EURES - Eiropas darba mobilitātes portāls

EURES – Eiropas darba mobilitātes portāls eures.europa.eu ir Eiropas plašākā darba piedāvājumu vietne, kurā ir pieejami 31 Eiropas valsts Nodarbinātības dienestos un partnerorganizācijās reģistrētie darba piedāvājumi. Tāpat portāla sadaļā “Dzīvošana un darbs” ir pieejama praktiska informācija par darba tirgus situāciju, darba un dzīvošanas nosacījumiem 31 EURES tīkla dalībvalstī. Savukārt reģistrējoties EURES portālā darba devējiem un darba meklētājiem ir piekļuve papildus portāla piedāvātajiem pakalpojumiem – CV datu bāzes izmantošana, darba kandidātu meklēšana u.c.

Darbs ES institūcijās

Visiem, kas vēlas strādāt ES iestādēs, Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO) ir īstā vieta, no kuras sākt. Tā tīmekļa vietnē izskaidrota atlases procedūra un sniegti padomi, kā sagatavoties konkursiem.

EPSO rīko atklātus konkursus, lai izvēlētos pastāvīgos darbiniekus. Tajos kandidātu prasmes novērtē ar tādu testu un metožu palīdzību, kas nodrošina, ka darbam tiek izvēlēti vislabākie. Katru gadu rīko konkursus administratoriem, lingvistiem, mutvārdu tulkiem, tulkotājiem, sekretāriem un citu kategoriju darbiniekiem.

Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) mājas lapā tiek publicēta informācija par izsludinātajiem konkursiem uz vakantām vietām ES institūcijās.

Atbalsts zinātnieku mobilitātei

EURAXESS tīkls piedāvā informāciju akadēmiskajam personālam par darba iespējām, finansējuma avotiem un dzīves un darba apstākļiem Eiropas valstīs, sniedz palīdzību ar pārcelšanos saistīto jautājumu risināšanā. EURAXESS tīkla vairāk kā 650 kontaktpunkti 43 valstīs sniedz individuālu atbalstu pētniekiem, kas nolēmuši savu zinātnisko darbību turpināt starptautiski.

EURAXESS portālā atradīsiet kontaktinformāciju visiem nacionālajiem portāliem un kontaktpunktiem.

EURAXESS Latvijas portāls - https://www.euraxess.lv/

Europass

Europass ir iniciatīva, ko izveidoja Eiropas Komisija, lai palīdzētu cilvēkiem vieglā un saprotamā veidā atspoguļot savu izglītību, zināšanas, prasmes un kompetences.

Europass piedāvā 5 dokumentus:

1.   CV

2.   Valodu pase

3.   Mobilitāte

4.   Diploma pielikums

5.   Pielikums kvalifikāciju apliecinošam dokumentam

Šie 5 dokumenti ikvienam ES pilsonim var palīdzēt skaidri un uzskatāmi atspoguļot savas zināšanas, prasmes un kompetences un palīdzēt, piesakoties darbā, praksei, tālākai izglītībai.

Papildu informācija: www.europass.lv

Noderīgi EURES informatīvie materiāli: