Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) speciālisti, tostarp EURES tīkla ietvaros, darba meklētājiem sniedz konsultācijas par NVA atbalstu un pakalpojumiem, situāciju darba tirgū, dzīves apstākļiem un nodarbinātības iespējām Latvijā.

Pie Nodarbinātības valsts aģentūras EURES konsultantiem Jūs varat iegūt informāciju par:

  • nodarbinātības iespējām Latvijā un reģistrēšanos NVA;
  • prasmēm un darba pieredzei piemērotām darba vakancēm;
  • NVA piedāvātajiem pakalpojumiem (apmācību un nodarbinātības iespējas);
  • par darba un dzīves apstākļiem Latvijā;
  • noderīgu informāciju par atgriešanos Latvijā;
  • vispārēju informāciju par biznesa uzsākšanu;
  • par sociālo sistēmu, nodokļiem, dokumentu kārtošanas procedūrām un citiem ar likumdošanu saistītajiem jautājumiem;
  • par sociālās koordinēšanas jautājumiem, piemēram, bezdarbnieka pabalsta vai pensijas eksportu.


Vairāki NVA pakalpojumi pieejami e-vidē, tostarp iesniegumu bezdarbnieka statusa iegūšanai var iesniegt elektroniski, aizpildot NVA tīmekļvietnē ievietotu veidlapu. Tiešsaistē var gūt priekšstatu par aktuālajām tendencēm Latvijas darba tirgū, tostarp uzzināt, izmantojot NVA e-pakalpojumu “Darba tirgus prognozes”, kādās profesiju grupās un kurā reģionā tuvākajā gadā darba devēji plāno izveidot jaunas darba vietas, likvidēt esošās darba vietas vai nomainīt esošos darbiniekus.

Meklēt piemērotu darbu Latvijā var NVA CV un vakanču portālā, kurā ir iespējams gan sekot brīvo darba vietu un atalgojuma piedāvājumiem jebkurā Latvijas reģionā, gan izveidot savu CV un pieteikties interesējošām vakancēm. NVA CV un vakanču portāls ir viena no valstī plašākajām darba meklētāju pieteikumu un darba devēju piedāvāto brīvo darba vietu datu bāzēm. Portālā ir publicētas arī vakances valsts pārvaldes iestādēs. Tas ir bezmaksas pakalpojums ikvienam lietotājam.

NVA tīmekļvietnes EURES lapā Jums var noderēt informācija sadaļā Dzīvošana un darbs Latvijā.

 

Katras NVA filiāles mājaslapā ir atrodama sadaļa “Darba un sadzīves apstākļi”, kurā var iegūt informāciju par darba un izglītības iespējām, algām, pašvaldību pakalpojumiem attiecīgās NVA filiāles teritorijā esošajos novados.

 

 Jums var noderēt NVA un EURES informatīvie materiāli latviešu valodā:

NVA EURES sagatavotā informācija angļu valodā par dzīves un darba apstākļiem Latvijā ”Living and working in Latvia” būs noderīga tiem, kas nepārvalda latviešu valodu, piemēram, Latvijas valstspiederīgo laulātajiem ārvalstniekiem vai ārvalstīs izaugušajiem un tur izglītību ieguvušajiem Latvijas valstspiederīgo bērniem.

EURES kontultantu kontaktinformācija

EURES kontultantu kontaktinformācija
Skatīt vairāk