Talsu filiāle

Rojas novads

Novada mājas lapa:    

www.talsi.lv

Pašvaldība Latvijas ziemeļrietumu daļā, Kurzemē. Robežojas ziemeļos ar Dundagas novadu, austrumos — ar Rojas, Mērsraga un Tukuma novadiem, dienvidos — ar Kandavas un Kuldīgas novadiem, bet rietumos — ar Ventspils novadu. Novadu veido tā lielākā pilsēta un administratīvais cents Talsi pilsēta kopā ar vēl 3 pilsētām un 14 pagastiem.
Iedzīvotāju skaits Talsu novadā (2019.) ir 27730.
Administratīvais centrs : Talsu pilsēta.
 

tabula

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas
Ar Talsu novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties NVA CV un vakanču portālā, kur pieejami dažādi atlases kritēriji, piem., vieta un darbības joma.

2019. gadā NVA Talsu filiālē tika reģistrētas 1246 brīvas darba vietas. No tām Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri- 8; Kvalificēti strādnieki un amatnieki-147, Vienkāršās profesijas-50, Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki-1,pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki-29, kvalificēti amatnieki un strādnieki-472, kalpotāji-6 speciālisti-9, vecākie speciālisti-8, vadītāji-7 vakances. Papildu informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē. Papildus informācija pieejama šeit.

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide
Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu :
Kokapstrāde un mežistrāde: SIA Vika Wood, SIA Krauzers, SIA Scandbio latvia, SIA Tellus, SIA Priedes AG, As Talsu mežrūpniecība, SIA Vertex.
Pārtikas rūpniecība: As Talsu Piensaimieks
Metālapstrāde: SIA Brabantia Latvia, SIA Voka,
Būvniecība: SIA Talsu meliorators (būvlaukumu sagatavošana), SIA Talsu spriegums (elektroinstalāciju ierīkošana
Tirdzniecība: SIA O.Bāres būvmateriāli (būvmateriālu tirdzniecība), SIA Kurzemes sēklas (Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība),SIA Lateva (Degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība).
Citi uzņēmumi: SIA Pindstrup latvia (kūdras ieguve), AS Talsu autotransports (Pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi)
Talsu novadā reģistrēti 2 537 uzņēmumi (pēc Lursoft datiem, 21.08.2019.). Lielākā daļa (35%) uzņēmumu darbojas lauksaimniecības (669 uzņēmumi) un mežsaimniecības (156 uzņēmumi) nozarē, un 1 uzņēmums zivsaimniecības nozarē. Lielu daļu uzņēmumi darbojas pakalpojumu sfērā – frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi, dažādi remontu pakalpojumi (t.sk., apavu, datoru, elektronisko preču u.c.)- kas sastāda 13 % no visiem uzņēmumiem. Kā nākamā plašākā nozare ir vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības sfēra (t.sk. arī automobiļu un motociklu remonts), pārējie uzņēmējdarbības veidi, kuri veido mazāk kā 5 % no kopējiem datiem, t.sk. Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija; Transports un uzglabāšana (2%); Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi (2%); Informācijas un komunikācijas pakalpojumi (1%); Finanšu un apdrošināšanas darbības (1%); Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (2%); Izglītība (1%); Veselība un sociālā aprūpe (4%); Māksla, izklaide un atpūta (3%)
Datu avots : www.talsi.lv, Lursoft

Vidējā darba samaksa:
Vidējā bruto darba alga Talsu novadā (2019.gadā):

  • EUR 936 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 784 (Sabiedriskajā sektorā);
  • EUR 784 (Pašvaldības struktūrās);
  • EUR 1145 (Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Sadzīves apstākļi
Vispārizglītojošās skolas: Talsu pamatskola, Talsu 2.vidusskola, Talsu novada vakara un neklātienes vidusskola, Lībagu sākumskola, Virbu pamatskola, Laucienes pamatskola, Dursupes pamatskola (Laucienes pamatskolas filiāle), Sabiles pamatskola, Talsu sākumskola, Talsu valsts ģimnāzija, Vandzenes pamatskola, Valdemārpils vidusskola, Pastendes pamatskola, Pūņu pamatskola, Stendes pamatskola.
Pirmsskolas izglītības iestādes: Talsu PII Pīlādzītis, Laucienes PII Bitīte, Pūņu pamaskolas pirmsskolas grupas, Pastendes PII ķipars, Vandzenes PII Zīlīte, Talsu PII Zvaniņš, Talsu PII saulīte, Stendes pamatskolas pirmsskolas grupas, Talsu PII Kastanītis, Virbu pamatskolas pirmsskolas grupas, Talsu PII Sprīdītis.
Profesionālā izglītība: Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” Laidzes teritoriālā struktūrvienība.
Augstākā izglītība: Biznesa augstskola “Turība”.
Pieaugušo izglītība: Talsu novada pieaugušo izglītības centrs.
Speciālā izglītība: Upesgrīvas internātpamatskola.
Interešu izglītība: Talsu novada bērnu un jauniešu centrs, Talsu sporta skola, Talsu mākslas skola , Talsu mūzikas skola, Dziesmu skola, Sabiles mākslas un mūzikas skola, Valdemārpils mākslas un mūzikas skola.
Darbojas arī Jaunsardzes un informācijas centrs.

Veselības aprūpes pakalpojumus sniedz “Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiāle” , “Talsu veselības centrs” , SIA “Pediatriskais doktorāts” 20 ģimenes ārstu prakses Talsos un pašvaldībās, 15 zobārstniecības prakses vai kabineti un 3 zobu tehniķu kabineti.
Sociālos pakalpojumus, sociālās palīdzības un sociālā darba pakalpojumus novadā nodrošina un organizē talsu novada Sociālais dienests, , kur iepējams saņemt sociālā darba pakalpojumu, pakalpojumu ”Aprūpe mājās ”, materiālo atbalstu aprūpei mājās, dienas centra pakalpojumu, pakalpojumus daudzfunkcionālajā speciālo pakalpojumu centrā, patversmes pakalpojumu, specializētā autotransporta pakalpojumus, higiēnas pakalpojumus, īslaicīgos sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalojumu institūcijā pilngadīgām personām, diennakts uzturēšanās pakalpojumu krīzes situācijā, sociālā atbalsta pakalpojumi , asistenta pakalpojumi pašvaldībā.. Novadā darbojas arī pieaugušo pansionāts “Lauciene”, “Strazdes bērnu nams “,Latvijas sarkanā krusta Sociālās aprūpes centrs “ Stūrīši”, valsts sociālās aprūpes centra “ Kurzeme” filiāle “Veģi”.

Papildu informācija
Novada mājas lapā http://www.talsi.lv/aktualitates-uznemejdarbiba var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem.
Pašvaldība savā mājas lapā http://www.talsi.lv/vakances ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Tāpat novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.