Novada tīmekļa vietne:    www.ludza.lv

Ludzas novads ir pašvaldība Latgales austrumu daļā, kuru veido Ludzas pilsēta un 9 pagasti – Briģu, Cirmas, Isnaudas, Istras, Nirzas, Ņukšu, Pildas, Pureņu un Rundēnu pagasts. Ludzas novads robežojas ar Ciblas novadu, Zilupes novadu, Rēzeknes novadu, Dagdas novadu. Robeža ar Krievijas Federāciju (14,7 km gara robeža) ir arī valsts robeža. Novada administratīvais centrs ir Ludzas pilsēta, kas atrodas 267 km attālumā no Rīgas, 122 km attālumā no Daugavpils un 30 km attālumā no Rēzeknes.

tabula

  

Darba iespējas

Ar Ludzas novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties NVA CV un vakanču portālā izvēlnē „Vieta” ierakstot Ludza. Pieejami dažādi vakanču atlases kritēriji: vieta, darbības joma, uzņēmums u.c.


2019. gadā NVA Ludzas filiālē reģistrētas 455 brīvas darba vietas. No tām: 8 vadītāji, 19 vecākie speciālisti, 19 speciālisti, 75 pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki, 35 kvalificēti lauksaimniecības un mežsaimniecības darbinieki, 92 kvalificēti strādnieki un amatnieki, 74 iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri, 120 vienkāršo profesiju strādnieki.


Papildus informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē.

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide.
Ludzas novadā galveno uzņēmējdarbības nozaru vidū ir mežistrāde, mežkopība, kā arī lauksaimniecība. Vislielāko uzņēmumu īpatsvaru veido mežizstrāde un mežkopība, mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, jauktā lauksaimniecība, automobiļu apkope un remonts.

Pakalpojumu sfēra aptver plašu darbības spektru – šūšanas ateljē, frizētavas, skaistumkopšanas saloni, aptiekas, ēdināšanas uzņēmumi, autoservisi un automazgātavas, fotogrāfiju izgatavošanas servisi, apavu darbnīcas un citi pakalpojumu sniedzēji.
Ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību Ludzas novadā darbojas uzņēmēju konsultatīvā padome.

Vidējā darba samaksa:

Vidējā bruto darba alga Ludzas novadā 2018. gadā:

  • EUR 678 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 697 (Sabiedriskajā sektorā);
  • EUR 693 (Pašvaldības struktūrās).

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Sadzīves apstākļi

Ludzas novadā ir 6 pirmskolas izglītības iestādes: Ludzas pilsētas 3. pirmskolas izglītības iestāde ”Namiņš”, Ludzas pilsētas 4. pirmskolas izglītības iestāde ”Pasaciņa”, Ludzas pilsētas pirmskolas izglītības iestāde ”Rūķītis”, Istras pagasta pirmskolas izglītības iestāde, Pildas pagasta pirmskolas izglītības iestāde, Briģu pagasta pirmskolas izglītības iestāde. Novadā ir 5 vispārējās izglītības mācību iestādes: Ludzas pilsētas ģimnāzija, Ludzas 2. vidusskola, Ludzas novada vakara vidusskola, Pildas pamatskola, Ludzas Mūzikas pamatskola. Profesionālās ievirzes izglītības programmas piedāvā J.Soikāna Ludzas mākslas skola, Ludzas Mūzikas pamatskola un Ludzas novada Sporta skola. Interešu izglītības programmas novadā īsteno Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs.

Stacionāro, ambulatoro, konsultatīvo un profilaktisko palīdzību Ludzas novadā sniedz SIA „Ludzas medicīnas centrs”.
Ludzas novadā darbojas iestādes, kas nodrošina sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanu Ludzas novada iedzīvotājiem: Ludzas novada Sociālais dienests, Sociālās aprūpes centrs „Ludza”.

Papildu informācija

Ludzas novada tīmekļa vietnē www.ludza.lv var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk. arī par biznesa attīstības iespējām novadā un atbalsta programmām. Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējām novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.