Novada tīmekļa vietne:    

 https://www.madona.lv

Informācija par novadu:

Madonas novads pēc platības ir 3. lielākais Latvijā (lielākais Vidzemes reģionā). Madonas novadā ietilpst 19 pagasti-  Aronas pagasts, Barkavas pagasts, Bērzaunes pagasts, Cesvaines pagasts, Cesvaines pilsēta, Dzelzavas pagasts, Ērgļu pagasts,  Indrānu pagasts, Jumurdas pagasts, Kalsnavas pagasts, Lazdonas pagasts, Liezēres pagasts, Lubānas pilsēta, Ļaudonas pagasts, Madonas pilsēta, Mārcienas pagasts, Mētrienas pagasts, Ošupes pagasts, Praulienas pagasts, Sarkaņu pagasts, Sausnējas pagasts, Vestienas pagasts.

Novada ietvaros no 2021. gada Indrānu pagastu un Lubānas pilsētu pārrauga Lubānas apvienības pārvalde; Cesvaines pilsētu un pagastu - Cesvaines apvienības pārvalde; Ērgļu, Jumurdas un Sausnējas pagastus – Ērgļu apvienības pārvalde

Madonas novads robežojas ziemeļos ar Gulbenes un Cēsu novadiem,  rietumos ar  Ogres novadu, dienvidrietumos ar Aizkraukles novadu, dienvidos ar  Jēkabpils un Varakļānu novadiem un austrumos  Rēzeknes un Balvu novadiem. Novada centrs atrodas  Madonas pilsētā.

BEZDARBNIEKU SKAITS MADONAS NOVADĀ (2023.gada 31.martā):

Republikas pilsētas un novadi

ATVK kods

Bezdarbnieku skaits

no tiem

Bezdarba līmenis  (%)

Darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits (01.07.2022.)

sievietes

invalīdi

jaunieši vecumā 15 - 24 gadi

Madonas novads

0038000

1001

555

165

52

5.7

17607

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra

Transports

Madonas novadā ir sazarots ceļu tīkls, kas nodrošina gan novada iedzīvotāju vajadzības, gan kravu transportu caur novadu. Pieci valsts pirmās šķiras autoceļi, kas krustojas novada centrā Madonā, nodrošina labu satiksmi ar citu novadu centriem — Cēsīm, Gulbeni, Varakļāniem, Pļaviņām, un nodrošina izeju uz valsts galvenajiem autoceļiem A6 (Rīga—Daugavpils), A12 (Rīga—Rēzekne), A2 (Rīga—Pleskava). Tā kā Madonas novads atrodas Austrumlatvijas vidusdaļā un novada administratīvais centrs Madonas pilsēta atrodas novada centrālajā daļā, tad attālumi no Madonas līdz kaimiņvalstu robežām ir līdzīgi attālumam līdz Rīgas ostai un Starptautiskajai lidostai Rīga:

  • Rīga — 165 km;
  • Igaunijas robeža — 130 km;
  • Krievijas robeža — 120 km;
  • Lietuvas robeža — 150 km.

Madonas novadu šķērso dzelzceļa līnija Pļaviņas- Gulbene. Madonā atrodas autoosta un dzelzceļa stacija.

Iedzīvotāju skaits 2022. gadā Madonas novadā darbspējas vecumā (15-63 gadi) 17607 Saskaņā ar CSP datiem vidējais nodarbināto skaits 2020. gadā ir  7253 cilvēki

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Madonas novadā reģistrētajām vakancēm var iepazīties NVA CV un vakanču portālā, kur pieejami dažādi atlases kritēriji, piem., vieta un darbības joma. Kā arī ar Madonas novadā reģistrētajām vakancēm un prakses vietām var iepazīties Madonas novada mājas lapā

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Madonas novadā darbojas gandrīz visu nozaru uzņēmumi. Galvenās uzņēmējdarbības nozares lauksaimniecība, mežizstrāde, kokapstrāde, mazumtirdzniecība, tūrisms, būvniecība, un citi pakalpojumi. Novadā darbojas spēcīga uzņēmēju kopiena- vairāk kā 2600 ekonomiski aktīvi uzņēmumi. SIA Baltic Block (kokapstrāde), SIA "Latvāņi" (kokapstrāde), SIA “Pharmeko Lettland” (ogu, sēņu pārstrāde), Madonas novada

pašvaldības SIA “Madonas slimnīca” (pakalpojumi veselības jomā), SIA AS “Lazdonas piensaimnieks” (piena pārstrāde).

Bezdarba līmenis 2023. gada 1. janvāri- 5.7 %, kas ir zemāks nekā vidēji Vidzemes reģionā.  2020. gada 4. cet. vidējā darba samaksa novadā privātajā sektorā- 1042 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Lai sekmētu esošu un jaunuzsāktu komercdarbības aktivitāšu attīstību, Madonas novada pašvaldība sniedz atbalstu komersantiem jaunu vai būtiski uzlabotu produktu, pakalpojumu un tehnoloģiju izstrādē un ieviešanā un komercdarbības attīstīšanā, līdzfinansējot komersantu projektus.

Novada mājas lapā iedzīvotāji un citi interesenti var iegūt aktuālo informāciju par uzņēmējdarbībai. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, pieejamiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.

Madonas novadā darbojas Valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri (VPVKAC)  https://madona.lv/lat/valsts-un-pasvaldibas-vienotie-klientu-apkalposana1 – tās ir pakalpojumu pieteikšanas vietas pašvaldībās, kur iedzīvotāji vienkopus var pieteikt atsevišķus pieprasītākos valsts pakalpojumus un pašvaldības pakalpojumus. 

Sadzīves apstākļi

Madonas novada pašvaldības teritorijā atrodas 38 izglītības iestādes Izglītība tiek nodrošināta 12 pirmsskolas izglītības iestādēs, 11 pamatizglītības iestādēs, 5 vidējās izglītības iestādēs, 1 augstākās izglītības iestādē (Latvijas Universitātes Madonas filiāle), 6 profesionālās ievirzes izglītības iestādēs un 1 interešu izglītības iestāde, Jēkabpils Agrobiznesa koledža Barkavas struktūrvienība, Kristiāna Dāvida pamatskola. Vairāk informācijas https://madona.lv/lat/izglitibas-iestades . Pašvaldība nodrošina bezmaksas ēdināšanu, transporta izdevumu apmaksu, bezmaksas interešu pulciņus, izveidoti 14 jauniešu centri.

Sporta iespējas- sporta bāze “Smeceres sils” ar starptautiska līmeņa biatlona un slēpošanas trasi, multifunkcionāla sporta halle, skvoša zāle, tenisa korti, futbola stadions (Madonā), hokeja laukumi, slēpošanas trases, snovborda un slaloma kalni (Gaiziņkalns, Rēķu kalns, Smeceres sils) ūdens transporta infrastruktūra (Kāla ezers, Salu ezers), makšķerēšanas un medību piedāvājumi.

Sociālā un veselības aprūpe

Madonas novadā atrodas https://www.madona.lv/lat/?ct=soc_pakalpojumi Mārcienas sociālās aprūpes centrs, Ļaudonas pansionāts, Cesvaines un Dzelzavas sociālās aprūpes centrs, Barkavas pansionāts, Lubānas sociālās aprūpes centrs, Ērgļu sociālās aprūpes centrs, sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs “Ozoli”, sociālo pakalpojumu centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, sociālā aprūpe mājās. Darbojas atbalsta biedrības “Ģimeņu centrs “TuTi”, senioru klubiņš “Pie kamīna”., daudzprofilu (lokālā) slimnīca Madonā, neatliekamās medicīniskās palīdzības atbalsta punkts, ģimenes ārstu prakses, zobārstniecības pakalpojumu sniedzēji.