Novada tīmekļa vietne:    

www.madona.lv

Informācija par novadu: Madonas novads ir pašvaldība Vidzemes dienvidaustrumos. Novads robežojas ar 11 kaimiņu novadiem Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, Ērgļu, Pļaviņu, Krustpils, Varakļānu, Rēzeknes, Balvu, Lubānas, Gulbenes, Cesvaines novadiem.
Madonas novadā apvienoti 14 novadi un pilsēta : Aronas, Barkavas, Bērzaunes, Dzelzavas, Kalsnavas, Lazdonas, Liezēres, Ļaudonas, Mārcienas, Mētrienas, Ošupes, Praulienas, Sarkaņu, Vestienas pagasti un Madonas pilsēta. Novada administrācija atrodas Madonā . Attālums no Madonas līdz galvaspilsētai Rīgai ir 148 km.

Iedzīvotāju skaits 2019 .gada sākumā : 22 261, t.sk. Madonā 7 015
Iedzīvotāji darbaspējas vecumā: 13 689

tabula

  

Datu avots: Centrāla statistikas pārvalde, Nodarbinātības valsts aģentūra


Darba iespējas novadā
Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Madonas novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties NVA CV un vakanču portālā, kur pieejami dažādi atlases kritēriji, piem., vieta un darbības joma.

2019. gadā NVA Madonas filiālē tika reģistrētas 1066 vakances. No tām vairums ir vienkāršajās profesijās un iekārtu un mašīnu operatori , pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki, kvalificēti amatnieki un strādnieki . https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=6##Br%C4%ABvo

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide
Madonas novadā darbojas gandrīz visu nozaru uzņēmumi. Galvenās uzņēmējdarbības nozares ir lauksaimniecība, mežizstrāde, kokapstrāde, tūrisms, pakalpojumi, mazumtirdzniecība, derīgo izrakteņu ieguve. Iedzīvotājiem ir iespēja saņemt visus vajadzīgos pakalpojumus un iegādāties nepieciešamās preces tepat novadā. Lauksaimniecība un kokapstrāde ir visplašāk pārstāvētās nozares, kas arī nodrošina lielāko daļu darba vietu novadā. Tomēr ir arī pietiekami lieli būvniecības, pārtikas ražošanas un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumi, kas dod savu ieguldījumu novada ekonomikā un attīstībā.

Madonas novada uzņēmumi ar vislielāko apgrozījumu:
SIA Baltic Block (kokapstrāde), SIA "Latvāņi" (kokapstrāde), SIA “Pharmeko Lettland” (ogu, sēņu pārstrāde), Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca” (pakalpojumi veselības jomā), SIA AS “Lazdonas piensaimnieks” (piena pārstrāde), SIA “Damaksnis” (kokaspstrāde), SIA HETA (Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība), Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "BARKAVAS ARODI" (graudu un lopbarības vairumtirdzniecība), SIA “GAIZIŅŠ” (kokapstrāde) , SIA “LINCA” ( mežizstrāde), SIA “BETULA PREMIUM” (tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana), A.A.& būvkompānijas, PS (Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība ), SIA “NORTE SIA”(kokapstrāde), SIA “Daugavlīči” (kokapstrāde), SIA JUNGE (Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana), SIA Madonas būve (Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība), SIA RDN (Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība), SIA Jēkabpils būve (Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības), ZS ATPŪTAS (Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības), SIA KALSNAVAS ELEVATORS (Citas organiskās ķīmijas pamatvielas).

Vidējā darba samaksa
Vidējā bruto darba alga Madonas novadā (2019.gadā):

  • EUR 920 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 893 (Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Novada mājas lapā un http://businessmadona.lv/ iedzīvotāji un citi interesenti var iegūt aktuālo informāciju par uzņēmējdarbību, t.sk arī par biznesa attīstības iespējam novadā un atbalsta programmām. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.

Sadzīves apstākļi

Izglītība tiek nodrošināta 11 pamatskolās, tajā skaitā vienā speciālās izglītības iestādē (Dzelzavas speciālā pamatskola), 3 vidējās izglītības iestādēs (Madonas Valsts ģimnāzija, Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola, Madonas pilsētas vidusskola), 9 pirmsskolas izglītības iestādēs (3 no tām Madonas pilsētā) un 5 pamatizglītības iestādēs, kurās ir izveidotas pirmsskolas izglītības grupas, 3 profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skola, Jāņa Simsona Madonas mākslas skola, Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skola), kā arī darbojas Madonas Bērnu un jauniešu centrs.

Vairāk informācijas http://www.madona.lv/lat/izglitibas-iestades

Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā atrodas arī citu dibinātāju izglītības iestādes, piemēram, profesionālās izglītības iestāde Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienība (vairāk informācijas https://barkava.jak.lv/), privātā izglītības iestāde Kristiāna Dāvida pamatskola, kā arī kopš 2017.gada oktobra Madonas novada pašvaldībā ir atvērta Latvijas Universitātes Madonas filiāle, kurā ir iespējams apgūt vairākas augstākās izglītības programmas (vairāk informācijas http://www.madona.lv/lat/izglitibas-iestades1).
Sporta iespējas - sporta bāze “Smeceres sils” ar starptautiska līmeņa biatlona un slēpošanas trasi, multifunkcionāla sporta halle, skvoša zāle, tenisa korti, futbola stadions (Madonā), hokeja laukumi, slēpošanas trases, snovborda un slaloma kalni (Gaiziņkalns, Viešūra kalns, Rēķu kalns, Smecere), ūdenssporta infrastruktūra (Kāla ezers, Salu ezers), makšķerēšanas un medību piedāvājums, 4 šautuves, u.c.

Sociālā un veselības aprūpe

Pansionāti Mārcienas, Barkavas, Ļaudonas, Dzelzavas pagastos, bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centrs „Ozoli” Liezēres pagastā, zupas virtuve Madonā, dienas aprūpes centrs Dzelzavā, daudzprofilu (lokālā) slimnīca Madonā, neatliekamās medicīniskās palīdzības atbalsta punkts, ģimenes ārstu prakses un feldšeru vecmāšu punkti, zobārstniecības pakalpojumu sniedzēji. Sociālais dienests sadarbībā ar Latvijas Samariešu apvienību nodrošina sociālās aprūpes pakalpojumus personas dzīvesvietā. To var saņemt personas , kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ un kuras deklarējušas savu dzīvesvietu Madonas novadā.

Papildu informācija

Pašvaldība savā mājaslapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Novada mājas lapā var atrast arī informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālu informāciju.