Rēzeknes filiāle

 

Pilsētas tīmekļa vietne:    

www.rezekne.lv

Rēzekne ir Latvijas republikas nozīmes pilsēta. Pēc iedzīvotāju skaita tā ir septītā lielākā pilsēta valstī. Fizioģeogrāfiski pilsēta atrodas Rēzeknes upes ielejā. Visticamāk, ka nosaukumu pilsēta ieguvusi tieši no upes. Rēzekne ir izvietojusies uz 7 pakalniem. Izdevīgais ģeogrāfiskais stāvoklis, pilsētas loma rūpniecībā, kultūras un izglītības jomā nosaka Rēzeknes reģionālo un valstisko nozīmību. To mēdz dēvēt arī par "Latgales sirdi" - šī nozīme atspoguļota arī pilsētas ģerbonī, kura pamatā ir Latgales kultūrvēsturiskā novada ģerbonis, bet pie tā sirds - vairogs Latvijas valsts karoga krāsās.
Rēzekne atrodas 242 km attālumā no valsts galvaspilsētas Rīgas, kā arī 685 km attālumā no Krievijas galvaspilsētas Maskavas, 450km no Sanktpēterburgas un 860 km no Polijas galvaspilsētas Varšavas.

tabula

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

Iedzīvotāju skaits 2019. gada sākumā: 27820, avots: Centrālā statistikas pārvalde

Iedzīvotāju īpatsvars pa vecuma grupām pēdējo trīs gadu laikā nav būtiski mainījies : 2019.gada sākumā 60,6% iedzīvotāju ir darbspējas vecumā (no 15 līdz 61 gada vecumam), 23,7% virs darbspējas vecuma (62 gadi un vecāki) un 15,7% iedzīvotāju līdz darbspējas vecumam (līdz 14 gadu vecumam).

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Rēzeknes pilsētas vakancēm varat iepazīties NVA CV un vakanču portālā.

2018. gada 1. ceturksnī NVA Rēzeknes filiālē tika reģistrētas 108 brīvas darba vietas. Papildus informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē.

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide.

Pēc apgrozījuma lielākie uzņēmumi 2018.gadā (dilstošā secībā):

 1. SIA “RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS” (Gaļas pārstrāde un konservēšana);
 2. RSEZ SIA "NewFuels" (Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana);
 3. SIA “LEKON” (Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas nespecializēta vairumtirdzniecība);
 4. SIA “CEĻI UN TILTI” (Ceļu un maģistrāļu būvniecība);
 5. SIA “Rēzeknes slimnīca” (Slimnīcu darbība);
 6. AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" (Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana);
 7. SIA "LATGALIJA" (Citur neklasificētie specializētie būvdarbi, Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība);
 8. SIA "KALNCEMPJU BĒRZI" (Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība);
 9. SIA "SAHO" (Kravu pārvadājumi pa autoceļiem). (Avots: Lursoft statistika)

Lielākie darba devēji 2019.gadā:
SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA” darbinieku skaits 667;
SIA “LEKON” darbinieku skaits 543;
SIA “RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS” darbinieku skaits 450;
SIA “CEĻI UN TILTI” darbinieku skaits 223;
SIA “SAHO” darbinieku skaits 211;
SIA "OptoElektronika LV" darbinieku skaits 188;
SIA “LATGALIJA” darbinieku skaits 121;
SIA “RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS” darbinieku skaits 120. (Avots: Lursoft statistika)


Vidējā darba samaksa:
Vidējā darba alga Rēzeknē (Neto) 2018. gadā:

 • EUR 584 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
 • EUR 584 (Sabiedriskajā sektorā);
 • EUR 550 (Pašvaldības struktūrās);
 • EUR 583 (Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50).

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Sadzīves apstākļi

Izglītības iespējas

Rēzeknes pilsētā ir 12 pirmsskolas izglītības iestādes.
Rēzeknes pilsētā ir nodrošināta iespēja bērniem un jauniešiem iegūt gan pamatizglītību, gan vidējo izglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā vispārējās izglītības iestādē.
Rēzeknē ir 9 pilsētas pašvaldības dibinātās vispārizglītojošās skolas, t.sk.: sākumskola, Valsts ģimnāzija, 7 vidusskolas, internātpamatskola – attīstības centrs un Katoļu vidusskola, kuras dibinātājs ir Rēzeknes – Aglonas diecēze.
Skolēniem ir iespēja mācīties pašvaldības vai privātajā mācību iestādē. Izglītojamo uzņemšana pirmajā klasē notiek bez pārbaudījumiem. Visas izglītības iestādēs mācību procesu īsteno atbilstoši licencētajām un akreditētajām izglītības programmām.


Rēzeknē tiek piedāvātas lieliskas iespējas apgūt profesionālo izglītību. Austrumlatgales Profesionālā vidusskola izveidota 2011. gada 1.septembrī, apvienojot Rēzeknes Profesionālo vidusskolu, Rēzeknes 14. arodvidusskolu, Lūznavas Profesionālo vidusskolu, Viļānu 41. arodvidusskolu, Zilupes arodvidusskolu un Latgales Amatniecības meistaru skolu. 2014. gadā izglītības iestādes nosaukums tika mainīts uz Rēzeknes Tehnikums. Tā ir iespēja Rēzeknes un arī citu pilsētu jaunatnei kvalitatīvi apgūt mūsdienās pieprasītus amatus. Rēzeknē darbojas arī Valsts Robežsardzes koledža, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, kā arī Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola.

Augstākās izglītības iespējas Rēzeknē:
Rēzeknes Augstskola ir izveidota 1993. gadā uz Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes Rēzeknes filiāļu bāzes, kopš 2016. gada 1. janvāra Rēzeknes Augstskola ir pārdēvēta par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA). Tajā darbojas trīs fakultātes: Ekonomikas un pārvaldības, Inženieru, kā arī Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. RTA fakultātes, zinātniskais institūts, pētnieciskie centri un sadarbības iestādes veicina zinātnes un pētniecības attīstību, jaunu tehnoloģiju apguvi, izstrādi un pārnesi Latvijas tautsaimniecībā. Rēzeknē un tās apkaimē ir iespēja apgūt augstāko izglītību Baltijas Starptautiskās Akadēmijas Rēzeknes filiālē, Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiālē, Latvijas Universitātes P. Stradiņa Medicīnas koledžas filiālē un Rīgas Aeronavigācijas Institūta Rēzeknes filiālē.

 

Veselības aprūpe

Rēzeknes slimnīca piedāvā kvalitatīvu medicīnisko aprūpi Austrumlatvijā. Šobrīd Rēzeknes slimnīca ir lielākais stacionārs un diagnostikas centrs Austrumlatvijā, kas sniedz daudzprofilu neatliekamo un plānveida medicīnisko palīdzību. Rēzeknes slimnīca savā darbībā virzīta uz intensīvu, sarežģītu slimību ārstēšanu, apkalpojot ne tikai Austrumlatvijas iedzīvotājus, bet arī piedāvājot kvalitatīvus un inovatīvus pakalpojumus ikvienam Latvijas un ārvalstu iedzīvotājam.

Šobrīd, viena no lielākajām un modernākajām ārstniecības iestādēm Latgalē – Rēzeknes slimnīca – piedāvā kvalificētu ārstniecisko palīdzību 23 profilos. Medicīnas iestādē strādā vidēji 667 darbinieki, t.sk. 124 ārsti. Slimnīca apgādāta ar modernu diagnostisko un ārstniecisko aparatūru. Vidēji mēnesī ārstniecisko palīdzību saņem apmēram 1900 pacienti.

 

Papildu informācija

Pilsētas mājaslapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk arī par biznesa attīstības iespējam novadā un atbalsta programmām. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai. Kā arī Rēzeknes pilsētas mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iestādēm, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.