Nodarbinātības valsts aģentūra palīdz bezdarbniekiem ar invaliditāti atrast darbu un iekļauties sabiedrībā.

Nodarbinātības valsts aģentūra nosaka bezdarbnieka ar invaliditāti piemērotību konkrētam darbam.

Profesionālās piemērotības noteikšanā var piedalīties bezdarbnieki ar invaliditāti un prognozējamo invaliditāti, kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus.

Profesionālo piemērotību nosaka sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru (SIVA).

Profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojums ir bez maksas.

Profesionālās piemērotības noteikšanu var veikt klātienē vai attālināti.

Profesionālās piemērotības noteikšana klātienē

Covid-19 ierobežošanas laikā klātienes pakalpojumu sniedz personai:

 • ar negatīvu Covid-19 testu (ne vecāku par 72 stundām) vai
 • ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Profesionālās piemērotības noteikšanai klātienē nodrošina:

 • transportu nokļūšanai uz Sociālās integrācijas valsts aģentūru un atpakaļ uz dzīvesvietu vai Nodarbinātības valsts aģentūras filiāli;
 • ēdināšanu 3 reizes dienā;
 • dzīvošanu dienesta viesnīcā.

Sociālās integrācijas valsts aģentūrā jāuzrāda:

  • personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte);
  • nosūtījums no Nodarbinātības valsts aģentūras;
  • izglītību apliecinoši dokumenti;
  • ārstējošā vai ģimenes ārsta izziņa par kontrindikāciju neesamību pakalpojuma saņemšanai  (ne vecāka par 1 mēnesi).

Profesionālās piemērotības noteikšana Sociālās integrācijas valsts aģentūrā ilgst līdz 5 dienām.

Profesionālās piemērotības noteikšanas laikā noskaidro bezdarbnieka:

 • interesi par konkrētām profesijām vai darbiem;
 • vēlmi strādāt vai mācīties profesionālās izglītības programmās;
 • iepriekšējās zināšanas un pieredzi;
 • spējas apgūt jaunas prasmes un zināšanas;
 • veselības stāvokļa atbilstību izvēlētajai profesijai;
 • intelektuālo spēju atbilstību izvēlētajai profesijai;
 • psihofizioloģisko īpašību atbilstību izvēlētajai profesijai.

Kā pieteikties dalībai?

Profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumam jāpiesakās Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē.