Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.1/15/I/001)

Nodarbinātības valsts aģentūras ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 ietvaros  klātienē un attālināti īsteno aktivizācijas pasākumu “Profesionālās piemērotības noteikšana”, kura mērķis ir veicināt bezdarbnieku, tostarp ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā, nodrošinot profesionālās piemērotības noteikšanu, sniedzot ieteikumus par bezdarbniekam piemērotu darbu, kā arī ar to saistītajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem atbilstoši bezdarbnieka veselības stāvoklim.

Kas var piedalīties?

 • ja pasākums “Profesionālās piemērotības noteikšana” tiek īstenots klātienē, var saņemt bezdarbnieki ar invaliditāti un prognozējamo invaliditāti, kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus, šajā periodā nav bijuši uzskatāmi par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam “Par valsts sociālo apdrošināšanu” ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma.
 • ja pasākums “Profesionālās piemērotības noteikšana”  tiek īstenots attālināti, var saņemt bezdarbnieki ar invaliditāti un prognozējamo invaliditāti, kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus, šajā periodā nav bijuši uzskatāmi par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam “Par valsts sociālo apdrošināšanu” ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma, un kuriem ir  pieejams patstāvīgs interneta pieslēgums vai bezlimita internets, tehniskais nodrošinājums (dators un /vai cita viedierīce, t.sk., pieejama kamera, mikrofons), digitālā pratība pieslēgties Zoom Opener, MS Teams, Skype u.c.platformām).


Atbalsta pasākums tiek īstenots sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru (SIVA).

Pasākuma dalībniekiem tiek sniegts profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojums, kā ietvaros speciālistu komanda individuālās pārrunās un grupu darbā noskaidro:

 • bezdarbnieka interesi par profesionālās darbības jomām, konkrētām profesijām;
 • profesionālās izglītības programmām;
 • motivāciju iesaistīties darba tirgū un mācīties;
 • veselības stāvokļa atbilstību apgūtajai vai izvēlētajai profesijai;
 • intelektuālo spēju līmeni, kas ļauj prognozēt spējas iesaistīties darba tirgū un apgūt mācību vielu;
 • psihofizioloģiskās īpašības, to atbilstību izvēlētajai profesijai;
 • novērtē bezdarbnieka iepriekšējās zināšanas un pieredzi;
 • spējas iemācīties, saprast, uztvert un iegaumēt jauno.

Tāpat pasākuma dalībniekiem tiek nodrošināts transporta pakalpojums nokļūšanai uz SIVA un atpakaļ filiālē vai dzīvesvietā, ēdināšana 3 reizes dienā, kā arī izmitināšana dienesta viesnīcā.

Covid-19 ierobežošanas laikā klātienes pakalpojumu sniedz personai:

 • bez elpceļu saslimšanas pazīmēm, ja persona var uzrādīt dokumentu, ka viņai veikts Covid-19 tests ne agrāk kā 72H pirms pakalpojuma un tas ir negatīvs vai
 • sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinēta pret Covid-19 infekciju vai;
 • sadarbspējīgs pārslimošanas sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir pārslimojusi Covid-19 infekciju;
 • ne agrāk kā nedēļu pirms ierašanās institūcijā, izsniegta ārstējošā vai ģimenes ārsta izziņa par kontrindikāciju neesamību pakalpojuma saņemšanai (U27).

Kā pieteikties dalībai?

 1. Jādodas uz NVA filiāli un jāizsaka vēlme piedalīties pasākumā.
 2. Jāsaskaņo dalības laiks ar NVA filiāles koordinējošo ekspertu.
 3. No NVA filiāles koordinējošā eksperta jāsaņem individuālais darba meklēšanas plāns.
 4. Dodoties uz SIVA, obligāti jāņem līdzi:
  • personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte);
  • nosūtījums, ko izsniedz NVA filiāles koordinējošais eksperts;
  • ģimenes ārsta atzinums (U27), kur norādīts pamatdiagnozes un blakus diagnozes kods un ieraksts par medicīnisku kontrindikāciju neesamību pakalpojuma saņemšanai. Atzinumam jābūt izsniegtam ne agrāk kā mēnesi pirms dokumentu iesniegšanas;
  • atzinumam jābūt izsniegtam ne agrāk kā:
   • nedēļu pirms dokumentu iesniegšanas, ja bezdarbnieks uzsāk pasākumu klātienē vai
   • mēnesi pirms dokumentu iesniegšanas, ja bezdarbnieks uzsāk pasākumu attālināti
  • ārstējošā ārsta sagatavotu individuālo rehabilitācijas plānu (kopija), ja personai noteikta prognozējama invaliditāte;
  • izglītību apliecinoši dokumenti;        
  • vārda/uzvārda maiņu apliecinošu dokumentu, ja mainīts vārds/uzvārds;
  • citi dokumenti, par ko informēs NVA filiāles koordinējošais eksperts.


Papildu informāciju iegūsiet tuvākajā NVA filiālē.