ES+NAP logo

ESF Plus projekts “Pasākumi iekļaujošai nodarbinātībai” Nr. 4.3.3.2/1/24/I/002

Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk  - NVA) sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru (SIVA) īsteno pasākumu “Profesionālās piemērotības noteikšana”, kura ietvaros klientam atbilstoši tā izglītības līmenim, funkcionālajām spējām, sociālajām prasmēm, iemaņām un motivācijai tiek noteikta profesionālās rehabilitācijas programma, izvērtējot klienta interesi par profesionālās darbības jomām un konkrētām profesijām, vēlmi un motivāciju mācīties, iepriekšējās zināšanas un pieredzi, kā arī veselības stāvokļa, intelektuālo spēju un individuālo īpašību atbilstību personas izraudzītajai profesijai un nepieciešamos aktīvos nodarbinātības un  atbalsta pasākumus.

Kas var piedalīties?

NVA reģistrētas persona, kurai piešķirts bezdarbnieka statuss un kurai ir  noteikta  invaliditāte vai prognozējama invaliditāte.

Pasākums tiek īstenots SIVA  (Jūrmala, Slokas iela 68) gan klātienē gan attālināti.

Pasākuma dalībniekiem tiek sniegts profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojums, kā ietvaros SIVA speciālistu komanda individuālās pārrunās un grupu darbā noskaidro:

 • bezdarbnieka interesi par profesionālās darbības jomām, konkrētām profesijām;
 • profesionālās izglītības programmām;
 • motivāciju iesaistīties darba tirgū un mācīties;
 • veselības stāvokļa atbilstību apgūtajai vai izvēlētajai profesijai;
 • intelektuālo spēju līmeni, kas ļauj prognozēt spējas iesaistīties darba tirgū un apgūt mācību vielu;
 • psihofizioloģiskās īpašības, to atbilstību izvēlētajai profesijai;
 • novērtē bezdarbnieka iepriekšējās zināšanas un pieredzi;
 • spējas iemācīties, saprast, uztvert un iegaumēt jauno.

Tāpat pasākuma dalībniekiem tiek nodrošināta ēdināšana 3 reizes dienā, kā arī izmitināšana SIVA dienesta viesnīcā.

Pasākuma dalībniekiem ir iespēja izmantot sabiedrisko transportu vai vieglo transportlīdzekli nokļūšanai SIVA un iesniedzot iesniegumu NVA tiek nodrošināta transporta izmaksu segšana.

Kā pieteikties dalībai?

 1. Jāsazinās ar NVA filiāli un jāizsaka vēlme piedalīties pasākumā.
 2. Jāsaskaņo dalības laiks ar NVA filiāles nodarbinātības aģentu. Pieteikšanās https://www.siva.gov.lv/lv/profesionalas-piemerotibas-noteiksana
 3. No NVA filiāles nodarbinātības aģenta jāsaņem nosūtījums.
 4. Dodoties uz SIVA, obligāti jāņem līdzi:
  • personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte);
  • nosūtījums, ko izsniedz NVA filiāles nodarbinātības aģents;
  • ģimenes ārsta atzinums (U27), kur norādīts pamatdiagnozes un blakus diagnozes kods un ieraksts par medicīnisku kontrindikāciju neesamību pakalpojuma saņemšanai. Atzinumam jābūt izsniegtam ne agrāk kā mēnesi pirms dokumentu iesniegšanas;
  • ārstējošā ārsta sagatavotu individuālo rehabilitācijas plānu (kopija), ja personai noteikta prognozējama invaliditāte;
  • izglītību apliecinoši dokumenti;        
  • vārda/uzvārda maiņu apliecinošu dokumentu, ja mainīts vārds/uzvārds;
  • citi dokumenti, par ko informēs NVA filiāles nodarbinātības aģents.

Sīkāku informāciju iegūsiet tuvākajā NVA filiālē.