Novada mājas lapa: kuldigasnovads.lv

Novada mājas lapa: kuldigasnovads.lv

Izveidošanas gads un administratīvās vienības

Izveidots 2021. gada 1. jūlijā, apvienojot bijušos Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadus.

Novadā atrodas divas pilsētas – Kuldīga un Skrunda, kā arī 18 pagasti:

Alsungas pagasts, Ēdoles pagasts, Gudenieku pagasts, Īvandes pagasts, Kabiles pagasts, Kurmāles pagasts, Laidu pagasts, Nīkrāces pagasts, Padures pagasts, Pelču pagasts, Raņķu pagasts, Rendas pagasts, Rudbāržu pagasts, Rumbas pagasts, Snēpeles pagasts, Turlavas pagasts, Vārmes pagasts, Skrundas pagasts.

Ģeogrāfiskais novietojums

Atrodas Latvijas Republikas rietumos, Kurzemes vidusdaļā. Novads robežojas ar Dienvidkurzemes, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novadiem.

Platība

(Valsts zemes dienesta dati uz 01.07.2021)                                   2504,15 km²

Iedzīvotāju skaits

(Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati uz 01.01.2023)       27 363 iedzīvotāji

Bezdarbnieka deklarētā dzīves vieta (novads, pilsēta, pagasts)

Bezdarbnieku skaits

no tiem

Iedzīvotāju skaits kopā

Darbspējas vecumā

Bezdarba līmenis %

 

sievietes

personas ar invaliditāti

jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem

ilgstošie bezdarbnieki

personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma

pirmspensijas vecuma bezdarbnieki

 
 

Kuldīgas novads

889

483

172

70

215

29

141

23 383

13908

8.4

 

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde 

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

2023.gadā Kuldīgas novadā reģistrētas 686 brīvās darba vietas dažādās nozarēs – transports un loģistika, ēdināšana, ražošana, tirdzniecība, veselības un sociālā aprūpe, izglītība, kā arī valsts pārvalde un citās.

Informācija par brīvajām darba vietām pieejama Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā https://cvvp.nva.gov.lv

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

2,952 aktīvie uzņēmumi (Lursoft, 2024)

10 lielākie uzņēmumi: SIA Stiga RM, SIA Stiga RM Distribution, SIA RIETUMU NAFTA LV, SIA Vella Kalpi, SIA SG AUTOCENTRS, SIA Kuldīgas slimnīca, SIA Bērzi Plus, SIA MKM Mežs, SIA Mežsaimnieks, Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, SIA AMAZONE

Sadzīves apstākļi

Izglītība

Kuldīgas novadā 2024.gadā darbojas 4 pirmsskolas izglītības iestādes un 13 vispārizglītojošās skolas.

Kuldīgas novadā atrodas 1 interešu izglītības un 5 profesionālās ievirzes izglītības iestādes mūzikas, mākslas un sporta jomā.
Kuldīgas pilsētā atrodas valsts profesionālās izglītības kompetences centrs - Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums.
Augstāko izglītību Kuldīgā nodrošina Latvijas Universitātes Kuldīgas filiāle. Maģistra līmeņa starptautisko studiju programma “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas” tiek īstenota, sadarbojoties 4 augstākās izglītības institūcijām (Latvijas Mākslas akadēmija, Lapzemes Universitāte, Igaunijas Mākslas akadēmija un Rīgas ekonomikas augstskola).


Kultūra un vēsturiskais mantojums

Kuldīgas novada kultūras infrastruktūru uz 2024.gadu veido pašvaldības aģentūra “Kuldīgas kultūras centrs”, Skrundas kultūras nams un 16 pagastu kultūras/tautas nami, Kuldīgas Galvenā bibliotēka un 24 bibliotēkas Skrundā un pagastos, Mākslas nams, Kuldīgas novada muzejs, Alsungas kultūrvēsturiskā mantojuma centrs ar Alsungas pili, četras kultūrizglītības iestādes – trīs mūzikas skolas Kuldīgā, Alsungā un Skrundā un Kuldīgas Mākslas skola kā Kuldīgas humanitārās un mākslas vidusskolas struktūrvienība, Kuldīgas Restaurācijas centrs, Mākslas un izglītības koprades telpa “Adatu fabrika”, četras muižas kā kultūrvietas Snēpelē, Laidos, Pelčos un Īvandē.  Kopumā Kuldīgas novadā ir vairāk nekā 55 kultūras institūcijas.
Suitu kultūrtelpa ir iekļauta UNESCO Pasaules nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā, kam ir nepieciešama neatliekama glābšana.