Atvērto durvju dienas uzņēmumos personām ar invaliditāti

No 1. līdz 30.jūlijam visā Latvijā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) rīko ikgadēju darba devēju un darba meklētāju ar invaliditāti satikšanās pasākumu „Atvērto durvju dienas uzņēmumos personām ar invaliditāti”.

Pasākuma mērķis:

Veicināt darba meklētāju ar invaliditāti iekļaušanos darba tirgū un mazināt stereotipus par personu ar invaliditāti nodarbināšanas iespējām.

Pasākuma norise:

Ar darba devējiem iepriekš saskaņotā laikā darba meklētāji ar invaliditāti viesojas uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, lai gūtu priekšstatu par to darbību, darba procesu un darba piedāvājumiem. Darba devējus apmeklē gan NVA reģistrētie bezdarbnieki, gan nereģistrētie darba meklētāji ar invaliditāti.

Darba devēju ieguvumi:

Darba devējiem tā ir iespēja ne vien apliecināt savu sociālo atbildību un atvērtību dažādībai, bet arī atrast vajadzīgos darbiniekus, darba vidē novērtējot darba ņēmēju ar invaliditāti profesionālo potenciālu.  NVA reģistrēto klientu ar invaliditāti darbā iekārtošanās dati liecina, ka gan jaunieši, gan pieaugušie ar dažādiem invaliditātes veidiem var veiksmīgi strādāt daudzās profesionālās darbības jomās dažādās profesijās. 2021.gadā darbā iekārtojās 3 795 NVA reģistrētie bezdarbnieki ar invaliditāti, savukārt subsidētajās darbavietās darbu uzsāka  360 bezdarbnieki ar invaliditāti.

Pieteikšanās pasākumam.

Darba devējam jāaizpilda pieteikum forma šeit:

Pasākuma vēsture:

Darba meklētāju ar invaliditāti un darba devēju satikšanās pasākums „Atvērto durvju dienas uzņēmumos personām ar invaliditāti” tiek rīkots ik gadu kopš 2017.gada rudens. Pirmajos trīs gados darba meklētāji ar invaliditāti un darba devēj satikās uzņēmumos klātienē. 2020. gadā un 2021. gadā, Covid-19 pandēmijas apstākļos, pasākums tika rīkots tiešsaistē. 2022. darba meklētāju ar invaliditāti un darba devēju satikšanās atkal norisinās darba vidē klātienē.