Preiļu filiāle

Preiļu novads

  

Novada mājas lapā:    

www.preili.lv 

         

Preiļi atrodas Latvijas dienvidaustrumu daļā, Latgales augstienes rietumu malā pie mazas upītes — Preiļupes. Preiļu novads robežojas ar Riebiņu, Aglonas, Līvānu, Vārkavas un Daugavpils novadiem. Preiļu novads ir pašvaldība Latgalē. Novada centrs atrodas Preiļos.


Novadā ietilpst: Aizkalnes pagasts, Pelēču pagasts, Preiļu pagasts, Saunas pagasts un Preiļu pilsēta.

 

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

 

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Preiļu novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/saraksts

2018. gada 1. ceturksnī NVA Preiļu filiālē tika reģistrētas 173 brīvas darba vietas. No tām sadalījumā pa profesiju grupām: vienkāršajās profesijās - 60; iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 20; pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 27; kvalificēti amatnieki un strādnieki – 15; speciālisti – 23; vecākie speciālisti – 9 ; Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki – 9; vadītāji – 6 vakances. Papildus informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē


Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Preiļu novadā darbojas 664 uzņēmumi.

Pamatnozares:

 • lauksaimniecības produktu ražošana un pārstrāde
 • trikotāžas izstrādājumu un tekstilizstrādājumu ražošana
 • mazumtirdzniecība
 • auto transporta pakalpojumi
 • kokapstrāde
 • būvniecība
 • tūrisms

 

Lielākie uzņēmumi:
A/S ” Preiļu siers”- viens no lielākajiem piena pārstrādes uzņēmumiem valstī, lielākais siera ražotājs un eksportētājs Latvijā. Uzņēmumā nodarbināti vidēji 300 strādājošie.
SIA „Firma JATA”- darba un speciālo apģērbu ražotājs. Uzņēmumā nodarbināti vidēji 130 strādājošie.
Dānijas/ Latvijas trikotāžas izstrādājumu ražotājs SIA „VS Teks”- uzņēmums ar daļēju ārvalstu kapitālu,
darbojas ar ārvalstu investoru A/S Clipper kapitālu. Uzņēmumā nodarbināti vidēji 130 strādājošie.
Novadā darbojas divas pašvaldības kapitālsabiedrības - SIA “Preiļu saimnieks” un SIA “Preiļu slimnīca”, kurās patstāvīgi strādā vidēji 150 darbinieku.

 

Vidējā darba samaksa:
Vidējā bruto darba alga Preiļu novadā (2017.gadā):

 • EUR 689 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50)
 • EUR 658 (Sabiedriskajā sektorā)
 • EUR 668 (Pašvaldības struktūrās)
 • EUR 733 (Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

Sadzīves apstākļi

Preiļu novada izglītības iestādes piedāvā daudzveidīgas izglītības programmas, tāpēc tajās mācās skolēni arī no apkārtējām pašvaldībām. Vispārizglītojošās skolas – Pelēču pamatskola, Salas pamatskola, Preiļu 1. pamatskola, Preiļu 2. vidusskola un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija piedāvā iegūt izglītību visdažādāko mērķgrupu jauniešiem. Pirmskolas izglītības iestāde „Pasaciņa” rūpējas par gandrīz 400 mazo preilēniešu izglītošanu. Vairāk par izglītību Preiļos var iepazīties mājas lapā www.pvg.edu.lv/izglitiba.

 

Profesionālās ievirzes programmas piedāvā Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola un kopš 2004. gada Preiļos darbojas Mūzikas un mākslas skola. Visdažādākās interešu izglītības programmas piedāvā Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs. Preiļu pilsētā atrodas modernas sporta bāzes. Plašāka informācija par iespējām interešu izglītībā www.pbjc.edu.lv

 

Arodizglītību iespējams iegūt Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma struktūrvienībā Preiļos. Informācijai- http://www.preili.lv/page/570

 

Veselības aprūpes pakalpojumus sniedz SIA ”Preiļu slimnīca”, kas ir vadošā veselības aprūpes iestāde novadā, SIA “Lāzers”, kā arī SIA "Aglonas doktorāts-S"(Raiņa 5, Aizkalne, Preiļu novads). Plašāka informācija mājas lapā- www.preiluslimnica.lv

 

Sociālos pakalpojumus, sociālās palīdzības un sociālā darba pakalpojumus novadā nodrošina un organizē Preiļu novada domes LABKLĀJĪBAS PĀRVALDE, kuras struktūrā darbojas Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļa, Administratīvi saimnieciskā nodaļa, Krīzes centrs, Aprūpes mājās birojs, Dienas aprūpes centrs, pansionāts „Preiļi” un pakalpojumu centrs „Līči”.

 

Novada mājas lapā www.preili.lv ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t. sk. arī par biznesa attīstības iespējam novadā un atbalsta programmām. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.

 

Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.