Kas ir Nodarbinātības valsts aģentūra?

Nodarbinātības valsts aģentūras darbu pārrauga Labklājības ministrija.

Nodarbinātības valsts aģentūra īsteno valsts politiku bezdarba samazināšanai.

Aģentūra strādā saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumu.

Ļoti daudzi cilvēki meklē darbu.

Ja cilvēks nestrādā, viņš ir bezdarbnieks.

Nodarbinātības valsts aģentūra atbalsta bezdarbniekus un darba meklētājus.

Aģentūra organizē apmācību bezdarbniekiem.

Aģentūra sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām.

Nodarbinātības valsts aģentūra izstrādā un piedalās dažādos projektos.

Kur atrodas Aģentūra?

Nodarbinātības valsts aģentūrai ir 25 filiāles.

Tas nepieciešams, lai varētu palīdzēt cilvēkiem,

kuri meklē darbu visā Latvijā.

Nodarbinātības valsts aģentūras pārvaldes adrese ir:

Rīgā, K.Valdemāra ielā 38 k-1.

Uz Aģentūru var piezvanīt pa tālruni 80200206.

Var rakstīt uz e-pastu: nva@nva.gov.lv

E-pasts konsultācijām: konsultacijas@nva.gov.lv