Varakļānu novada ģerbonis

Novada tīmekļa vietne:    

www.varaklani.lv

Varakļānu novads ir pašvaldība, kurā 2009. gadā apvienota bijušā Madonas rajona Varakļānu pilsēta un   Murmastienes un Varakļānu pagasti. Robežojas ziemeļos un rietumos ar Madonas novadu,  austrumos ar Rēzeknes novadu , dienvidos ar Preiļu un Jēkabpils novadiem. Novada centrs ir Varakļānu pilsēta. Lai gan Varakļānu novads atrodas Latgales vēsturiskajā zemē, tas ietilpst Vidzemes plānošanas reģionā.  

Novada administrācija atrodas Varakļānu pilsētā. No Varakļāniem līdz galvaspilsētai Rīgai ir 206 km.

Iedzīvotāju skaits 2020.gada sākumā : 3 056, t.sk. Varakļānos 1 764, Iedzīvotāji darbaspējas vecumā: 1 889

Datu avots: Centrāla statistikas pārvalde, Nodarbinātības valsts aģentūra

Republikas pilsētas un novadi Bezdarbnieku skaits no tiem    Bezdarba līmenis (%) Darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits (01.07.2022.)
sievietes    cilvēki ar invaliditāti     jaunieši vecumā 15 - 24 gadi   
Varakļānu novads 122    54    35    5 6,2% 1969


 Datu avots: Centrāla statistikas pārvalde, Nodarbinātības valsts aģentūra

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Varakļānu novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties NVA CV un vakanču portālā, kur pieejami dažādi atlases kritēriji, piem., vieta un darbības joma.

2022. gadā NVA Madonas filiālē ar adresi Varakļānu novadā tika reģistrētas 87 vakances. No tām vairums – krāvējs ( roku darbs), lentzāģa operators, iekārtu un mašīnu operatori, pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki, kvalificēti amatnieki un strādnieki. Papildus informācija par brīvajām darbavietām pieejama NVA tīmekļa vietnē.

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Vadošās nozares novadā ir lauksaimniecība, kokapstrāde un tūrisms. Iedzīvotāji nodarbojas arī ar amatniecību, mežizstrādi un pārvadājumiem. Perspektīvas nozares ir biškopība, aitkopība, augļkopība, kā arī netradicionālās nozares – sēņu, dzērveņu audzēšana, bioloģiskā lauksaimniecība un zivsaimniecība. Galvenās lauksaimniecības nozares ir piena lopkopība, graudkopība, gaļas liellopu audzēšana un biškopība. Ar aitkopību nodarbojas 2 saimniecības, ar cietes kartupeļu audzēšanu - 3, ar krūmmelleņu audzēšanu - 2, ar dārzeņu audzēšanu 1 saimniecība, ar gliemežu audzēšanu - 2 saimniecības, ar slieku audzēšanu – 1 un ir 1 akvakultūras saimniecība. Ienesīgākās novada nozares ir kokapstrāde, graudkopība un citu lauksaimniecības kultūru audzēšana un mazumtirdzniecība. Lauksaimnieciskās darbības veicināšanai strādā lauku attīstības speciālists.

Varakļānu novada uzņēmumi ar vislielāko apgrozījumu:

  • SIA "Pārtikas veikalu grupa" (tirdzniecība),
  • SIA Baltic Board, SIA "GB Koks" (kokapstrāde),
  • SIA “Biocore” (kokapstrāde),
  • SIA "Lauce" (jauktā lauksaimniecība),
  • SIA "JILLS" (Mazumtirdzniecība),
  • z/s LADUŽI (Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība),
  • SIA "Liepas AP" (kokapstrāde),
  • Murmastienes pagasta z/s "ĀBELES" (lauksaimniecība).

Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa Varakļānu novadā (2022. gadā): 829 eur.

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Sadzīves apstākļi

Izglītība

Novadā darbojas pirmskolas izglītības iestāde – Varakļānu pilsētas PII “Sprīdītis”, kura nodrošina arī 5 – 6 gadīgo bērnu apmācību; vidusskola – Varakļānos; mākslas un mūzikas skola – Varakļānos.

Sports

Sporta pasākumu norisei vispiemērotākā ir Varakļānu vidusskolas sporta zāle. Populārs ir volejbols, velosports.

Sociālā un veselības aprūpe

Darbojas Varakļānu novada Sociālais dienests, SIA „Varakļānu veselības aprūpes centrs” ir ambulatora ārstniecības iestāde, kā arī sniedz īslaicīgo sociālo aprūpi. Veselības aprūpes centra telpās izvietotas ģimenes ārstu prakses, zobārstniecības kabinets. Stirnienē un Murmastienē darbojas feldšeru punkti.

Varakļānos darbojas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs - https://www.varaklani.lv/vpvkac

Papildu informācija

Novada mājas lapā  http://www.varaklani.lv  iedzīvotāji un viesi var iegūt aktuālo informāciju. Ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.

Pašvaldība savā mājaslapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Novada mājas lapā var atrast arī informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālu informāciju.