Lai iegūtu bezdarbnieka statusu, persona var pieteikties:

Kā pieteikties statusam elektroniski CV un vakanču portālā?

Lai Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā pieteiktos bezdarbnieka statusam un pabalstam, ne agrāk kā nākamajā dienā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas, jāveic šādi soļi: 

 1. solis
 2. solis
  • Augšā pa labi jāklikšķina uz uzraksta "Pieslēgties".  
 3. solis
  • Autorizējieties, izmantojot vienu no portāla latvija.lv autentifikācijas veidiem;
 4. solis
  • Izvēlieties iespēju "Pieteikšanās bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam";
 5. solis
  • Izvēlēties iespēju "Pieteikties bezdarbnieka statusam" un norādiet Nodarbinātības valsts aģentūras filiāli, ar kuru vēlaties sadarboties;
 6. solis
  • Ja Jums ir tiesības uz bezdarbnieka pabalstu, aizpildiet arī pabalsta piešķiršanai aktuālo informāciju.
 7. solis
  • Lai pabeigtu iesnieguma iesniegšanu, klikšķiniet uz “Pieteikties bezdarbnieka statusam”.

Kur es varu atrast informāciju par ieplānotās konsultācijas laiku?

Informāciju par ieplānotās konsultācijas laiku un datumu Jūs varat apskatīties autorizējoties Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā, savā profilā Jūs redzēsiet tuvākos ieplānotos notikumus. Plašāku informāciju atradīsiet savā individuālajā darba meklēšanas plānā.

Kam un kādā veidā paziņot par darba tiesisko attiecību uzsākšanu?

Noslēdzot darba līgumu, vienas darba dienas laikā Jums jāinformē  Nodarbinātības valsts aģentūras konsultants telefoniski vai nosūtot e-pastu. Šo informāciju varat arī paziņot zvanot uz konsultatīvo tālruni 80200206.

Ja noslēgts terminēts līgums līdz 60 kalendārām dienām, tad vienas darba dienas laikā pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas, elektroniski jānosūta darba līguma kopija savam Nodarbinātības valsts aģentūras konsultantam vai jāuzrāda darba līgums savam konsultantam klātienē, vēlams iepriekš vienojoties par ierašanās laiku filiālē.

Kam paziņot par saslimšanu un konsultācijas kavējumu?

Ja esat saslimis un uz plānoto konsultāciju netiksiet, informējiet savu Nodarbinātības valsts aģentūras konsultantu pa tālruni vai e-pastā. Šo informāciju varat arī paziņot zvanot uz bezmaksas konsultatīvo tālruni 80200206.

Pēc darbnespējas perioda nākamajā darba dienā ar attaisnojošo dokumentu par visu slimības periodu jāierodas pie sava Nodarbinātības valsts aģentūras konsultanta vēlams iepriekš vienojoties par ierašanās laiku.

Kā varu atteikties no bezdarbnieka statusa?

Atteikties no bezdarbnieka statusa var elektroniski, nosūtot ziņu Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā 

Lūdzu veiciet šos soļus:

 1. Interneta pārlūka laukā ievadiet https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/
 2. Labajā augšējā stūrī klikšķiniet uz “Pieslēgties”.
 3. Autorizējieties, izmantojot vienu no portāla Latvija.lv autentifikācijas veidiem.
 4. Labajā augšējā stūrī klikšķiniet uz lidmašīnas ikonas “Sūtīt ziņu”.
 5. Izvēlieties Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku, kuram adresēt ziņu. Ziņā uzrakstiet, ka vēlaties atteikties no bezdarbnieka statusa.

Ja Jums nav elektroniskās autorizācijas līdzekļu, tad parakstītu iesniegumu par atteikšanos no bezdarbnieka statusa iespējams iesniegt klātienē Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē, vai nosūtot pa pastu.

Jāņem vērā, ka pēc atteikšanās no bezdarbnieka statusa atkārtoti pieteikties statusam varēsiet ne agrāk kā pēc 3 mēnešiem no dienas, kad pieņemts lēmums par bezdarbnieka statusa zaudēšanu.

Kur varu atrast darba meklējumu dienasgrāmatu un kā to aizpildīt?

Darba meklējumu dienasgrāmatu varat atrast Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā šeit . Darba meklējumu dienasgrāmata paredzēta vakanču rezultātu reģistrēšanai un Nodarbinātības valsts aģentūras informēšanai par darba meklējumiem. Dienasgrāmatā jāfiksē informācija par vakancēm, kurām esat pieteicies – profesija vai amats, darbavietas nosaukums, darba devēja kontaktinformācija. Dienasgrāmatu savam Nodarbinātības valsts aģentūras konsultantam varat iesūtīt elektroniski pirms konsultācijas CV un vakanču portālā vai e-pastā, vai uzrādīt papīra formātā konsultācijas laikā.

Kā pieteikties apmācībām un citiem Nodarbinātības valsts aģentūras  pasākumiem?

Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumiem Jūs varat pieteikties pie sava Nodarbinātības valsts aģentūras konsultanta konsultācijas laikā vai arī nosūtot e-pastā lūgumu par dalību kādā konkrētā pasākumā. Vēlmi dalībai kādā no pasākumiem Jūs varat reģistrēt arī autorizējoties Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā sava profila sadaļā ‘’Pasākumi’’. Darbinieks izvērtēs pieteikumu un dalības nepieciešamību, lai veicinātu Jūsu atgriešanos darba tirgū.

Vai man ir tiesības mainīt savu Nodarbinātības valsts aģentūras konsultantu?

Jā, Jums ir tiesības mainīt Nodarbinātības valsts aģentūras konsultantu, rakstot iesniegumu apkalpojošās filiāles vadītājam. Iesniegumu var iesniegt elektroniski parakstītu, nosūtot uz filiāles e-pasta adresi, pašrocīgi parakstītu iesniegumu iesniegt klātienē vai atsūtīt pa pastu.

Kā varu mainīt  savu izvēlēto klientu apkalpošanas vietu ?

Nomainīt filiāli vai klientu apkalpošanas centru elektroniski var, iesniedzot iesniegumu Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā 

Lūdzu veiciet šos soļus:

 1. Interneta pārlūka lauka ievadiet https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/
 2. Labajā augšējā stūrī klikšķiniet uz ‘’Pieslēgties’’
 3. Autorizējieties, izmantojot vienu no portāla Latvija.lv autentifikācijas veidiem.
 4. Labajā augšējā stūrī klikšķiniet uz lidmašīnas ikonas “Sūtīt ziņu”.
 5. Izvēlieties Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku, kuram adresēt ziņu. Ziņā uzrakstiet, ka esat reģistrēts filiālē vai klientu apkalpošanas centrā A un turpmāk vēlaties tikt apkalpots filiālē vai klientu apkalpošanas centrā B.

Ja Jums nav elektroniskās autorizācijas līdzekļu, tad parakstītu iesniegumu  iesniedziet Jums ērtāk sasniedzamā Nodarbinātības valsts aģentūras klientu apkalpošanas vietā klātienē vai nosūtiet pa pastu.

Vai ir nepieciešams elektroniskais paraksts, lai mājaslapā pieteiktos bezdarbnieka statusam un pabalstam?

Lai Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā CV un vakanču portālā elektroniski pieteiktos bezdarbnieka statusam un pabalstam, Jums nav nepieciešams elektroniskais paraksts,  Jūs varat izmantot Latvija.lv autorizācijas līdzekļus, piemēram, internetbanku.

Kā varu saņemt izziņu par bezdarbnieka statusu?

Izziņu par atrašanos bezdarbnieka statusā Jūs varat lūgt sagatavot savam Nodarbinātības valsts aģentūras konsultantam. Šo vajadzību Jūs varat izteikt konsultācijas laikā vai nosūtot ziņu Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā.

Vai varu reģistrēties jebkurā NVA filiālē?

Jums ir tiesības reģistrēties jebkurā filiālē, kurā Jums būs ērtāk ierasties uz konsultācijām, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas adreses.

Vai pašnodarbināta persona var iegūt un saglabāt bezdarbnieka statusu?

https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarbnieka-statusa-iegusana#pasnodarbinata-tiesibas-iegut-bezdarbnieka-statusu

Par valdes locekļa tiesībām iegūt bezdarbnieka statusu.

https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarbnieka-statusa-iegusana#valdes-locekla-tiesibas-iegut-bezdarbnieka-statusu

Kur varu apskatīt lēmumu par statusa piešķiršanu/statusa zaudēšanu?

Lēmumu par statusa piešķiršanu vai zaudēšanu Jūs varat redzēt autorizējoties Nodarbinātības valsts aģentūras  CV un vakanču portālā .

Lēmumu par statusa piešķiršanu atradīsiet profila sadaļā “Mani dati”. Skatīt informatīvo materiālu- https://www.nva.gov.lv/lv/media/12418/download?attachment

Lēmums par statusa zaudēšanu pieejams portāla sadaļā “Iesūtne” augšējā labajā stūrī, klikšķinot uz vēstules ikonas. Skatīt informatīvo materiālu-  https://www.nva.gov.lv/lv/media/12421/download?attachment

 Lēmumi tiek sagatavoti elektroniski parakstīta dokumenta veidā

 

Vakanču ievietošana

Vakances Nodarbinātības valsts aģentūrā ir iespējams pieteikt šādos veidos:

 • NVA filiālēs klātienē, elektroniski vai zvanot pa tālruni konkrētai filiālei.

Par vienreizējo nodarbinātības vai pašnodarbinātības pabalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem

Uzsākot darba tiesiskās attiecības vai reģistrējoties pašnodarbinātā statusam, Ukrainas civiliedzīvotājiem ir tiesības pieteikties vienreizējam pabalstam minimālās algas apmērā. Mēneša laikā no darba tiesisko attiecību uzsākšanas dienas vai no pašnodarbinātā statusa reģistrēšanas dienas jāiesniedz iesniegums jebkurā Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē pabalsta saņemšanai.

Bezdarbnieka pabalsta jautājumos lūdzam sazināties ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru: mājas lapa https://www.vsaa.gov.lv, e-pasta adrese: pasts@vsaa.gov.lv e-pasta adrese konsultācijām: konsultacijas@vsaa.gov.lv, informatīvais tālrunis +371 64507020.