Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums nosaka un līdz ar to regulē Latvijas valsts un īslaicīgās dzīves grūtībās nonākušo – bezdarbnieku un darba meklētāju attiecības. Likumā ir atspoguļoti gan NVA pienākumi, gan pašvaldību kompetence, gan bezdarbnieku un darba meklētāju tiesības un pienākumi.