Novada tīmekļa vietne:    www.ogresnovads.lv

Ogres novads ir Latvijas 2021. gada administratīvi teritoriālās reformas gaitā 2021. gada 1. jūlijā izveidota Latvijas pašvaldība, kurā apvienoja Ogres novaduIkšķiles novaduLielvārdes novadu un Ķeguma novadu. Novada centrs atrodas Ogres valstspilsētā.

Novada teritorija pilnībā pārklājas ar pirms iepriekšējās administratīvi teritoriālās reformas pastāvējušā Ogres rajona teritoriju.

Ogres novadā ietilpst 16 pagasti un pilsētas: Birzgales pagastsIkšķiles pilsētaJumpravas pagastsKrapes pagastsĶeguma pilsētaĶeipenes pagastsLauberes pagastsLēdmanes pagastsLielvārdes pagastsLielvārdes pilsētaMadlienas pagastsMazozolu pagastsMeņģeles pagastsOgres valstspilsētaOgresgala pagastsRembates pagastsSuntažu pagastsTaurupes pagastsTīnūžu pagasts un Tomes pagasts.

Iedzīvotāju skaits - 57591.

Ogres novada vīzija - Pierīgas uzņēmējdarbības, inovāciju, izglītības un sporta attīstības centrs. Aktīva un pasākumiem bagāta novada kultūras un tūrisma dzīve. Unikālās dabas vērtības – Daugava un Ogres upe, Zilie kalni un meži – cilvēku dzīves kvalitātes paaugstināšanai. Lauku teritorija ir atvērta lauksaimniecības un mežsaimniecības ražošanas un pārstrādes uzņēmumu attīstībai, derīgo izrakteņu ieguvei.

 

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Ogres novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/ , pieejami dažādi atlases kritēriji: vieta, darbības joma, uzņēmums u.c.

2022. gadā NVA Ogres filiālē tika reģistrētas 1604 brīvas darba vietas.

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Novadā attīstās dažādas nozares, koncentrējoties uz zināšanām bāzētas produkcijas ražošanu un pakalpojumiem. Daudzi novada uzņēmumi produkciju eksportē. Ogres pilsētas un piepilsētas zonā ir attīstījušās dažādas jomas, piemēram, apstrādes rūpniecība, pārtikas produktu ražošana, tekstilizstrādājumu ražošana, koksnes izstrādājumu ražošana, mēbeļu ražošana, gatavo metālizstrādājumu ražošana un elektronisko iekārtu ražošana. Par jaunattīstāmām Ogres novada ekonomikas nozarēm tiek uzskatītas elektropiedziņas transporta līdzekļu un to detaļu projektēšana, izmēģinājumi un to ražošana, industriālā dizaina produktu ražošana un dizaina pakalpojumu attīstība, derīgo izrakteņu ieguve un pārstrāde, tūrisma pakalpojumu attīstība, kā arī kravu loģistikas un glabāšanas pakalpojumu attīstība. Ogres novadā atrodas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras reģionālais biznesa inkubators, kas sniedz inkubācijas un uzņēmējdarbības uzsākšanas pakalpojumus. Populārākās uzņēmējdarbības nozares Ogres novadā: mazumtirdzniecība, dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība, kravu pārvadājumi pa autoceļiem, uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi, konsultēšana nodokļu jautājumos, automobiļu apkope un remonts.

Ikšķile ir kļuvusi par prestižu vietu dzīvei netālu no galvaspilsētas Rīgas, kuru par savu dzīvesvietu izvēlas aizvien vairāk ģimeņu. Ikšķilē dzīvo stipra kopiena, kas savu labklājību vairo, aktīvi nodarbojoties ar videi draudzīgu ražošanu un lauksaimniecību, attīstot aktīvās atpūtas un tūrisma iespējas.

Ogres novada pašvaldība rūpējas par novada iedzīvotājiem, nodrošinot nepieciešamo pakalpojumu pieejamību dažādās dzīves situācijās, kā arī uzturot un pilnveidojot esošo infrastruktūru un rūpīgi izvērtējot to attīstību, maksimāli noturot sociālo, ekonomisko un vides procesu līdzsvaru.

  • Ikšķilē - darbojas vairākas zemnieku un piemājas saimniecības, kas galvenokārt nodarbojas ar graudkopību un lopkopību. Ņemot vērā pieejamos dabas resursus, novadā ir attīstīta kokapstrādes nozare, kurā strādājošie uzņēmēji specializējas mēbeļu, koksnes granulu ražošanā un galdniecībā. Novadā ir attīstīta iegūstošā rūpniecība – derīgo izrakteņu izstrāde. Novadā darbojas divi karjeri: Kranciema dolomīta karjers un Kaparāmura grants karjers. Novadā darbojas būvniecības nozares uzņēmumi, kas piedāvā būvniecības pakalpojumus un būvmateriālus. Ikšķiles novadā katru gadu tiek reģistrēti jauni uzņēmumi. Noteicošs faktors ir aizvien pieaugošais iedzīvotāju skaits. Novadā darbojas uzņēmēju biedrība. Ikšķiles novada uzņēmēju biedrība ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedrs.
  • Ķegums - bagāts ar dabas resursiem. Novadā tiek aktīvi iegūta smilts un smilts – grants, šeit atrodas arī dolomīta un māla atradnes. Meži klāj 59% novada teritorijas, liela daļa mežu ir saimnieciskajā zonā.
    Novadā esošie uzņēmumi izmanto dabas resursu sniegtās iespējas – lielākais skaits uzņēmumu darbojas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē, tālāk seko vairumtirdzniecības/mazumtirdzniecības; automobiļu un motociklu remonta nozarē un apstrādes rūpniecībā. Lielākajās iestādēs - Ķeguma HES, Ķeguma komercnovirziena vidusskola, pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta "BIOR” Tomes zivju audzētava.
  • Lielvārde - atrodas un aktīvi tiek izmantotas dolomīta, smilts un smilts – grants iegulas. Novads ir nodrošināts ar labas kvalitātes pazemes dzeramā ūdens resursiem. Galvenās tautsaimniecības nozares ir lauksaimniecība, vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, kā arī specializētie būvdarbi.


Pēdējos gados Ogres novada reģistrētie uzņēmumi ar darba vietām nodrošinājuši aizvien lielāku strādājošo skaitu. Lielākie novada uzņēmumi:
Fazer Latvija SIA (Somija) (maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana); Ogres prestižs SIA (mazumtirdzniecība, restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi,izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma, gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana); Senlejas SIA (gaļas pārstrāde un konservēšana), HansaMatrix Pārogre SIA (elektronisko plašu ražošana), Ring Chairtech Baltic SIA (metāla virsmas apstrāde un pārklāšana), Ogres rajona slimnīca SIA, Pallogs SIA (koka taras ražošana); Latlaft SIA (koka izstrādājumu ražošana); Upeslīči SIA (koka taras ražošana); Ekobaze Latvia SIA (atkritumu savākšana); Žvalguva SIA (graudu, sēklu, neapstrādātas tabakas un lopbarības vairumtirdzniecība); Miandum SIA (kravu pārvadāšanas pakalpojumi); Satema Baltic SIA (elektrosadales un kontroles iekārtu ražošana), Ovostar Europe SIA (piena produktu, olu un pārtikas tauku un eļļu vairumtirdzniecība), IMPRO CEĻOJUMI SIA (tūrisma pakalpojumi), SFM Latvia SIA (metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana), HeinorS SIA (gaļas pārstrāde un konservēšana), Jēkaba aģentūra SIA (tūrisma pakalpojumi), Datika SIA (datoriekārtu darbības pārvaldīšana), Eko El SIA (metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana), DUS P5 (degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās), Alfarent SIA (būvniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings), LĪČEZERS AT SIA (Grants un smilts karjeru izstrāde), FITTERO SIA (Metāla durvju un logu ražošana) CONES CONSTRUCTION SIA (mežizstrāde), Baltic-Calves SIA (dzīvu lopu vairumtirdzniecība), KILA SIA (zooveikali), Rubeņi SIA (gaļas pārstrāde), Jaunzeltiņi SIA (transports, loģistika, muita), VIA MEŽS (ceļu un maģistrāļu būvniecība), KUUM SIA (dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība), VT KUUM SIA Lats veikali SIA (mazumtirdzniecība), Service for Europe Development SIA (tehniski un rūpnieciski izmantojamu tekstilmateriālu ražošana), REMBATE SIA (koka izstrādājumu ražošana), Eirospars SIA (mazumtirdzniecība), Ķeguma stars SIA (notekūdeņu savākšana un attīrīšana),  Haitek Latvia SIA (lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība), Preiss būve SIA (būvniecība), Preco SIA (metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana), MRK Serviss SIA (cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana), BOOZIE SIA (mazumtirdzniecība), DĀNA SIA (būvniecība), KUMELĪTES zemnieku saimniecība (gaļas un gaļas produktu vairumtirdzniecība), Minerālmateriālu serviss SIA (grants un smilts karjeru izstrāde), Māris & Co (mazumtirdzniecība), LIELVĀRDES REMTE SIA (tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana), Elama B (degvielas mazumtirdzniecība), Lielvārds SIA (grāmatu izdošana).

Vidējā bruto darba alga Ogres novadā (2021.gadā) - EUR 1190

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Sadzīves apstākļi

Ogres novadu raksturo konkurētspējīga, harmoniska, sociāli stabila un videi draudzīga dzīves vide cilvēkam laukos un pilsētā. Moderna un attīstīta novada satiksmes un komunikāciju infrastruktūra.

Ogres novada izglītības iestādes piedāvā daudzveidīgas izglītības programmas, tāpēc šeit zinības apgūst skolēni arī no apkārtējo novadu pašvaldībām. Novadā var iegūt pirmsskolas, pamata, vispārējo vidējo, profesionālo izglītību, kā arī profesionālās ievirzes mūzikā, mākslā un sportā. Ogres tehnikums, kas ir modernākais kompetences centrs Latvijā, piedāvā apmācības tādās nozarēs kā elektronika, kokapstrāde, būvniecība, mežizstrāde, grāmatvedība, administratīvie un sekretāra pakalpojumi, komerczinības, ēdināšanas pakalpojumi, viesnīcu pakalpojumi un radošās industrijas. Ikšķilē ir 8 izglītības iestādes: vispārizglītojošās skolas – Ikšķiles vidusskola, Tīnūžu sākumsskola, (ir pirmsskolas izglītības grupas), privātā sākumskola “Ķiparu nams”, pirmsskolas izglītības “Urdaviņa” un “Čiekuriņš”, Ikšķiles mūzikas un mākslas skola, Ikšķiles novada sporta skola, Ikšķiles brīvā skola. Ķegumā ir divas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes – „Gaismiņa” Ķegumā un „Birztaliņa” Birzgalē, divas vispārizglītojošās skolas – Ķeguma komercnovirziena vidusskola, Birzgales pamatskola, un profesionālās ievirzes skola - Birzgales mūzikas skola (ar mūzikas skolas klasi Ķegumā), kā arī Ogres mākslas skolas klases Ķegumā. Lielvārdē ir četras vispārizglītojošās skolas – Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola, Jumpravas pamatskola, Valdemāra pamatskola, Lēdmanes pamatskola un Lielvārdes mūzikas un mākslas skola. Pirmsskolas izglītības apmācību grupas izveidotas Lielvārdes pamatskolā, Lēdmanes pamatskolā un Jumpravas pamatskolā. Profesionālās ievirzes un aktivitātes piedāvā Lielvārdes novada sporta centrs. Aktīvi darbojas pirmsskolas izglītības iestāde “Pūt vējiņi” Lielvārdē.

Veselības aprūpes pakalpojumus sniedz SIA ”Ogres rajona slimnīca”, kas ir vadošā veselības aprūpes iestāde novadā, Ogres rajona slimnīcas ambulatorā daļa (pieejamas ģimenes ārstu prakses un zobārstniecības pakalpojumi). Ārstniecības pakalpojumus var saņemt Ogres veselības centrā, PA “Ogres Namsaimnieks” centrā “Neptūns”, ģimenes ārstu praksēs, u.c.

Sociālais dienests nodrošina sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanu Ogres novada iedzīvotājiem, kura struktūrā darbojas, ģimenes atbalsta centrs, dienas centrs “Saime”, sociālās palīdzības nodaļa, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa, atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem. Novadā darbojas arī vispārējā tipa pansionāts „Madliena” un Ogres pansionāts un sociālā dienesta profilakses punkts. Aktīvi darbojas Ikšķiles Veselības veicināšanas centrs, tā telpās savu darbību veic Ikšķiles novada pensionāru biedrība “Saulgrieži” un Invalīdu biedrība.