NVA EURES Pakalpojumā darba devējiem ietilpst darbinieku meklēšana Eiropas valstīs, vakanču izvietošana visās vai arī konkrētās interesējošās Eiropas valstīs, starptautiskā personāla atlase,  konsultācijas un informācija par darbinieku nosūtīšanu darbā uz citu ES/EEZ Eiropas Savienības valsti, kā arī informācija par darbaspēka piedāvājumu un pieprasījumu Eiropas darba tirgū, un   Eiropas darba mobilitātes portāla informācija un iespējas, kā arī ir pieejama EURES CV datu bāze.