Pilsētas mājas lapa:    

varti.liepaja.lv

Liepāja ir trešā lielākā Latvijas pilsēta Baltijas jūras piekrastē starp Baltijas jūru un Liepājas ezeru, kuru ar jūru savieno Tirdzniecības kanāls. Liepāja ir svarīga Latvijas ostas pilsēta. Liepāja ir vienīgā pilsēta Latvijā ārpus Rīgas, kas nodrošina sauszemes, avio un jūras transporta iespējas.

tabula

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

 

Darba iespējas novadā


Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Liepājā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/ . Pieejami dažādi atlases kritēriji: vieta, darbības joma, uzņēmums u.c.
2019. gadā NVA Liepājas filiālē reģistrētas 4343 brīvas darba vietas. No tām sadalījumā pa profesiju grupām: kvalificēti strādnieki un amatnieki – 1278; iekārtu un mašīnu operatori, montieri – 924; vienkāršās profesijas – 815; pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 564; speciālisti un vecākie speciālisti – 475; kalpotāji – 157; kvalificēti lauksaimniecības , mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki – 68; vadītāji – 62.

Ekonomikas un uzņēmējdarbības vide

Liepāju par savu mājvietu ir izvēlējušies dažādu nozaru uzņēmumi - plašs un daudzpusīgs ražojošo uzņēmumu klāsts, ostas uzņēmumi, pakalpojumu sniedzēji, tirgotāji. Būdama rūpnieciski veiksmīga pilsēta ar sakārtotu infrastruktūru, visattīstītākās industrijas ir metālapstrāde, tekstilrūpniecība, būvniecības materiālu ražošana, pārtikas ražošana, kuģubūve, kravu pārvadājumi un pārkraušana un citas nozares.
Tautsaimniecības nozaru griezumā visvairāk darba vietas Liepājā nodrošina: ieguves un apstrādes rūpniecības nozare; vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības; izglītības nozare; būvniecības nozare; transporta uz uzglabāšanas nozare.

Lielākie uzņēmumi pilsētā:

SIA ”Lauma fabrics” (tekstilizstrādājumu ražošana), a/s „UPB”(ēku būvniecība), SIA “CTB” ( inženierbūvniecība) , LSEZ SIA „Liepaja Bulk Terminal Ltd”( uzglabāšanas un transporta palīgdarbības), a/s "LPB"( mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus), LSEZ SIA "Jensen METAL"( gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas), SIA "AE partner"( elektrisko iekārtu ražošana), LSEZ SIA "Trelleborg wheel systems Liepaja"(citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana), SIA "Aile Grupa" ( gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas), a/s “LPB”, a/s “Liepājas autobusu parks”( sauszemes transports un cauruļvadu transports), SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”( veselības aizsardzība), SIA Dzelzsbetons MB”( nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana), SIA “V.O.V.A.”( apģērbu ražošana), SIA “Tiamo grupa”( ēdināšanas pakalpojumi) , a/s “Lauma lingerie” (apģērbu ražošana), SIA SIA “Lokis”( apģērbu ražošana), SIA “Icotton”( ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana), LSEZ SIA “Cljan rite – hite Latvia”( citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana), a/s “Liepājas papīrs”( papīra un papīra izstrādājumu ražošana), SIA “UPTK”( ēku būvniecība) u.c.

Vidējā bruto darba alga pilsētā (2019.g.)
  • EUR 1063 (pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 939 (sabiedriskajā sektorā);
  • EUR 871 (pašvaldību struktūrās);
  • EUR 1045 ( valsts struktūrās);
  • EUR 1158 (privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Sadzīves apstākļi

Liepāja ir moderna, mūsdienīga, 21. gadsimta pilsēta ar pasaules elpu un to apstiprina ne tikai plašais dažādu starptautisku sacensību un ārvalstu un vietējo mākslinieku piedāvājums, bet arī mūsdienīgi un inovatīvi uzņēmumi un to sniegtie pakalpojumi.

Kultūras jomā pilsēta var lepoties ar tādiem ievērojamiem kultūras objektiem kā Liepājas Teātris un koncertzāle “Lielais Dzintars”.
Sapnis par savu, plašu koncertzāli Liepājā bijis jau teju gadsimtu sens un realizējies 2015. gada nogalē. Koncertzāle ir reģionālu kultūras un pasākumu norišu centrs, mājvieta Liepājas Simfoniskajam orķestrim, Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolai, kā arī ēkas apsaimniekotājam un pasākumu producentiem – SIA “Lielais Dzintars”.

Teātris Liepājai ir nopietns mantojums, ar kuru var lepoties ikviens liepājnieks. Kā vecākam valsts latviešu teātrim –Liepājas teātrim ir bagātīga vēsture, kurā daudzi mākslinieki ir radījuši leģendas par savu laiku. Teātris padara pievilcīgu Liepājas tēlu, tas aicina iepazīties ar Liepāju un liepājniekiem.

Aktīvu sporta dzīvi kā liepājniekiem, tā arī dažādu starptautisku sporta pasākumu organizēšanā nodrošina Liepājas Olimpiskais centrs – LOC ar vairākiem tā sporta objektiem: Olimpiskais centrs ar dažādu funkciju sporta zālēm, Ledus halle, LOC Baseins & SPA, jaunā Tenisa halle, LOC Manēža, kura atbilst Starptautiskās Vieglatlētikas federācijas noteiktajiem vieglatlētikas manēžu standartiem, atpūtas bāze “Draudzība” Nīcas pagasta Bernātos, pieci stadioni. Stadions “Daugava” atbilst starptautiskiem futbola spēles normatīviem.
Ievērības cienīgs notikums liepājnieku sporta dzīvē ir NBA spēlētāja – liepājnieka Kristapa Porziņģa dāvātie trīs āra basketbola laukumi, kas veicina jauniešu aktīvu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Liepāja ir pieejama pilsēta ikvienam. Mērķtiecīgi veidotas gājēju ielas un pastaigu un veloceliņi ar iestrādātām vadlīnijām ļauj ērti pārvietoties pa pilsētu gan cilvēkiem ratiņkrēslos, gan cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Taktilie apskates modeļi un taktilās kartes palīdz izprast pilsētas centra apbūvi un izkārtojumu, atjaunoto Jāņa Čakstes laukumu, kā arī ļauj izstaigāt Jūrmalas parku un pludmales teritoriju.
Vasarā peldēšanas sezonas laikā Liepājā darbojas Pludmales pieejamības komplekss, kas paredzēts cilvēkiem ar invaliditāti.
Liepāja ir spēcīgs Kurzemes izglītības centrs ar plašām izglītības iespējām – sākot ar pirmsskolas izglītības iestādēm, vispārizglītojošām, kā arī augstākās un profesionālās ievirzes izglītības iestādēm. Kā vēsturiski pazīstamākā izglītības iestāde ir Liepājas Universitāte. Pašvaldība pēdējos gados ir ieguldījusi nepieredzēti lielas investīcijas izglītības attīstībā, Liepājas skolām panākot vēl lielāku attīstību un konkurētspēju, sniedzot augstas kvalitātes izglītības iespējas ikvienam zinību alkstošajam no plašas apkārtnes.

Pilsētas mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju par iedzīvotājiem un pilsētas viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem , t.sk arī par biznesa attīstības iespējām pilsētā un atbalsta programmām.
Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.
Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējām novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.