Lai nodrošinātu aktīvo nodarbinātības pasākumu “Pasākumi noteiktām personu grupām”, “Apmācība pie darba devēja”, “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība”, “Pasākumi noteiktām personu grupām bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai uz nenoteiktu laiku” un “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” (turpmāk – pasākumi) īstenošanu Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA) izvēlas pasākumu īstenotājus. NVA pasākumu īstenotāju izvēli veic atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumiem Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” un  NVA filiāļu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas nolikumu.

Informācija par Nodarbinātības valsts aģentūras Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju norisi un rezultātiem 2022.gadā: