Darbs Beļģijā

Galvaspilsēta - Brisele
Kopējais iedzīvotāju skaits valstī - 11,67 milj.
Teritorija – 30 158 km2
Eiropas Savienības dibinātājvalsts un dalībvalsts kopš 1952.gada
Valūta - Eiro (EUR)
Valsts valodas – franču, holandiešu (jeb flāmu) un vācu valodas
Starptautiskais tālruņa kods 00 32

Sekmīgai darba atrašanai ir nepieciešamas holandiešu (flāmu), franču vai vācu valodas zināšanas (atkarībā no reģiona uz kuru vēlaties doties strādāt). Ieteicams darba meklēšanu uzsākt pirms došanās uz  Beļģiju.

Galvenās darba meklēšanas iespējas:

 • Laikrakstos
 • Latvijas pilsoņiem ir brīva piekļuve Beļģijas darba tirgum un darbam Beļģijā nav nepieciešamas darba atļaujas.
 • Latvijas nepilsoņiem darbam Beļģijā nepieciešama uzturēšanās atļauja ar tiesībām strādāt. Minēto atļauju, galvenokārt, iespējams saņemt darba tirgū pieprasītiem kvalificētiem speciālistiem, zinātniekiem, pētniekiem un sezonas darbu strādniekiem.

Papildu informācija: Darba atļauja Beļģijā

 • Ja Latvijas nepilsonis dodas uz Beļģiju kopā ar ģimenes locekli vai pie ģimenes locekļa, kurš ir Latvijas vai citas ES/EEZ valsts pilsonis, tad nepilsonis var uzturēties un strādāt Beļģijā uz ES pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļaujas pamata un nav nepieciešams formēt uzturēšanās atļauju ar tiesībām strādāt. Šajā gadījumā nepilsonim ierodoties Beļģijā jāiesniedz pieteikums un dokumenti ES pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās kartes saņemšanai. 
 • Latvijas pilsoņi bez uzturēšanās reģistrācijas var strādāt un uzturēties Beļģijā  līdz 3 mēnešiem. Ja Latvijas pilsonis vēlas uzturēties Beļģijā ilgāk par 3 mēnešiem, tad nepieciešams noformēt reģistrācijas apliecību (Annex 19) vietējā pašvaldības iestādē.
 • Latvijas nepilsoņi drīkst brīvi iebraukt un uzturēties Beļģijā  līdz 3 mēnešiem. Taču nepilsoņi Beļģijā nedrīkst strādāt bez izsniegtas uzturēšanās atļaujas ar tiesībām strādāt. Papildu informācija:  Darbs un uzturēšanās Beļģijā

Pirms piesakāties uz vakanci, rūpīgi izlasiet darba aprakstu un izvērtējiet vai Jūsu darba pieredze, prasmes un kompetences atbilst vakancei.

Sagatavojot savu CV, pielāgojiet to katram darbam, kuram piesakāties un CV īpaši izceliet tās prasmes un pieredzi, kura ir atbilstoša vakancei. Sekojiet lai CV ir kompakts, bez gramatiskām kļūdām un viegli pārskatāms.

Pieteikuma vēstulei un CV jābūt rakstītiem drukātā veidā flāmu, franču vai vācu valodā (atkarībā no reģiona, kurā piesakāties darbā).
Pieteikuma vēstulei  jābūt ne garākai par vienu lappusi, standarta formā.
CV – forma nav noteikta; uzrāda personas datus, nacionalitāti, pilnu adresi, telefonu, e-pastu, izglītību, darba pieredzi hronoloģiskā secībā un papildu informāciju, kas var būt noderīga stājoties darbā, t.sk. par iespējamām atsauksmēm. Foto pievienošana CV nav obligāta.

CV sastādīšanai var lietot Eiropas standarta CV – „Europass CV”: www.europass.lv vai citu piemērotu formātu. 

 • Ja dodaties uz Beļģiju darba meklējumos, Nacionālajā veselības dienestā noformējiet bezmaksas Eiropas Veselības apdrošināšanas karti (EVAK), lai Beļģijā saņemtu valsts garantēto neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību. Uzsākot darba attiecības, veselības aprūpi nodrošinās Beļģijas valsts, un Latvijas EVAK pārstās darboties. Plašāka informācija: EVAK

 •  Ja esat reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) un dodaties uz Beļģiju darba meklējumos vai strādāt, informējiet par šiem plāniem savu nodarbinātības aģentu. NVA filiāļu kontakti
 •  Noskaidrojiet, vai darbam Beļģijā Jūsu izvēlētajā profesijā ir nepieciešama diplomu un kvalifikācijas atzīšana. Gadījumā, ja vēlēsieties strādāt Beļģijā reglamentētā profesijā, kvalifikācijas atzīšana ir obligāta.

Plašāka informācija: www.naric.be

 •  Ja dodaties strādāt uz Beļģiju, noskaidrojiet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā par turpmākajiem nosacījumiem ģimenes pabalstu saņemšanā.

Plašāka informācija: VSAA mājaslapā Ģimenes pabalsti”.

 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā noformējiet U2 dokumentu, ja meklējot darbu Beļģijā, vēlaties turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu.

 Plašāka informācija: VSAA mājaslapā: U2 dokuments

 •  Valsts ieņēmumu dienestā (VID) noskaidrojiet, kā nodokļu maksājumus un nodokļu saistības ietekmēs darbs Beļģijā.

Plašāka informācija VID mājaslapā sadaļā Latvijas rezidenti ārvalstīs” VID informatīvais tālrunis 67120000.

Neaizmirstiet paņemt līdzi:

 • derīgu pasi;
 • izglītības dokumentu tulkojumus (ja nepieciešams);
 • CV, pieteikuma vēstule flāmu, franču vai vācu valodā (ja nepieciešams);
 • pietiekamā daudzumā līdzekļu iztikšanai vai mājupceļam;
 • bankas norēķinu kartes;
 • dokumentu formāta fotogrāfijas;
 • autovadītāja apliecību.
 • dzimšanas apliecību;
 • laulības apliecību
 • Ierodoties Beļģijā, 10 dienu laikā ir jāreģistrējas vietējā pašvaldībā (rātsnamā), lai paziņotu par savu ierašanos valstī, līdzi ir jāņem pase vai ID karte.
 • Jāreģistrējas vietējā pašvaldībā un jāsaņem uzturēšanās reģistrācijas sertifikāts - Annex 19, ja plānojat Beļģijā uzturēties ilgāk par 3 mēnešiem vai vēlaties reģistrēties Beļģijas Nodarbinātības dienestā. Annex 19 var pieprasīt arī darba devējs, ja uzsākat darba attiecības.

 • 7 dienu laikā pēc izbraukšanas no Latvijas jāreģistrējas Beļģijas Nodarbinātības dienesta birojā un jāiesniedz U2 dokuments, ja esat bezdarbnieks un vēlaties Beļģijā turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu.

(Parūpējieties vēl esot Latvijā savlaicīgi noformēt U2 dokumentu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā U2 dokuments )

 • Jāreģistrējas tuvākajā Nodarbinātības dienesta birojā, ja esat darba meklētājs un vēlaties saņemt palīdzību darba atrašanā vai izmantot citus Beļģijas Nodarbinātības dienesta pakalpojumus. Beļģijas Nodarbinātības dienesti – www.actiris.be (Brisele), www.vdab.be (Flandrijas reģions), www.leforem.be (Valonijas reģions), www.adg.be (vācu valodā runājošo kopiena).
 • 1 darba dienas laikā jāinformē savu NVA nodarbinātības aģentu par darba uzsākšanu, ja esat NVA reģistrēts bezdarbnieks vai darba meklētājs: www.nva.gov.lv
 • Jāreģistrējas kādā no Beļģijas veselības apdrošināšanas fondiem, lai būtu tiesības saņemt valsts apmaksātos veselības pakalpojumus.
  Plašāka informācija:  Veselības apdrošināšana
 • Jāpaziņo Latvijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savas dzīvesvietas adresi Beļģijā, ja plānojat uzturēties vai atrodaties Beļģijā ilgāk par trijiem mēnešiem, kā arī 30 dienu laikā jāpaziņo par ārvalsts dzīvesvietas adreses maiņu. Iesniegums par dzīvesvietas adresi ārvalstīs.

Beļģijā pastāv vairāku veidu darba līgumi. Atkarībā no darba ilguma darba līgumi iedalās: pastāvīgs, terminēts (uz noteiktu laiku), uz noteiktu darba apjomu (piemēram, uz ražas novākšanu lauksaimniecībā), uz darbinieka aizvietošanas laiku. Atsevišķu kategoriju darba līgumus regulē īpaši noteikumi, tas attiecas, piemēram, uz studentiem, strādājošiem no mājām, tirdzniecības pārstāvjiem, mājkalpotājiem, pagaidu aģentūru darbiniekiem.

Darba devējs, slēdzot darba līgumu nedrīkst darbiniekam noteikt pārbaudes laiku, izņemot  studentu darba līgumu vai līgumu ar pagaidu darba aģentūru.

 

 • Normālais darba laiks Beļģijā ir 40 stundas nedēļā (8 stundas dienā), darba devēji var piemērot arī saīsināto darba nedēļu 38-37 stundas nedēļā.
 • Var strādāt virsstundas, nepārsniedzot 11 stundas dienā un kopumā 50 stundas nedēļā
 • Ikgadējais atvaļinājums parasti ir 20-24 dienas
 • Beļģijā algas netiek noteiktas ar likumu, pārsvarā tās tiek regulētas ar kolektīvajiem darba līgumiem. Tomēr valstī pastāv minimālā garantētā darba alga 1658,20 EUR mēnesī (2022. gadā), kas ir jānodrošina tiem nodarbinātajiem, kuriem nevar piemērot kādu no kolektīvajos līgumos noteiktām algu skalām.

Plašāka informācija par darba līgumiem: https://emploi.belgique.be/

Atbildīgā iestāde, kuras kompetencē ir darba tiesiskās attiecības, ir Federālās valsts nodarbinātības, darba un sociālā dialoga dienests (Federal Public Service of Employment, Labour and Social Dialogue) www.employment.belgium.be 

Beļģijā ienākumiem tiek piemērotas progresīvā ienākumu nodokļa likme 0 - 45% apmērā (atkarībā no darba algas, jo augstāka alga, jo augstāki nodokļi ir jāmaksā).

Sociālās iemaksas ir 13,07% no bruto darba algas privātajā sektorā.

Rezidenti arī maksā pašvaldību un reģionālo nodokli, kura likme ir no 0% līdz 9% (vidēji tiek maksāti 7% no kopējā ienākuma)

Ienākumu deklarāciju parasti iesniedz līdz 1.jūlijam, ja deklarācija netiek iesniegta laikus, par to tiek piemērots sods. Deklarāciju var iesniegt izmantojot mājaslapu: www.taxonweb.be

Papildu informācija: Nodokļu administrēšana

Dzīvesvieta Beļģijā ir salīdzinoši dārga. Dzīvokļa īre mēnesī ir sākot no 500 EUR.

Lielākajās pilsētās ir salīdzinoši grūti uzreiz atrast piemērotu dzīvokli īrēšanai vai pirkšanai, līdz ar to ir ieteicams atrast dzīvesvietu pirms došanās uz Beļģiju.

Dzīvesvietas īres nosacījumus Beļģijā regulē īres likums: Valonijas reģionam dgo4.spw.wallonie.be, Briseles reģionam logement.brussels, Flandrijas reģionam www.wonenvlaanderen.be

Dzīvesvietu piedāvājumi: www.homeinbrussels.bewww.immoweb.bewww.vlan.be

Informācija par dzīvesvietas atrašanu, īres līgumu slēgšanas nosacījumiem, mājokļa apdrošināšanu u.c.: www.belgium.be/fr/logement

Neaizmirstiet apmeklēt iestādes un izņemt visus dokumentus un izziņas, kas liecina par Jūsu legālu darbu Beļģijā:

 • Nodokļu birojā vēlams saņemt dokumentus par valstī nostrādāto periodu un samaksāto ienākumu nodokli.
 • Beļģijas Nodarbinātības dienestā jāsaņem U2 dokuments, ja Jums Beļģijā ir piešķirts bezdarbnieka pabalsts un, dodoties darba meklējumos uz citu ES/EEZ valsti, piemēram, Latviju, vēlaties turpināt saņemt Beļģijā piešķirto pabalstu.

Svarīgi! Ja pēc nodarbinātības perioda beigām vēlaties pretendēt uz bezdarbnieka pabalstu, tad pabalsts ir jāpieprasa pēdējā nodarbinātības valstī, t.i. Beļģijā! 

 • Sociālās apdrošināšanas birojā vēlams saņemt dokumentus vai izziņas par Beļģijā saņemtajiem sociālās apdrošināšanas pabalstiem un šo pabalstu apmēru un izmaksas ilgumu, piemēram, par bērna kopšanas vai ģimenes pabalstu.
 • Par došanos prom no ārvalsts atceries informēt visas tās iestādes, kurās biji reģistrējies vai norādījis savu personīgo informāciju, piemēram, vietējo pašvaldību, nodarbinātības dienestu, banku, ceļu satiksmes direkciju, pastu, veselības pakalpojumu sniedzēju, komunālo pakalpojumu nodrošinātājus u.c. Tas palīdzēs izvairīties no iespējamiem pārpratumiem nākotnē.
 • Jāreģistrējas pašvaldībā un jādeklarē sava dzīvesvieta, ja uzturēšanās ārvalstīs ir bijusi ilgāka par trijiem mēnešiem.

Elektroniski dzīvesvietu var deklarēt portālā www.latvija.lv, izmantojot PMLP e-pakalpojumu "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana"

 • Septiņu dienu laikā jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā un jāiesniedz Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U2 dokuments, ja meklējot darbu Latvijā vēlaties turpināt saņemt Beļģijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu. www.nva.gov.lv , www.vsaa.gov.lv  
 • Jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā, ja ir vēlēšanās saņemt palīdzību darba atrašanā  un izmantot aģentūras pakalpojumus. www.nva.gov.lv
 • Jāiesniedz Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U1 dokuments, ja ir nepieciešams apliecināt savu Beļģijas nodarbinātības periodu. U1 dokuments būs noderīgs gadījumā, ja persona, kura atgriezusies Latvijā no citas ES / EEZ valsts vai Šveices, sākusi strādāt Latvijā un pēc kāda laika darbu zaudējusi. Izskatot personas iespējas saņemt bezdarbnieka pabalstu Latvijā, tiks ņemts vērā personas apdrošināšanas periods gan Latvijā, gan citā dalībvalstī, t.i., apdrošināšanas periodi tiks summēti, lai izpildītu Latvijas nosacījumus pabalsta piešķiršanai. www.vsaa.gov.lv

Minētajā gadījumā U1 dokuments būs jāpieprasa Beļģijas Nodarbinātības dienestā.

 • Jāiesniedz Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā dokumenti vai izziņas par Beļģijā piešķirtajiem bērna kopšanas vai ģimenes pabalstiem, ja turpmāk vēlies pieteikties uz kādu no minētajiem pabalstiem Latvijā. www.vsaa.gov.lv
 • Jānoskaidro vai nepieciešams iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarāciju par iepriekšējo gadu. www.vid.gov.lv – Gada ienākumu deklarācija
 •  Beļģijas federālais nodarbinātības valsts dienests (darba un sociālajos jautājumos) www.meta.fgov.be
 • Beļģijas federālā valdība www.belgium.be 
 • Informācija par reģioniem:

Brisele: http://be.brussels

Flandrija: www.flanders.be

Valonija: www.federation-wallonie-bruxelles.be

 • Transports:

Lidosta www.brusselsairport.be

Dzelzceļš www.belgianrail.be

Valonjas publiskais transports infotec.be/

Flāmu publiskais transports https://www.delijn.be/nl/

Brisele publiskais transports ir stib-mivb.be/

Informācija šajā rakstā atjaunota 2023. gada maijā