Darbs Lietuvā

 

Galvaspilsēta - Viļņa

Kopējais iedzīvotāju skaits valstī ~2,73 milj.

Teritorija – 65 301 km2

Eiropas Savienības dalībvalsts kopš 2004.gada

Valsts valoda – lietuviešu valoda

Valūta – euro (EUR)

Starptautiskais tālruņa kods  00 370

 

 

Lai veiksmīgi atrastu darbu, Jums ir nepieciešamas lietuviešu valodas zināšanas. Kaut gan valstī daudzi saprot un runā krievu vai angļu valodā, vairākums darba devēju pieprasa labas lietuviešu sarunvalodas un pareizrakstības zināšanas.

Ieteicams darba meklēšanu uzsākt jau pirms Jūs dodaties uz Lietuvu.

Galvenās darba meklēšanas iespējas:

 • Lietuvas Nodarbinātības dienests (Užimtumo tarnyba) www.uzt.lt informācija par brīvajām darba vietām, konsultācijas par darbā stāšanās kārtību, dzīves un darba apstākļiem Lietuvā, informācija par darba tirgus situāciju, informācija par mācību iespējām Lietuvā. Aktuālos darba piedāvājumus varat apskatīt: DARBO PAIEŠKA (Darba meklēšana). Darba piedāvājumus iespējams atlasīt pēc darba nozares, profesijas, reģiona un pēc darba piedāvājumu atrašanās ilguma datubāzē.

 • Lietuvas Nodarbinātības dienesta pakalpojumu centrs - informatīvais tālrunis 00 370 52500883, e-pasts: info@uzt.lt.

  - informācija par darba tirgus situāciju  un brīvajām darba vietām Lietuvā, konsultācijas par Nodarbinātības dienesta piedāvātajiem pakalpojumiem.

 • Lietuvas EURES konsultanti - padomi un konsultācijas par nodarbinātības iespējām, darba un dzīvošanas nosacījumiem Lietuvā - Lietuvas EURES. Uzdot savus jautājumus Lietuvas EURES varat arī, izmantojot EURES tiešsaistes tērzēšanu: EURES tiešsaistes tērzēšana.
 • Eiropas darba mobilitātes portāls www.eures.europa.eu - informācija par piedāvātajām brīvajām darba vietām, darba meklēšanu, darba un dzīvošanas nosacījumiem Lietuvā, kā arī citās Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.
 • Privātās darba aģentūras. Ņemiet vērā, ka Lietuvā privātās darba aģentūras netiek licencētas un Lietuvas Nodarbinātības dienests neatbild par sniegtā darbiekārtošanas pakalpojuma kvalitāti.
 • Prese un internets. Darba meklēšanai var izmantot preses informāciju. Vadošā valsts avīze ir „Lietuvos rytas“Darba piedāvājumus internetā var meklēt sludinājumu portālos: www.skelbiu.lt , www.alio.lv u.c.  

 

 • Latvijas pilsoņiem ir brīva piekļuve Lietuvas darba tirgum un darbam Lietuvā nav nepieciešamas darba atļaujas.
 • Latvijas nepilsoņiem ir ierobežota piekļuve Lietuvas darba tirgum un darbam Lietuvā nepieciešama darba atļauja. Darba atļaujas noformēšanu veic darba devējs, iesniedzot attiecīgus dokumentus Lietuvas Nodarbinātības dienestā.
Ja Latvijas nepilsonis dodas uz Lietuvu kopā ar ģimenes locekli vai pie ģimenes locekļa, kurš ir Latvijas vai citas ES/EEZ valsts pilsonis, tad nepilsonis var uzturēties un strādāt Lietuvā uz ES pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļaujas pamata un nav nepieciešams formēt darba atļauju un uzturēšanās atļauju ar tiesībām strādāt. Šajā gadījumā nepilsonim, ierodoties Lietuvā, Migrācijas departamentā jāiesniedz pieteikums un dokumenti ES pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļaujas saņemšanai.
 • Latvijas pilsoņi bez uzturēšanās reģistrācijas var strādāt un uzturēties Lietuvā līdz 3 mēnešiem.
Lai strādātu un uzturētos Lietuvā ilgāk par 3 mēnešiem, ir nepieciešams veikt uzturēšanās reģistrāciju Migrācijas departamentā.
 • Latvijas nepilsoņi drīkst brīvi iebraukt un uzturēties Lietuvā līdz 3 mēnešiem. Taču nepilsoņi Lietuvā nedrīkst strādāt bez Lietuvas Migrācijas departamenta izsniegtas uzturēšanās atļaujas ar tiesībām strādāt.
Lai uzturētos Lietuvā ilgāk par 3 mēnešiem, ir nepieciešams saņemt attiecīgu Migrācijas departamenta izsniegtu uzturēšanās atļauju.  

Papildu informācija Lietuvas Migrācijas departamenta mājas lapā: www.migracija.lt. 

Lietuvas darba devēji pārsvarā vēlas saņemt rakstveida CV un aicināt uz interviju. Tādēļ, ja vēlaties pieteikties darbā Lietuvā, Jums ir jānosūta CV un pieteikuma vēstule un jāgaida intervija.

CV un pieteikuma vēstule ir jāraksta lietuviešu valodā un starptautisko uzņēmumu gadījumā – angļu valodā. CV ir jābūt datorrakstā un tā apjomam nevajadzētu pārsniegt divas A4 formāta lapas.

CV sastādīšanai var lietot Eiropas standarta CV – „Europass CV”. Europass CV paraugi, CV veidlapas 27 valodās un ieteikumi CV sastādīšanai: www.europass.lv

Darba devēja sazināšanās pa tālruni ar darba meklētāju ir ļoti izplatīta pirmajam kontaktam. Darba devēji jautā par izglītību, darba pieredzi utt.

Attiecībā uz turpmāko darbību pēc pieteikuma nosūtīšanas darba devējs parasti informē kandidātu par lēmumu viena mēneša laikā.

 • Ja dodaties uz Lietuvu darba meklējumos, Nacionālajā veselības dienestā noformējiet bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), lai Lietuvā varētu saņemt valsts apmaksātu neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību. Uzsākot darbu veselības aprūpi nodrošina valsts, kurā persona strādā un EVAK karti nepieciešams atgriezt Nacionālajam veselības dienestam.
Plašāka informācija: EVAK
 • Ja esat reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) un dodaties uz Lietuvu darba meklējumos vai strādāt, informējiet par šiem plāniem savu nodarbinātības aģentu.
 • Noskaidrojiet Lietuvas izglītības kvalitātes novērtēšanas centrā, vai darbam Lietuvā Jūsu izvēlētajā profesijā ir nepieciešama diplomu un kvalifikācijas atzīšana: www.skvc.lt.

  Gadījumā ja vēlēsieties strādāt Lietuvā reglamentētajā profesijā, tad kvalifikācijas atzīšana ir obligāta: Reglamentētās profesijas
 • Ja dodaties strādāt uz Lietuvu, noskaidrojiet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā par turpmākajiem nosacījumiem ģimenes pabalstu saņemšanā.

Plašāka informācija: VSAA mājas lapā sadaļā "Ģimenes pabalsti"

 • Ja nepieciešams Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) noformējiet Eiropas sociālās apdrošināšanas sistēmas koordinācijas U dokumentus un E veidlapas

  (U1 dokumentu, lai Lietuvā apliecinātu savu Latvijas nodarbinātības periodu; U2 dokumentu, ja meklējot darbu Lietuvā, vēlaties turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu; E104 veidlapu, lai Lietuvā apliecinātu Latvijā veiktās sociālās apdrošināšanas iemaksas, nosakot tiesības uz slimības vai maternitātes pabalstu).

  Latvijas nodarbinātības/apdrošināšanas periods var tikt summēts ar nodarbinātības / apdrošināšanas periodu citā ES/EEZ valstī nosakot tiesības uz sociālās apdrošināšanas pabalstiem.

Plašāka informācija: VSAA mājas lapā sadaļā Pakalpojumi Eiropas Savienībā

 • Valsts ieņēmumu dienestā (VID) noskaidrojiet, kā nodokļu maksājumus un nodokļu saistības ietekmēs darbs Lietuvā.

  Plašāka informācija VID mājas lapā sadaļā Latvijas rezidenti ārvalstīs”.
  VID maksas informatīvais tālrunis 67120000.

   

Neaizmirstiet paņemt līdzi:

 • derīgu personu apliecinošu dokumentu (pasi, ID karti)
 • izglītības dokumentus un to tulkojumus lietuviešu vai angļu valodā (pēc nepieciešamības)
 • CV lietuviešu valodā (pēc nepieciešamības)
 • pietiekamā apmērā iztikas līdzekļus dzīvošanai vai mājupceļam
 • bankas norēķinu kartes
 • dokumentu formāta fotogrāfijas
 • autovadītāja apliecību u.c.
 • Migrācijas departamentā nepieciešams deklarēt dzīvesvietu Lietuvā, ja plānojat uzturēties Lietuvā ilgāk par 6 mēnešiem vai izmantot Lietuvas Nodarbinātības dienesta pakalpojumus.

  www.migracija.lt
 • Septiņu dienu laikā pēc izbraukšanas no Latvijas jāreģistrējas Lietuvas Nodarbinātības dienesta birojā un jāiesniedz U2 dokuments, ja meklējot darbu Lietuvā vēlaties turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu www.uzt.lt (U2 dokumentu iespējams saņemt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā www.vsaa.gov.lv)

 • Jāreģistrējas tuvākajā Lietuvas nodarbinātības dienesta birojā, ja vēlaties saņemt palīdzību darba atrašanā vai izmantot citus nodarbinātības dienesta pakalpojumus.

  www.uzt.lt

 • Jāveic reģistrācija tuvākajā Nodokļu inspekcijas birojā un jāsaņem nodokļu maksātāja numurs, ja esat uzsācis darbu.

  Reģistrāciju nodokļu maksātāja numura saņemšanai jāveic Jūsu darba devējam.

  www.vmi.lt
 • 1 darba dienas laikā informējiet savu NVA nodarbinātības aģentu par darba uzsākšanu, ja esat NVA reģistrēts bezdarbnieks vai darba meklētājs.
www.nva.gov.lv
 • Jāvēršas pēc palīdzības un konsultācijas Lietuvas darba inspekcijā, ja Jūsu darba devējs neievēro Lietuvā noteiktos darba līguma un darba drošības nosacījumus.

  www.vdi.lt

 • Jāvēršas Sociālās apdrošināšanas fonda (SODRA) birojā, lai Jums būtu pieejami Lietuvas sociālās apdrošināšanas pakalpojumi, piemēram, ģimenes vai slimības pabalsti.

  www.sodra.lt  
 • Jāvēršas Migrācijas departamentā un jāveic uzturēšanās reģistrācija, ja vēlaties strādāt un uzturēties Lietuvā ilgāk par 3 mēnešiem www.migracija.lt
 • Jāpaziņo Latvijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savas dzīvesvietas adresi Lietuvā triju mēnešu laikā pēc pārcelšanās. Kā arī 30 dienu laikā jāpaziņo par ārvalsts dzīvesvietas adrese maiņu.

  www.pmlp.gov.lv

Ārvalstu dzīvesvietu var reģistrēt arī elektroniski portālā www.latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu:  Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs

Darba līgums Lietuvā ir jāslēdz rakstiski. Rakstisks darba līgums tiek noslēgts divos eksemplāros. Par piemērotu darba līguma noslēgšanu ir atbildīgs darba devējs.

Atalgojuma apmērs tiek noteikts vienojoties darbiniekam ar darba devēju. Atalgojums par darbu nevar būt mazāks par valsts noteikto minimālo mēnešalgu (EUR 607 2020.gadā).

Normālais nedēļas darba laiks Lietuvā ir 40 stundas. Darba laiks nevar būt ilgāks, kā 48 stundas nedēļā. Darba devējs var norīkot uz virsstundu darbiem tikai izņēmuma gadījumos.

Ikgadēja minimālā atvaļinājuma ilgums ir 28 kalendārās dienas.

Papildu informācija par nodarbinātības nosacījumiem pieejama Lietuvas darba inspekcijā: www.vdi.lt un EURES portālā: Dzīves un darba apstākļi

Uzsākot darbu, darba devējam darbinieks jāreģistrē Nodokļu inspekcijā kā nodokļu maksātājs un jānoformē nodokļu maksātāja numurs. Nodokļu maksātāja numurs ir nepieciešams, lai varētu veikt nepieciešamos nodokļu maksājumus no Jūsu algas. 

Uz darba algu attiecināmās nodokļu likmes (2020.gadā):

 • Ienākuma nodoklis: standarta likme - 20%. Algota darba ienākumiem virs 104 277,60 EUR gadā tiek piemērota 32% nodokļa likme.
 • Sociālais nodoklis: 19,5%.
 • Pensiju uzkrājuma iemaksas 2,1-3% (ja nodarbinātais ir izvēlējies veikt iemaksas).

Plašāka informācija par Lietuvas nodokļu sistēmu: www.finmin.lt (Lietuvas Finanšu ministrija), www.vmi.lt (Nodokļu inspekcija)

Plašāka informācija par sociālā nodokļa administrēšanu: www.sodra.lt (Valsts Sociālās apdrošināšanas fonds)

Kur meklēt dzīvesvietu?

Pagaidu apmešanās vietu var meklēt hosteļos: www.hostelworld.com 

Cik maksā dzīvesvieta?

Piemērs:

Vidējā īres maksa 2 istabu mēbelētam dzīvoklim:

 • ~300 – 450 EUR/mēnesī – Viļņas pilsētā
 • ~200 – 300 EUR/mēnesī – Klaipēdas pilsētā
 • ~200 – 350 EUR/mēnesī – Kauņas pilsētā 

 Mazpilsētās un lauku rajonos dzīvokļu un māju īres maksas ir zemākas.

Jāapmeklē iestādes un jāpaņem visi dokumenti un izziņas, kas liecina par jūsu legālu nodarbinātību un saņemtajiem sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem Lietuvā:

 • Nodokļu inspekcijā jāsaņem dokumenti par valstī nostrādāto periodu un samaksāto ienākumu nodokli;
 • Lietuvas Nodarbinātības dienestā jāsaņem U1 dokuments. U1 dokuments apliecinās Lietuvā nostrādāto periodu un veiktās sociālās apdrošināšanas iemaksas;
 • Lietuvas sociālās apdrošināšanas fondā (SODRA) vēlams saņemt dokumentus vai izziņas par Lietuvā saņemtajiem sociālās apdrošināšanas pabalstiem un šo pabalstu apmēru un izmaksas ilgumu, piemēram, par bērna kopšanas vai ģimenes pabalstu.
 • Lietuvas Nodarbinātības dienestā jāsaņem U2 dokuments, ja Jums Lietuvā ir piešķirts bezdarbnieka pabalsts un, dodoties darba meklējumos uz citu ES/EEZ valsti, vēlaties turpināt saņemt Lietuvā piešķirto bezdarbnieka pabalstu.

Svarīgi!

Ja pēc nodarbinātības perioda beigām vēlaties pretendēt uz bezdarbnieka pabalstu, tad pabalsts ir jāpieprasa pēdējā nodarbinātības valstī, t.i., Lietuvā, veicot reģistrēšanos Lietuvas Nodarbinātības dienestā.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācija - Kas jāzina par pabalstiem, pēc darba ES atgriežoties Latvijā.

Svarīgi!

Ja atgriežaties Latvijā, tad informējiet par to Lietuvas institūcijas, kurās bijāt reģistrējušies vai norādījuši savu personīgo informāciju – nodokļu inspekciju, banku, ceļu satiksmes direkciju, pastu, veselības pakalpojumu sniedzēju, komunālo pakalpojumu nodrošinātājus u.c. Tas palīdzēs izvairīties no iespējamiem pārpratumiem nākotnē.

Buklets “Strādāji ārvalstīs un plāno atgriezties Latvijā?”  (izdots 2018.g.)

Info grafika “Strādāji ārvalstīs un plāno atgriezties Latvijā?”  (izdots 2018.g.)

 • Jāreģistrējas pašvaldībā un jādeklarē sava dzīvesvieta, ja uzturēšanās ārvalstīs ir bijusi ilgāka par trijiem mēnešiem.
Elektroniski dzīvesvietu var deklarēt portālā www.latvija.lv, izmantojot PMLP e-pakalpojumu "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana"
 • Septiņu dienu laikā jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā un jāiesniedz Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U2 dokuments, ja meklējot darbu Latvijā vēlaties turpināt saņemt Lietuvā piešķirto bezdarbnieka pabalstu.

www.nva.gov.lv

www.vsaa.gov.lv  

 • Jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā, ja ir vēlēšanās saņemt palīdzību darba atrašanā  un izmantot aģentūras pakalpojumus.

www.nva.gov.lv

 • Jāiesniedz Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U1 dokuments, ja ir nepieciešams apliecināt savu Lietuvas nodarbinātības periodu. U1 dokuments būs noderīgs gadījumā, ja persona, kura atgriezusies Latvijā no citas ES / EEZ valsts vai Šveices, sākusi strādāt Latvijā un pēc kāda laika darbu zaudējusi. Izskatot personas iespējas saņemt bezdarbnieka pabalstu Latvijā, tiks ņemts vērā personas apdrošināšanas periods gan Latvijā, gan citā dalībvalstī, t.i., apdrošināšanas periodi tiks summēti, lai izpildītu Latvijas nosacījumus pabalsta piešķiršanai.

www.vsaa.gov.lv

 • Jāiesniedz Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā dokumenti vai izziņas par Lietuvā piešķirtajiem bērna kopšanas vai ģimenes pabalstiem, ja turpmāk vēlies pieteikties uz kādu no minētajiem pabalstiem Latvijā.

www.vsaa.gov.lv

 • noskaidro vai nepieciešams iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarāciju par iepriekšējo gadu.

www.vid.gov.lv – Latvijas rezidenti ārvalstīs

Darba meklēšana:

 • Lietuvas Nodarbinātības dienests

www.uzt.lt

 • Lietuvas EURES pakalpojumi

www.uzt.lt/eures

 • EURES – Eiropas darba mobilitātes portāls

www.eures.europa.eu

Valsts institūcijas:

 • Lietuvas ārlietu ministrija

www.urm.lt

 • Lietuvas Migrācijas departaments

www.migracija.lt

 • Lietuvas finanšu ministrija

www.finmin.lt

 • Lietuvas darba inspekcija

www.vdi.lt

 • Lietuvas nodokļu inspekcija

www.vmi.lt

 • Valsts Sociālās apdrošināšanas fonds (Sodra)

www.sodra.lt

 Transports:

 • Informācija par nokļūšanu līdz Lietuvai

www.vilnius-airport.lt

www.kaunas-airport.lt

www.palanga-airport.lt

www.eurolines.lt

www.ecolines.lt

 • Autobusu satiksme

www.autobusubilietai.lt

www.klap.lt

www.toks.lt

www.kautra.lt

 • Vilcienu satiksme

www.litrail.lt

Vispārēja informācija par Lietuvu

www.visitlithuania.net

www.turizmas.lt

www.lietuva.lt

Informācija šajā rakstā atjaunota 2020. gada aprīlī