Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.1/15/I/001)

Nodarbinātības valsts aģentūras ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 ietvaros  klātienē un attālināti īsteno aktivizācijas pasākumu “Profesionālās piemērotības noteikšana”, kura mērķis ir veicināt bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā, nodrošinot profesionālās piemērotības noteikšanu, sniedzot ieteikumus par bezdarbniekam piemērotu darbu, kā arī ar to saistītajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem atbilstoši bezdarbnieka veselības stāvoklim.

Kas var piedalīties?

 • ja pasākums “Profesionālās piemērotības noteikšana” tiek īstenots klātienē, to var saņemt bezdarbnieki ar invaliditāti un prognozējamo invaliditāti;
 • ja pasākums “Profesionālās piemērotības noteikšana”  tiek īstenots attālināti, to var saņemt bezdarbnieki ar invaliditāti un prognozējamo invaliditāti, un kuriem ir  pieejams patstāvīgs interneta pieslēgums vai bezlimita internets, tehniskais nodrošinājums (dators un /vai cita viedierīce, t.sk., pieejama kamera, mikrofons), digitālā pratība pieslēgties Zoom Opener, MS Teams, Skype u.c.platformām).

Atbalsta pasākums tiek īstenots sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru (SIVA).

Pasākuma dalībniekiem tiek sniegts profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojums, kā ietvaros speciālistu komanda individuālās pārrunās un grupu darbā noskaidro:

 • bezdarbnieka interesi par profesionālās darbības jomām, konkrētām profesijām;
 • profesionālās izglītības programmām;
 • motivāciju iesaistīties darba tirgū un mācīties;
 • veselības stāvokļa atbilstību apgūtajai vai izvēlētajai profesijai;
 • intelektuālo spēju līmeni, kas ļauj prognozēt spējas iesaistīties darba tirgū un apgūt mācību vielu;
 • psihofizioloģiskās īpašības, to atbilstību izvēlētajai profesijai;
 • novērtē bezdarbnieka iepriekšējās zināšanas un pieredzi;
 • spējas iemācīties, saprast, uztvert un iegaumēt jauno.

Tāpat pasākuma dalībniekiem tiek nodrošināts transporta pakalpojums nokļūšanai uz SIVA un atpakaļ filiālē vai dzīvesvietā, ēdināšana 3 reizes dienā, kā arī izmitināšana dienesta viesnīcā.

Transporta pakalpojums pieejams SIVA nodrošinātais vai iespēja izmantot sabiedrisko transportu vai personīgo transportlīdzekli nokļūšanai SIVA un iesniedzot iesniegumu NVA.

Kā pieteikties dalībai?

 1. Jāsazinās ar NVA filiāli un jāizsaka vēlme piedalīties pasākumā.
 2. Jāsaskaņo dalības laiks ar NVA filiāles nodarbinātības organizatoru.
 3. No NVA filiāles nodarbinātības organizatora jāsaņem individuālais darba meklēšanas plāns.
 4. Dodoties uz SIVA, obligāti jāņem līdzi:
  • personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte);
  • nosūtījums, ko izsniedz NVA filiāles nodarbinātības organizators;
  • ģimenes ārsta atzinums (U27), kur norādīts pamatdiagnozes un blakus diagnozes kods un ieraksts par medicīnisku kontrindikāciju neesamību pakalpojuma saņemšanai. Atzinumam jābūt izsniegtam ne agrāk kā mēnesi pirms dokumentu iesniegšanas;
  • ārstējošā ārsta sagatavotu individuālo rehabilitācijas plānu (kopija), ja personai noteikta prognozējama invaliditāte;
  • izglītību apliecinoši dokumenti;        
  • vārda/uzvārda maiņu apliecinošu dokumentu, ja mainīts vārds/uzvārds;
  • citi dokumenti, par ko informēs NVA filiāles nodarbinātības organizators.

Sīkāku informāciju iegūsiet tuvākajā NVA filiālē.