Madonas filiāle

Varakļānu novads

Novada tīmekļa vietne:    

www.varaklani.lv

Varakļānu novads ir pašvaldība Latgales rietumu daļā. Tajā apvienota Varakļānu pilsēta , Murmastienes un Varakļānu pagasti. Novads robežojas ar 4 kaimiņu - Madonas, Viļānu, Riebiņu, Krustpils novadiem Novada administrācija atrodas Varakļānu pilsētā. No Varakļāniem līdz galvaspilsētai Rīgai ir 206 km.

Iedzīvotāju skaits 2020.gada sākumā : 3 056, t.sk. Varakļānos 1 764
Iedzīvotāji darbaspējas vecumā: 1 889

tabula


 Datu avots: Centrāla statistikas pārvalde, Nodarbinātības valsts aģentūra

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Varakļānu novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties NVA CV un vakanču portālā, kur pieejami dažādi atlases kritēriji, piem., vieta un darbības joma.

2019. gadā NVA Madonas filiālē tika reģistrētas 1066 vakances. No tām vairums - vienkāršajās profesijās un iekārtu un mašīnu operatori, pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki, kvalificēti amatnieki un strādnieki. Papildus informācija par brīvajām darbavietām pieejama NVA tīmekļa vietnē .

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Vadošās nozares novadā ir lauksaimniecība, kokapstrāde un tūrisms. Iedzīvotāji nodarbojas arī ar amatniecību, mežizstrādi un pārvadājumiem. Perspektīvas nozares ir biškopība, aitkopība, augļkopība, kā arī netradicionālās nozares – sēņu, dzērveņu audzēšana, bioloģiskā lauksaimniecība un zivsaimniecība.Galvenās lauksaimniecības nozares ir piena lopkopība, graudkopība, gaļas liellopu audzēšana un biškopība. Ar aitkopību nodarbojas 2 saimniecības, ar cietes kartupeļu audzēšanu - 3, ar krūmmelleņu audzēšanu - 2, ar dārzeņu audzēšanu 1 saimniecība, ar gliemežu audzēšanu - 2 saimniecības, ar slieku audzēšanu – 1 un ir 1 akvakultūras saimniecība. Ienesīgākās novada nozares ir kokapstrāde, graudkopība un citu lauksaimniecības kultūru audzēšana un mazumtirdzniecība.Lauksaimnieciskās darbības veicināšanai strādā lauku attīstības speciālists.

Varakļānu novada uzņēmumi ar vislielāko apgrozījumu:
SIA "Pārtikas veikalu grupa" (tirdzniecība), SIA "GB Koks" (kokapstrāde), SIA “Biocore” (kokapstrāde), SIA "JILLS" (Mazumtirdzniecība), zs LADUŽI (Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība), SIA "Lauce" (jauktā lauksaimniecība) , SIA "Liepas AP" (kokapstrāde), SIA "Austrumu būvnieks" (būvniecība), SIA RECRO-N (Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība), SIA Varakļānu "Dzīvokļu komunālais uzņēmums" (komunālie pakalpojumi), SIA NEXUM LATVIA (Kravu pārvadāšanas pakalpojumi, izmantojot autoceļus), SIA "Austrumu būvnieks" (būvniecība), SIA "RIPO" (transporta pakalpojumi), SIA "KAMIL PLUSS" (mazumtirdzniecība), SIA "Varakļānu veselības aprūpes centrs" (veselības aprūpes un sociālie pakalpojumi), ZS RUDZĪŠI (Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība), Murmastienes pagasta z/s "ĀBELES" (lauksaimniecība), SIA EKO BURKĀNS (Dārzeņi un melones, saknes un gumi), SIA "Viktorijas aptieka" (farmācija), SIA MEIERS (Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos).

Vidējā bruto darba alga Varakļānu novadā (2019. gadā):

  • EUR 656 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Sadzīves apstākļi
Izglītība

Novadā darbojas pirmskolas izglītības iestāde – Varakļānu pilsētas PII “Sprīdītis”, kura nodrošina arī 5 – 6 gadīgo bērnu apmācību; pamatskola – Murmastienē, kura nodrošina arī pagasta 5 – 6 - gadīgo bērnu apmācību, vidusskola – Varakļānos; mākslas un mūzikas skola – Varakļānos.

Sports

Sporta pasākumu norisei vispiemērotākā ir Varakļānu vidusskolas sporta zāle. Populārs ir volejbols, velosports.

Sociālā un veselības aprūpe

Darbojas Varakļānu novada Sociālais dienests, SIA „Varakļānu veselības aprūpes centrs” ir ambulatora ārstniecības iestāde, kā arī sniedz īslaicīgo sociālo aprūpi. Veselības aprūpes centra telpās izvietotas ģimenes ārstu prakses, zobārstniecības kabinets . Stirnienē un Murmastienē darbojas feldšeru punkti.

Papildu informācija

Novada mājas lapā http://www.varaklani.lv iedzīvotāji un viesi var iegūt aktuālo informāciju. Ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.

Pašvaldība savā mājaslapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Novada mājas lapā var atrast arī informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālu informāciju.