Galvaspilsēta - Budapešta

Kopējais iedzīvotāju skaits valstī - ~9,77 milj.

Teritorija – 92 966 km2

Eiropas Savienības dalībvalsts kopš 2004.gada

Valsts valoda – ungāru

Valūta – Ungārijas forints (HUF) (100 HUF = ~ 0,32 EUR)

Starptautiskais tālruņa kods: 00 36

Lai veiksmīgi atrastu darbu, Jums ir nepieciešamas ungāru valodas zināšanas. Noderīgas var būt vācu, slovāku vai angļu valodas zināšanas.

Ieteicams darba meklēšanu uzsākt jau pirms Jūs dodaties uz Ungāriju.

 • Ungārijas Nodarbinātības dienests (Nemzeti Foglalkoztatási Szolálat - NFSZ)

http://nfsz.munka.hu informācija par brīvajām darba vietām, konsultācijas par darbā stāšanās kārtību, dzīves un darba nosacījumiem Ungārijā, bezdarbnieka pabalsta pārcelšanas uz Ungāriju procedūru, informāciju par darba tirgus situāciju Ungārijā. Aktuālos darba piedāvājumus varat apskatīt dienesta vakanču portālā. Darba piedāvājumus iespējams atlasīt pēc darba nozares, profesijas, reģiona un darba devēja nosaukuma.

 • Ungārijas EURES konsultanti

https://eures.munka.hu/ - padomi un konsultācijas par nodarbinātības iespējām, darba un dzīvošanas nosacījumiem Ungārijā.

 • Eiropas darba mobilitātes portāls 

www.eures.europa.eu - informācija par piedāvātajām brīvajām darba vietām, darba meklēšanu, darba un dzīvošanas nosacījumiem Ungārijā, kā arī citās Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs

 • Privātās Nodarbinātības aģentūras

Meklējot darbu ir iespēja vērsties privātās nodarbinātības aģentūrās, kuru kontaktinformāciju var atrast Ungārijas Nodarbinātības dienesta mājas lapā: https://nfsz.munka.hu/tart/stat_magan_munkakozvetitok. Darbiekārtošanas pakalpojumi ir bezmaksas.  

 • Prese un internets 

Darba meklēšanai var izmantot preses informāciju, jo vairumā laikrakstu atrodamas lappuses darba meklētājiem, kurās tiek publicēti darba piedāvājumi. Lielākie laikraksti ir Nepszabadság, Figyelő, HVG. Preses izdevumi ir atrodami arī elektroniskā formātā internetā.

Internetā privātajos sludinājumu portālos ir atrodami dažādi darba piedāvājumi. Esiet uzmanīgi, bieži vien šie portāli neuzņemas atbildību par tajos ievietotās informācijas saturu

 • Latvijas pilsoņiem ir brīva piekļuve Ungārijas darba tirgum un darbam Ungārijā nav nepieciešamas darba atļaujas.
 • Latvijas nepilsoņiem ir ierobežota piekļuve Ungārijas darba tirgum un darbam Ungārijā ir nepieciešama uzturēšanās atļauja nodarbinātības nolūkā.
Darba meklētājam atļaujas saņemšanai ir nepieciešams darba devējs Ungārijā, kurš ir ieinteresēts nodarbināt attiecīgo ārvalstnieku. Atļauja pamatā tiek izdota tādu profesiju speciālistiem, pēc kuriem Ungārijā ir darba tirgus pieprasījums vai uz sezonas darbiem.
 • Ja Latvijas nepilsonis dodas uz Ungāriju kopā ar ģimenes locekli vai pie ģimenes locekļa, kurš ir Latvijas vai citas ES/EEZ valsts pilsonis, tad nepilsonis var uzturēties un strādāt Ungārijā uz ES pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļaujas pamata un nav nepieciešams formēt darba atļauju. Šajā gadījumā nepilsonim ierodoties Ungārijā Migrācijas un nacionalitātes birojā jāiesniedz pieteikums un dokumenti ES pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļaujas saņemšanai.

Informācija par spēkā esošajiem noteikumiem attiecībā uz darba atļaujām un uzturēšanās atļaujām ES nepilsoņiem darba nolūkos, pieejama Ungārijas Migrācijas un nacionalitātes birojā (www.bmbah.hu) un Ungārijas vēstniecībā: (https://riga.mfa.gov.hu ).

 • Latvijas pilsoņi var strādāt un uzturēties Ungārijā līdz 3 mēnešiem bez uzturēšanās reģistrācijas.
 • Lai strādātu un uzturētos Ungārijā ilgāk par 3 mēnešiem, jāveic uzturēšanās reģistrācija tuvākajā Iekšlietu ministrijas Migrācijas un nacionalitātes birojā.
 • Latvijas nepilsoņi drīkst brīvi iebraukt un uzturēties Ungārijā līdz 3 mēnešiem. Taču nepilsoņi Ungārijā nedrīkst strādāt bez Ungārijas Migrācijas un nacionalitātes biroja izsniegtas darba uzturēšanās atļaujas.
 • Lai uzturētos Ungārijā ilgāk par 3 mēnešiem ir nepieciešams saņemt attiecīgu Ungārijas Migrācijas un nacionalitātes biroja izsniegtu uzturēšanās atļauju.

Ungārijā ierastākais veids, lai pieteiktos darbā, ir CV un pieteikuma vēstules nosūtīšana. Fiziska darba amatu gadījumā bieži ir pietiekoši tikai piezvanīt darba devējam.

CV un pieteikuma vēstule parasti ir jāraksta ungāru valodā. CV ir jābūt datorrakstā, un tā apjomam nevajadzētu pārsniegt divas A4 formāta lapas.

CV sastādīšanai var lietot Eiropas standarta CV – „Europass CV”. Europass CV paraugi, CV veidlapas 27 valodās un ieteikumi CV sastādīšanai: www.europass.lv

Rekomendāciju pievienošana pieteikumam Ungārijā nav īpaši izplatīta.

Neilgi pēc pieteikuma nosūtīšanas ieteicams sazināties ar darba devēju, lai parādītu, ka esat patiešām ieinteresēts.

Darba devēja noraidītie kandidāti samērā bieži netiek informēti

Ungārijā darba interviju parasti vada viena persona un tā ilgst apmēram pusstundu. Intervijas struktūra katram uzņēmumam var atšķirties, taču atmosfēra gandrīz vienmēr ir formāla.

Parasti lēmums par pieņemšanu darbā tiek pieņemts vienas līdz divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās termiņa, taču tas ir atkarīgs arī no amata un kandidātu skaita.

 • Ja dodaties uz Ungāriju darba meklējumos, komandējumā vai atpūtas braucienā, tad Nacionālajā veselības dienestā noformējiet bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), lai Ungārijā varētu saņemt bezmaksas neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību. Uzsākot darbu veselības aprūpi nodrošina valsts, kurā persona strādā un EVAK karti nepieciešams atgriezt Nacionālajam veselības dienestam.

Plašāka informācija: EVAK

 • Ja esat reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) un dodaties uz Ungāriju darba meklējumos vai strādāt, informējiet par šiem plāniem savu nodarbinātības aģentu.

Plašāka informācija: NVA

 • Noskaidrojiet Ungārijas Ekvivalences un informācijas centrā vai darbam Ungārijā Jūsu izvēlētajā profesijā ir nepieciešama diplomu un kvalifikācijas atzīšana: Ārvalstu kvalifikācijas atzīšana.
Gadījumā, ja vēlēsieties strādāt Ungārijā reglamentētajā profesijā, tad kvalifikācijas atzīšana ir obligāta.
 • Ja dodaties strādāt uz Ungāriju, noskaidrojiet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā par turpmākajiem nosacījumiem ģimenes pabalstu saņemšanā.

Plašāka informācija: www.vsaa.lv – sadaļā „Pakalpojumi Eiropas Savienībā”

 • Ja nepieciešams, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) noformējiet Eiropas sociālās apdrošināšanas sistēmas koordinācijas U dokumentus un E veidlapas (U1 dokumentu, lai Ungārijā apliecinātu savu Latvijas nodarbinātības periodu; U2 dokumentu, ja meklējot darbu Ungārijā, vēlaties turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu; E104 veidlapu, lai Ungārijā apliecinātu Latvijā veiktās sociālās apdrošināšanas iemaksas, nosakot tiesības uz slimības vai maternitātes pabalstu). Latvijas nodarbinātības/apdrošināšanas periods var tikt summēts ar nodarbinātības / apdrošināšanas periodu citā ES/EEZ valstī nosakot tiesības uz sociālās apdrošināšanas pabalstiem.

Plašāka informācija: www.vsaa.lv – sadaļā „Pakalpojumi Eiropas Savienībā”

 • Ja nepieciešams, paziņojiet Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par nodomu strādāt Ungārijā vai noskaidrojiet, kā nodokļu maksājumus un nodokļu saistības ietekmēs darbs Ungārijā.

 

Plašāka informācija VID mājas lapā sadaļā „ Latvijas rezidenti ārvalstīs

VID maksas informatīvais tālrunis 67120000

Neaizmirstiet paņemt līdzi:

 • derīgu pasi
 • izglītības dokumentus un to tulkojumus ungāru vai citā piemērotā valodā (pēc nepieciešamības)
 • CV ungāru vai citā piemērotā valodā (pēc nepieciešamības)
 • pietiekamā apmērā iztikas līdzekļus dzīvošanai vai mājupceļam
 • bankas norēķinu kartes
 • dokumentu formāta fotogrāfijas
 • autovadītāja apliecību
 • Jāreģistrējas vietējā pašvaldībā un jādeklarē dzīvesvietas adrese, ja plānojat uzturēties Ungārijā ilgāk par 6 mēnešiem vai izmantot Ungārijas Nodarbinātības dienesta un citu valsts vai pašvaldības institūciju pakalpojumus.
 • Septiņu dienu laikā pēc izbraukšanas no Latvijas jāreģistrējas Ungārijas Nodarbinātības dienesta birojā un jāiesniedz U2 dokuments, ja meklējot darbu Ungārijā vēlaties turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu http://nfsz.munka.hu (U2 dokumentu iespējams saņemt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā https://www.vsaa.gov.lv/lv)
 • Jāreģistrējas tuvākajā Ungārijas Nodarbinātības dienesta birojā, ja vēlaties saņemt palīdzību darba atrašanā http://nfsz.munka.hu
 • Uzsākot darbu, jāveic reģistrācija tuvākajā Nodokļu un muitas pārvaldes birojā, nodokļu un sociālās apdrošināšanas numura (TAJ numurs) saņemšanai.
Reģistrāciju TAJ numura saņemšanai jāveic Jūsu darba devējam. Pašnodarbinātības gadījumā TAJ numura reģistrēšana un noformēšana ir jāveic pašam.
 • 1 darba dienas laikā jāinformē savu NVA nodarbinātības aģentu par darba uzsākšanu, ja esat NVA reģistrēts bezdarbnieks vai darba meklētājs www.nva.gov.lv  
 • Jāvēršas pēc palīdzības un konsultācijas Ungārijas darba inspekcijā, ja Jūsu darba devējs neievēro Ungārijā noteiktos darba līguma un darba drošības nosacījumus www.ommf.gov.hu

 • Jāvēršas tuvākajā Iekšlietu ministrijas Migrācijas un nacionalitātes birojā un jāveic uzturēšanās reģistrācija, ja vēlaties strādāt un uzturēties Ungārijā ilgāk par 3 mēnešiem www.bmbah.hu
 • Jāpaziņo Latvijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savas dzīvesvietas adrese Ungārijā, ja uzturēšanās Ungārijā ir ilgāka par sešiem mēnešiem www.pmlp.gov.lv
Ārvalstu dzīvesvietu var reģistrēt arī elektroniski portālā www.latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu: Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs

Darba līgums Ungārijā ir jāslēdz rakstiski. Rakstisks darba līgums tiek noslēgts divos eksemplāros.

Atalgojums par pilnas slodzes darbu nevar būt mazāks par valsts noteikto pamata minimālo mēnešalgu. Ar 2023. gada 1.decembri Ungārijā noteiktā minimālā darba samaksa ir 266 800 HUF (~698 EUR). Kvalificētiem speciālistiem ar darba pieredzi minimālā mēnešalga ir 326 000 HUF (~853 EUR).

Normālais nedēļas darba laiks Ungārijā ir 40 stundas. Darba laiks nevar būt ilgāks kā 48 stundas nedēļā. Darba devējs var norīkot uz virsstundu darbiem tikai izņēmuma gadījumos.

Ikgadējā minimālā atvaļinājuma ilgums ir atkarīgs no darbinieka vecuma (piemēram, darbiniekam līdz 25 gadu vecumam tiek piešķirts 20 darba dienu ikgadējais atvaļinājums, bet darbiniekam virs 45 gadiem – 30 darba dienu atvaļinājums).

Papildus informācija par nodarbinātības nosacījumiem pieejama Ungārijas darba inspekcijā: www.ommf.gov.hu un EURES portālā: Dzīves un darba apstākļi

Ierodoties Ungārijā darba nolūkos, Jums ir jāreģistrējas Nodokļu un muitas pārvaldes birojā, kā nodokļu maksātājam un jāsaņem nodokļu karte. Darba devējam ir nepieciešama Jūsu nodokļu karte, lai varētu veikt nepieciešamos nodokļu maksājumus no Jūsu algas.

Strādājot Ungārijā no Jūsu algas tiks ieturēts ienākuma nodoklis un sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Uz darba algu attiecināmās nodokļu likmes:

Ienākuma nodoklis: 15%

Sociālās apdrošināšanas iemaksas: 18,5%, no tiem 10% pensiju fondam, 7% veselības apdrošināšanai un 1,5% bezdarba apdrošināšanai. Darba devēja iemaksu likme ir 13%.

Plašāka informācija par Ungārijas nodokļu sistēmu: http://www.neak.gov.hu/  (Nacionālais veselības apdrošināšanas fonds), www.allamkincstar.gov.hu (Valsts kase, atbildīga par sociālās apdrošināšanas pabalstu izmaksu), www.nav.gov.hu (Nodokļu un muitas pārvaldes birojs).

Kur meklēt dzīvesvietu?

Pagaidu apmešanās vietu var meklēt hosteļos: www.hostelworld.com  

Jāapmeklē iestādes un jāpaņem visi dokumenti un izziņas, kas liecina par legālu nodarbinātību un saņemtajiem sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem Ungārijā:

 • Nodokļu un muitas pārvaldes birojā jāsaņem dokumenti par valstī nostrādāto periodu un samaksātajiem nodokļiem;
 • Ungārijas Nodarbinātības dienestā jāsaņem U1 dokuments par nodarbinātības periodu Ungārijā;
 • Ungārijas sociālās apdrošināšanas institūcijā vēlams saņemt dokumentus vai izziņas par Ungārijā saņemtajiem sociālās apdrošināšanas pabalstiem un šo pabalstu apmēru un izmaksas ilgumu, piemēram, par bērna kopšanas vai ģimenes pabalstu.
 • Ungārijas Nodarbinātības dienestā jāsaņem U2 dokuments, ja Jums Ungārijā ir piešķirts bezdarbnieka pabalsts un, dodoties darba meklējumos uz citu ES/EEZ valsti, piemēram, Latviju, vēlaties turpināt saņemt Ungārijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu.

Svarīgi!

Ja pēc nodarbinātības perioda beigām vēlaties pretendēt uz bezdarbnieku pabalstu, tad pabalsts ir jāpieprasa pēdējā nodarbinātības valstī, t.i., Ungārijā, veicot reģistrēšanos Ungārijas Nodarbinātības dienestā!

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācija - https://www.vsaa.gov.lv/lv/bezdarbnieka-pabalsts-es

Svarīgi!

Ja atgriežaties Latvijā, tad atcerieties attiecīgajām Ungārijas institūcijām norādīt savu Latvijas dzīvesvietas adresi. Pēc nepieciešamības norādiet arī savu Latvijas bankas kontu, piemēram, gadījumam, ja esot Latvijā turpināsiet saņemt kādu no Ungārijā piešķirtajiem sociālajiem pabalstiem.  

 • Jāreģistrējas pašvaldībā un jādeklarē sava dzīvesvieta, ja uzturēšanās ārvalstīs ir bijusi ilgāka par sešiem mēnešiem.
Elektroniski dzīvesvietu var deklarēt portālā www.latvija.lv, izmantojot PMLP e-pakalpojumu "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana"
 • Septiņu dienu laikā pēc izbraukšanas no Ungārijas jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā un jāiesniedz Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U2 dokuments, ja meklējot darbu Latvijā vēlaties turpināt saņemt Ungārijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu.

https://www.nva.gov.lv/

https://www.vsaa.gov.lv/lv

 • Jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā, ja ir vēlēšanās saņemt palīdzību darba atrašanā vai izmantot citus NVA pakalpojumus.

https://www.nva.gov.lv/

 • Jāiesniedz Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā Ungārijā saņemtais U1 dokuments, ja ir nepieciešams apliecināt savu Ungārijas nodarbinātības periodu.

https://www.vsaa.gov.lv/lv

 • Jāiesniedz Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā dokumenti vai izziņas par Ungārijā piešķirtajiem bērna kopšanas vai ģimenes pabalstiem, ja turpmāk vēlaties pieteikties uz kādu no minētajiem pabalstiem Latvijā.

https://www.vsaa.gov.lv/lv

 • Jāiesniedz līdz 1.jūnijam Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarācija par iepriekšējo gadu un dokumenti par Ungārijā samaksātajiem nodokļiem, ja esat Latvijas nodokļu rezidents un Ungārijā ir gūti ienākumi. Ienākumu deklarācija nav jāiesniedz, par ienākumiem, kas gūti algotā darbā.

www.vid.gov.lv

Darba meklēšana:

 • Ungārijas Nodarbinātības dienests

http://nfsz.munka.hu

 • Darba inspekcija

www.ommf.gov.hu

 • Eiropas darba mobilitātes portāls

www.eures.europa.eu

Ungārijas valdība un ministrijas

www.kormany.hu

Transports:

 • Vilcienu satiksme

www.mavcsoport.hu

 • Autobusu satiksme

www.menetrendek.hu

 • Ungārijas autoceļi

www.autopalya.hu

Vispārējā informācija par Ungāriju:

https://visithungary.com/en

Informācija šajā rakstā atjaunota 2024. gada janvārī.