Rēzeknes ģerbonis

Pilsētas tīmekļa vietne:    

www.rezekne.lv

Rēzekne ir Latvijas republikas nozīmes pilsēta. Pēc iedzīvotāju skaita tā ir septītā lielākā pilsēta valstī. Fizioģeogrāfiski pilsēta atrodas Rēzeknes upes ielejā. Visticamāk, ka nosaukumu pilsēta ieguvusi tieši no upes. Rēzekne ir izvietojusies uz 7 pakalniem. Izdevīgais ģeogrāfiskais stāvoklis, pilsētas loma rūpniecībā, kultūras un izglītības jomā nosaka Rēzeknes reģionālo un valstisko nozīmību. To mēdz dēvēt arī par "Latgales sirdi" - šī nozīme atspoguļota arī pilsētas ģerbonī, kura pamatā ir Latgales kultūrvēsturiskā novada ģerbonis, bet pie tā sirds - vairogs Latvijas valsts karoga krāsās.
Rēzekne atrodas 242 km attālumā no valsts galvaspilsētas
Rīgas.

Reģistrēto bezdarbnieku skaits Rēzeknes pilsētā:

Bezdarbnieku skaits sievietes invalīdi jaunieši vecumā 15 - 24 gadi Bezdarba līmenis *) (%) Darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits (01.07.2022.)
1362 692 366 90 8,1 16760

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra

Iedzīvotāju skaits 2023. gada sākumā: 28 413, avots: Oficiālās statistikas portāls OSP DATUBĀZE.

Iedzīvotāju īpatsvars pa vecuma grupām: 2022.gada sākumā 60,7% iedzīvotāji vecumā (no 15 līdz 64 gada vecumam), 24,00% vecumā (65 gadi un vairāk ) un 15,3% iedzīvotāju līdz darbspējas vecumam (līdz 14 gadu vecumam). 

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Rēzeknes pilsētas vakancēm varat iepazīties NVA CV un vakanču portālā.

Informāciju par brīvām darba vietām ir pieejama NVA tīmekļa vietnē.

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Pēc apgrozījuma lielākie uzņēmumi 2021.gadā (dilstošā secībā):

 1. SIA “RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS” (Gaļas pārstrāde un konservēšana);
 2. RSEZ SIA "NewFuels" (Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana);
 3. SIA "RĒZEKNES SLIMNĪCA".
 4. SIA “LEKON” (Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas nespecializēta vairumtirdzniecība);
 5. SIA “ACBR” (Ceļu un maģistrāļu būvniecība);
 6. SIA "SAHO" (Kravu pārvadājumi pa autoceļiem). (Avots: Lursoft statistika)
 7. SIA "LATGALIJA" (Citur neklasificētie specializētie būvdarbi, Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība);
 8. AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" (Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana);

Lielākie darba devēji 2021.gadā:

 1. SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA” darbinieku skaits 694;
 2. SIA “RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS” darbinieku skaits 563;
 3. SIA “LEKON” darbinieku skaits 405;
 4. SIA "OptoElektronika LV" darbinieku skaits 298;
 5. SIA “SAHO” darbinieku skaits 267;
 6. SIA “ACBR” darbinieku skaits 232;
 7. SIA “RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS” darbinieku skaits 145;
 8. SIA “LATGALIJA” darbinieku skaits 120. (Avots: Lursoft statistika)

Vidējā darba samaksa:
Vidējā darba alga Rēzeknē (Bruto) 2021. gadā:

 • EUR 753(Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <100 )
 • EUR 761 (Sabiedriskajā sektorā);
 • EUR 762 (Pašvaldības struktūrās);
 • EUR 735 (Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=100).

Datu avots: Oficiālās statistikas portāls OSP DATUBĀZE.

Sadzīves apstākļi

Izglītības iespējas

Iedzīvotāju izglītības līmenis un izglītības iespējas ir nozīmīgs teritorijas konkurētspējas un attīstības rādītājs. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības izglītības sistēmu veido 10 pirmsskolas izglītības iestādes un 9 vispārējās izglītības iestādes: Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, Rēzeknes 2.vidusskola, Rēzeknes 3.pamatskola, Rēzeknes 4.vidusskola, Rēzeknes 5.pamatskola, Rēzeknes 6. pamatskola, Rēzeknes sākumskola , Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs, kuras ir pašvaldības dibinātas iestādes, kā arī Rēzeknes Katoļu vidusskola, kuras dibinātājs ir Rēzeknes – Aglonas diecēze, 3 profesionālās izglītības iestādes (Rēzeknes tehnikums, Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskola, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola) un 3 profesionālās ievirzes izglītības iestādes, interešu izglītības iestādes, augstākās izglītības iestāde (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija), kā arī augstāko izglītības iestāžu filiāles. Rēzeknē un tās apkaimē ir iespēja apgūt augstāko un profesionālo izglītību Baltijas Starptautiskās Akadēmijas Rēzeknes filiālē, Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiālē, Latvijas Universitātes P. Stradiņa Medicīnas koledžas filiālē, Rēzeknes Valsts robežsardzes koledžā.

Rēzeknes pašvaldības dibinātajās vispārizglītojošajās izglītības iestādēs 2022./2023. mācību gadu uzsāka 3866 izglītojamie, t.sk. 60 Ukrainas civiliedzīvotāju izglītojamie. Pirmsskolas izglītības iestādēs  2022./2023.mācību gadu uzsāka 1521 audzēknis t.sk. 29 Ukrainas civiliedzīvotāju izglītojamie.

Rēzeknes tehnikums nodrošina profesionālo izglītību 12 dažādās profesionālajās izglītības jomās, 31 programmā  (administratīvie un sekretāra pakalpojumi, autotransports, būvdarbi, datorsistēmas, enerģētika un elektrotehnika, ēdināšanas pakalpojumi, interjera dizains, kokizstrādājumu izgatavošana, komerczinības, pārtikas produktu tehnoloģija, programmēšana, viesnīcas pakalpojumi u.c.) un šobrīd mācību process tiek organizēts vairākās vietās – Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes novadā, Viļānu un Zilupes novados.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija nodrošina studijas 3 fakultātēs : izglītības, valodu un dizaina, inženieru un ekonomikas un pārvaldības fakultātēs, 14 studiju virzienos, 41 studiju programmā, kas ietver,  9 koledžas līmeņa programmas, 2 akadēmiskā bakalaura studiju programmas, 14 profesionālā bakalaura studiju programmas, 4 akadēmiskā maģistra studiju programmas, 1 2.līmeņa profesionālā programma, 9 profesionālā maģistra programmas un 2 doktora studiju programmas. Uz 2020.gada 1.oktobri kopējais studējošo skaits, pēc pieejamās informācijas akadēmijas mājaslapā, bija 1394 studējošie pilna laika studiju programmās un 256 – nepilna laika.

Lai sekmētu Rēzeknes studējošās jaunatnes atgriešanos Rēzeknē un rēzekniešu intelektuālā potenciālā palielināšanu, tādējādi nodrošinot ar augsti kvalificētiem speciālistiem Rēzeknes pilsētas pašvaldību, t.s. pašvaldības kapitālsabiedrības, pašvaldību nozaru pārvaldes, pašvaldības aģentūras un RSEZ, pašvaldība kopš 2007.gada gadskārtējā pašvaldības budžeta ietvaros plāno līdzekļus, kas nepieciešami stipendiju finansēšanai studējošajiem jauniešiem.

Veselības aprūpe

 Rēzeknes slimnīca ir reģionāla daudzprofilu neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstniecības iestāde, kas savā darbībā virzīta uz intensīvu, sarežģītu slimību ārstēšanu, sniedzot diennakts medicīnisko palīdzību ne tikai Austrumlatvijas iedzīvotājiem, bet piedāvājot kvalitatīvus, inovatīvus un pieejamus medicīniskos pakalpojumus ikvienam Latvijas un ārvalstu iedzīvotājam.

Vidēji mēnesi gan stacionāro, gan ambulatoro aprūpi saņem ap 5000 pacientu, tiek veiktas vidēji 470 operācijas un 10 000 diagnostisko izmeklējumu.

Rēzeknes slimnīcā strādā vidēji 694 darbinieki, t.s.147 ārsti.

Papildu informācija

Pilsētas mājaslapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk arī par biznesa attīstības iespējam novadā un atbalsta programmām. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai. Kā arī Rēzeknes pilsētas mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iestādēm, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.