Novada mājas lapā:    

www.preili.lv

Preiļu novads atrodas Latvijas Dienvidaustrumos jeb Latgales dienvidrietumu daļā, Viduslatgalē, Latgales plānošanas reģiona vidusdaļā ar administratīvo centru – Preiļi. Preiļi atrodas 210 km attālumā no valsts galvaspilsētas Rīgas un 50 km attālumā no nacionālas nozīmes pilsētām: Rēzeknes, Daugavpils un Jēkabpils.

Preiļu novada kopējā teritorija veido 1413,31 km2, tas aizņem 2,19 % no Latvijas teritorijas, savukārt, no Latgales teritorijas Preiļu novads aizņem 9,71 %. Preiļu novads atrodas trīs lielpilsētu: Daugavpils, Jēkabpils un Rēzeknes trīsstūrī, kuras savstarpēji savieno lielas automaģistrāles un dzelzceļa līnijas, Preiļi ir šī trijstūra centrā. Preiļu novads robežojas ar Līvānu novadu un Varakļānu novadu R, Rēzeknes novadu A, Krāslavas DA, Augšdaugavas novadu dienvidos.

Vidējais iedzīvotāju blīvums novadā ir 12,6 cilvēki uz km2, kas ir būtiski mazāks rādītājs nekā vidēji Latgales plānošanas reģionā – 19,6 cilvēki uz km2 un vidēji Latvijā 32,7 cilvēki uz km2, bet rādītājs ir vidējs to Latgales novadu vidū, kuru teritorijā neietilpst reģiona nozīmes pilsētas.

Preiļu novada teritoriālajā iedalījumā ietilpst Preiļu pilsēta, Preiļu pagasts, Aizkalnes pagasts, Pelēču pagasts, Saunas pagasts, Riebiņu pagasts, Sīļukalna pagasts, Galēnu pagasts, Stabulnieku pagasts, Silajāņu pagasts, Rušonas pagasts, Vārkavas pagasts, Upmalas pagasts, Rožkalnu pagasts un Aglonas pagasts.

Preiļu novada teritorijas platība: 1413,31 km2:

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datiem iedzīvotāju skaits Preiļu novadā uz 2022. gada 1. jūliju: 17 279.

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Preiļu novadā reģistrētajām vakancēm var iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/ un https://www.preili.lv/lv/vakances

Uzņēmējdarbība

Pēc Lursoft statistikas datiem (2021.gads) kopējais reģistrēto uzņēmumu skaits ir 1388, no tiem 576 lauksaimniecībā. ( avots: 2021.gada pārskats)

Galvenās nozares: lauksaimnieciskā ražošana, pārtikas ražošana, kokapstrāde, loģistika un transports, tūrisms, veiklā rūpniecība (avots:  Preiļu novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģija no 2022. gada)

Uzņēmumi novadā ar lielāko apgrozījumu ir Preiļu siers, AS (Piena pārstrāde un siera ražošana),  VEGA P, SIA (degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās), Preiļu slimnīca, Agrofirma “Turība”, SIA (Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība)), Eltex, SIA (Elektroinstalācijas ierīkošana).

Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un jaunu darba vietu veidošanos Preiļu novadā, sekmētu jaunu, ar paaugstinātu pievienoto vērtību produktu izstrādi un pakalpojumu ieviešanu, pašvaldība līdzfinansē Preiļu novadā reģistrēto mazo un vidējo uzņēmumu (MVK) un saimnieciskās darbības veicēju (SDV) projektus.
Reizi gadā tiek izsludināts „Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkurss”.

Sadzīves apstākļi

Izglītības iespējas

Preiļu novadā darbojas  4 pirmsskolas izglītības, 11 vispārējās izglītības, 3 profesionālās ievirzes izglītības iestādes. 1 profesionālā izglītības iestāde – Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma struktūrvienība “Preiļi”. Divas privātās izglītības iestādes: Preiļu Brīvā skola un Aglonas Katoļu ģimnāzija. Novadā darbojas 3 bērnu un jauniešu centri: “Četri” Preiļos, “Pakāpieni” Riebiņos un “Strops” Aglonā.

Veselības aprūpe

Galvenie veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji: SIA "Preiļu slimnīca" Uzņēmums orientējas uz kvalitatīvu, pieprasītu, finansiāli pieejamu, konkurētspējīgu stacionāro un ambulatoro medicīnisko un rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu, mērķtiecīgi attīstot medicīniskās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī paplašinot veselības veicināšanas un modernas agrīnās diagnostikas pakalpojumus, Privātklīnika SIA “Lāzers”,  20 ģimenes ārstu privātprakses, 2 vecmāšu feldšeru punkti.

Kultūra, tūrisms

Pašvaldības teritorijā darbojas 18 bibliotēkas, 13 kultūras un tautas nami, 1 valsts muzejs, 3 pašvaldības muzeji, 5 privātie muzeji, 63 amatiermākslas kolektīvi.