Darbs Īrijas Republikā

 

Galvaspilsēta - Dublina

Kopējais iedzīvotāju skaits valstī ~ 5,127 milj. (2022.G.)

Teritorija – 70 273 km2

Eiropas Savienības dalībvalsts kopš 1973.gada 

Valsts valoda – īru (gēlu) un angļu valoda

Valūta – Eiro (EUR)

Starptautiskais tālruņa kods  00 353

 

Informatīvs materiāls – 4 lietas, kas jāzina vecākiem Īrijā (saite uz ārēju vietni)

Lai veiksmīgi atrastu darbu Īrijā, ir nepieciešamas angļu valodas zināšanas un noformēts Individuālais publisko pakalpojumu numurs (PPS – Personal Public Service Number). Vairāk informācijas var meklēt šeit: https://www.gov.ie/en/service/12e6de-get-a-personal-public-service-pps-number/?referrer=https://www.welfare.ie/en/Pages/Personal-Public-Service-Number-How-to-Apply.aspx

Galvenās darba meklēšanas iespējas:

Nacionālā darbiekārtošanas aģentūru federācija https://www.erfireland.com/  

Privātās darba aģentūras Īrijā nedrīkst no darba meklētājiem pieprasīt samaksu par pamatpakalpojumu sniegšanu. Visām aģentūrām nepieciešama licence darbiekārtošanas pakalpojuma sniegšanai. Visām darba aģentūrām jāsaņem Darba, uzņēmējdarbības un inovāciju departamenta [the Department of Jobs, Enterprise and Innovation] licence. Ar licencēto darbiekārtošanas firmu sarakstu var iepazīties šeit: https://www.workplacerelations.ie/en/publications_forms/guides_booklets/agencies/

Ņemiet vērā, ka Latvijā darba sameklēšana ir bezmaksas pakalpojums un privātās darba aģentūras klientiem-darba meklētājiem nedrīkst uzspiest savus maksas pakalpojumus, piemēram, CV sastādīšana, kā obligāto daļu no darba meklēšanas pakalpojuma. www.nva.gov.lv  – Latvijā reģistrētās privātās darbiekārtošanas aģentūras; meklējiet sadaļu Darbiekārtošanas pakalpojumi.

 • Latvijas pilsoņiem ir brīva piekļuve Īrijas darba tirgum un darbam Īrijā nav nepieciešamas darba atļaujas.
 • Latvijas nepilsoņiem darbam Īrijā ir nepieciešama darba atļauja, kā arī ieceļošanai Īrijā nepieciešama vīza.

Informācija par spēkā esošajiem noteikumiem attiecībā uz darba atļaujām Latvijas nepilsoņiem pieejama Īrijas Darba, Uzņēmējdarbības un Inovāciju departamentā (https://enterprise.gov.ie/en/  un https://enterprise.gov.ie/en/What-We-Do/Workplace-and-Skills/Employment-Permits/ ). Par vīzu saņemšanas nosacījumiem informācija pieejama Īrijas vēstniecībā (www.dfa.ie/irish-embassy/latvia).

 • Latvijas pilsoņiem nav nepieciešamas uzturēšanās atļaujas, lai dzīvotu un strādātu Īrijā.
 • Latvijas nepilsoņiem ir nepieciešama vīza, lai ieceļotu Īrijā, kā arī nepieciešama darba atļauja, lai strādātu. Pēc ierašanās Īrijā ir jāreģistrējas vietējā imigrācijas birojā. Informācija: www.garda.ie/Controller.aspx?Page=31
 • https://www.irishimmigration.ie/

Ikvienam, kas uzsāk darbu Īrijā, ir jāpiesakās Īrijas PPS numuram. Tas palīdz ātri un ērti pieteikties pabalstiem un iegūt informāciju no valsts dienesta aģentūrām. Tas ietver tādus pakalpojumus kā sociālā labklājība, ieņēmumi, sabiedrības veselības aprūpe un izglītība. Lai uzzinātu, kā iegūt PPS numuru, apmeklējiet gov.ie - Kā iegūt personīgo sabiedrisko pakalpojumu (PPS) numuru (www.gov.ie)

Sociālās aizsardzības departaments - https://www.gov.ie/en/organisation/department-of-social-protection

Tieslietu departaments - www.justice.ie

Gardas Nacionālais imigrācijas birojs - https://www.irishimmigration.ie/

Ārlietu departaments - https://www.dfa.ie/

Informācija iedzīvotājiem - http://www.citizensinformation.ie/en/moving_country/moving_to_ireland/right

Darba meklēšanas procesā ļoti nozīmīgs dokuments ir CV; tajā jābūt ne tikai darba meklētāja personīgajai informācijai, izglītībai un darba pieredzei, bet arī kodolīgam prasmju un iemaņu aprakstam, kā arī vēlams norādīt 2 personas, kas var sniegt atsauksmes.

Svarīgi sagatavot arī pieteikuma vēstuli, kas nedrīkst būt vispārīga, tai jābūt atbilstošai konkrētam darba piedāvājumam.

Ieteikumi par CV sastādīšanu, intervijām:

https://gradireland.com/careers-advice

https://www.irishjobs.ie/careeradvice/interview-advice/

Nepieciešamības gadījumā diplomu un kvalifikāciju atzīšanu Īrijā veic Nacionālā Kvalifikāciju institūcija: https://www.qqi.ie/ (NARIC Ireland)

Ja vēlies strādāt Īrijā, tad iepazīsties ar informāciju, ko būtu jāzina pirms doties peļņā uz ārzemēm Latvijas EURES mājas lapā un uzzini vairāk par dzīves un darba nosacījumiem Īrijā:

Pēc nepieciešamības par došanos prom no Latvijas  informējiet tās iestādes, kurās bijāt reģistrējušies vai norādījuši savu personīgo informāciju.

 • Ja dodaties uz Īriju darba meklējumos, Nacionālajā veselības dienestā (NVD) noformējiet bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), lai Īrijā varētu saņemt valsts apmaksātu neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību. Uzsākot darbu veselības aprūpi nodrošina valsts, kurā persona strādā un EVAK karti nepieciešams atgriezt Nacionālajam veselības dienestam.

Plašāka informācija:  EVAK

 • Ja esat reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) un dodaties uz Īriju darba meklējumos vai strādāt, informējiet par šiem plāniem savu nodarbinātības aģentu.

Plašāka informācija: NVA

 • Ja dodaties strādāt uz Īriju, noskaidrojiet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā par turpmākajiem nosacījumiem ģimenes, maternitātes un slimības pabalstu saņemšanā.

Plašāka informācija: VSAA mājas lapā sadaļā Pakalpojumi Eiropas Savienībā”.

 • Ja nepieciešams Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) noformējiet Eiropas sociālās apdrošināšanas sistēmas koordinācijas U dokumentus (U1 dokuments – par nodarbinātības periodu Latvijā; U2 dokuments – bezdarbnieka pabalsta eksporta gadījumā; E 104 veidlapa – par slimības un maternitātes pabalstu). 

Plašāka informācija: VSAA mājas lapā sadaļā Pakalpojumi Eiropas Savienībā 

 • Ja nepieciešams, paziņojiet Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par nodomu strādāt Īrijā, vai noskaidrojiet, kā nodokļu maksājumus un nodokļu saistības ietekmēs darbs Īrijā.
 • Plašāka informācija VID mājas lapā: www.vid.gov.lv – sadaļā „Iedzīvotāju ienākuma nodoklis”
 • Ja vēlaties strādāt Īrijā, jums, iespējams, vajadzēs panākt, lai oficiāli atzītu jūsu profesionālo kvalifikāciju (apmācību un profesionālo pieredzi), ja jūsu profesija Īrijā ir reglamentēta.To, vai jūsu profesija Īrijā ir reglamentēta, varat pārbaudīt reglamentēto profesiju datubāzē http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/. Šī datubāze piedāvā ziņas, kuras profesijas ir reglamentētas, kurās valstīs un kādas iestādes tās reglamentējušas. Ja savu profesiju datubāzē neatrodat, varat sazināties ar profesionālās kvalifikācijas atzīšanas kontaktpunktu Īrijā - https://www.qqi.ie/

Neaizmirstiet paņemt līdzi:

 • derīgu pasi;
 • izglītības dokumentus un to tulkojumus angļu valodā (pēc nepieciešamības);
 • CV angļu valodā (pēc nepieciešamības);
 • pietiekamā apmērā iztikas līdzekļus dzīvošanai vai mājupceļam;
 • bankas norēķinu kartes;
 • dokumentu formāta fotogrāfijas;
 • autovadītāja apliecību;
 • uz papīra izrakstīta radu, draugu kontaktinformāciju;
 • Īrijā iepriekš izsniegtus dokumentus un kartes (ja ir);
 • dzimšanas apliecību, laulības apliecību (pēc nepieciešamības).

 

 

(U2 dokumentu iespējams saņemt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā https://www.vsaa.gov.lv/lv);

 • Uzsākot darbu, jāreģistrējas tuvākajā nodokļu institūcijas (Revenue) birojā, kā nodokļu maksātājam. Reģistrācijai nodokļu birojā nepieciešams PPS numurs un darba devēja dati. Informācija: www.revenue.ie;
 • 1 darba dienas laikā jāinformē savu NVA nodarbinātības organizatoru par darba uzsākšanu, ja esat NVA reģistrēts bezdarbnieks vai darba meklētājs.

www.nva.gov.lv 

 • Jāvēršas pēc palīdzības un konsultācijas Īrijas Darbavietas uzraudzības pārvaldē (WRC)  ja Jūsu darba devējs neievēro Īrijā noteiktos darba līguma un darba drošības nosacījumus.

www.workplacerelations.ie

 • Paziņojiet jauno dzīvesvietas adresi Latvijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei www.pmlp.gov.lv triju mēnešu laikā pēc pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs. 

Ārvalstu dzīvesvietu var reģistrēt arī elektroniski portālā www.latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu: Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs   Mainot dzīvesvietu ārvalstīs, personai ir jāpaziņo jaunā dzīvesvietas adrese ārvalstīs. Atgriežoties Latvijā, personai ir jādeklarē dzīvesvieta Latvijā. 

Ikvienam ES pilsonim ir tiesības strādāt citā ES dalībvalstī ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz šīs valsts pilsoņiem. Vienas ES dalībvalsts pilsonim, kas strādā citā ES dalībvalstī, darba nosacījumu ziņā (piemēram, alga, atbrīvošana no darba un atjaunošana darbā) ir tiesības uz tieši tādu pašu attieksmi, kādu saņem viņa kolēģi, kas ir attiecīgās valsts pilsoņi.

Visi, kas uzsākot darbu Īrijā, saņem regulāru darba samaksu, tiek uzskatīti par darba līguma subjektiem, bet darba līgums var arī nebūt rakstiskā formā,  tomēr darba devēja pienākums ir divu mēnešu laikā no darba uzsākšanas brīža, darba ņēmējam rakstveidā izsniegt nodarbinātības un darba līguma noteikumus.

 Darba līgumā jābūt norādītai arī darba samaksai. Darba algai jābūt vismaz valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā - 12,70 EUR/ stundā (sākot no 2024.gada 1.janvāra).  Informācija par darba samaksu: www.citizensinformation.ie

Atsevišķos sektoros, piemēram, apsardzes un uzkopšanas nozarē strādājošajiem ir noteiktas citas minimālās algas likmes. Šo nozaru noteikumi ir izklāstīti Apvienoto darba komiteju izdotajos Nodarbinātības regulas rīkojumos (ERO). Vairāk var uzzināt mājas lapā  - https://www.citizensinformation.ie/en/employment/employment_rights_and_conditions/industrial_relations_and_trade_unions/employment_regulation_orders_and_registered_employment_agreements.html

Normālais nedēļas darba laiks Īrijā ir 40 stundas. Darba stundas nedrīkst pārsniegt vidēji 48 stundas nedēļā.

Pilna laika darbiniekiem katru gadu ir tiesības uz apmaksātu četru darba nedēļu ilgu atvaļinājumu.

Plašāka informācija par darba laika organizāciju un atvaļinājumu u.c. atrodama šeit: http://www.irishstatutebook.ie/eli/1997/act/20/enacted/en/html

Vērsieties pēc palīdzības un konsultācijām Īrijas Darbavietas uzraudzības pārvaldē (WRC),  ja Jūsu darba devējs neievēro Īrijā noteiktos darba līguma un darba drošības nosacījumus www.workplacerelations.ie

Sīkāku informāciju par nodokļiem un nodokļu atvieglojumiem Īrijā var iegūt Ieņēmumu tīmekļa vietnē -https://www.revenue.ie/en/home.aspx

Īrijā pastāv progresīvā nodokļu sistēma. No darba ņēmēja darba algas darba devējs atskaita ienākuma nodokli un sociālās apdrošināšanas maksājumu (Īrijā tas ir zināms kā PRSI).

Ienākuma nodoklis Jūsu jaunajam darba devējam ir jāietur nodoklis no jūsu algas saskaņā ar PAYE sistēmu. Uzsākot savu pirmo darbu, pēc iespējas ātrāk par to jāpaziņo ieņēmumu dienestam, pretējā gadījumā jums, iespējams, būs jāmaksā ārkārtas nodoklis. RPN paziņos jūsu darba devējam, cik daudz ienākuma nodokļa (IT) un universālās sociālās maksas (USC) ir jāatskaita no jūsu algas.

Lai reģistrētos, jums ir:

-jāpiesakās savam personīgajam valsts dienesta numuram (PPSN - https://www.revenue.ie/en/jobs-and-pensions/personal-public-service-number/index.aspx ), ja jums tāda vēl nav. Tas ir pieejams Sociālās aizsardzības departamentā (DSP).

- jāreģistrē savs konts - (https://www.ros.ie/myaccount-web/register.html?execution=e1s1)

Kad saņemsiet savu - mana konta paroli, varēsiet reģistrēt savu jauno darbu. Lai reģistrētos, mana konta sadaļā “PAYE pakalpojumi” noklikšķiniet uz saites “Atjaunināt informāciju par darbu vai pensiju” - https://www.ros.ie/myaccount-web/sign_in.html?execution=e2s1. Ieņēmumos tiks noteiktas nodokļu atlaides, kuras varat pieprasīt.

Ienākumu nodokļa likmes ir 20% un 40%, lielākā nodokļa likme tiek piemērota, ja ienākumi pārsniedz noteiktu summu. Ar ienākuma nodokli neapliekamā summa ir atkarīga no personas individuālās situācijas (apgādājamie, ģimenes stāvoklis u.tml.).

Sociālās apdrošināšanas iemaksas ir sadalītas vairākās kategorijās un iemaksu apjoms ir atkarīgs no darba specifikas. Piemēram, visbiežāk sastopamā kategorija ir A, tā attiecas uz nodarbinātajiem rūpniecībā, tirdzniecībā un pakalpojumu sfērā. Iemaksu apjoms atkarīgs no ienākumu lieluma, kā arī sadalās starp darba devēju un darba ņēmēju.

Plašāka informācija: www.revenue.ie, https://www.gov.ie/en/organisation/department-of-social-protection/?referrer=https://www.welfare.ie/, www.citizensinformation.ie

Kur meklēt dzīvesvietu?

 • Laikrakstos
 • Nekustamo īpašumu aģentūrās

Īrētas naktsmītnes ir pieejamas gan mēbelētas, gan nemēbelētas. Parasti ir jāiemaksā depozīts līdz viena mēneša īres maksai. Dzīvokļu īre tiek izsludināta internetā. Nekustamā īpašuma aģenti Īrijā gan pārdod, gan izīrē īpašumus. Īrijā ir ierasts, ka cilvēki, kas iepriekš nav tikušies, kopā īrē māju un dalās ar mājas izmaksām, tostarp gāzes, telefona un elektrības rēķiniem. Ja jums ir grūti samaksāt īri, varat pieteikties īres piemaksai. Īres piemaksas noteikumi ir sarežģīti. Jūs nesaņemsiet Īres piemaksu, ja strādājat pilnas slodzes darbu, tomēr, iespējams, varēsiet saglabāt Īres piemaksu, ja esat bijis bezdarbnieks 12 mēnešus un atgriežaties darbā. Plašāku informāciju par īres piemaksu var atrast vietnē https://www.gov.ie/en/service/fb3b13-rent-supplement/

Īres dzīvokļu un māju cenas pieejamas: www.daft.ie; https://www.myhome.ie/ , http://www.let.ie/

Dzīvokļu īres cenas atšķiras atkarībā no tā, kurā Īrijas daļā vēlaties īrēt. Dublina ir visdārgākā vieta Īrijā, kur īrēt naktsmītnes.

Vidējā īres maksa Dublinā mēnesī (mēbelēts) 1 guļamistabas dzīvoklis no 1300 eiro,   2 guļamistabu dzīvoklis no 2000 eiro,   3 guļamistabu māja no 3000 eiro.

Nacionālās dzīvokļu apgādes organizācijas mājas lapā pieejama plaša informācija un padomi cilvēkiem, kas vēlas noīrēt dzīvesvietu Īrijā: www.threshold.ie

Dzīvojamo māju īres padome - https://www.rtb.ie/

Mājokļu, pašvaldību un kultūras mantojuma departaments - https://www.gov.ie/en/organisation/department-of-housing-local-government-and-heritage/

DAFT — Īrijas īpašuma vietne - www.daft.ie

Par došanos prom no Īrijas atceries informēt visas tās iestādes, kurās biji reģistrējies vai norādījis savu personīgo informāciju, piemēram, iedzīvotāju reģistru, vietējo pašvaldību, nodarbinātības dienestu, banku, ceļu satiksmes direkciju, pastu, veselības pakalpojumu sniedzēju, komunālo pakalpojumu nodrošinātājus u.c. Tas palīdzēs izvairīties no iespējamiem pārpratumiem nākotnē.

Jāapmeklē iestādes un jāpaņem visi dokumenti un izziņas, kas apliecina legālu nodarbinātību Īrijā:

 • Nodokļu institūcijas birojā jāsaņem dokumenti par valstī nostrādāto periodu un samaksātajiem nodokļiem;

-Noderīga informācija par nodokļu atgriešanu Īrijā:

-Īrijas nodokļu institūcijas mājas lapā www.revenue.ie

-Par nodokļu atgriešanu Īrijā: https://www.revenue.ie/en/jobs-and-pensions/end-of-year-process/income-tax-return.aspx

-Reģistrēšanās nodokļu kontam My account: https://www.ros.ie/myaccount-web/register.html?execution=e1s1

 • Īrijas sociālās aizsardzības departamentā jāsaņem  U1 dokuments par nostrādāto periodu Īrijā;
 • Īrijas sociālās aizsardzības departamentā vēlams saņemt dokumentus vai izziņas par Īrijā saņemtajiem sociālās apdrošināšanas pabalstiem un šo pabalstu apmēru un izmaksas ilgumu, piemēram, par bērna kopšanas vai ģimenes pabalstu.
 • Īrijas sociālās aizsardzības departamentā jāsaņem U2 dokuments, ja Jums Īrijā ir piešķirts bezdarbnieka pabalsts un, dodoties darba meklējumos uz citu ES/EEZ valsti, vēlaties turpināt saņemt Īrijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu.

Ja ārvalstī esi reģistrējies kā bezdarbnieks un, dodoties darba meklējumos uz Latviju, un esi saņēmis U2 dokumentu par bezdarbnieka pabalsta eksportu, tad ārvalsts nacionālajā veselības sistēmas administrācijā Tev būtu vērts pieprasīt arī S1 veidlapu. Tas ļaus saņemt garantētos visa veida veselības aprūpes pakalpojumus Latvijā, un izmaksas par šiem pakalpojumiem tiks segtas no ārvalsts budžeta līdzekļiem. Ārvalsts nacionālajā veselības sistēmas administrācijā saņem Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), kas dod tiesības saņemt valsts garantēto neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību. EVAK var būt noderīga laikā, kamēr Latvijā nebūs uzsāktas darba attiecības, jo šajā periodā Tu joprojām paliec sociāli apdrošināts valstī, kur pēdējo reizi strādāji.

Svarīgi!

Ja pēc nodarbinātības perioda beigām vēlaties pretendēt uz bezdarbnieka pabalstu, tad pabalsts ir jāpieprasa pēdējā nodarbinātības valstī, t.i., Īrijā, veicot reģistrēšanos Īrijas sociālās aizsardzības departamentā 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācija - 

 

Ja ģimenē aug bērni, pirms aizbraukšanas parūpējies par to, lai būtu sagatavoti visi nepieciešamie dokumenti, kas apliecina bērnu iegūto izglītību, veselības aprūpi, kā arī saņemtās sociālās garantijas u.c.  Tā pat jāpaziņo mītnes valsts kompetentajai iestādei (kas izmaksā ģimenes pabalstus), ka Jūsu pārceļaties uz dzīvi Latvijā. Ģimenes pabalstus maksās tā valsts, kurā ir nodarbināts bērna vecāks. Ja bērna vecāki ir nodarbināti katrs savā dalībvalstī, tad galvenā atbildība pabalstu izmaksā ir valstij, kurā dzīvo bērns. Atgriežoties Latvijā, būs jāiesniedz  iesniegums pabalstu piešķiršanai VSAA. Plašāka informācija VSAA mājas lapā https://www.vsaa.gov.lv sadaļā “Ģimenes pabalsti ES

Pilsoņu informācijas mājas lapā publicētā informācija par aizbraukšanu no Īrijas: https://www.citizensinformation.ie/en/moving_country/moving_abroad/leaving_ireland/

Buklets “Strādāji ārvalstīs un plāno atgriezties Latvijā?”  (izdots 2018.g.)

Info grafika “Strādāji ārvalstīs un plāno atgriezties Latvijā?”  (izdots 2018.g.)

Iepazīsties ar informāciju par remigrācijas jautājumiem NVA mājas lapas sadaļā Ja vēlies atgriezties Latvijā

Elektroniski dzīvesvietu var deklarēt portālā www.latvija.lv, izmantojot PMLP e-pakalpojumu "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana" 

 • Septiņu dienu laikā jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā un jāiesniedz Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U2 dokuments, ja meklējot darbu Latvijā vēlaties turpināt saņemt Īrijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu.

www.nva.gov.lv

www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/eiropas-savieniba/kas-jazina-par-pabalstiem-pec-darba-es-atgriezoties-latvija

 • Jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā, ja ir vēlēšanās saņemt palīdzību darba meklēšanā.

www.nva.gov.lv

 • Jāiesniedz Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā dokumenti vai izziņas par Īrijā piešķirtajiem bērna kopšanas vai ģimenes pabalstiem, ja turpmāk vēlies pieteikties uz kādu no minētajiem pabalstiem Latvijā.

https://www.vsaa.gov.lv/lv/gimenes-pabalsti-es https://www.vsaa.gov.lv/lv/media/1513/download

Jāiesniedz Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U1 dokuments, ja ir nepieciešams apliecināt savu Īrijas nodarbinātības periodu.

 • Varat iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarāciju par iepriekšējo gadu un dokumentus par Īrijā samaksātajiem nodokļiem, ja esat Latvijas nodokļu rezidents un Īrijā ir gūti papildus ienākumi. Sākot ar 2016.gada 30.jūniju, tiem Latvijas rezidentiem, kuriem algota darba ienākumi ir kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, vairs nav obligāti jāiesniedz gada ienākumu deklarācija.

www.vid.gov.lv/lv/latvijas-rezidenti-arvalstis

 

Valsts institūcijas

Latvijas vēstniecība Īrijā

https://www2.mfa.gov.lv/ireland

Mājokļa atrašana

www.daft.ie

www.hostels-ireland.com

www.myhome.ie

www.anoige.ie

Transports

www.cie.ie

Īrijas aviokompānijas

www.ryanair.com

www.aerlingus.com

Vilcienu satiksme

www.irishrail.ie

Autobusu satiksme

www.buseireann.ie

www.jjkavanagh.ie

Vispārēja informācija par Īriju

www.travelireland.org

Informācija šajā rakstā atjaunota 2024.gada aprīlī