Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) katru gadu, sadarbībā ar darba devējiem, rīko darba devēju un darba meklētāju ar invaliditāti iepazīšanās pasākumu „Atvērto durvju dienas uzņēmumos personām ar invaliditāti”.

Pasākuma mērķis:

Veicināt darba meklētāju ar invaliditāti iekļaušanos darba tirgū un mazināt stereotipus par personu ar invaliditāti nodarbināšanas iespējām.

Galvenie darba devēju ieguvumi:

 • Iespēja apliecināt sevi, kā sociāli atbildīgu uzņēmumu, kurš atvērts dažādībai un atrast nepieciešamos darbiniekus;
 • Darba vidē novērtēt darba ņēmēju ar invaliditāti profesionālo potenciālu;
 • Vienlaicīgi iepazīstināt ar darba vidi vairākus darba meklētājus.

Pasākuma norise:

 1. Solis
  • Darba devējs iesniedz pieteikumu dalībai pasākumā
 2. Solis
  • NVA filiāles darbinieks vienojas ar darba devēju par pasākuma norises datumu, laiku, formātu un dienas kārtību
 3. Solis
  • Filiāles darbinieks sniedz organizatorisku atbalstu darba devējam pasākuma organizēšanā, nodrošina informācijas publicēšanu NVA mājaslapā par pasākuma norisi
 4. Solis
  • NVA pārstāvis, kopā ar darba meklētājiem apmeklē uzņēmumu

Pasākuma vēsture:

 • 2017. gadā pirmajās atvērto durvju dienās pasākumos piedalījās 62 darba devēji un 207 dalībnieki darba meklētājiem bija iespēja iepazīt 53 profesijas dažādās darbības jomās - ražošanā, pakalpojumu jomā, informācijas tehnoloģijās, ēdināšanas jomā, grāmatvedībā un citās jomās.
 • 2018. gadā atvērto durvju dienu pasākumos piedalījās 65 darba devēji un 296 dalībnieki, pasākumu laikā dalībniekiem bija iespēja iepazīt 64 profesijas.
 • 2019. gadā atvērto durvju dienu pasākumos piedalījās 69 darba devēji un 303 dalībnieki, pasākumu laikā dalībniekiem bija iespēja iepazīt 57 profesijas.
 • 2020. gadā atvērto durvju dienu pasākumi, COVID-19 apdraudējuma dēļ noritēja tiešsaistē, tajā piedalījās 9 darba devēji, kopējais skatījumu skaits bija 4100.
 • 2021. gadā atvērto durvju dienu pasākumi, COVID-19 apdraudējuma dēļ noritēja tiešsaistē, tajā piedalījās 162 darba devēji, kopējais skatījumu skaits bija 5414.
 • 2022. gadā atvērto durvju dienu pasākumos piedalījās 42 darba devēji un 136 dalībnieki, pasākumu laikā dalībniekiem bija iespēja iepazīt 33 profesijas dažādās darbības jomās – mazumtirdzniecībā, pārtikas produktu ražošanā, tekstilizstrādājumu ražošanā un citās jomās.

 • 2023. gadā atvērto durvju dienu pasākumos piedalījās 36 darba devēji un 127 dalībnieki, pasākumu laikā dalībniekiem bija iespēja iepazīt 36 profesijas dažādās darbības jomās – mazumtirdzniecības, sociālās aprūpes, ēdināšanas pakalpojumu un citās jomās.

NVA reģistrēto klientu ar invaliditāti darbā iekārtošanās dati liecina, ka gan jaunieši, gan pieaugušie ar dažādiem invaliditātes veidiem var veiksmīgi strādāt daudzās profesionālās darbības jomās dažādās profesijās.

Pieredzes stāsti: