Nolikums izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu.

Nolikums stājas spēkā ar 2013.gada 1.janvāri.