā:

- apmeklējiet EK Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības mājas lapu, kurā publicēti sociālo tiesību pārskati par dažādām valstīm, ieskaitot Kipru: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=lv;

- izpētiet MISSOC tabulas  par ES/EEZ dalībvalstu sistēmām sociālās drošības u.c. jomās angļu, franču vai vācu valodā.

Vēlams atrast dzīvesvietu pirms došanās uz Kipru. Īrēšanai tiek piedāvāti mēbelēti un tukši dzīvokļi. Jārēķinās ar to, ka parasti par izīrējamām telpām tiek prasīta priekšapmaksa vai depozīts 1-2 mēnešu īres maksas apmērā.

Gandrīz visās vietējās un reģionālajās avīzēs ir atrodami sludinājumi par dzīvokļu un ēku īri un pārdošanu.

Nekustamo īpašumu aģentūrās arī ir pieejami daudzi īres un pārdošanas piedāvājumi. Ikvienai aģentūrai ir jābūt reģistrētai Kipras nekustamā īpašuma aģentu asociācijā. Kontaktinformācija:

Kipras nekustamā īpašuma aģentu asociācija https://creaacyprus.com/.

Nekustamo īpašumu aģentūras var meklēt arī „dzeltenajās lapās” www.cytayellowpages.com.cy

Sākotnēji var apmesties hostelī, viesnīcā vai kempingā.

www.visitcyprus.com 

Par došanos prom no Kipras atcerieties informēt visas tās iestādes, kurās bijāt reģistrējušies vai norādījuši savu personīgo informāciju, piemēram, iedzīvotāju reģistru, vietējo pašvaldību, nodarbinātības dienestu, banku, ceļu satiksmes direkciju, pastu, veselības pakalpojumu sniedzēju, komunālo pakalpojumu nodrošinātājus u.c. Tas palīdzēs izvairīties no iespējamiem pārpratumiem nākotnē;

Tāpat jāsaņem un jāsaglabā visi dokumenti un izziņas, kas apliecina legālu nodarbinātību Kiprā, tajā skaitā:

 • U1 dokuments par nodarbinātības un apdrošināšanas periodiem vai
 • U2 dokuments par Kiprā piešķirto bezdarbnieka pabalsta eksportu uz citu ES/EEZ valsti.
 • Apliecinājumu nodokļu nomaksai u.c.

Lai uzzinātu, vai Jums ir tiesības uz kādu no pabalstiem, griezieties tuvākajā Kipras valsts Nodarbinātības dienestā www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) Latvijā atgādina, ka bezdarbnieka pabalsts jāpieprasa tajā ES dalībvalstī, kurā Jūs pēdējo reizi bijāt nodarbināts.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācija - Bezdarbnieka pabalsts ES.

Ja ārvalstī esat reģistrēts bezdarbnieks un, dodoties darba meklējumos uz Latviju, saņēmāt U2 dokumentu par bezdarbnieka pabalsta eksportu, tad ārvalsts nacionālajā veselības sistēmas administrācijā jums būtu vērts pieprasīt arī S1 veidlapu. Tas ļaus saņemt garantētos visa veida veselības aprūpes pakalpojumus Latvijā, un izmaksas par šiem pakalpojumiem tiks segtas no ārvalsts budžeta līdzekļiem. Ārvalsts nacionālajā veselības sistēmas administrācijā saņemiet Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), kas dod tiesības saņemt valsts garantēto neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību. EVAK var būt noderīga laikā, kamēr Latvijā nebūs uzsāktas darba attiecības, jo šajā periodā Jūs joprojām paliekat sociāli apdrošināts valstī, kur pēdējo reizi strādājāt.

Ja, saņemot kādu no Kipras pabalstiem, plānojat doties uz citu Eiropas valsti, tostarp arī Latviju, informējiet atbildīgās Kipras iestādes par šiem plāniem un noskaidrojiet nosacījumus, kuri jāievēro, lai varētu turpināt saņemt piešķirtos pabalstus.

Papildus informācija www.mlsi.gov.cy 

Ja ģimenē aug bērni, pirms aizbraukšanas parūpējieties par to, lai būtu sagatavoti visi nepieciešamie dokumenti, kas apliecina bērnu iegūto izglītību, veselības aprūpi, kā arī saņemtās sociālās garantijas u.c.  Tāpat jāpaziņo mītnes valsts kompetentajai iestādei (kas izmaksā ģimenes pabalstus), ka Jūs pārceļaties uz dzīvi Latvijā. Ģimenes pabalstus maksās tā valsts, kurā ir nodarbināts bērna vecāks. Ja bērna vecāki ir nodarbināti katrs savā dalībvalstī, tad galvenā atbildība pabalstu izmaksā ir valstij, kurā dzīvo bērns. Atgriežoties Latvijā, būs jāiesniedz  iesniegums pabalstu piešķiršanai VSAA. Plašāka informācija VSAA mājas lapā https://www.vsaa.gov.lv sadaļā “Pakalpojumu koordinēšana Eiropas Savienībā”.

Lai uzzinātu, vai Jums ir izveidojusies nodokļu pārmaksa, strādājot Kiprā, un vai Jums ir jāiesniedz ienākumu deklarācija, sazinieties ar Kipras Ieņēmumu dienestu. Plašāka informācija www.mof.gov.cy/ird

Ja vēlaties saņemt palīdzību darba meklēšanā, reģistrējieties tuvākajā Valsts nodarbinātības aģentūras filiālē (NVA) www.nva.gov.lv

Ja vēlaties turpināt saņemt Kiprā piešķirto bezdarbnieka pabalstu, kamēr uzturaties un meklējat darbu Latvijā, septiņu dienu laikā reģistrējieties vietējā NVA un iesniedziet U2 dokumentu VSAA.

Ja Kiprā saņēmāt bērna kopšanas, ģimenes vai citus pabalstus, noskaidrojiet VSAA, kādi nosacījumi attiecināmi Jūsu situācijā, lai varētu tos saņemt, uzturoties Latvijā. Atcerieties, ka ir jāinformē arī Kipras atbildīgās iestādes, ja dodaties uz Latviju vai citu Eiropas valsti.

Informācija, kas jāzina bezdarbniekiem un darba meklētājiem (NVA informācija)

Kas jāzina par pabalstiem, pēc darba ES atgriežoties Latvijā (VSAA informācija)

Ja, pieprasot bezdabnieka pabalstu Latvijā, nepieciešams apliecināt savu nodarbinātības un apdrošināšanas periodu Kiprā, iesniedziet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā U1 dokumentu.

Pēc atgriešanās deklarējiet savu dzīvesvietu pašvaldībā vai elektroniski portālā www.latvija.lv, izmantojot PMLP e-pakalpojumu "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana". Papildus informācija www.pmlp.gov.lv

Ja Kiprā ir gūti ienākumi, Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā lasiet informāciju par to, kam un kādos gadījumos līdz 1.jūnijam ir vai nav jāiesniedz gada ienākumu deklarācija par iepriekšējo gadu www.vid.gov.lv/lv/latvijas-rezidenti-arvalstis

Valsts pārvalde, saistītās institūcijas un iestādes

 • Latvijas vēstniecība (rezidē Grieķijā)

www.am.gov.lv/greece

Adrese: Vas.Konstantinou Ave. 38, Atēnas, 11635, Grieķija

Tālr.: 00 30 2 10 729 44 83

e-pasts: embassy.greece@mfa.gov.lv

 • Tuvākā Kipras vēstniecība

www.mfa.gov.cy/mfa/embassies/embassy_stockholm 

 • Ārlietu ministrija

www.mfa.gov.cy

 • Iekšlietu ministrija

www.moi.gov.cy

 • Finanšu ministrija

www.mof.gov.cy

 • Kipras Tirdzniecības un rūpniecības palāta

www.ccci.org.cy

 • Iedzīvotāju apkalpošanas centrs (ΚΕΠ)

www.kep.gov.gr

 • Darba un sociālo lietu ministrija

www.mlsi.gov.cy

 • Darba un sociālo lietu ministrijas Darba attiecību departaments

www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/

Tālrunis uzziņām darba strīdu jautājumos: 00 357 22 450 500/1

 • Kipras Valsts nodarbinātības dienests

www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/

 • Policija

www.police.gov.cy

Reglamentētās profesijas un kvalifikācijas atzīšana

 • Reglamentēto profesiju datu bāze

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/

 • Nacionālais akadēmiskās informācijas centrs – Kipras NARIC

www.kysats.ac.cy

Transports

 • Gaisa satiksme

www.cyprusairlines.com

 • Ūdens satiksme

www.cpa.gov.cy

 • Autobusu satiksme

www.cyprusbybus.com

http://limassolbuses.com

www.pafosbuses.com

www.zinonasbuses.com

https://osea.com.cy

www.intercity-buses.com

 • Autobusi no/uz lidostu

www.kapnosairportshuttle.com (Nikosija – Larnakas / Pafosas lidosta)

http://enlimassolairportexpress.eu/

Vispārēja informācija par Kipru

 • Oficiālais tūrisma portāls

www.visitcyprus.com

 • Nacionālā ziņu aģentūra

www.cna.org.cy

 • Statistikas birojs

www.mof.gov.cy/cystat

 • Kipras vortāls

www.cyprusnet.com

 

Informācija šajā rakstā atjaunota 2024. gada aprīlī