Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) katru gadu, sadarbībā ar darba devējiem, rīko darba devēju un darba meklētāju ar invaliditāti iepazīšanās pasākumu „Atvērto durvju dienas uzņēmumos personām ar invaliditāti”.

Pasākuma mērķis:

Veicināt darba meklētāju ar invaliditāti iekļaušanos darba tirgū un mazināt stereotipus par personu ar invaliditāti nodarbināšanas iespējām.

Galvenie darba devēju ieguvumi:

  • Iespēja apliecināt sevi, kā sociāli atbildīgu uzņēmumu, kurš atvērts dažādībai un atrast nepieciešamos darbiniekus;
  • Darba vidē novērtēt darba ņēmēju ar invaliditāti profesionālo potenciālu;
  • Vienlaicīgi iepazīstināt ar darba vidi vairākus darba meklētājus.

Pasākuma norise:

Ar darba devējiem iepriekš saskaņotā laikā darba meklētāji ar invaliditāti viesojas uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, lai gūtu priekšstatu par to darbību, darba procesu un darba piedāvājumiem. Darba devējus apmeklē gan NVA reģistrētie bezdarbnieki, gan nereģistrētie darba meklētāji ar invaliditāti.

Pasākuma vēsture:

  • 2017. gadā pirmajās atvērto durvju dienās pasākumos piedalījās 62 darba devēji un 207 dalībnieki darba meklētājiem bija iespēja iepazīt 53 profesijas dažādās darbības jomās - ražošanā, pakalpojumu jomā, informācijas tehnoloģijās, ēdināšanas jomā, grāmatvedībā un citās jomās.
  • 2018. gadā atvērto durvju dienu pasākumos piedalījās 65 darba devēji un 296 dalībnieki, pasākumu laikā dalībniekiem bija iespēja iepazīt 64 profesijas.
  • 2019. gadā atvērto durvju dienu pasākumos piedalījās 69 darba devēji un 303 dalībnieki, pasākumu laikā dalībniekiem bija iespēja iepazīt 57 profesijas.
  • 2020. gadā atvērto durvju dienu pasākumi, COVID-19 apdraudējuma dēļ noritēja tiešsaistē, tajā piedalījās 9 darba devēji, kopējais skatījumu skaits bija 4100.
  • 2021. gadā atvērto durvju dienu pasākumi, COVID-19 apdraudējuma dēļ noritēja tiešsaistē, tajā piedalījās 162 darba devēji, kopējais skatījumu skaits bija 5414.
  • 2022. gada pirmajos 11 mēnešos kopumā ir notikuši 46 pasākumi, kuros ir piedalījušies 150 dalībnieki.

NVA reģistrēto klientu ar invaliditāti darbā iekārtošanās dati liecina, ka gan jaunieši, gan pieaugušie ar dažādiem invaliditātes veidiem var veiksmīgi strādāt daudzās profesionālās darbības jomās dažādās profesijās.

Pieredzes stāsti: