Darbs Igaunijā

 

Galvaspilsēta – Tallina
Iedzīvotāju skaits valstī- 1.3 milj.

Teritorija – 45 227 km2
Eiropas Savienības dalībvalsts kopš 2004.gada 1.maija
Valsts valoda 
– igauņu valoda
Vairāk lietotās svešvalodas - angļu, krievu, somu un vācu valoda
Valūta – Eiro (EUR)
Starptautiskais tālruņa kods 00 372

 

Lai veiksmīgi atrastu darbu Igaunijā, Jums ir nepieciešamas igauņu valodas zināšanas. Igaunijā igauņu valoda ir valsts valoda un tā tiek lietota valsts institūcijās, kā arī vairumā darba vietu. Noderīgas darba meklēšanā var būt arī krievu, somu un atsevišķos gadījumos angļu vai vācu valodas zināšanas.

Ieteicams darba meklēšanu uzsākt jau pirms Jūs dodaties uz Igauniju.

 • Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fonda mājas lapā www.tootukassa.ee ir pieejama informācija par darba tirgus situāciju, darba iespējām, reģistrācijas procedūrām un piedāvātajām darba vakancēm.
 • Igaunijas EURES konsultanti var Jums sniegt padomus un konsultācijas par darba iespējām, kā arī par darba un dzīvošanas nosacījumiem Igaunijā – www.eures.ee
 • EURES - Eiropas darba mobilitātes portālā www.eures.europa.eu ir pieejama informācija par piedāvātajām darba vakancēm, kā arī darba un dzīvošanas nosacījumiem Igaunijā.
 • Darba sludinājumi publiskajā sektorā www.avalikteenistus.ee/konkursiveeb

 • Pazīstamākie Igaunijas darba meklēšanas portāli ir CV Keskus – www.cvkeskus.ee; CV-Online – www.cv.ee; EkspressJob - https://eekuulutused.delfi.ee/.  Visās lielākajās Igaunijas universitātēs ir karjeras pakalpojumi, kas var palīdzēt universitāšu studentiem atrast darbu un prakses vietas.
 • Visās Igaunijas bezdarba apdrošināšanas fonda apgabalu nodaļās ir karjeras centri, kas sniedz informāciju un konsultācijas par izglītību, darba tirgu un profesijas jautājumiem.

 Daudzi Igaunijas darba devēji piedalās darba gadatirgos, lai atrastu darbiniekus. Notiek darba un karjeras gadatirgi, kurus organizē Bezdarba apdrošināšanas fonds. Gadatirgos tiek piedāvāti vietējie un starptautiskie darba piedāvājumi, kā arī dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja uzzināt par bezdarba apdrošināšanas fonda piedāvātajiem pakalpojumiem, uzzināt par dzīves un darba apstākļiem citās valstīs, saņemt bezmaksas karjeras konsultācijas, piedalīties semināros un diskusiju paneļos.

Informācija par darba meklēšanu Igaunijā www.workinestonia.com

 • Latvijas pilsoņiem nav vajadzīga darba atļauja lai strādātu Igaunijā un viņiem ir brīva piekļuve Igaunijas darba tirgum.
 • ES nepilsoņiem darbam Igaunijā nepieciešama uzturēšanās atļauja ar tiesībām strādāt, ir jāiesniedz vēstniecībā pieteikums uzturēšanās atļaujas vai uzturēšanās un darba atļaujas iegūšanai. Papildus informācija par uzturēšanās atļaujām Igaunijas Vēstniecībā Rīgā – https://riga.mfa.ee
 • Par darba atļaujas iegūšanu nepilsoņiem interesēties Igaunijas Pilsonības un Migrācijas pārvaldē – www.politsei.ee
 • Bez uzturēšanās atļaujas Latvijas pilsoņi var strādāt un uzturēties Igaunijā ne vairāk par 3 mēnešiem pusgada laikā, skaitot no pirmās ieceļošanas dienas;
 • ES pilsoņa ģimenes loceklis drīkst strādāt Igaunijā tikai tad, ja viņam ir piešķirtas uzturēšanās tiesības (darba atļauja nav nepieciešama). ES pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem ir likumīgas tiesības dzīvot Igaunijā, ja viņiem ir piešķirtas uzturēšanās tiesības, kas var būt īslaicīgas vai pastāvīgas. ES pilsoņu ģimenes locekļiem ir tiesības uzturēties Igaunijā uz laiku līdz 3 mēnešiem, ja vien viņiem ir derīgs ceļošanas dokuments. Šajā laikā jāiesniedz pieteikums termiņuzturēšanās tiesību piešķiršanai. Lai piešķirtu termiņuzturēšanās tiesības, ES pilsonim ir jāreģistrē sava dzīvesvieta dzīvesvietai tuvākajā pašvaldības iestādē un ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā pēc ierašanās Igaunijā. Pagaidu uzturēšanās tiesības tiek piešķirtas uz laiku līdz 5 gadiem. Ja jūsu dzīvesvieta joprojām ir reģistrēta Igaunijā, termiņuzturēšanās tiesības tiek automātiski pagarinātas uz 5 gadiem. 1 mēneša laikā no termiņuzturēšanās tiesību piešķiršanas attiecīgajam ES pilsonim personīgi jāierodas Igaunijas Policijas un robežsardzes pārvaldes dienesta birojā, lai noformētu uzturēšanās dokumentu (ID karti). Kad ID karte vairs nav derīga, tās turētājam jāpiesakās jaunai.
 • Latvijas pilsoņi, kas uzturas Igaunijā ilgāk nekā trīs mēnešus, var iegūt uzturēšanās atļauju tuvākajā vietējā pašvaldībā. Pagaidu uzturēšanās atļauju piešķir uz pieciem gadiem. Mēneša laikā pēc uzturēšanās atļaujas saņemšanas ir jāvēršas Pilsonības un migrācijas pārvaldes klientu apkalpošanas centrā, lai pieteiktos personas identifikācijas kartei, kas apliecinās pagaidu uzturēšanās tiesības Igaunijā.
 • Papildus informācija Igaunijas Policijas un Robežsardzes pārvaldes mājas lapā: www.politsei.ee

 

Pieteikumā darbam iekļauj:

 • pieteikuma vēstuli, parasti ne garāku par 1 lappusi. Norāda mērķi saistībā ar vēlmi strādāt noteiktā profesijā, iemeslu, kāpēc piesakieties darbā un kāpēc tieši jūs būtu piemērots konkrētajam darbam;
 • CV pamatā tiek prasīts igauņu valodā, drukātā veidā, uzrāda personas datus, tālruņa numuru, darba pieredzi, izglītību, valodu prasmi. Ieteicams izmantot Eiropas Savienības vienoto CV standartu – Europass CV, kas ir atrodams interneta mājas lapā: www.europass.lv. rekomendācijas vēstules, ja tādas ir;
 • kvalifikāciju apstiprinošus dokumentus, ja piepras

Darba intervija:

Darba intervijā Jūs atstāsiet labu iespaidu uz darba devēju, ja pirms došanās uz interviju izlasīsiet informāciju par uzņēmumu. Iepazīstieties ar organizācijas vietni un izlasiet visu, kas par viņiem ir rakstīts laikrakstos. Jo vairāk jūs zināsiet par uzņēmumu un piedāvāto darbu, jo lielākas ir jūsu iespējas iegūt darbu. Esiet gatavs atbildēt uz visiem jautājumiem, kas jums var tikt uzdoti intervijas laikā, un sagatavojiet jautājumus, kurus vēlaties uzdot darba devējam. Pirms došanās uz interviju sagatavojiet visu nepieciešamo dokumentāciju (CV, informāciju par uzņēmumu un diplomus). Ņemiet līdzi arī atsauksmes vēstules no iepriekšējiem darba devējiem. Dažreiz cilvēkiem intervijas laikā tiek lūgts veikt vispārēju pārbaudi vai spēju pārbaudi, lai noskaidrotu, vai esat piemērots šim darbam. Pozitīva atbilde vai ziņojums, ka esat pieņemts darbā, parasti tiek sniegts pa tālruni. Noraidoša atbilde parasti tiek sniegta pa e-pastu vai vēstuli. Vairāk par gatavošanos darba intervijai var lasīt citviet, piemēram, CV Keskus un CV-Online mājaslapās.

Neaizmirstiet paņemt līdzi:

 • Pasi;
 • Eiropas Veselības apdrošināšanas karti (EVAK), lai Igaunijā saņemtu bezmaksas neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību. EVAK karti bez maksas iespējams saņemt Nacionālajā veselības dienestā. Plašāka informācija www.vmnvd.gov.lv sadaļā NVD pakalpojumi – EVAK karte
 • U1 veidlapu, lai Jūs varētu apliecināt Igaunijā savu Latvijas nodarbinātības un apdrošināšanas periodu – www.vsaa.lv;
 • U2 dokumentu, lai Jūs Igaunijā varētu turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu (līdz 3 mēnešiem no izbraukšanas dienas, šis periods var tikt pagarināts uz laiku līdz sešiem mēnešiem) – www.vsaa.lv;
 • E 104 veidlapu - ja, pēc nodarbinātības Latvijā, esat nodarbināts Igaunijā un vēlaties pieprasīt slimības vai maternitātes pabalstus tur – www.vsaa.lv;
 • izglītības dokumentu tulkojumus igauņu valodā (pēc nepieciešamības);
 • CV, pieteikuma vēstuli igauņu valodā (pēc nepieciešamības);
 • pietiekamā apmērā iztikas līdzekļus dzīvošanai vai mājupceļam;
 • bankas norēķinu kartes;
 • dokumentu formāta fotogrāfijas;
 • autovadītāja apliecību.
 • 7 dienu laikā jāreģistrējas Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fondā: www.tootukassa.ee un jāiesniedz U2 dokuments, ja esat bezdarbnieks un vēlaties Igaunijā turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu.
 • Jāsazinās ar Igaunijas EURES konsultantiem, ja vēlaties saņemt detalizētu informāciju par dzīves un darba apstākļiem Igaunijā – www.eures.ee
 • Jāsazinās ar Igaunijas Sociālās apdrošināšanas pārvaldi, lai noskaidrotu savas tiesības sociālā nodrošinājuma jomā - www.sotsiaalkindlustusamet.ee
 • Jāreģistrē sava dzīvesvieta vietējā pašvaldībā trīs mēnešu laikā pēc jūsu ierašanās Igaunijā, lai saņemtu uzturēšanās atļauju, kā arī jāvēršas Pilsonības un migrācijas pārvaldes klientu apkalpošanas centrā, lai pieteiktos personas identitātes kartei, kas apliecinās Jūsu pagaidu uzturēšanās tiesības Igaunijā.
 • Jāreģistrējas tuvākajā Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fondā: www.tootukassa.ee, ja vēlaties saņemt palīdzību darba meklēšanā.
 • Jāpaziņo Latvijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei www.pmlp.gov.lv savas dzīvesvietas adrese Igaunijā, ja atrodaties Igaunijā ilgāk par trīs mēnešiem

Ikvienam ES pilsonim ir tiesības strādāt citā ES dalībvalstī ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz šīs valsts pilsoņiem. Vienas ES dalībvalsts pilsonim, kas strādā citā ES dalībvalstī, darba nosacījumu ziņā (piemēram, alga, atbrīvošana no darba un atjaunošana darbā) ir tiesības uz tieši tādu pašu attieksmi, kādu saņem viņa kolēģi, kas ir attiecīgās valsts pilsoņi.

Darba tiesiskās attiecības var nodibināt no 18 gadu vecuma.

Pirms darba sākšanas jābūt rakstveidā noslēgtam darba līgumam. Mutisks darba līgums ir iespējams tikai gadījumā, ja darbinieks tiek pieņemts darbā uz termiņu, kas mazāks par divām nedēļām. Darba līgumā tiek pieprasīts iekļaut noteiktus specifiskus nosacījumus, kā neesamības gadījumā, darba līgums tiek uzskatīts par nepilnvērtīgu. Darba līgumā ir jāiekļauj:

 • Abu pušu kontaktinformācija
 • Darba līguma noslēgšanas datums un darbā stāšanās datums
 • Darba līguma termiņš
 • Darba sarežģītības līmenis, kvalifikācijas prasību raksturojums, amata nosaukums;
 • Darba vieta vai reģions, kurā tiks pildīti darba pienākumi
 • Atalgojuma apmērs, tostarp piemaksas un citas atlīdzības, kā arī informācija par atalgojuma aprēķinu, izmaksas kārtību un izmaksas dienu.
 • Citi labumi (kur attiecināms)
 • Darba laiks
 • Atvaļinājumu garums dienās
 • Iepriekšējās paziņošanas termiņš darba attiecību pārtraukšanas gadījumā
 • Darba pienākumi
 • Atsauce uz kolektīvo darba līgumu, ja tas ir attiecināms konkrētā gadījumā

Darbinieka tiesības:

 • Darba nedēļas garums - 5 dienas
 • Darba dienas ilgums - 8 stundas
 • Darbs maiņās - vienas maiņas ilgums nedrīkst pārsniegt 12 stundas
 • Ikgadējais atvaļinājums - 28 kalendārās dienas; parasti tiesības uz ikgadējo atvaļinājumu iestājas pēc 6 mēnešu darba perioda.
 • Minimālā darba alga ir 820 EUR mēnesī (2024.g.)
 • Saskaņā ar Igaunijas Statistikas pārvaldes datiem 2023.gada ceturtajā ceturksnī mēneša vidējā bruto darba samaksa bija 1904 EUR.

Plašāka informācija par darba tiesībām atrodama Igaunijas Darba inspekcijas mājas lapā www.ti.ee

Galvenie nodokļu veidi:

 • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis- 20%
 • Sociālais nodoklis - 33%, ko maksā darba devējs (20% tiek novirzīti valsts pensiju apdrošināšanas fondam un 13% - veselības apdrošināšanas fondam)
 • Bezdarba apdrošināšanas iemaksas - 1,6% darba ņēmēja daļa un 0,8% darba devēja daļa; atsevišķas cilvēku kategorijas ir atbrīvoti no šīm iemaksām
 • Iemaksas pensiju fondā - 2% vai 3%; attiecināmas uz rezidentiem un ir obligātas tiem, kuri dzimuši 1983.gadā un vēlāk
 • Pievienotās vērtības nodoklis- 22%

Plašāka informācija par nodokļu sistēmu, nodokļu likmēm, deklarācijām un citām nodokļu saistībām Igaunijā: www.emta.ee

 

Igaunijas sociālās drošības sistēma ietver trīs sociālā nodrošinājuma iemaksu shēmas: pensijas apdrošināšana, veselības apdrošināšana un bezdarba apdrošināšana.

Sociālā apdrošināšana aptver dažādas jomas: pensijas, ģimenes pabalstu, veselības apdrošināšanu, apdrošināšanu pret bezdarbu, apbedīšanas pabalstus, pabalstus invalīdiem.

Ja ES pilsonis strādā Igaunijā un maksā sociālās apdrošināšanas iemaksas, viņam ir garantētas tādas pašas sociālās garantijas kā jebkuram Igaunijas pilsonim.

Sociālo lietu ministrija (Sotsiaalministeeriumwww.sm.ee ir atbildīga par sociālo nodrošinājumu un labklājību. Ministrijas pakļautībā strādā:

un divas valsts organizācijas:

kuras pārvalda dažādas sociālā nodrošinājuma jomas, tostarp veic pabalstu, pensiju izmaksu un sociālās koordinācijas Eiropā jautājumu risināšanu.

Sociālo lietu ministrijas kompetencē darbojas arī Veselības pārvalde (Terviseametwww.terviseamet.ee, Valsts zāļu aģentūra (Ravimiametwww.ravimiamet.ee un Darba inspekcija (Tööinspektsioonwww.ti.ee.

Informācija par Igaunijas pensiju sistēmu: www.pensionikeskus.ee

Sociālās palīdzības naudas pabalstus un sociālos pakalpojumus līdzīgi kā Latvijā nodrošina vietējās pašvaldības.

Papildus informācija un iespēja saņemt e-pakalpojumus ir pieejama valsts pārvaldes portālā www.eesti.ee.

Ieteicams dzīvesvietas meklēšanu uzsākt jau pirms Jūs dodaties uz Igauniju. Īpašumu var iegādāties vai īrēt tieši no īpašnieka vai no nekustamo īpašumu aģentūrām. Vienas no augstākajām nekustamā īpašuma cenām ir Harju reģionā, jo īpaši galvaspilsētā Tallinā, kur dzīvokļa iegādes cenas svārstās no 40 000 EUR līdz 170 000 EUR un vairāk atkarībā no dzīvokļa atrašanās vietas, stāvokļa, lieluma utt. Īres maksa sastāda vidēji 300-800 EUR mēnesī. Parasti tiek prasīta priekšapmaksa vismaz viena mēneša īres maksas apmērā.

Nekustamā īpašuma sludinājumi ir atrodami laikrakstos, nekustamo īpašumu aģentūrās, internetā.

Noderīgās interneta vietnes: www.city24.eewww.estate24.eewww.kv.eewww.soov.eewww.kuldnebors.ee u.c.

Neaizmirstiet apmeklēt iestādes un izņemt visus dokumentus un izziņas, kas liecina par Jūsu legālu darbu Igaunijā:

 • Nodokļu biroju (par valstī nostrādāto periodu un samaksāto ienākumu nodokli);
 • Igaunijas Bezdarba Apdrošināšanas fondu (U1 veidlapa par nostrādāto periodu Igaunijā vai U2 dokumentu par Igaunijas bezdarbnieka pabalsta eksportu uz mītnes zemi)
 • Pēc nepieciešamības citus dienestus, kuros esat piereģistrējies Jums uzturoties Igaunijā.

Svarīgi!

Lai uzzinātu, vai Jums ir tiesības uz kādu no pabalstiem, griezieties tuvākajā Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas kasē www.tootukassa.ee/kontaktid.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) Latvijā atgādina, ka bezdarbnieka pabalsts jāpieprasa tajā ES dalībvalstī, kurā Jūs pēdējo reizi bijāt nodarbināts.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācija - Kas jāzina par pabalstiem, pēc darba ES atgriežoties Latvijā.

 

Buklets “Strādāji ārvalstīs un plāno atgriezties Latvijā?”  (izdots 2018.g.)

Info grafika “Strādāji ārvalstīs un plāno atgriezties Latvijā?”  (izdots 2018.g.)

 • 7 dienu laikā reģistrējieties Nodarbinātības valsts aģentūrā un iesniedziet Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U2 dokumentu, ja vēlieties turpināt saņemt Latvijā bezdarbnieka pabalstu, kas ir piešķirts Igaunijā; Papildus informācija: www.vsaa.gov.lv
 • iesniedziet Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U1 veidlapu, ja vēlieties apliecināt savu nodarbinātības periodu Igaunijā; Papildus informācija: www.vsaa.gov.lv
 • reģistrējieties Nodarbinātības valsts aģentūrā, ja vēlaties saņemt palīdzību darba meklēšanā; Papildus informācija: www.nva.gov.lv
 • reģistrējieties pašvaldībā un deklarējiet savu dzīvesvietu, ja esiet uzturējies Igaunijā ilgāk par 3 mēnešiem
 • no 1. marta līdz 1.jūnijam iesniedziet Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarāciju par iepriekšējo gadu, ja Igaunijā esiet guvis ienākumus. Papildus informācija: www.vid.gov.lv

 •  

 • EURES – Eiropas darba mobilitātes portāls

www.eures.europa.eu

 • Igaunijas Sociālās apdrošināšanas pārvalde

www.sotsiaalkindlustusamet.ee

 • Igaunijas Statistika

www.stat.ee

 • Igaunijas Veselības apdrošināšanas fonds

www.haigekassa.ee

 • Policijas un Robežsardzes pārvalde (uzturēšanās atļaujas)

www.politsei.ee

 • Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fonds

www.tootukassa.ee

 • Igaunijas Nodokļu un muitas pārvalde

www.emta.ee

 • Darba inspekcija

www.ti.ee

 • EURES Igaunijā

www.eures.ee

 • Vispārēja informācija par Igauniju, ceļojumu informācija

www.visitestonia.com

www.maaturism.ee  

www.tallinn.ee

www.regio.ee

www.balticsww.com

www.workinestonia.com

Informācija šajā rakstā atjaunota 2024.gada martā