NVA EURES Pakalpojumā darba devējiem ietilpst darbinieku meklēšana Eiropas valstīs, vakanču izvietošana visās vai arī konkrētās interesējošās Eiropas valstīs, starptautiskā personāla atlase,  konsultācijas un informācija par darbinieku nosūtīšanu darbā uz citu ES/EEZ Eiropas Savienības valsti, kā arī informācija par darbaspēka piedāvājumu un pieprasījumu Eiropas darba tirgū, un   Eiropas darba mobilitātes portāla informācija un iespējas, kā arī ir pieejama EURES CV datu bāze.

Youtube video par EURES pakalpojumiem darba devējiem: https://www.youtube.com/watch?v=mqpdDxIaYuA

NVA un EURES konsultanti darbinieku meklēšanai ES/EEZ valstīs var Jums sniegt šādu palīdzību:

Reģistrējot vakances NVA, tās tiek ievietotas arī Eiropas darba mobilitātes portālā – https://eures.europa.eu/, kur Jūsu darba piedāvājums ir pieejams jebkuram darba meklētājam Eiropā un citās valstīs. Jūs Eiropas darba mobilitātes portālā varat savu vakanci īpaši izcelt ar ES karodziņu, lai vakancei piesaistītu lielāku potenciālo ārvalstu kandidātu uzmanību.  Vakancei pievienotais ES karodziņš norāda, ka darba devējs ir gatavs pieņemt darbā ne tikai savas valsts vietējo darbaspēku, bet arī darbaspēku no citām ES/EEZ valstīm. Ārvalstu darba kandidāti bieži primāri piesakās tieši uz “ES karodziņa” vakancēm. Lai vakancei pievienotu ES karodziņu, tad reģistrējot vakanci NVA, informējiet NVA darbinieku par interesi nodarbināt arī citu ES/EEZ valstu pilsoņus. NVA darbinieks vakanču sistēmā izdarīs attiecīgu atzīmi, un vakance Eiropas darba mobilitātes portālā būs redzama ar ES karodziņa atzīmi un to arī varēs īpaši atlasīt pēc ES karodziņa filtra. Vakances varat reģistrēt jebkurā NVA filiālē (filiāļu kontaktus meklējiet – www.nva.gov.lv) vai NVA CV un vakanču portālā: https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/

 • Jūsu uzņēmumam ir iespēja reģistrēties EURES portālā un izmantot tā pakalpojumus (https://eures.europa.eu/, sadaļa „Darba devēji”/ „Izveidot manu kontu”). Reģistrējoties portālā Jums būs pieeja Eiropas darba meklētāju CV datu bāzei, iespējas meklēt reģistrēto darba meklētāju CV, saglabāt meklēšanas profilu, saņemt ziņas uz e-pastu par reģistrētajiem darba meklētājiem, kontaktēties ar darba meklētājiem.

 • Jums ir iespēja publicēt vakances konkrētās Jūs interesējošās valstīs. Lai to izdarītu, Jums jāaizpilda Brīvās darba vietas uzskaites kartes tulkojums angļu valodā, pielikumā pievienojot informāciju, kurās valstīs Jūs vēlaties vakances publicēt un jānosūta EURES konsultantiem uz e-pastu. NVA EURES konsultanti sazināsies ar Jūsu izvēlēto valstu EURES konsultantiem un vakances tiks publicētas šo valstu Nodarbinātības dienestos.

 • Jums ir iespēja saņemt NVA EURES konsultantu tiešu atbalstu darbinieku piesaistei no Jūs interesējošām valstīm. EURES konsultantiem ir pieejama informācija par starptautiskiem darba gadatirgiem, kā arī EURES konsultanti paši piedalās šajos gadatirgos un var pārstāvēt Jūsu uzņēmuma intereses un palīdzēt darbinieku piesaistē. Lai uzņēmumā nodarbinātu ES/EEZ pilsoni, Jums ar personu ir jānoslēdz darba līgums un ja persona plāno Latvijā uzturēties ilgāk par 90 dienām, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē būs jānoformē uzturēšanās apliecība (plašāka informācija par uzturēšanās apliecību – www.pmlp.gov.lv).

KVALIFIKĀCIJAS ATZĪŠANA

Ja Jūs vēlaties nodarbināt uzņēmumā darbinieku reglamentētā profesijā, tad pirms darba uzsākšanas ir jāveic kvalifikācijas atzīšanas procedūra, kuru veic Akadēmiskās informācijas centrs (reglamentēto profesiju saraksti un papildus informācija par kvalifikācijas atzīšanu pieejama Akadēmiskās informācijas centra mājas lapā – www.aic.lv).

NODERĪGAS INTERNETA ADRESES

 • Nodarbinātības valsts aģentūra
 • Latvijas EURES pakalpojumi
 • EURES – Eiropas darba mobilitātes portāls
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
 • Akadēmiskās informācijas centrs
  • www.aic.lv - (reglamentētās profesijas, kvalifikācijas atzīšana)
 • Valsts ieņēmumu dienests
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
 • Valsts darba inspekcija
  • www.vdi.gov.lv - (darba tiesisko attiecību jautājumi, darbinieku nosūtīšana - posting)

EURES - atbalsts, konsultācijas un informācija darba devējiem Eiropas darba mobilitātes jautājumos!

eures@nva.gov.lv